Szlak Piastowski: odcinek wschód-zachód

Dodano 30 maja 2013 przez plik GPX
Szlak Piastowski: odcinek wschód-zachód
 • Opis
 • Mapa
 • Punkty

Kod trasy

22335
Pobierz trasę w aplikacji
Wpisz kod w wyszukiwarce

Informacje

 • Rodzaj aktywności: Samochód
 • Stopień trudności: Łatwy
 • Gwiazdki: 6.0
 • Dystans: 272 km
 • Przewyższenie: 67,85 m
 • Suma podejść: 471,35 m
 • Suma zejść: 505,93 m
 • Data: 30 maja 2013
 • Lokalizacja: Polska, wielkopolskie, Włocławek
112056
Lubiń
Średniowieczne opactwo benedyktyńskie funkcjonujące tutaj do dziś! Pierwszą fundację klasztoru możemy łączyć z osobą Bolesława II Śmiałego (być może w 1076). Planowano znaczne założenie, jednak zapewne wygnanie Bolesława z kraju (1079) spowodowało zaniechanie prac budowlanych. Druga akcja fundacyjna miała miejsce za czasów Bolesława III Krzywoustego (1137-1138) za pośrednictwem rodu Awdańców. Konsekrowany w 1145 roku kościół to budowla jednonawowa z transeptem, zamknięta od wschodu trzema absydami. Kolejną rozbudowę kościoła, a zapewne i zabudowań klasztornych możemy łączyć z czasami Mieszka III Starego. Ostatnia romańska akcja budowlana przypada na wiek XIII, kiedy to wyburzono główną absydę i wybudowano proste zamknięte prezbiterium. Nadbudowano też drugą kondygnację z kaplicą, a dotychczasową klatkę schodową przy wieży zachodniej zastąpiono kwadratową wieżą.

W kościele znajduje się gotycka płyta nagrobna księcia Władysława Laskonogiego.

W pobliskiej wsi w XIII wieku powstał kościół pw. św. Leonarda.

W 2009 roku, na mocy rozporządzenia Prezydenta RP, zespół opactwa w Lubiniu został uznany za pomnik historii.
112057
Poznań
Piastowskie zabytki w Poznaniu najłatwiej zwiedzać, spacerując Traktem Królewsko-Cesarskim. Zarówno szlak turystyczny, jak i poszczególne zabytki zostały oznakowane w przestrzeni miasta. Wycieczkę można rozpocząć przy niewielkim kościółku św. Jana Jerozolimskiego na Komandorii. To jedna z najstarszych poznańskich świątyń, wzniesiona już w XII wieku przez Mieszka Starego. Książę ufundował ją dla zakonu joannitów. Bracia prowadzili szpital i sprawowali opiekę nad pielgrzymami i podróżnikami. Kolejny zabytek z epoki Piastów to kościół św. Małgorzaty na Śródce. Jednak najważniejsztm miejscem na piastowskiej mapie Poznania jest Ostrów Tumski. To wyspa na Warcie, która ponad 1000 lat temu była jedną z głównych siedzib pierwszych władców Polski. Książę Mieszko I wzniósł tutaj gród z potężnymi wałami obronnymi. Dla siebie i swojej żony Dąbrówki zbudował palatium z przyległą kaplicą.
W grodzie w 968 r. powstało pierwsze w polsce biskupstwo i katedra. Stała się ona nekropolią władców: 3 królów i 5 książąt. Mauzoleum Mieszka I i Bolesława Chrobrego znajduje się obecnie w Złotej Kaplicy. W podziemiach katedry można zobaczyć relikty najstarszej katedry a także domniemaną misę chrzcielną i groby piastowskich władców. Zabytki z okresu początków państwowości znajdują się także w rezerwacie archeologicznym (ul. Posadzego), gdzie ekspoznowane są wały obronne grodu poznańskiego, a także w Muzeum Archidiecezjalnym (ul. Lubrańskiego), gdzie główną atrakcją jest legendarny miecz św. Piotra.
Pozostałe atrakcje piastowskie można obejrzeć już po drugiej stronie Warty - na obszarze Starego Miasta założonego w 1253 r. przez księcia Przemysła I i Bolesława Poboznego. Bracia sprowadzili do Poznania dominikanów i ufundowali dla nich kościół i klasztor (ul. Dominikańska). Ostatniemu z Piastów wielkopolskich - Przemysłowi II zawdzięczamy nie tylko próbę zjednoczenia rozbitego kraju, ale także dzisiejsze godło państwowe. To on jako pierwszy uznał białego orła jako oficjalny symbol państwa. Król ufundował kościół i klasztor dominikanek (ul. Masztalarska) oraz rozbudował swoją rezydencję na górze zamkowej (ul. Góra Przemysła).

