VII Etap Via Regia - Repty Śląskie - Toszek

Dodano 20 listopada 2019 przez rysowanie
VII Etap Via Regia - Repty Śląskie - Toszek
  • Opis
  • Mapa
  • Punkty

Kod trasy

162584
Pobierz trasę w aplikacji
Wpisz kod w wyszukiwarce

Informacje

919411
Źródełko Młodości
Repty Śląskie
Na tablicy informacyjnej przy źródełku można przeczytać :
Mieszkańcy Rept szczególnym sentymentem darzą znajdujące się przy ul. Jana Waliski Źródło Młodości Obecnie woda ze źródełka jest zanieczyszczona azotanami i spożycie wody w dużych ilościach jest niewskazane ze względów zdrowotnych.
W latach siedemdziesiątych XX w. miejscowe koło Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej uporządkowało Żródło Młodości oraz teren wokół niego. W obudowaniu źródła wykorzystano wówczas kamienie graniczne polsko-niemieckiej granicy z okresu międzywojennego, oraz fragmenty kamieniarki rozebranego pałacu Krafta von Donnersmarcka z Rept.
Znakomita woda Źródła Młodości wypływa z trzech kranów w kształcie lwich głów. Jak mówią miejscowi, zawiera mało wapnia, co sprawia że nie odkłada się ono w czajnikach w postaci kamienia. W dniu 31 maja 1999 roku miejsce to poświecono i odprawiono nabożeństwo ku Czci Matki Bożej. Obecnie źródełko ma postać kapliczki z figurką Matki Bożej Ubogich, która z belgijskiego Banneux przywiozła rodzina Wojtas.Nieopodal źródła na uwagę zasługuje również obelisk, z inskrypcją "Versailles 28.6.1919" odwołującą się do traktatu wersalskiego na mocy którego odrodziło się Państwo Polskie, Obok Źródełka Młodości przebiega droga św. Jakuba Via Regia z Rept Śląskich do Toszka.
919412
Kościół pw. Św. Mikołaja
Pierwszy kościół, a raczej kaplica była drewniana. Według legendy wybudowano ją w miejscu, gdzie w czasach pogańskich znajdował się święty gaj. Dzięki fundacji krakowskiego kanonika Henryka z Rept (zm. ok. 1411 roku), zbudowano nowy kościół, ale dokładna data jego powstania nie jest znana. W 1871 roku stary kościół zamknięto, a w 1873 roku zdecydowano o jego rozbiórce. Cennym i zachowanym do dzisiaj zabytkiem ze starego kościoła (datowanym na XV/XVI wiek) są dwie rzeźby z łuku tęczowego, przedstawiające Matkę Boską Bolesną oraz św. Jana Ewangelistę.
Z inicjatywy ks. proboszcza Antoniego Sobotty w latach 1867–1871 wzniesiono obecną, neogotycką świątynię, która wyróżnia się z daleka fasadą z ciosów białego kamienia i czerwonej cegły oraz wieżą o ostrej iglicy i sterczynach. Trójnawowy kościół, z niższym prezbiterium, o dużych oknach z witrażami (na jednym z nich znajduje się herb Guido Henckel von Donnersmarcka – fundatora świątyni) zaprojektowany został przez architekta Heinzego, choć zachowały się również projekty wnętrza, wykonane przez Karla Johanna Lüdeckego. Kościół został pobłogosławiony przez ks. dziekana Antoniego Bursiga 21 września 1871 roku. W ołtarzu głównym umieszczono obraz św. Mikołaja, namalowany w 1848 roku przez krakowskiego artystę Wojciecha Eliasza. Inne elementy wyposażenia wnętrza pochodzą ze znanej firmy Mayera z Monachium.
919413
Wiekowy Kasztanowiec jadalny
W ogrodzie plebańskim rośnie ogromnych rozmiarów kasztan jadalny, liczący ok. 460 lat. Jest to jedyny taki okaz na południu Polski i należy do najstarszych pomników przyrody w Europie Środkowej.
919414
Muszla Św. Jakuba na ogrodzeniu
Muszla św. Jakuba na słupku ogrodzenia wskazuje kierunek w jakim przebiega droga św. Jakuba Via Regia
919415
Kapliczka św. Jakuba na drzewie
Jedna z kilku kapliczek ze św. Jakubem na drodze Via Regia,oraz kierunkowskaz gdzie iść i ile kilometrów mamy jeszcze do pokonania.
919419
Graffiti na ogrodzeniu
Namalowane graffiti związane z drogą św. Jakuba na betonowym ogrodzeniu.
919420
