Szlak rowerowy po Gminie Głusk

Dodano 2 sierpnia 2012 przez plik GPX
 • Opis
 • Mapa
 • Punkty

Kod trasy

12062
Pobierz trasę w aplikacji
Wpisz kod w wyszukiwarce

Informacje

 • Rodzaj aktywności: Rower górski
 • Stopień trudności: Łatwy
 • Gwiazdki: 1.7
 • Dystans: 37,5 km
 • Czas trwania: 3 h 44 min
 • Średnia prędkość: 10,01 km/h
 • Przewyższenie: 54 m
 • Suma podejść: 272 m
 • Suma zejść: 270 m
 • Data: 2 sierpnia 2012
 • Lokalizacja: Polska, lubelskie, Lublin
78981
Kościół pw. św. Jakuba Apostoła
Początki parafii w Głusku datuje się na rok 1398, wtedy też wybudowano pierwszy, zapewne drewniany kościół. W II poł. XV w. Jan Długosz wspomina o parafii Abramowice i wchodzących w jej skład wsiach Ćmiłów, Dominów i Wilczopole. W 1688 r. Głusk uzyskuje prawa miejskie. W latach 1786 – 1790 wybudowano murowany kościół w stylu późnego baroku. W I poł. XIX w założono istniejący obecnie cmentarz parafialny a w latach 1925 – 1927 wnętrze kościoła pokryto secesyjną polichromią, która bez żadnych zmian przetrwała do dnia dzisiejszego. Proboszczem parafii jest ks. Zbigniew Pietrzela.
78982
Ogródki działkowe „Kalina” w Kalinówce
obejmują obszar 11, 5 ha, które należą do kompleksu ogrodu im. „Obrońców Westerplatte” w Świdniku. Wyznaczono 265 działek, których użytkownikami są pracownicy i emeryci z PZL Świdnik. Ogród zorganizowany został w 1987 r. Ogród z racji swojego pięknego zagospodarowania zdobywał wielokrotnie nagrody w konkursach ogrodów im. „Obrońców Westerplatte”.
78983
Zespół Szkół w Kalinówce
jest niewielką, ale stale rozwijającą się placówką. Uczy się tam obecnie około 170 uczniów w klasach od przedszkola, klasy „0” do III gimnazjum. Lekcje odbywają się w godzinach 8:00 – 14:30, ale dzieci mają możliwość korzystania ze świetlicy do godziny 16:30. W tym czasie odbywają się różnorodne zajęcia pozalekcyjne m.in. plastyczne, teatralne, sportowe i muzyczne. Dzieci mogą uczyć się tańca nowoczesnego oraz gry na instrumentach muzycznych. Szkoła ma długą historię, która sięga roku 1937. Budynek był kilka razy przebudowywany. Obecnie składa się z dwóch oddzielnych części: starszej w której uczą się uczniowie szkoły podstawowej oraz nowej – gimnazjalnej. Sala gimnastyczna jest nowa, ale niezbyt duża. Szkoła posiada również nowoczesną pracownię komputerową, dobrze wyposażone pracownie: geograficzno - przyrodniczą i fizyczno – chemiczną. Dyrektorem Zespołu Szkól jest P. Małgorzata Guellard.
78984
Kościół parafialny pw. Matki Bożej Częstochowskiej
Jego Budowę rozpoczęto w roku 1987. Posiada charakterystyczną neoromańską bryłę. Wybudowano go, wykorzystując drewniane elementy wyposażenia, stojącego tu wcześniej XVIII - wiecznego kościółka. Do dziś zachowały się z niego dwa ołtarze drewniane, ambona, organy piszczałkowe. Parafia w Kazimierzówce została erygowana 14 listopada 1947 r. przez ówczesnego bp. lubelskiego ks. Stefana Wyszyńskiego. Proboszczem parafii jest ks. Józef Swatowski.
78985
Zespół Szkół w Wilczopolu
Jest to szkoła z ogromnymi tradycjami. Istnieje od 1916 roku, najpierw jako szkoła podstawowa, a od 2003 roku szkoła podstawowa w Wilczopolu została połączona z oddziałem zamiejscowym Gimnazjum w Mętowie w jedną jednostkę organizacyjną – Zespół Szkół w Wilczopolu. W nowej jednostce podjęło naukę 200 uczniów - w tym 130 w Szkole Podstawowej i 70 uczniów w Gimnazjum. Zespół Szkół w Wilczopolu posiada doskonałą bazę dydaktyczną. Znajdują się tu min. pracownia języków obcych, fizyczna, chemiczna, matematyczna, techniczna, informatyczna. Wszystkie sale są nie tylko estetycznie urządzone, ale wzbogacone o stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Szkoła zapewnia całodzienne wyżywienie oraz opiekę wychowawczą. W ramach zajęć pozalekcyjnych oferuje: świetlicę, zajęcia sportowe, zajęcia dodatkowe, zajęcia w pracowni komputerowej, zajęcia muzyczne, korzystanie ze znakomitej bazy sportowej: siłowni, sali gimnastycznej i boiska, czytelnię i bibliotekę szkolną. Dyrektorem Zespołu Szkół jest P. Ewa Radko.