Piastowskie dzieje miasta ukazuje także wystawa "Tu powstała Polska" w Muzeum Archeologicznym (ul. Wodna), ekspozycja w Muzeum Historii Miasta Poznania (Ratusz), a także tzw. makiety dawnego Poznania (ul. Ludgardy). W budowie jest w chwili obecnej Centrum Historii Ostrowa Tumskiego poświęcone przeszłości katedralnej wyspy.
112058
Pobiedziska
Nazwa pochodzi od słowa " pobieda"- zwycięstwo. Źródła podają, że w pobliżu dzisiejszego miasteczka książe Kazimierz Odnowiciel stłumił " bunt Masława". Pobiedziska to miasto położone przy drodze nr.5 na trasie Poznań – Gniezno, bliskie sercu władców Polski. Według legendy w roku 1048 Kazimierz Odnowiciel, małej osadzie nadał nazwę Pobiedziska, natomiast w 1257 r. Przemysł I nadał jej prawa miejskie, a w 1423 Władysław Jagiełło ufundował kościół św. Ducha i szpital dla ubogich.

Mieszkańcy miasta włączyli się w udział w Powstaniu Wielkopolskim, 4 stycznia ruszył z miasta pierwszy oddział powstańczy aby wziąć udział w walkach o Inowrocław. Na rynku w Pobiedziskach 13 kwietnia 1919 roku odbyła się uroczysta przysięga (400 osób), odebrana przez generała Józefa Dowbora Muśnickiego i jego adiutanta Władysława Andersa, wśród księży znalazł się ówczesny wikariusz Pobiedzisk a późniejszy błogosławiony Michał Kozal.

Najcenniejszym zabytkiem Pobiedzisk jest ceglany kościół pw. Św. Michała Archanioła (początki z przełomu XIII i XIV w.), należący do najstarszych kościołów gotyckich w Wielkopolsce. W kościele na uwagę zasługują: obraz w ołtarzu przedstawiający św. Michała Archanioła z 1621 r., rzeźba Matki Boskiej Bolesnej z II połowy XV w. Na zewnętrznych murach świątyni jest ponad 1000 dołków, które powstawały w okresie XIV – XVI w.

Ważne wydarzenia i postacie związane z historią Pobiedzisk są upamiętnione pomnikami lub tablicami. Na rynku od 1986 r. stoi Pomnik Powstańców Wielkopolskich (autorstwa Juliana Boss-Gosławskiego). Na skwerze przed budynkiem Zespołu Szkół pomnik Kazimierza Odnowiciela. Tablica upamiętniająca Michała Kozala, błogosławionego męczennika, znajduje się przy budynku plebanii w którym mieszkał pełniąc funkcje wikariusza, przy kościele farnym. Na budynku poczty znajduje się tablica upamiętniająca inż. Antoniego Pallutha, urodzonego w Pobiedziskach wybitnego kryptologa, który przyczynił się do złamania tajemnicy „Enigmy”, nauczyciela m. in. M. Rajewskiego, H. Zygadlewskiego, J. Różyckiego.

Około 2 km na zachód od centrum znajduje się Skansen Miniatur, na niewielkim terenie zgromadzono miniatury budowli z rejonu Wielkopolski wykonane w skali 1:20. A tuż obok powstał gród-skansen Pobiedziska z replikami średniowiecznych machin bojowych i oblężniczych w naturalnej skali. Gród stanowi idealne miejsce do przeprowadzenia żywych lekcji historii, organizacji imprez lub po prostu ciekawego spędzenia czasu w rodzinnym gronie.
112059
Ostrów Lednicki
Zespół osadniczy z X-XI wieku składający się z grodu, osad przygrodowych, przeprawy mostowej, nekropolii. Wewnątrz grodu pozostałości zespołu pałacowo-sakralnego – palatium, baptysterium, kościół. Jedna z rezydencji Piastów. Czas powstania pierwszego założenia grodowego określany na lata 20.-30. X wieku. Wówczas, w południowej partii wyspy powstał gród o średnicy wnętrza około 40m. Lata 60.-70. to moment znacznej przebudowy – powiększenie grodu, a także budowa obiektów pałacowych i sakralnych. W skład zespołu sakralno-rezydencjonalnego wchodzi też drewniany kościół, który powstał w północnej partii grodu, i być może jest pierwszą świątynią na obszarze domeny Piastów. Po jego zniszczeniu w latach 30. XI wieku obiekt odbudowano, a w jego wnętrzu posadowiono dwa grobowce w obudowie kamiennej.

