Wodzisław - Kije - Wodzisław

Dodano 21 lipca 2021 przez aplikację Android
Wodzisław - Kije - Wodzisław
 • Opis
 • Mapa
 • Punkty

Kod trasy

220789
Pobierz trasę w aplikacji
Wpisz kod w wyszukiwarce

Informacje

 • Rodzaj aktywności: Rower turystyczny
 • Stopień trudności: Średni
 • Gwiazdki: 4.9
 • Dystans: 101 km
 • Czas trwania: 8 h 17 min
 • Średnia prędkość: 12,24 km/h
 • Przewyższenie: 128,96 m
 • Suma podejść: 1 678,69 m
 • Suma zejść: 1 678,66 m
 • Data: 21 lipca 2021
 • Lokalizacja: Wodzisław, Pińczów
1247930
kościół pw. św. Prokopa w Krzęcicach
Późnogotycki kościół wybudowany w latach 1531–1542. W 2. poł. XVI w. kościół pełnił funkcję zboru kalwińskiego.Kościół jest orientowany, murowany z cegły w stylu późnogotyckim, składa się z nawy dwuprzęsłowej i węższego prostokątnego prezbiterium dwuprzęsłowego. Po bokach nawy dwie kaplice. Do kościoła dobudowana jest od północy zakrystia, a od strony zachodniej wysoka kruchta.
1247931
dwór w Krzęcicach
zaniedbany i opuszczony dwór z połowy XIX w. w otoczeniu również zaniedbanego parku z XIX w
1247932
dwór w Opatkowicach Murowanych
dwór o cechach klasycystycznych, zbudowany około 1855 r., parterowy, z gankiem wspartym na kolumnach. Obecnie dwór został gruntownie odremontowany, znajduje się w rękach prywatnych i jest niedostępny.
1247933
dwór w Grudzynach
Dwór z II poł. XIX w w otoczeniu parku z tego samego okresu. Widoczne liczne ślady przeróbek
1247934
kościół św. Apostołów Piotra i Pawła w Mierzwinie
Kościół wybudowany w II. poł. XVI w., późnogotycki, mieścił się w nim zbór ariański
1247935
kościół pw. św. Mikołaja w Imielnie
Kościół z I poł. XIII wieku, murowany, przebudowywany w XV i XVII wieku, obecnie w stylu romańskim z elementami gotyckimi i barokowymi. Główny ołtarz barokowy z 1 połowy XVIII wieku. W środku epitafia z XVI-XIX w.
1247936
dwór w Stawach
Dwór jest zrekonstruowany, znajduje się w zabytkowym parku z II połowy XIX w. W budynku funkcjonuje przedszkole.
1247937
pozostałości zespołu dworskiego w Motkowicach
W Motkowicach na miejscu spalonego dworu wybudowana została szkołą. Z zespołu dworskiego z 4 ćw. XVIII w., pozostały budynki gospodarcze będące z złym stanie i dwie bramy na dziedziniec gospodarczy,
1247938
kościół pw. św. Piotra i Pawła w Kijach
kościół zbudowany został w II połowie XII w., przebudowywany był w I połowie XVII w. i w XVIII w. Obok kościoła znajduje się dzwonnica-brama z 1786 r.,
1247940
kaplica pw. św. Anny w Pińczowie
Kaplica znajduje się na szczycie wzgórza św. Anny, górującego nad Pińczowem. Wzniesiona w stylu manierystycznym w 1600 r. według projektu Santi Gucciego. Była to pierwsza w Polsce wolno stojąca kaplica kopułowa o wyłącznie kultowym przeznaczeniu. W przeszłości kaplica otoczona była umocnieniami i stanowiła część systemu fortyfikacyjnego pińczowskiego zamku. W XVIII w. zaniedbana kaplica uległa zniszczeniu. Straciła wówczas większość wyposażenia oraz cztery wieżyczki narożne, które odpadły. W 1783 r. przeznaczono ją do rozbiórki, doczekała jednak renowacji w 1851 r.
Budowla wzniesiona jest na planie kwadratu. Jej wysokość wynosi 13 m. Przykryta jest kopułą z latarnią. Kruchta kaplicy przykryta jest podobną, choć znacznie mniejszą kopułą.
1247941
Pałac Wielopolskich w Pińczowie
Wzniesiony w 1789 r. prawdopodobnie według projektu Franciszka Naxa. Jest to budynek piętrowy. Jego fasadę przyozdabiają wykonane w stiuku płaskorzeźby przedstawiające sceny z mitologii. Na fasadzie znajduje się także herb Franciszka Wielopolskiego.
1247942
Pawilon Ogrodowy w Pińczowie
Pawilon ogrodowy w kształcie baszty z XVI w. wybudowany przez Santi Gucciego. Znajduje się w parku nieopodal pałacu Wielopolskich. Wzniesiono go na planie pięcioboku. Na nadprożu górnego portalu umieszczony jest herb Jastrzębiec rodu Myszkowskich.
1247943
Stara Synagoga w Pińczowie