78986
Kościół parafialny pw. Narodzenia NMP Matki Bożej Siewnej
Prace budowlane przy wznoszeniu świątyni prowadzono w latach 1985-87. Rektorem budowniczym kościoła był ks. Adam Szponar 10.07.1988 r. kościół pobłogosławił bp Ryszard Karpiński. Wieża kościelna wraz z dzwonami została poświęcona przez abpa Bolesława Pylaka w 1998 r. Plebania stanowi zasadniczo oddzielny budynek, choć jest połączona z kościołem częścią katechetyczną. Oddano ja do użytku w 1992 r. Konsekracja kościoła w 2004 roku przez abp. J. Życińskiego. Proboszczem parafii jest ks. Robert Muszyński.
78987
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Mętowie
Jest to największa placówka dydaktyczna na terenie naszej Gminy. Uczęszcza do niej prawie 500 uczniów (w tym ok. 80 przedszkolaków). Zespół szkół jest bardzo przyjazny dla uczniów, położony w cichym i spokojnym miejscu, posiada sklepik szkolny, pracownię komputerową, pełnowymiarową halę sportową. Od 2000 roku funkcjonuje jako Zespół Szkół po utworzeniu Gimnazjum. Od 2006 r. nosi imię Jana Pawła II. Dodatkowo przy szkole od 2005 r. funkcjonuje przedszkole Kubuś. Dyrektorem jest p. Romana Michałkiewicz – Romaniuk.
78988
Kościół parafialny pw. Świętego Ducha w Ćmiłowie
Parafia w Ćmiłowie powstała w 1987 r. W dniu 22 V 1991 r. Biskup Lubelski wydał akt erekcyjny parafii. Pierwszym proboszczem i budowniczym kościoła został ks. Józef Ciesielczuk obecnie przebywający na misjach w Brazylii. Wraz z utworzeniem samodzielnego ośrodka duszpasterskiego rozpoczęto budowę kompleksu sakralnego, łączącego świątynie oraz plebanię. Zasadnicze prace sfinalizowano w 1996 r. W 2002 roku odbyła się uroczysta konsekracja Kościoła. Proboszczem parafii jest ks. Józef Czerwieniec.
78989
Orlik 2012 w Dominowie
W 2009 r. ukończono budowę zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 w Dominowie w ramach II edycji programu Ministerstwa Sportu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Powstało boisko do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0 m o nawierzchni ze sztucznej trawy, boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki o wymiarach 19,1 x 32,1 m o nawierzchni poliuretanowej. Boiska wyposażone zostały w sprzęt sportowy, na obiekcie znajduje się ponadto budynek zaplecza socjalnego składający się z sześciu modułów, wykonano piłkochwyty o wysokości 6 metrów, ogrodzenie terenu o wysokości 4 metry, zamontowano oświetlenie terenu na 8 masztach o wysokości 12 m. Prace przy budowie zespołu boisk zakończyły się w grudniu 2009 r. Obiekt został wyposażony w system monitoringu. Ponadto wokół kompleksu nasadzone zostały drzewka, krzewy, rabatki kwiatowe i trawniki. Aby ułatwić dojazd do ORLIKA Gmina wybudowała drogę dojazdową i parking z kostki brukowej. Dzięki realizacji tego zadania powstała droga dojazdowa z chodnikiem, 20 stanowisk dla samochodów osobowych, 2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych oraz 5 stanowisk dla autokarów wraz z placem manewrowym.
78990
Szkoła im. Kornela Makuszyńskiego w Prawiednikach
Pierwsze zajęcia w szkole rozpoczęły się 1 września 1974 roku. Szkoła wyposażona jest w nowoczesne pomoce naukowe min. funkcjonującą od 2005 roku nową pracownię komputerową. W kwietniu 2008 r. oddano do użytku salę sportową o wymiarach 36 x 18 m. Obecna pani dyrektor Marzena Lisowska pełni swoją funkcję od 2004 roku. W 2010 roku szkole nadano imię Kornela Makuszyńskiego.
Ślad pochodzi z oficjalnej strony gminy Głusk i tam odsyłam po więcej informacji http://www.glusk.eurzad.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=167&Itemid=121
brak wystarczającej ilości ocen

Skomentuj

Zaloguj się, aby komentować i oceniać trasy
Rowerem po Roztoczu
Moja mapa 0