Po kryzysie lat 30. rezydencja na Ostrowie Lednickim traci swoje prestiżowe znaczenie.

Na wschodnim brzegu jeziora (na terenie zwanym Małym Skansenem) znajduje się wiatrak - koźlak z 1585 roku (przeniesiony tu z Gryżyny k. Kościana), spichlerz z Maikowa (miejsce ekspozycji czasowych i zajęć edukacyjnych), chata podcieniowa z Imielna, oraz tzw. Skarbczyk (replika kościoła z poznańskiej Śródki) - miejsce czasowych wystaw.
112060
Gniezno
Pierwsza Stolica Polski, Miasto Świętego Wojciecha, położone na Wysoczyźnie Gnieźnieńskiej, na siedmiu wzgórzach. Wzgórze Lecha, Góra Królewska staje się miejscem posadowienia grodu książęcego i trzech podgrodzi, który staje się centrum powstającego państwa polskiego. W roku 970 powstaje pierwsza świątynia, określana mianem " Matka Polskich Katedr". Tuż za jej murami zostaje pochowana żona Mieszka I, a w roku 999, w ołtarzu świątyni zostaje złożone ciało pierwszego polskiego świętego- Wojciecha. W roku 1000 do Gniezna przybywa Cesarz Niemiec Otton III Rudy, oddać cześć swojemu przyjacielowi - św. Wojciechowi i spotkać się z Bolesłąwem Chrobrym. Na odbywającym się Synodzie kościoła polskiego zostaje powołana do życia pierwsza na naszych ziemiach Stolica Arcybiskupia, w Gnieźnie z biskupstwami w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. Pierwszym Arcybiskupem zostaje brat św. Wojciecha - Radzim Gaudenty. W 1025 roku katedra staje się miejscem koronacji pierwszego króla Polski - Bolesława Chrobrego i jego syna Mieszka II. Gniezno było świadkiem koronacji 5 pierwszych królów Polski. Katedra pw. Wniebowzięcia NMP, Sanktuarium św. Wojciecha, Najcenniejszy zabytek katedry to słynne romańskie " Drzwi Gnieźnieńskie" wykonane w IV ćwierci wieku XII, nazywane " Klejnotem Królestwa".
112061
Trzemeszno
Tradycja łączy to miejsce jako miejsce zamieszkania Św. Wojciecha w 996, a później pierwsze złożenie jego ciała w 997 r. Jednak kościół wraz z zespołem przyklasztornym związany jest z przybycie zakonu kanoników regularnych. Kościół i klasztor powstają w 2 ćw. XII wieku, zapewne z inicjatywy Bolesława III Krzywoustego. Około połowy wieku XII staje kościół, a pierwsze budynki klasztorne były zapewne drewniane. Murowane powstają dopiero w XIV wieku. Pierwotny kościół to murowana świątynia trójnawowa z transeptem. Prezbiterium było zamknięte absydą. Pod prezbiterium znajdowała się krypta. Od zachodu znajdowała się wieża, pozbawiona wejścia.
112062
Mogilno
Gród założony w wieku X. Zespół klasztorny benedyktynów – 2. poł. XI w.

Benedyktyńskie opactwo w Mogilnie powstało w okresie gdy, po kryzysie lat 30. XI wieku, w państwie Piastów chrześcijaństwo odbudowywało swoje struktury. Budowa kościoła oraz klasztoru zainicjowana została przez Kazimierza Odnowiciela około 1047 roku, a kontynuowana była przez jego następców. Proces budowy i rozbudowy obserwujemy przez kilka stuleci.

Kościół w Mogilnie stanął na terenie wcześniejszej IX-wiecznej osady, w miejscu gdzie od około X stulecia rozpoczął funkcjonowanie ośrodek grodowy. Pierwotny kościół był bazyliką trójnawową filarową z niskim transeptem. Posiadał dwie krypty i dwupoziomowe prezbiterium. Od wschodu bazylika zamknięta była trzema apsydami, a od zachodu zakończona była jednowieżowym masywem zachodnim. Początkowo zabudowa klasztorna była w znacznym stopniu drewniana.