Graffiti Buen Camino na betonowym budynku.
namalowane pozdrowienie pielgrzymów, muszla i kierunek Drogi św. Jakuba Via Regia
919421
Sanktuarium Macierzyństwa Najświętszej Marii Panny
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zbrosławice.
Kościół zbrosławicki stoi na Szlaku Jakubowym prowadzącym do jednego z najważniejszych Sanktuariów katolickich. Każdego roku pewna liczba pielgrzymów zatrzymuje się na chwilę modlitwy w naszym kościele, a następnie podejmuje dalszy pielgrzymi trud. Pielgrzymi pamiętają o swoich dobroczyńcach i modlą się w intencji gospodarzy wszystkich miejsc, które nawiedzili. Zbrosławice i Santiago dzieli dystans ponad 2700 kilometrów - ponad 100 dni pieszej wędrówki.
919422
Restauracja w Starym Młynie
można tam uzyskać pieczątkę do paszportu pielgrzyma drogami św. Jakuba Via Regia
919424
Przydrożny Krzyż
Zbiorowa mogiła
919427
Przydrożna Kapliczka św. Izydora Oracza
kamienna kapliczka na rozstaju dróg św. Izydora Oracza
919430
Kapliczka ze św. Jakubem na Via Regia
Kapliczka na drzewie ze św. Jakubem Starszym Apostołem
919568
Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
Miejscowość jest wzmiankowana w 1305 r. (Liber fundationis), a parafia i kościół pw. św. Piotra i Pawła w 1337 r. (dokument wymienia również proboszcza Mikołaja). Od 1687 r. kościół jest pw. Narodzenia NMP. Obecny kościół pw. Narodzenia NMP,
znajdujący się na pograniczu Kopienicy i Łubia, pochodzący prawdopodobnie z XVI w., został uszkodzony w wyniku pożaru i przebudowany przez Mikołaja Otysława w latach 1730- 39. Na murze kościoła widnieje pamiątkowa tablica z 1710 r., poświęcona właścicielowi wsi i budowniczemu świątyni, Mikołajowi Otysławowi z Kopienicy.
Grób złożony jest z 5 pomników. Centralny stanowi tablica z herbem rodowym BB upamiętniająca syna Johna Baildona, Artura, który był właścicielem Łubia i zamieszkiwał wraz z rodziną wspomniany wcześniej pałacyk. Dwa poboczne pomniki upamiętniają: jedynego syna Artura, zmarłego jeszcze za jego życia, Alexandra von Baildon-Briestwell (napis na tablicy: Selig sind die Barmherzigen – Błogosławieni Miłosierni) oraz baronową wsi Grabice i wrocławskich Żernik (napis na grobie: Freifrau von Zedlitz und Neukirch) Mary Baildon-Briestwell. Pozostałe skrajne dwa pomniki są nieczytelne. Schodki na grób ozdobione są kulami charakterystycznymi dla włości Baildonów – takie same kule znajdziemy również na murze okalającym ich dawną posiadłość.W Łubiu można podziwiać klasycystyczny pałac Baildonów z roku 1860, obecnie użytkowany. jako dom Pomocy Społecznej. Natomiast w Kopienicy znajduje się
919570
ABC Sklep spożywczy,
Tu można podbić paszport pielgrzyma
919571
Przydrożny krzyż, słupek Via Regia
919572
Przydrożny krzyż
919574
Wyroby z kamienia naturalnego
919575
w Oddali kościół św. Wawrzyńca
919576
Przydrożny krzyż i słupek Via Regia
919578
Kapliczka Przydrożna i Krzyż
Zabytkowa kapliczka w Wilkowiczkach – 114 letnia neogotycka kapliczka znajduje się w sołectwie Wilkowiczki. Ozdobiona wysoką wieżyczką z dzwonkiem, stoi na niewielkim wzniesieniu, a obok niej pieczołowicie odnowiony krzyż z 1910 roku. Kaplica poświęcona była zawsze Matce Bożej Różańcowej i dlatego mieszkańcy mają szczególne upodobanie do maryjnych nabożeństw. Odmawianie modlitw w maju i październiku należy już w Wilkowiczkach do tradycji. Kaplica jest też miejscem gdzie obchodzi się okazjonalne uroczystości.
919579
Przydrożna kapliczka na krzyzu
919591
Pomnik św. Jana Nepomucena na rynku w Toszku, w oddali ratusz
Kolumna w rynku - św, Jan Nepomucen.
919592
Kościół św. Katarzyna Aleksandryjskiej widok od strony rynku
