Szlak kajakowy po rzece Parsęcie

Dodano 8 lipca 2021 przez plik GPX
Szlak kajakowy po rzece Parsęcie
 • Opis
 • Mapa
 • Punkty

Kod trasy

218898
Pobierz trasę w aplikacji
Wpisz kod w wyszukiwarce

Informacje

 • Rodzaj aktywności: Kajak
 • Stopień trudności: Średni
 • Gwiazdki: 6.0
 • Dystans: 34,3 km
 • Przewyższenie: 21 m
 • Suma podejść: 121,47 m
 • Suma zejść: 108,54 m
 • Lokalizacja: Kołobrze
1236828
kolobrzeg012
1240831
Reduta Morast/Port Jachtowy
Reduta Morast, inaczej nazywana Redutą Bagienną, wybudowana w latach 1170-1774 na Wyspie Solnej, stanowiła w raz z Fortem Ujście kluczowy punkt obrony portu i ujścia rzeki Parsęty. W latach 1832-1836 obiekt zmodernizowano. Na cześć jednego z obrońców Kołobrzegu z 1807 roku, chorążego von Schilla reduta została nazwana w XIX wieku Redutą Schilla (Schill Redute). Budowa militarna o kształcie pięcioboku, składa się z wału ziemnego, ceglanego muru oraz czterech budynków. W 1945 roku reduty bronili niemieccy marynarze. Był to jeden z najdłużej broniących się bastionów podczas bitwy o Kołobrzeg. Po II wojnie światowej zasypano fosę oddzielającą redutę od strony miasta. Przez wiele lat obiekt był w posiadaniu klubu żeglarskiego Joseph Conrad. Obecnie wokół szańca znajduje się Marina Solna/Port Jachtowy.Współcześnie Reduta została zaadoptowana na potrzeby tawerny żeglarskiej.
1240832
Pomnik Kołobrzeskim Żeglarzom na Wiecznej Wachcie
Pomnik Kołobrzeskim Żeglarzom na Wiecznej Wachcie w porcie jachtowym jest autorstwa rzeźbiarza Romualda Wiśniewskiego. Oddział Ligi Morskiej i Rzecznej w Kołobrzegu ufundował i odsłonił Pomnik podczas zlotu jungów 5 czerwca 2004 roku. Przed głazem ustawiona została stalowa 1,5 tonowa kotwica Halla trzonem oparta o kamień. Symbolicznego odsłonięcia upamiętnienia dokonał Henryk Kuryj - wieloletni kapitan i pilot portu w Kołobrzegu, a poświęcenia proboszcz Parafii św. Marcina ks. Ryszard Andruszko. Dodatkowo za pomnikiem ustawione polery z nazwiskami żeglarzy zasłużonych dla Kołobrzegu. Pierwsze z nich odsłonięto w 2012 roku, a ich poświęcenia dokonał kapelan krajowy Ligi Morskiej i Rzecznej ks. kanonik Waldemar Krzywiński.
1240833
Marina Solna/Port Jachtowy
Marina Solna zlokalizowana jest w północno – zachodniej części Wyspy Solnej. Corocznie odwiedza ją przeszło tysiąc jachtów z całego świata a liczba Rezydentów stale utrzymuje się na wysokim poziomie. Marina posiada pełną infrastrukturę dla jachtów, każde stanowisko posiada własne przyłącze wody i prądu, a w hali zlokalizowanej w marinie działa serwis jachtów. Ponadto możliwe jest wodowanie jednostek za pomocą bramownicy o udźwigu 35 ton lub slipu o nośności do 1,5 tony a jednostki mogą tankować benzynę i olej napędowy bezpośrednio ze stacji paliw zlokalizowanej przy nabrzeżu. Goście mają do dyspozycji łazienki, pralnie z suszarnią i wiele terenów zielonych, wszystko chronione i monitorowane. W budynku klubowym mieszczą się lokale handlowe, biura, gastronomia i sala konferencyjna. Na terenie mariny znajduje się zabytkowa Reduta Morast, w której w sezonie letnim prowadzony jest Klub Żeglarski z organizowanymi wieczornymi koncertami.