Po pożarze z 1 połowy XIII wieku, jaki objął zarówno gród jak i zabudowę klasztorną, rozpoczęła się budowa klasztoru murowanego. W okresie od połowy XIII wieku aż po wiek XV założenie klasztorne podlegało rozbudowie i modyfikacji. Oprócz przebudowywania kościoła, pomieszczeń klasztoru, fortyfikacji rozbudowie poddano także zaplecze gospodarcze – powstały m.in. piekarnia, browar, a kolejne pomieszczenia otrzymywały urządzenia grzewcze. W ramach nowego systemu obwarowań powstał nowy most i brama wjazdowa, będąca jedną z najstarszych bram tego typu na ziemiach Piastów.

Od połowy XVII wieku obserwuje się powolny upadek opactwa. Jego barokowa odbudowa (z lat 1760-1797) odbyła się gdy klasztor popadł już niemal w ruinę.

W pobliżu rynku gotycki kościół św. Jakuba Starszego - Apostoła, patrona pielgrzymów. Na miejscowym cmentarzu mauzoleum ks. Piotra Wawrzyniaka – polskiego patrioty, nazywanego przez Prusaków "Polskim niekoronowanym królem", w pobliżu grób Salomei Glemp - matki Prymasa Józefa Glempa.
112063
Strzelno
Miasto, położone na Kujawach Białych, związane z legendą o Św. Wojciechu, który zmierzał tędy ku miejscu swej misji.

Na Wzgórzu św. Wojciecha dwie budowle sakralne. Granitowa rotunda św. Prokopa z XII wieku – jeden z najbardziej tajemniczych obiektów na Szlaku Piastowskim. Rotunda z kwadratowym prezbiterium, cylindryczną wieżą i dwoma absydami. We wnętrzu romański ołtarz, grób fundatora?, od zachodu empora, z romańską kolumną, tworzącą biforium. Obok kościół pw. św. Trójcy, z barokową fasadą zachodnią. Kościół trójnawowy z transeptem (nawą poprzeczną) i kaplicami: św. Barbary, Norberta i Restytuta. Najcenniejszy zabytek, to słynne romańskie kolumny, odkryte w 1946 roku. Dwie z rzeźbą figuralną, przedstawiającą postacie ludzkie, symbolizujące cnoty, zalety oraz wady i przywary ludzkie, jedna ze spiralnym żłobkowaniem i kolejna z pozostałością polichromii. W transepcie Chrystus Ukrzyżowany, w otoczeniu apostołów i proroków oraz kilkaset relikwii. W zwieńczeniu ołtarza Chrystus Zmartwychwstały, a w antepedium Grób Chrystusa. Przed kościołem grupa głazów rappakiwi ze śladami warsztatu kamieniarskiego. Przy kościele znajdowały się zabudowania klasztoru Norbertanek, sprowadzonych do Strzelna w II poł. XII wieku.

W rynku, na jednej z kamienic tablica poświęcona wybitnemu fizykowi amerykańskiemu Albertowi Abrahamowi Michelsonowi, urodzonemu w Strzelnie.
112064
Inowrocław
Stolica Kujaw Zachodnich, historyczna stolica księstwa i województwa inowrocławskiego. Miasto położone na bogatych złożach soli kamiennej (ok. 2 mld ton) .Na Białej Górze kościół romański pw. NMP z XII wieku, z dwoma prostokątnymi wieżami, z surowym wnętrzem. Wewnątrz na ołtarzu głównym wykuta w granicie rzeźba z 1380 roku „Uśmiechniętej Madonny”, na pn ścianie kamiennej świątyni widoczne tajemnicze płaskorzeźby - masek ludzkich i zwierzęcych – „diabelskich”. Być może są to starsze wyobrażenia wykorzystane w budowli sakralnej, a być może pochodzą z czasów jej budowy i miały pełnić funkcje apotropeiczne.

. Na południe od rynku kościół św. Mikołaja, który w roku 1397 był miejscem spotkania królowej Polski św. Jadwigi z Mistrzem Zakonu Krzyżackiego.

