Rezerwat Krutynia - IT Mikołajki

Dodano 11 października 2021 przez plik GPX
Rezerwat Krutynia - IT Mikołajki
 • Opis
 • Mapa
 • Punkty

Kod trasy

231272
Pobierz trasę w aplikacji
Wpisz kod w wyszukiwarce

Informacje

 • Rodzaj aktywności: Piesza wycieczka
 • Stopień trudności: Łatwy
 • Gwiazdki: 4.9
 • Dystans: 2,5 km
 • Czas trwania: 0 h 57 min
 • Średnia prędkość: 2,63 km/h
 • Przewyższenie: 22,71 m
 • Suma podejść: 209,98 m
 • Suma zejść: 224,8 m
 • Data: 9 października 2021
 • Lokalizacja: Krutyń
1307645
09 - Rezerwat przyrody Krutynia / Fauna i flora rezerwatu Krutynia
1307647
Przystanek 06 - Las nad Krutynią
Las porastający brzegi Krutyni wyróżniają dorodne sosny, dęby, jesiony, olsze czarne, a także buki oraz graby. Sosny noszą często ślady mechanicznych nacięć na wysokości od 1 do 2 m. Są to ślady pozyskiwania żywicy do celów przemysłowych (chemiczno-farmaceutycznych), głównie w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w.
Las obniża poziom hałasu - 150-metrowa ściana lasu liściastego obniża siłę dźwięków o 18-25 decybeli. Jedna 60-letnia sosna produkuje w ciągu doby tyle tlenu, ile wynosi średnie dobowe zapotrzebowanie 3 osób (1350-1800 litrów). Jeden hektar boru sosnowego pochłania od 150-200 ton CO2 produkując około 13 ton masy organicznej rocznie. Las liściasty o powierzchni 1 ha zatrzymuje i następnie oddaje do środowiska 50 m3 wody - chroni przed erozją i powodzią. Jest naturalnym zbiornikiem retencyjnycm, filtrem i magazynem czystej zdrowej wody.
1307648
Mapa Mazurskiego Parku Krajobrazowego
1307649
Przystanek 08 - Stary most
Miejsce starego drewnianego mostu w dawnych czasach wykorzystywane było jako bród, czyli wypłycenie rzeki, w którym swobodnie ją przekraczano konno lub pieszo. Od mostu do Jeziora Krutyńskiego prowadzi brukowana droga z okresu międzywojennego, gdy nad jeziorem stała restauracja "Murawa". Ostatni powojenny drewniany most, który dotrwał do lat 80-tych XX wieku. Był wąski i mógł służyć praktycznie jedynie pieszym. Pomimo planów most nie został odbudowany, ponieważ po utworzeniu rezerwatu przyrody "Krutynia" postanowiono zapewnić spokój zwierzynie na prawym brzegu rzeki. Turystym udostępniono ścieżkę przyrodniczą od wsi Krutyń do Jeziora Krutyńskiego wzdłuż lewego brzegu rzeki. Patrząc dalej na brzegi Jeziora Krutyńskiego podziwiać można okazałe jesiony i sosny. Trzcionowa wyspa na Jeziorze Krutyńskim kryje gniazdo łabędzi, które gniazdują tu od wielu lat.
1307650
Przystanek 03 - Czerwone kamienie
Dno Krutyni pokrywają liczne w tym miejscu kamienie. Większość z nich pokryta jest plechami krasnorostu Hildebrandtia rivularis, jednego z czerwonych glonów, żyjących w czystych i płytkich wodach. Plechą nazywane jest ciało roślin niższych, u których nie wyróżnia się łodyg, korzeni, ani tkanek charakterystycznych dla roślin wyższych. W Krutyn występuje także zielona gąbka słodkowodna nadecznik - zwierzę bezkręgowe, żyjące wyłącznie w czystych wodach.
1307651
Przystanek 07 - Zgryzy bobrowe
Bóbr europejski (Castor fiber) jest największym gryzoniem w Polsce. Jego cechą charakterystyczną jest ogon, zwany kieśnią lub pluskiem, którym zwierze w razie niebezpieczeństwa uderza o wodę, dając w ten sposób sygnał ostrzegawczy i odstraszając potencjalnego napastnika. Bórb jest roślinożerny. Wiosną, latem i wczesną jesienią żywi się głównie roślinami zielonymi. Od połowy października pożywienie bobra stanowią krzewy i drzewa (liście, młode pędy, cienkie gałązki, łyko i kora), magazynowane na zimę. Ulubione przez bobry są wierzby i topole - biała i osika. Widoczne na drzewach ślady żerowania bobrów to tzw. zgryzy. Niektóre zgryzione drzewa przewracają się, ubogacając krajobraz i spowalniając nurt rzeki, dzięki czemu tworzone są warunki do rozwoju roślin i zwierząt, m.in. bezkręgowców wodnych (jętek, widelnic, chruścików), stanowiących pożywienie dla ryb, co powoduje pojawienie się gatunków rybożernych, np. wydry. Podniesienie poziomu wód gruntowych sprzyja tworzeniu się łąk i bagnisk, i pojawianiu się norek, saren, łosi, jeleni i dzików.
1307652
Przystanek 05 - Meandry Krutyni
