trasa przez gm. Wólka 2 - Ciecierzyn-Pliszczyn-Lublin

Dodano 27 kwietnia 2017 przez plik GPX
 • Opis
 • Mapa
 • Punkty

Kod trasy

96657
Pobierz trasę w aplikacji
Wpisz kod w wyszukiwarce

Informacje

 • Rodzaj aktywności: Rower górski
 • Stopień trudności: Średni
 • Gwiazdki: 2.0
 • Dystans: 24,5 km
 • Przewyższenie: 34 m
 • Suma podejść: 124 m
 • Suma zejść: 115 m
 • Lokalizacja: Lublin
573455
Dworek w Sobianowicach
Dwór powstały w XIX wieku. Otoczony jest pięknym parkiem i urokliwą aleją grabową (pomniki przyrody – szpaler grabów pospolitych).W parku nadal rośnie wiele niezwykłych drzew, w tym jałowiec pospolity o obwodzie pnia 45 cm i sosna wejmutka o obwodzie pnia 220 cm, również pomniki przyrody. Przez długi czas w dworku mieściła się szkoła podstawowa. Obecnie jest to własność prywatna w trakcie odbudowy, odnowiona już została część zabudowań gospodarczych.
573456
Zespół dworsko-parkowy w Pliszczynie
Zespół pałacowo-dworski pochodzi z XIX wieku. Należał do rodziny Kołaczkowskich. Do dziś pozostaje w bardzo dobrym stanie. W przylegającym do dworu parku znajdują się pomniki przyrody: aleja dziesięciu lip drobnolistnych o wymiarach do 385 cm i sosna wejmutka o obwodzie 220 cm. Obecnie znajduje się w nim Klasztor o.o. Sercanów.
573457
Zespół pałacowo-dworski w Bystrzycy
Pałac klasycystyczny wybudowany w 1791 roku przez rodzinę Rojowskich. Otoczony jest parkiem o pięknych i malowniczych walorach krajobrazowych. Od frontu budynek został ozdobiony portykiem wspartym na czterech kolumnach, kolistym podjazdem oraz klombem, na którym w II poł. XIX w. jeden z właścicieli posadził jesion płaczący, by w ten sposób uczcić narodziny swojej córki. Drzewo to rośnie do dziś, zostało uznane za pomnik przyrody. Obok znajduje się zespół budynków gospodarczych: dwie obory i spichlerz wzniesione na przełomie XIX i XX wieku. Obecnie w pałacu i przyległych budynkach znajduje się Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bystrzycy.
573458
Kościół pw. św. Barbary w Łuszczowie
Murowany kościół p.w. św. Barbary został zbudowany w latach 1724 – 1741 z fundacji Jana Potockiego. Fundatorem rozbudów był Seweryn Rzewuski. Kościół konsekrował biskup Michał Kunicki w 1745 r.W kościele znajdują się trzy drewniane ołtarze, pochodzące z okresu baroku. W głównym znajduje się obraz św. Barbary z XVII w., w bocznym po lewej jest umiejscowiony krucyfiks, zaś w prawym obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, tzw. Matka Boska Śnieżna z XVII w. Obok ołtarza głównego umiejscowiony jest obraz Zwiastowania NMP z XVII w.
573459
Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bystrzycy
Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Bystrzycy jest obiektem późnobarokowym. Pochodzi z lat 1709 – 1721. Jego budowa ostała rozpoczęta z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Jakuba Żmudzkiego.Kościół został konsekrowany 11 listopada 1745 roku przez biskupa Michała Kunickiego. Na szczególną uwagę zasługuje drewniany, rokokowy ołtarz główny prawdopodobnie z 1775 r., z obrazem Wniebowzięcia NMP (XVIII w.), na zasuwie – obraz Św. Trójcy z postaciami prawdopodobnie fundatorów (XVIII lub XIX w.), a także cztery ołtarze boczne – dwa przy łuku tęczowym (z okresu rozbudowy kościoła, koniec XIX w.), w lewym – obraz Pana Jezusa z dziećmi, a w prawym – Anioła Stróża (oba malował J. Strzałecki). Pozostałe dwa ołtarze pochodzą z baroku (XVIII w.). W ołtarzu po stronie lewej znajduje się obraz Chrystusa w cierniowej koronie (XVIII w.), po prawej – św. Antoniego (Wojciech Gerson, 1875 r. ). Do zabytków możemy zaliczyć również 9-głosowe organy na chórze muzycznym (prospekt organowy z XVIII w., uzup. w XIX w.) i wiele naczyń liturgicznych. W kościele znajdują się także epitafia zmarłych kolatorów i proboszczów, zabytkowe obrazy i feretrony. Obok kościoła położony jest XIX-wieczny cmentarz.
573460
Wąwóz w Pliszczynie
