Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka

Dodano 6 listopada 2011 przez aplikację Android
Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka
 • Opis
 • Mapa
 • Punkty

Kod trasy

6071
Pobierz trasę w aplikacji
Wpisz kod w wyszukiwarce

Informacje

 • Rodzaj aktywności: Samochód
 • Stopień trudności: Łatwy
 • Gwiazdki: 4.4
 • Dystans: 80,5 km
 • Czas trwania: 2 h 19 min
 • Średnia prędkość: 34,64 km/h
 • Przewyższenie: 132 m
 • Suma podejść: 441 m
 • Suma zejść: 467 m
 • Data: 6 listopada 2011
 • Lokalizacja: Polska, wielkopolskie, Pobiedziska
50398
Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Węglewie
Świątynia powstała w 1881 r. i jest przykładem drewnianego budownictwa sakralnego. Wewnątrz znajduje się późnogotycka figura Matki Boskiej. Warto zobaczyć szczególnie obraz Matki Bożej zwanej Panią z Wyspy znajdujący się w ołtarzu głównym. Wedle przekazu ustnego aktualnego do dziś, obraz ten przybył ze świątyni lub z kaplicy w Ostrowie Lednickim (piastowskiej wyspie).

Kilka lat temu kościół św. Katarzyny został gruntownie odnowiony. W sąsiedztwie świątyni znajduje się grób rodziców prof. Józefa Kostrzewskiego - uważanego za jednego z ojców polskiej archeologii - badacza m.in. Biskupina.
50399
Kaplica św. Rozalii w Sławnie
Kaplica cmentarna wzniesiona w 1785 r. z fundacji księdza Józefa Sztolzmana. Remontowana w 1930 r. Według legendy w pobliżu wzgórza miejscowemu pastuszkowi ukazała się św. Rozalia, co skłoniła księdza Sztolzmana do wybudowania w tym miejscu kaplicy.

Konstrukcji zrębowej, oszalowana. Orientowana. Jednonawowa z węższym, zamkniętym trójbocznie prezbiterium. Po zachodniej stronie nawy wieża konstrukcji słupowej, z kruchtą w przyziemiu i dwoma składzikami po bokach. Pod nawą krypta grobowa ostatnich właścicieli wsi, Chełmickich. W krypcie pod prezbiterium spoczywa ksiądz Józef Sztolzman. Dachy kryte gontami. Nad wieżą hełm cebulasty również kryty gontami. Wewnątrz strop o równej wysokości w nawie i prezbiterium, ozdobiony dekoracyjnymi listwami z malowanym ornamentem. W zwieńczeniu ścian malowane girlandy oraz ornament geometryczno-roślinny.