Na odcinkach, w których rzeka dwukrotnie zmienia swój bieg tworzą się łuki i pętle, tzw. meandry. Powstają one wskutek erozji bocznej, polegającej na niszczeniu brzegów rzeki przez szybko płynącą wodę. Materiał skalny (piasek, żwir) uwolniony w tym procesie jest unoszony i akumulowany na przeciwległym brzegu. W tym miejscu rzeka ulega wypłyceniu, tworzy się tzw. łacha. Koryto meandrującej rzeki stopniowo przesuwa się i może zostać odcięte, tworząc starorzecze. W przypadku rzeki Krutyni starorzecza są praktycznie nieznane, ponieważ rzeka nie przerzucała koryta od kilku tysięcy lat, co na skutek erozji wgłębnej spowodowało, że na niektórych meandrach jej głębokość jest znaczna i sięga 7 m.
1307653
Przystanek 04 - Żółty piasek
W zakolu rzeki, za miejscem kąpieli zwanym "żółtym piaskiem", zaczyna się pas roślinności szuwarowej, porastającej brzeg rzeki, i wodnej. Stojąc na rzegu rzeki obserwujemy strefy roślinności ukształtowane w zależności od usytuowania w stosunku do nurtu rzeki:
-strefa roślinności bagiennej: kosaciec żółty, karbieniec pospolity, skrzyp, mozga, wierzbówka błotna;
-strefa roślin wynurzonych: trzcina pospolita, torzyca brzegowa, błotna i zaostrzona, pałka wodna, jeżogłówka, tatarak, oczeret jeziorny;
-strefa roślin o liściach pływających: grzebienie białe, grążęl żółty, rdestnica pływająca, strzałka wodna, rzęsa, żabiściek pływający;
-strefa roślin zanurzonych: wywłócznik okółkowy, rogatek sztywny, moczarka kanadyjska (gatunek obcy).
1307654
Przystanek 02 - Rzeka Krutynia
Wody ablacyjne, czyli pochodzące z topniejącego lodowca, utworzyły na tym terenie jeziora i rzeki. Niosły one ze sobą wypłukiwany z lodowca materiał skalny, z którego powstały kemy (pagórki), ozy (wały), sandry (stożki, równiny) i drumliny (wzgórza), zbudowane z piasków i żwirów. Podczas postoju lodowca powstały moreny, zbudowane z gliny zwałowej. Rzeka Krutynia płynie w poprzek wału morenowego, częściowo pokrytego kamieniami. Jest to południowo-wschodni odcinek rynny mrągowskiej, leżący na pograniczu z przyległą równiną sandrową. Tysiące lat temu w tym miejscu znajdowało się jezioro polodowcowe, które zanikło zdrenowane przez rzekę i działalność człowieka w XIX w. oraz pierwszej połowie XX w. Pozostałością po nim jest przepływowe jezioro Duś. Długość rzeki na odcinku od Jeziora Krutyńskiego do Gardyńskiego (Ogrodowego), gdzie rzeka uchodzi deltą, wynosi około 26 kilometrów.
1307655
Ścieżka przyrodnicza Rezerwat Krutynia
1307656
Przystanek 01 - Rezerwat przyrody Krutynia
Rezerwat przyrody o powierzchni 273,12 ha chroni górny odcinek rzeki Krutyni i Jezioro Krutyńskie oraz rosnące na nim wielogatunkowe lasy liściaste i mieszane. Wśród wielu gatunków drzew w rezerwacie występują: dąb szypułkowy Quercus robus, jesion wyniosły Fraxinus excelsior, klon zwyczajny Acer platanoides, buk zwyczajny Fagus sylvatica, lipa drobnolistna Tilia cordata, wiąz pospolity Ulmus campestris, wiąz górski Ulmus scabra, świerk pospolity Picea excelsa, sosna zwyczajna Pinus sylvestris i inne. Wśród roślin runa na uwagę zasługują: miodownik melisowaty Melittis melissophyllum, fiołek torfowy Viola epipsila, fiołek przedziwny Viola mirabillis, skrzyp zimowy Equesetum hiemale i paprotka zwyczajna Palypodium vugare.
Wśród przedstawicieli fauny możemy obserwować: ptaki - zimorodka Alcedo atthis, jarząbka Tetrastes banasia, rybołowa Pandion haliaetus, łabędzia niemego Cygus olor i tracza nurogęś Mergus merganser, ssaki - bobra Castor fiber, wydrę Lutra lutra i kunę leśną Martes martes oraz obcy gatunek nurkę amerykańską Mustela vison. Do osobliwości rezerwatu należy krasnorost Hildenbrandia rivularis obrastający kamienie w rzece Krutyni, a ze zwierząt bezkręgowych gąbka słodkowodna Euspongilla lacustris.
1307665
Rzeka Krutynia
1307666
Rzeka Krutynia
1307667
Rzeka Krutynia
1307668
Muzeum Przyrodnicze w Krutyni
1307669
Rezerwat Przyrody Krutynia
1307670
Rzeka Krutynia
1307671
MazurSyrenka
1307672
Parking
1307673
Oznaczenie trasy w terenie
Ścieżka edukacyjna "Rezerwat Krutynia" biegnie wzdłuż brzegów rzeki aż do jej ujścia z Jeziora Krutyńskiego. Wąska dolina Krutynia i strome, wysokie zbocza jaru, którym przebiega trasa, ukazują efekty procesów erozyjnych, wywołanych płynącą wodą. Podążając ścieżką, na wielu kamieniach dostrzec można czerwone plechy krasnorostu hidenbrandia rzeczna. Czujny obserwator dostrzeże barwne zimorodki przelatujące nad wodą. Na rzece spotkać można również m.in. tracze nurogęsi, kaczki krzyżówki i łabędzie nieme.