Kościół pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku postawiono w XV wieku, ale jego obecny wygląd jest efektem przebudowy dokonanej na początku wieku XVIII. Co ciekawe, zbudowano go na gruzach wcześniejszej świątyni, wzniesionej być może już w XII stuleciu. Budynek jest utrzymany w stylu barokowym, podobnie jak wystrój wnętrza. Uwagę zwracają bogato zdobione ołtarze i ładna ambona. W kościele wisi cudowny wizerunek Matki Bożej Toszeckiej.Dzisiejszy kościół zbudowano w 1456 r., po pustoszących najazdach husytów. Powstał on na gruzach kościoła z 1165 r. pw. św Piotra. W latach 1713-1715 baron Jan Dietrich von Peterwaldski dokonał znacznej przebudowy świątyni w stylu barokowym. Od czasu, kiedy papież Klemens XIII w 1762 r. założył przy toszeckim kościele parafialnym jedno z nielicznych w świecie bractw poświęconych Sercu Jezusowemu - Bractwo Czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa, Toszek stał się miejscowością pielgrzymkową. Stąd też drugim wezwaniem kościoła jest Najświętsze Serca Pana Jezusa. W połowie XVII w. kościół posiadał sześć bocznych ołtarzy i był znanym miejscem pątniczym na Śląsku. Po I wojnie światowej odlano dla kościoła 5 nowych dzwonów.
Kościół parafialny jest budowlą barokową z kamienia łamanego, z sklepieniami, mozaikami i 7 ołtarzami. Trzynawowy, z wąskimi nawami bocznymi, oddzielonymi od nawy środkowej pilastrami. Nad zakrystią znajduje się loża kolatorska, wnętrze późnobarokowe z 1 ćwierci XVIII wieku.
919595
Pielgrzymi w Alberdze
919597
Fragment Drogi Krzyżowej
Trasa Drogi św. Jakuba Via Regia Z Rept Ślaskich do Toszka
Źródło Młodości w Reptach Ślaskich– jedno ze źródeł rzeki Dramy (dopływu Kłodnicy) . Obecnie woda ze źródełka jest zanieczyszczona azotanami .
Kościół Parafialny pw. św. Mikołaja .
Repty Śląskie - Pierwsza wzmianka o osadzie została zamieszczona w bulli papieża Innocentego III z 12 sierpnia 1201 roku. We wspomnianym dokumencie papież zatwierdzał ziemie należące do premonstratensów z klasztoru św. Wincentego we Wrocławiu, w tym wieś „Reptones”.
Z inicjatywy ks. proboszcza Antoniego Sobotty w latach 1867–1871 wzniesiono obecną, neogotycką świątynię, która wyróżnia się z daleka fasadą z ciosów białego kamienia i czerwonej cegły oraz wieżą o ostrej iglicy i sterczynach. W ołtarzu głównym umieszczono obraz św. Mikołaja, namalowany w 1848 roku przez krakowskiego artystę Wojciecha Eliasza. Inne elementy wyposażenia wnętrza pochodzą ze znanej firmy Mayera z Monachium.
W ogrodzie plebańskim rośnie ogromnych rozmiarów kasztan jadalny, liczący ok. 460 lat. Jest to jedyny taki okaz na południu Polski i należy do najstarszych pomników przyrody w Europie Środkowej. Idąc drogą św. Jakuba Via Regia napotykamy na graffiti namalowane na ogrodzeniu lub budynkach,oraz inne ciekawe miejsca; kapliczki na drzewach ,oznakowania muszlą i kierunki gdzie iść i ile km mamy jeszcze do przejścia. Dochodzimy do kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zbrosławicach, jednocześnie jest to Sanktuarium Macierzyństwa Najświętszej Marii Panny.Według legendy miejscowość Zbrosławice powstała w 1236 roku jako dobro kasztelana opolskiego Zbrosława (stąd nazwa miejscowości). Pierwsza, pewna wzmianka pochodzi dopiero z 1305 roku. Jednakże pewna informacja o kościele i parafii pochodzi dopiero z 1447 roku. Z tego też okresu pochodzą zachowane do dzisiaj fragmenty prezbiterium. Murowana dzwonnica, stojąca osobno, wzniesiona została już w 1564 roku i kilkakrotnie poddawana była modernizacjom.