Ołtarz główny z ok. 1785 r. ze współczesnym obrazem św. Rozalii. W ołtarzach bocznych figury Matki Boskiej i św. Teresy. Na belce tęczowej rzeźba św. Barbary z krzyżem oraz putta z klepsydrą i czaszką.
50400
Kościół Bożego Ciała w Łagiewnikach Kościelnych
Świątynię wzniesiono w 1741 r. dzięki staraniom proboszcza Śliwińskiego.
Kościół jest konstrukcji zrębowej, oszalowany, orientowany, jednonawowy. Do nawy od strony zachodniej przylega wieża konstrukcji słupowej z kruchtą w przyziemiu.
Wewnątrz przede wszystkim zwraca uwagę dekoracja malarska na stropie z okresu ostatniego remontu, przedstawiająca na kolejnych dziesięciu panneaux cykl symbolicznych przedstawień nawiązujących do męczeńskiej śmierci Chrystusa, Odkupienia i Eucharystii.
W późnobarokowym ołtarzu głównym, późniejszy XIX-wieczny obraz z przedstawieniem Ostatniej Wieczerzy. Z tego samego okresu pochodzi umieszczony powyżej wizerunek św. Barbary – patronki dobrej śmierci.
Lewy ołtarz boczny został poświęcony Maryi. Obecnie centralne miejsce w nim zajmuje XIX-wieczny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. W górnej części przedstawienie św. Anny Samotrzeć (z Maryją i Dzieciątkiem Jezus), a po bokach figury św. Anny i św. Joachima, rodziców Maryi. W dolnej części po bokach ołtarza znajdują się figury ewangelistów Mateusza i Marka.
Ołtarz boczny po prawej stronie został poświęcony Jezusowi. Tutaj też znajduje się malowany na desce obraz Ecce Homo. Po bokach, figury ewangelistów Łukasza i Jana. Warto zwrócić uwagę na obraz znajdujący się w górnej części ołtarza. Znajduje się tu rzadkie przedstawienie św. Mikołaja wskrzeszającego trzech niewinnych rycerzy straconych na rozkaz cesarza.
50401
Kościół św. Michała Archanioła w Jabłkowie
Jest to jednonawowy, drewniany kościół zbudowany w XVIII wieku. W wyposażeniu znajdują się m.in. barokowy ołtarz główny oraz dwa boczne rokokowe. Polichromie wykonano w latach powojennych. Dach jest kryty dachówką. W pobliżu znajduje się drewniana dzwonnica z XVIII wieku.
50402
Kościół Wszystkich Świętych w Raczkowie
W XIV w. Raczkowo było własnością rodu Nałęcz-Raczkowskich. Obecną świątynię ufundował burgrabia wałecki Wawrzyniec Loga w latach 1780-82 r. Jest to kościół konstrukcji zrębowej, z wieżą nakrytą hełmem barokowym. Zabytek stoi na wysokiej skarpie nad rzeką Mała Wełna. Poniżej terenu przykościelnego znajduje się cmentarz, na którym w czasie II wojny światowej zostali pochowani trzej generałowie włoscy więzieni w obozie w pobliskim Antoniewie. W 1959 r. prochy generałów zostały przewiezione do Włoch.
50403
Kościół św. Mikołaja Biskupa w Skokach
Świątynię wzniesiono w 1737 r. z inicjatywy wojewody poznańskiego Kazimierza Raczyńskiego. Spośród wielu drewnianych kościółków, ten wyróżnia się dwuwieżową fasadą. Jest to budowla o konstrukcji szkieletowej wypełnionej cegłami, orientowana. Trzynawowa z trójbocznie zamkniętym prezbiterium. W 2006 r. kościół przeszedł gruntowny remont polegający na... wymianie ścian. Ponieważ belki okazały się zmurszałe, a wypełniające konstrukcję cegły były w nie lepszym stanie, podjęto decyzję o wymianie całych ścian. W czasie remontu dach świątyni wspierał się na specjalnym rusztowaniu, podczas gdy ściany zostały rozebrane i zastąpione całkowicie nową konstrukcją.
Najstarszymi zabytkami są pochodzące z I połowy XVIII w. czasza chrzcielnicy i płyta nagrobna Zofii z Latalskich Reyowej. Spoczywa tutaj również jej mąż Andrzej Rey – wnuk znanego polskiego poety Mikołaja. Andrzej przez wiele lat pełnił funkcje dyplomatyczne, był zaufanym doradcą i tłumaczem Władysława IV Wazy.
Nieco młodsze, pochodzące z okresu budowy kościoła są ambona, chrzcielnica i rokokowe balustrady empor. Z tego też okresu pochodzą ołtarze, chociaż zostały mocno przerobione po 1947 r. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, w nawie północnej (po lewej stronie) ołtarz Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych, a w nawie południowej (po prawej stronie) ołtarz Pana Jezusa.
50404
Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rejowcu
Kościół ufundował w 1626 roku dla kolonistów podkomorzy Andrzej Rej (wnuk Mikołaja Reja). Obecny kościół wzniesiono w 1820 roku. Do 1945 roku był to kościół ewangelicki. Od 1947 roku jest miejsce modlitwy katolików, a w 1976 roku otrzymał prawa parafialne.

Wnętrze choć niskie, ma balkony typowe dla kościołów ewangelickich. Barokowy ołtarz główny pochodzi z kolegiaty w Kruszwicy. W kruchcie zachowało się 13 tabliczek trumiennych polskiej szlachty kalwińskiej z XVII w. malowanych na blasze. Przy kościele stoi drewniana dzwonnica, wybudowana w tym samym czasie, kryta dachem dwuspadowym.
50405
Kościół św. Jana Chrzciciela w Kiszkowie
Kościół wzniesiono w 1733 r., staraniem proboszcza Jana Wypijewskiego. Dobudowując go do murowanej kaplicy Najświętszej Maryi Panny z 2 poł. XVII w.

Wieżę kościoła wieńczy XVIII-wieczny krzyż, który jest połączeniem Krzyża Pańskiego i herbu Pilawa, którym pieczętował się arcybiskup gnieźnieński Teodor Potocki.
Kościół konstrukcji zrębowej, oszalowany. Orientowany. Jednonawowy z nieco węższym, zamkniętym trójbocznie prezbiterium.