Ścieżka została przygotowana przez Mazurski Park Krajobrazowy, a jej opis oraz opisy poszczególnych przystanków pochodzą z tablic, które spotkać można w trakcie spaceru.

Na tej trasie przyda Ci się mapa dostępna w naszej aplikacji

Mapa Wielkie Jeziora Mazurskie cz. PŁD
Wielkie Jeziora Mazurskie cz. PŁD - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Przedstawia południową część krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Zasięg mapy ograniczony jest miesjcowościami Mrągowo na północy, Orzysz na wschodzie, Karwica i Świętajno na południu oraz Piasutno i Borowe na zachodzie. Mapa posiada informacje...

Mapa Warmia i Mazury – mapa atrakcji turystycznych
Warmia i Mazury – mapa atrakcji turystycznych - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa samochodowo-krajoznawcza, przedstawia obszar województwa warmińsko-mazurskiego. Zasięg mapy wyznaczają: granica polsko-rosyjska na północy, Elbląg na zachodzie, Ostrołęka na południu i Grajewo na wschodzie. Warmia i Mazury to region o...

Mapa Wielkie Jeziora Mazurskie
Wielkie Jeziora Mazurskie - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa Wielkie Jeziora Mazurskie przedstawia środkową część Pojezierza Mazurskiego, obszar zamknięty przez Węgorzewo na północy, Ruciane-Nida na południu, Orzysz na wschodzie i Mikołajki na zachodzie. Na mapie znajdują się szlaki piesze, rowerowe,...

brak wystarczającej ilości ocen

Skomentuj

Zaloguj się, aby komentować i oceniać trasy
Rowerem po Roztoczu
Moja mapa 0

Dbamy o Twoją prywatność

W celu zapewnienia naszym użytkownikom usług na możliwie najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika nasze aplikacje korzystają z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych.

Kliknięcie w przycisk "Akceptuję", oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie z powyższym opisem. Dokładne zasady zostały opisane w naszej Polityce Prywatności.