wzniesiona w latach 1594–1609, późnorenesansowa jest jedną z najstarszych synagog zachowanych w Polsce. Wybudowana na rzucie prostokąta. Na parterze duża sala dla mężczyzn oraz przedsionek i salka kahalna, nad którą na piętrze, wydłużona empora dla kobiet.. Wystrój malarski (uważany za najstarszy w Polsce), detale architektoniczne z wapienia pińczowskiego: Aron Ha-Kodesz, portale i skarbonka zostały odnowione. W murze ogrodzeniowym synagogi umieszczono fragmenty macew z nieistniejących już dzisiaj w mieście cmentarzy żydowskich
1247944
Dom Ariański w Pińczowie
Dom Ariański (zwany również bezpodstawnie Drukarnią Ariańską) na Mirowie z przełomu XVI i XVII w. Mieści się w nim oddział Archiwum Państwowego w Kielcach. Do wnętrza prowadzi ozdobiony łacińską sentencją portal. Obecnie w remoncie.
1247945
kościół pw. Nawiedzenia NMP w Pińczowie
Pierwotny kościół ufundowano w 1587 a ukończono w 1619 r. W latach 1910–1928 mieścił się tam szpital miejski. W 1928 klasztor reaktywowano. Klasztorny kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny jest budowlą jednonawową. Wzniesiono go w stylu późnorenesansowym. Do nawy z obydwu stron dobudowane są kwadratowe kaplice przykryte kopułami z latarnią. Północna kaplica nosi wezwanie św. Jana Nepomucena, południowa Pana Jezusa. Na fasadzie zachodniej umieszczony jest herb fundatorów Jastrzębiec.
1247946
Namaste Kebab
lokal zwany może na wyrost restauracją ale ma tą dobrą stronę, że można zjeść w przystępnej cenie a podczas jedzenia można podziwiać pińczowski rynek i znajdujący się przy nim kościół św. Jana
1247947
kościół pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie
dawny zespół klasztorny paulinów z kościołem św. Jana Ewangelisty. Ta pierwotnie gotycka budowla została zupełnie przebudowana po 1642 r. w stylu wczesnego baroku. Obecnie kościół złożony jest z korpusu trójnawowego o czterech przęsłach i wydłużonego prezbiterium, zamkniętego półkoliście. Od południa do korpusu dostawiona jest barokowa kaplica Aniołów o od zachodu kruchta. Fasada zachodnia zwieńczona została wczesnobarokowym szczytem, ujętym w wolutowe spływy, latarenki i obeliski z rzeźbą św. Jana Ewangelisty.
1247948
kościół pw. św. Wawrzyńca w Michałowie
Kościół wzniesiony w latach 1852–1853 jest murowany, jednonawowy, z krótkim zamkniętym wielobocznie prezbiterium.
1247949
dwór w Węchadłowie
Murowany dwór z ok. 1894. Do lat 90. XX wieku w budynku funkcjonowała szkoła podstawowa. Obecnie jest opuszczony, popada w ruinę. Częsta kolej losu polskich dworów: zabrać właścicielowi, wyeksploatować do końca, porzucić bo nie moje.
1247950
kaplica dworska w Węchadłwie
Murowana kaplica z 1927 r. pw. Serca Jezusowego przylega do dworu i w przeciwieństwie do niego zadbana i użytkowana.
1247951
ruiny zboru ariańskiego w Węchadłowie
Wzniesiony w 1559 r. przez rodzinę Górskich. W późniejszym okresie wykorzystywany był jako dworski lamus. W 1860 został przebudowany. Jest zbudowany na planie prostokąta. Wewnątrz znajdują się trzy pomieszczenia. Obecnie w stanie ruiny
1247952
Pałac w Lubczy
Zespół parkowo-pałacowy Wielowieyskich w skład którego wchodzi pałac z III ćw. XIX w. i park z XIX w. W czasie reformacji znajdował się w nim zbór kalwiński. W 2013 obiekt został sprzedany i przeprowadzany jest w nim remont. Na ile skuteczny nie dane mi było sprawdzić, gdyż obiekt jest niedostępny a ponadto uwagę od pałacu skutecznie odwracały biegające luzem agresywne psy z okolicznych posesji
1247954
dwór w Niegosławicach
dwór z I połowy XIX w. w otoczeniu parku z tego samego okresu. Dwór opuszczony i zaniedbany, również park jest bardzo zaniedbany.
1247955
kościół pw. św. Andrzeja w Nawarzycach
Kościół parafialny z lat 1748–1753
1247956
kościół pw. św. Piotra i Pawła w Piotrkowicach
kościół parafialny z 1682 r.
1247957
Pałac Lanckorońskich w Wodzisławiu