W ołtarzu głównym znajduje się XVIII-wieczny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem łaskami słynący, nakryty srebrną sukienką i otoczony licznymi wotami. Jest on zasłaniany przez współczesny (1999) obraz Chrzest Chrystusa w Jordanie. Warto zwrócić uwagę na antependium ołtarza, gdzie znajduje się rzeźbiona kompozycja nawiązująca do Ostatniej Wieczerzy Leonarda da Vinci. Na ścianie prezbiterium renesansowy krucyfiks.

Kaplica boczna została wybudowana jako wotum dziękczynne za uzdrowienie właściciela Kiszkowa - Łukasza Niemojewskiego. Jednocześnie pełniła ona funkcję krypty grobowej właścicieli miasta.
W ołtarzu kaplicy umieszczono pochodzącą z rozebranego w XIX w. kościoła Świętej Trójcy XVIII-wieczną Pietę. Ponad nią wzorowana na dziele Rafaela Santi scena Przemienia Pańskiego.
Szlak Kościołów Dreanianych wokół Puszczy Zielonka to dwanaście fascynujących, wiejskich, drewnianych kościółków, z których każdy ma swoją niezwykłą historię i ciekawą teraźniejszość. Niemal wszystkie parafie powstały w średniowieczu, z fundacji rycerskich, książęcych, bądź duchownych, natomiast obecne w nich świątynie wniesione zostały w stuleciach XVI-XIX. Niemal w każdej z nich ujrzymy dzieła sztuki, począwszy od epoki gotyku przez barok po czasy współczesne. Wiążą się z nimi ważne postaci, wydarzenia i legendy. Najbardziej tajemnicza mówi o przeniesieniu obrazu Matki Boskiej z kaplicy pałacowej Bolesława Chrobrego w Lednicy do kościółka w Węglewie. Kaplica św. Rozalii w Sławnie stanęła na szczycie starego grodziska w niedostępnym lesie.
Jan Kochanowski, wielki poeta polskiego renesansu, był tytularnym proboszczem kościółka w Kicinie – żył tej posady, gdy tworzył swój genialny przekład Psalmów Dawidowych. Dziś Kicin słynie m.in. z wielkanocnych misteriów Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. Przy kościele w Długiej Goślinie mieszkały w czasach zarazy poznańskie benedyktynki. Im też świątynia ta zawdzięcza szereg ciekawych dzieł sztuki. Kościół w Rejowcu (dawny zbór protestancki) ufundował wnuk poety Mikołaja Reja, Andrzej – polityk i zaufany dworzanin króla Władysława IV, spoczywający w parafialnej świątyni w sąsiednich Skokach. W Kiszkowie znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej, sławny niegdyś na całą Wielkopolskę. W Raczakowie specjalnej czci doznaje stary krucyfiks, a w Jabłkowie znajduje się wyjątkowy ołtarz, poświęcony różnym rodzajom aniołów. Stare, młodsze i współczesne obraz tworzą w kościółku w Łagiewnikach Kościelnych prawdziwy traktat teologiczny o Eucharystii. Natomiast do Wierzenicy przyjeżdżał romantyczny wieszcz Zygmunt Kraśniński, odwiedzając swego przyjaciela, filozofa i społecznika, Augusta Cieszkowskiego, po którym pozostał w kościele Santa Croce we Florencji. I wreszcie w krypcie w Uzarzewie spoczywa kilka pokoleń wybitnych wielkopolskich ziemian, Żychlińskich. Ich pałac – stojący naprzeciwko – to obecnie muzeum łowiectwa.
Proponowana trasa prowadzi po ośmiu spośród dwuanstu kościołów na szlaku, a podążając nią odwiedzisz kościoły w Węglewie, Sławnie, Łagiewnikach Kościelnych, Jabłkowie, Raczkowie, Skokach, Rejowcu oraz w Kiszkowie.

Na tej trasie przyda Ci się mapa dostępna w naszej aplikacji

Mapa Okolice Poznania. Część północna
Okolice Poznania. Część północna - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa Poznania to aktualizowane w terenie wydanie północnych okolic Poznania z zaznaczonymi szlakami pieszymi i rowerowymi. Obszar mapy obejmuje teren Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonki oraz Park Krajobrazowy Promno.

brak wystarczającej ilości ocen

Skomentuj

Zaloguj się, aby komentować i oceniać trasy
Moja mapa 0

Dbamy o Twoją prywatność

W celu zapewnienia naszym użytkownikom usług na możliwie najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika nasze aplikacje korzystają z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych.

Kliknięcie w przycisk "Akceptuję", oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie z powyższym opisem. Dokładne zasady zostały opisane w naszej Polityce Prywatności.