Od 1875 roku Inowrocław staje się miastem uzdrowiskowym. W parku zdrojowym zbudowano tężnie, wykorzystujące miejscowe złoża soli. Dodatkowo w mieście znajduje się Muzeum im. Jana Kasprowicza, urodzonego w Szymborzu.
112065
Kruszwica
Miasto nad Gopłem, największym jeziorem Pojezierza Gnieźnieńskiego. Historyczny gród związany z początkami polskiej państwowości mieszczący się na półwyspie Rzępowskim. U nasady półwyspu ruiny zamku z czasów Kazimierza Wielkiego. Z czasów świetności zamku widoczne są fragmenty murów, zrekonstruowany most zwodzony oraz najbardziej charakterystyczna 32 metrowa wieża, nazywana Mysią Wieżą a poprzez legendę łączona z okrutnym księciem Popielem, którego zjadły myszy.

Na drugim brzegu jeziora znajduje się kolegiata romańska św. św. Piotra i Pawła, zbudowana w latach 1120-1140. Jeden z najlepiej zachowanych kościołów romańskich w Polsce. Jest to bazylika trójnawowa, z pięcioma absydami, w kształcie półwalców nakrytych półstożkami. We wnętrzu strop płaski, drewniany, z niebiańskim sklepieniem w prezbiterium i absydach. Nad wejściami portale, wsparte na kolumnach z prostokątnymi kapitelami. Na murach zewnętrznych tajemnicze znaki, m.in. " wirujący krzyż".

W rynku kościół św. Teresy, na planie krzyża greckiego, nakryty kopułą.
112066
Płowce
Miejsce prawdopodobnej bitwy między wojskami księcia Władysława Łokietka a Krzyżakami. Do bitwy miało dojść 27 września 1331 roku.

W miejscu bitwy znajduje się pomnik. Po raz pierwszy bitwę upamiętniono w XIX wieku, kiedy w 1881 roku powstał tu pomnik, z wyrytymi nań słowami przypisywanymi Julianowi Ursynowi Niemcewiczowi: R-u 1331 d. 27 Wrzes. za Władysława Łokietka, króla polsk. miejsce sławne zwycięstwem nad Krzyżakami odniesione i pochowaniem rycerzów polskich wraz z 2000 Krzyżakami tu pod Płowcami poległych. 1818 r. J.B.

Pomnik został zniszczony podczas I wojny światowej. W rocznicę 600-lecia zwycięskiej bitwy okoliczna ludność usypała kopiec, który również został zniszczony podczas II wojny światowej. Obecny pomnik mający postać 22 m obelisku powstał w 1961 roku.
112067
Brześć Kujawski
Dawna siedziba książąt kujawskich z linii Piastów. Od XIII wieku ważny ośrodek obronny oraz miejsce ważnych wydarzeń politycznych czasów średniowiecza. Miejsce wielokrotnych pertraktacji z Krzyżakami, tu ogłaszano wyroki papieskie związane z tym konfliktem. Rodzinne miasto Władysława Łokietka.

W mieście pozostałości zamku Kazimierza Wielkiego, fragmenty murów obronnych, oraz kościół z początków XIV wieku o starszej zapewne metryce.

W dniu 27 września 2008 roku, w rocznicę zwycięstwa pod Płowcami, odsłonięto pomnik Władysława Łokietka.
112068
Włocławek
Prawdopodobna siedziba biskupstwa włocławskiego od początków XII wieku. Obecna katedra zbudowana została w stylu gotyckim. Poprzedzały ją wcześniejsze budowle – drewniana pw. św. Jerzego, zastąpiona w połowie XIII wieku murową świątynią pw. Wniebowzięcia NMP. Losy pierwszej nie są dziś dokładnie znane, natomiast druga została spalona w czasie najazdu krzyżackiego w XIV wieku. Dzisiejszy wygląd świątynia zyskała w 1340 roku.
Turystyczna trasa znana pod nazwą Szlak Piastowski jest najstarszą tego typu trasą w Polsce. I chyba nikt nie ma wątpliwości, iż leży ona na obszarze Wielkopolski, części Kujaw i Pałuk. Jej przebieg łączy najważniejsze obiekty i zabytki naszej historii związanej z początkami państwa polskiego. Jako określenie trasy turystycznej nazwa Szlak Piastowski po raz pierwszy pojawiła się w 1938 roku w publikacji „Przewodnik po Wielkopolsce” autorstwa Jana Kilarskiego. Początkowo wiodła ona z Poznania przez Gniezno, Mogilno, Kruszwicę do Inowrocławia. U podstaw stworzenia trasy wycieczkowej znanej jako Szlak Piastowski stanęła wiedza historyczna i świadomość, że to właśnie na tych terenach powstawały zręby państwowości polskiej. To na obszarach wokół Gniezna Piastowie rozpoczęli budowę swojej domeny, a w konsekwencji państwa.