Dawna rezydencja Zadorów Lanckorońskich prawdopodobnie wybudowana na miejscu dawnego zamku w 1561 r. przez Jana Lanckorońskiego, łowczego sandomierskiego. Wielokrotnie przebudowywany. Obecnie bezstylowy, murowany, piętrowy, na planie kwadratu – nazywany potocznie „kałamarzem”. Wbrew obawom nie było problemu z dostępem do pałacu, problem był z obejrzeniem i zrobieniem jakiegokolwiek zdjęcia. Przyczyną były samosiejki i wszelkiego rodzaju zielsko, które szczelnie rośnie wokół budynku i bardzo skutecznie zasłania widok.
1247958
ruiny synagogi w Wodzisławiu
Synagoga została zbudowana w pierwszej połowie XVII wieku a w latach 40. XVIII wieku została przebudowana. Podczas II wojny światowej hitlerowcy zdewastowali synagogę, a następnie urządzili w niej magazyn. Po zakończeniu wojny budynek synagogi przebudowano na spichlerz, W 1987 roku podczas wichury zerwał się dach bożnicy i od tego czasu popadała ona w ruinę. Obecnie budynek pozostaje w stanie ruiny.
1247959
kościół św. Marcina w Wodzisławiu
Kościół wzniesiony w latach 1621–1624 w stylu renesansowym; pod koniec XVIII w. przebudowany w stylu barokowym. Obok kościoła dzwonnica z 1815 r.
Podczas tej wycieczki, podobnie jak podczas kilku wcześniejszych, na tapecie znowu było województwo świętokrzyskie przy czym tym razem zdecydowana większość obiektów, które chciałem zobaczyć znajdowała się na terenie powiatu jędrzejowskiego. A tradycyjnie obiektami, które chciałem zobaczyć były zabytkowe obiekty świeckie (najczęściej dworki) czy sakralne. Z doświadczenia wiem, że zwykle z obiektami sakralnymi, czyli najczęściej kościołami, zwykle problemu nie ma natomiast bywają problemy z obejrzeniem dworków i pałaców. Często znajdują się one w rękach prywatnych i w różny sposób zabezpieczane są przed wzrokiem osób postronnych. Dla mnie jednak liczy się także sam fakt zlokalizowania takiego obiektu, co czasami wcale nie jest takie proste, a możliwość obejrzenia go jest swojego rodzaju bonusem. Poza tym istnienie takich obiektów jest motywacją do zjeżdżania z głównych dróg i poznawanie nowych okolic a to jest jednym z moich głównych celów. Zgodnie z moimi podejrzeniami, podczas tej wycieczki nie było żadnego problemu z obejrzeniem kościołów, napotkałem natomiast na problemy z obejrzeniem dworku w Opatkowicach Murowanych i pałaców w Lubczy i Wodzisławiu-Brzeziu. W Opatkowicach Murowanych i Lubczy przeszkodę stanowiło ogrodzenie i zasłaniająca widoczność roślinność natomiast w przypadku pałacu Lanckorońskich w Wodzisławiu problem stanowiła roślinność, która tak dokładnie i blisko otaczała pałac, że jedyny możliwy widok to z daleka i tylko na górną część budynku. Planując tą wycieczkę pierwotnie zakładałem odwrotny kierunek jazdy i do najbardziej oddalonej od miejsca startu miejscowości tj Kijów miałem jechać przez Pińczów. Po namyśle zmieniłem jednak kierunek jazdy i do Pińczowa zawitałem po wcześniejszym odwiedzeniu Kijów. Głównym powodem było to, że w Pińczowie, jako większej miejscowości łatwiej było zjeść jakiś obiad a właśnie mniej więcej w porze obiadowej planowałem pobyt w tych okolicach. Przebieg mojej wycieczki ulegał zmianom także podczas jej trwania. Pierwotnie zamierzałem zatrzymać się w Pińczowie jedynie na posiłek i przy Pałacu Wielopolskich. Na miejscu stwierdziłem jednak, że głupio by było nie rzucić chociaż okiem na najcenniejsze zabytki w mieście. Również modyfikacjom podległ przebieg trasy. Po opuszczeniu Pińczowa planowałem skręcić w kierunku Jelczy jednak w ostatniej chwili rozmyśliłem się i nadkładając trochę drogi pojechałem tak aby na mojej trasie znalazł się Węchadłów i Lubcza. Modyfikacji uległ także przebieg trasy między Niegosławicami a Nawarzycami. Pierwotnie zamierzałem jechać drogą leśną łączącą te miejscowości jednak po zobaczeniu jak wygląda ta droga zdecydowałem się na bardziej cywilizowaną drogę.