Jest to niezwykle malowniczy wąwóz lessowy, który doskonale służy celom turystyki rowerowej, a także pieszym wycieczkom. Obecnie wąwóz ten został zabezpieczony i dodatkowo uatrakcyjniony poprzez stworzenie umocnienia ścian wąwozu w postaci zamocowania betonowych gazonów.
573462
Ujście Ciemięgi do Bystrzycy
573463
Uroczysko w Bystrzycy
Miejsce to zwane jest również potocznie „Wąwóz Dunaj". Uroczysko w Bystrzycy jest to miejsce tworzące suchą stromościenną dolinę, która stanowi nastrojowy teren do spacerów i wypoczynku.
573464
Łysa Góra
Wzniesienie 199 m n.p.m. na polach Sobianowic na południe od „Poprzecznych dołów” o powierzchni 0,99 ha potocznie zwane jest „Łysą Górą”. Miejsce to jest niezwykłym punktem widokowym, z którego obserwować można panoramę Sobianowic, Turki, osiedla Borek, a nawet Łuszczowa. Znajdujemy tu rzadkie gatunki roślin kserotermicznych, w tym m.in. kosaćca syberyjskiego. Na wymienionym terenie stwierdzono występowanie 152 gatunków roślin naczyniowych w większości gatunków typowych dla ciepłolubnych zbiorowisk murawowych i zaroślowych Wyżyny Lubelskiej.
573465
Wąwóz "Poprzeczne Doły" w Sobianowicach
Wąwóz ten nazywany potocznie „Poprzeczne Doły” to system wąwozów lessowych, modelowanych przez procesy erozji i sufozji o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Jego powierzchnia to 4,56 ha. Porośnięty jest zadrzewieniami i zakrzewieniami o charakterze grądowym (fragmenty subkontynentalnego grądu lipowo-grabowego). Teren ten czasami nazywany jest „starym lasem”. To doskonałe miejsce do przeprowadzania różnego typu gier terenowych, spacerów bądź ekstremalnych ekspedycji rowerowych.
573466
Zespół pałacowo-parkowy w Jakubowicach Murowanych
Dwór renesansowy w Jakubowicach Murowanych został wzniesiony przez Tęczyńskich w drugiej połowie XVI w., po tym jak kupili tutejsze ziemie od Samborzeckich herbu Rawicz. Jednak już w roku 1617 posiadłość przeszła w ręce Zasławskich i w kolejnych wiekach dwór nadal często zmieniał właścicieli, którzy dokonywali jego przebudów. Obecny wygląd budowla zawdzięcza przebudowie z XIX w., kiedy nadano jej kształt pałacu i wybudowano wieżę. Ostatnie prace budowlane miały miejsce w XX w. Kampania roku 1939 rozpoczęła okres nienajlepszej kondycji pałacu. Zajęty przez wojska niemieckie, był atakowany przez wojska polskie jako punkt oporu Niemców. Podczas przemarszu wojsk radzieckich w 1944 roku pałac został przez nie zajęty i doszczętnie ograbiony. Po wojnie budowla została przyznana PGR-owi, co przyczyniło się do dalszej dewastacji obiektu i jego opuszczenia. Prace zabezpieczające budynek przeprowadzano dwukrotnie: w latach 80. XX wieku oraz na początku XXI wieku. Obecnie budowla znajduje się w stanie trwałej ruiny.
573467
Restauracja "W Młynie" w Jakubowicach Murowanych
573468
Małe zoo w Turce
Mały ogród zoologiczny położony jest w przepięknej okolicy doliny rzeki Bystrzycy. Jedną z głównych naszych atrakcji stanowi zabytkowy park w pięknymi okazami drzew różnych gatunków. Powierzchnia parku to ponad 8ha, zaś teren całego zoo to ok 10ha. Otoczenie zieleni sprawia, iż Mały ogród zoologiczny to nie tylko miejsce doskonałych zabaw, ale również wspaniałe zacisze do odpoczynku i kontemplacji. Park jest naturalnym schronieniem dla wielu gatunków ptaków co stanowi gratkę dla młodych ornitologów. Malownicza rzeźba terenu skłania drzewostan ku rzece Bystrzycy, snującej się swym leniwym błękitem. Dla naszych gości dodatkową atrakcją są widoczne ślady rodziny bobrów. Tym którzy opanowali techniki skradania do perfekcji zdarza się ujrzeć mieszkańców Bystrzycy z bliska. Na terenie ogrodu znajduje sie zabytkowy Dworek.
573490
Stacja PKP - Ciecierzyn
573491
Źródła w miejscowości Baszki
Źródełka nad rzeką Ciemięgą w miejscowości Baszki
573492
Próg wodny w Pliszczynie
Sztuczny próg wodny na rzece Ciemiędze

Skomentuj

Zaloguj się, aby komentować i oceniać trasy
Rowerem po Roztoczu
Moja mapa 0