Oprócz obiektów z czasów Piastów na omawianej trasie turystycznej znajdują się zabytki starsze i młodsze z kolejnych okresów historycznych. Wszystkie prezentowane obiekty świadczą, iż państwo Piastów nie jest tworem zawieszonym w historycznej próżni. Człowiek działał na tym terenie, rzeźbiąc krajobraz kulturowy na długo przed pojawieniem się tutaj Piastów. A ich spadek przejęty przez następców rozwija się do dziś.

Wzrost zainteresowania, a tym samym większy ruch turystyczny na szlaku odnotować można w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Na ożywienie zainteresowania zabytkami znajdującymi się na tym terenie miały wpływ bez wątpienia przygotowania do obchodów 1000-lecia chrztu Polski, które odbyły się w roku 1966. W ramach ich realizacji prowadzono szereg spektakularnych archeologicznych badań wykopaliskowych. Z jednej strony stały się one doskonałym miejscem nauki dla ówczesnych studentów archeologii, pozwoliły na tworzenie naukowego podejścia archeologii do przedmiotu badań, dały podwaliny współczesnym badaniom wykopaliskowym. Z drugiej strony uatrakcyjniły sam szlak, odsłaniając nowe, nieznane dotąd obiekty, a dzięki zabiegom konserwatorskim i aranżacyjnym umożliwiły dostęp do najważniejszych zabytków z czasów Piastów.

Odkrywane, rekonstruowane, rewaloryzowane obiekty, nie tylko z czasów piastowskich, zaczęto chętnie oglądać zwłaszcza ze względu na ich dużą wartość historyczną dotyczącą początków Polski. Stały się także atrakcjami turystycznymi i miejscami rekreacji. Podczas prowadzonych badań dochodziło do spektakularnych odkryć, których znaczenie trudno przecenić. Pozyskane wówczas zabytki i stworzona dokumentacja są do dziś materiałem źródłowym dla rozmaitych opracowań oraz ciągłych analiz.

Już w XIX wieku teren, na którym położony jest Szlak Piastowski był miejscem licznych wizyt, odwiedzin, był tematem opracowań naukowych, a na ich kanwie powstały prace literackie, romantyczne wizje poetyckie. W tym okresie najczęściej odwiedzano okolice Poznania, Gniezna, ale także Ostrów Lednicki, Kruszwicę, jak również Strzelno czy Inowrocław.
Trasę poleca
Organizacja Turystyczna Szlak Piastowski

Na tej trasie przyda Ci się mapa dostępna w naszej aplikacji

Mapa Województwo Łódzkie
Województwo Łódzkie - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa województwa łódzkiego, na której zaznaczono miejscowości, drogi, tereny leśne, parki krajobrazowe, zabytki, kościoły, zabytki, ośrodki aktywności konnej i wodnej oraz główne szlaki rowerowe. Kolorem żółtym wyróżniono miejsca i miejscowości...

Mapa Okolice Poznania. Część Południowa
Okolice Poznania. Część Południowa - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa Poznania to aktualizowane w terenie wydanie południowych okolic Poznania z zaznaczonymi szlakami pieszymi i rowerowymi. Obejmuje zasięgiem Stęszew, Środę Wielkopolską, Kostrzyn.

Mapa Szlak Piastowski
Szlak Piastowski - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa turystyczna Szlaku Piastowskiego, który przebiega przez województwa: wielkopolskie i kujawsko-pomorskie. Mapa została zaktualizowana w terenie, zostały na niej uwzględnione wszelkie niezbędne informacje turystyczno-krajoznawcze oraz informacje...

brak wystarczającej ilości ocen

Skomentuj

Zaloguj się, aby komentować i oceniać trasy
boulinek11
3 czerwca 2013 boulinek11 napisał:
Ciekawy, opis. troche obszerny ale chyba warto przyczytac.
Moja mapa 0

Dbamy o Twoją prywatność

W celu zapewnienia naszym użytkownikom usług na możliwie najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika nasze aplikacje korzystają z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych.

Kliknięcie w przycisk "Akceptuję", oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie z powyższym opisem. Dokładne zasady zostały opisane w naszej Polityce Prywatności.