Na tej trasie przyda Ci się mapa dostępna w naszej aplikacji

Mapa Czechy i Słowacja – mapa samochodowa
Czechy i Słowacja – mapa samochodowa - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa samochodowa Słowacji i Czech zawiera: aktualną sieć autostrad, dróg ekspresowych i głównych, z podziałem na dwupasmowe i jednopasmowe; drogi w budowie, numerację dróg oraz kilometraż. Na mapie zaznaczono: przejścia graniczne, Autostradowe...

Mapa Ponidzie
Ponidzie - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa Ponidzia przedstawia region położony w województwie świętokrzyskim nad dolną i środkową Nidą. Zasięg mapy wyznaczają: od północy - Chęciny; od południa - Proszowice; od zachodu - Jędrzejów i od wschodu - Staszów. Wzdłuż Nidy leżą najstarsze...

Mapa Dolina środkowej Pilicy
Dolina środkowej Pilicy - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa obejmuje środkowy odcinek rzeki od Szczekocin do Nowego-Miasta nad Pilicą. Pilica to lewy dopływ Wisły o dł. 325 km, płynący z Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i wpadający do Wisły koło Góry Kalwarii pod Warszawą. Zasięg mapy wyznaczają:...

brak wystarczającej ilości ocen

Skomentuj

Zaloguj się, aby komentować i oceniać trasy
Rowerem po Roztoczu
Moja mapa 0

Dbamy o Twoją prywatność

W celu zapewnienia naszym użytkownikom usług na możliwie najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika nasze aplikacje korzystają z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych.

Kliknięcie w przycisk "Akceptuję", oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie z powyższym opisem. Dokładne zasady zostały opisane w naszej Polityce Prywatności.