W kościele znajduje się słynąca łaskami figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem (Macierzyństwa NMP). Figurka pochodzi z XVII wieku, a została odnaleziona w klasztorze sióstr dominikanek w Imbach k. Krems w Austrii w 1707 roku przez księżną Petronelę von Stockmans. Kiedy w 1823 roku zmarła żona Ernesta – Elisabeth, figurkę złożono w kaplicy grobowej rodziny Stockmans. Po cudownych wydarzeniach, kiedy to parafianie przechodząc obok kaplicy słyszeli płacz Madonny, w 1827 roku figurka została umieszczona w kościele w nastawie bocznego ołtarza. W 1944 roku figurkę ustawiono w ołtarzu głównym, gdzie do dzisiaj otaczana jest szczególnym kultem.
W 2010 roku figurkę NMP Zbrosławickiej poddano konserwacji, Figura NMP Zbrosławickiej w nowej szacie została uroczyście wprowadzona i powitana w parafii podczas Mszy św. pod przewodnictwem biskupa Gerarda Kusza w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 8 grudnia 2010 roku.
Idac dalej drogą św. Jakuba dochodzimy do Restauracji "Stary Młyn" i obok gospoda "Rogate Ranczo" można tutaj się posilić ,wypić kawę i zjeść ciastko oraz można otrzymać pieczątkę do paszportu pielgrzyma. idąc dalej w oddali po prawej stronie na wzgórzu mijamy przydrożny krzyż - zbiorową mogiłę , następnie charakterystyczną stodołę pokryta strzechą. dochodzimy do przydrożnej kapliczki św. Izydora Oracza, idziemy dalej prosto po skręcie w prawo dochodzimy do drzewa na którym jest kapliczka ze św. Jakubem i tabliczka kierunkowa i odległość do następnych miejscowości na trasie w km. Dochodzimy do Kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łubie Gmina Zbrosławice
Miejscowość jest wzmiankowana w 1305 r. (Liber fundationis), a parafia i kościół pw. św. Piotra i Pawła w 1337 r. Od 1687 r. kościół jest pw. Narodzenia NMP. ,znajdujący się na pograniczu Kopienicy i Łubia, pochodzący prawdopodobnie z XVI w., został uszkodzony w wyniku pożaru i przebudowany przez Mikołaja Otysława w latach 1730- 39. Na murze kościoła widnieje pamiątkowa tablica z 1710 r., poświęcona właścicielowi wsi i budowniczemu świątyni, Mikołajowi Otysławowi z Kopienicy.
. W 1976 r. kościół poddano gruntownej renowacji zewnętrznej oraz dokonano wymiany witraży.
. Z okazji Wielkiego Jubileuszu w kwietniu 2000 r. zakupiono do parafii nowe organy elektroniczne.
Dwie sąsiadujące ze sobą miejscowości Łubie i Kopienicę łączy wspólny kościół parafialny oraz pierwsze wzmianki o istnieniu osad pochodzące ze średniowiecza. Obecna świątynia p.w. Narodzenia NMP wzniesiona została prawdopodobnie w wieku XVI i przebudowana w epoce baroku. Obok kościoła znajdują się groby potomków Johna Baildona , szkockiego inżyniera , który odegrał znaczna rolę w rozwoju hutnictwa żelaza na Górnym Śląsku

Na tej trasie przyda Ci się mapa dostępna w naszej aplikacji

Mapa Góra Świętej Anny
Góra Świętej Anny - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Obszar naniesiony na mapę Góry Świętej Anny przedstawia dużo większy obszar niż jej tytuł, ograniczona jest miejscowościami: Strzeleczki, Walce, Kędzierzyn-Koźle, Toszek i Opole. Na mapie zaznaczono: szlaki piesze oraz rowerowe (mają podane...

Mapa Euroregion Pradziad
Euroregion Pradziad - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa turystyczna Euroregionu Pradziad obejmuje obszar pogranicza polsko-czeskiego: po polskiej stronie województwo opolskie a po czeskiej okresy Jesenik i Bruntal. Specjalnie opracowany podkład kartograficzny zawiera niezbędne informacje do...

Mapa Euroregion Praděd
Euroregion Praděd - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Turistická mapa Euroregionu Praděd zahrnuje území česko-polského příhraničí: na české straně okresy Jeseník a Bruntál, na polské straně Opolské vojvodství. Speciálně zpracovaný kartografický podklad obsahuje nezbytné informace pro aktivní...

Skomentuj

Zaloguj się, aby komentować i oceniać trasy
Rowerem po Roztoczu
Moja mapa 0