Wyspa Solna, na której zlokalizowana jest marina to miejsce, które w sezonie letnim wypełnione jest żeglarzami z całego świata jak i turystami odwiedzającymi Kołobrzeg. W trakcie sezonu letniego marina przyjmuje również rolę centrum sportów wodnych, gdzie organizowane są liczne imprezy sportowe. Na terenie portu funkcjonują też dwa duże podmioty czarterowe, a także znajduje się ścieżka edukacyjna oraz Portowa Strefa Chilloutu.
1240834
Źródełko solankowe
Na Wyspie Solnej, w pobliżu ul. Solnej i mostu na rzece Parsęta, znajduje się ogólnodostępne źródło solankowe, które warto zobaczyć. Z małego rzygacza wypływa do kamiennej studzienki strumień sześcioprocentowego wodnego roztworu soli. Kto chce, może osobiście spróbować smaku palącej przełyk solanki. Poza nieocenionymi walorami kuracyjnymi kołobrzeska solanka jest gotową zalewą do kiszenia ogórków. Przy źródle można spotkać mieszkańców napełniających duże pojemniki wodą, która trafi do słojów z najzdrowszymi kiszonymi ogórkami w Polsce. Są nasycone mikroelementami, doskonale się przechowują i mają niezrównany smak.
1240840
Tablica Marynarzom Okrętów Pogranicza i Straży Granicznej
W dniu 10 października 1978 roku dla upamiętnienia żołnierzy Wojsk i Marynarzy Obrony Pogranicza w Kołobrzegu odsłonięto pomnik oraz nadano imię „Bulwar Marynarzy Okrętów Pogranicza”. W okresie „burzy i naporu” pomnik zniszczono. W dniu 3 marca 2004 powstał społeczny komitet odbudowy pomnika, tym razem pod nazwą : „Marynarzom Okrętów Pogranicza i Straży Granicznej”. W skład komitetu pod przewodnictwem Kazimierza Ratajczyka weszli: Marek Padjas, Antoni Szarmach, Marek Bohdziewicz i Andrzej Desko. Pomnik przygotował artysta rzeźbiarz Romuald Wiśnicki. Tablicę odsłonił minister Spraw Wewnętrznych i Administracji - Ryszard Kalisz.
1240841
Brama Radzikowska
Zachodnia Brama Forteczna powstała w 1708 roku, w czasach istnienia twierdzy nowożytnej. Przez bramę wyjeżdżało się z miasta w kierunku zachodnim. Obecnie w przyziemiu znajduje się szeroka brama wjazdowa, a na piętrze jest powierzchnia mieszkalna.
1240842
Kuźnia
Parterowy, ceglany budynek kuźni wchodził w skład zabudowań koszar wojskowych z połowy XVIII wieku, które były położone na Wyspie Solnej wzdłuż rzeki Parsęty. Obecnie działa tu wypożyczalnia sprzętu wodnego oraz klimatyczna kafejka.
1240843
Batardeau (Grodza)/Most na rzece Parsęcie
Jeden z najważniejszych obiektów nowożytnej Twierdzy Kołobrzeg, pełniący kilka funkcji: mostu, stawideł i galerii strzelniczych. Północna galeria istniała do 1988 roku. Niestety do czasów obecnych przetrwały jedynie kamienne podpory.
Był to most obronny będący w przeszłości unikatowym systemem spiętrzającym wodę na rzece w przypadku oblężenia twierdzy. W skład batardeau wchodziły: stawidła, galeria strzelecka oraz Most z Orłami. Obiekt ten był wykorzystany do obrony miasta po raz ostatni w 1945 roku. Po II wojnie światowej niszczał i ulegał dewastacji. W 1986 roku został poważnie uszkodzony przez prace saperskie na Parsęcie. W latach 1987-1988 na polecenie władz bez wcześniejszego porozumienia z konserwatorem zabytków dokonano jego rozbiórki. Po budowli pozostały nieliczne fragmenty w nurcie rzeki, na których pod koniec lat 80. XX wieku zbudowano nowy most. Od kilkunastu lat trwają starania o rekonstrukcje tego założenia obronnego.
1240849
Muzeum Oręża Polskiego
Muzeum powstało w 1963 r. Zbiory militariów, od czasów wczesnego średniowiecza do współczesności, prezentowane na wystawie "Dzieje Oręża Polskiego" zlokalizowane są w obiektach przy ul. Emilii Gierczak 5. Przy wejściu znajdują się lufy armatnie z XVIII w. Muzeum posiada jedną z większych kolekcji broni drzewcowej i obuchowej (groty włóczni i topory) oraz egzemplarze broni siecznej, kolnej, miotającej i palnej. Z wieku XVII wystawione są eksponaty związane z walkami na morzu, kotwice, sprawny technicznie kompas okrętowy, broń pochodzenia polskiego, zachodnioeuropejskiego, szwedzkiego i wschodniego. Eksponowana jest również bardzo bogata kolekcja umundurowania Wojska Polskiego z lat 1943-1945. Wśród nich wiele mundurów żołnierzy, którzy brali udział w walkach o przełamanie Wału Pomorskiego i o Kołobrzeg w marcu 1945r.
1240850
Kamienica kupiecka z XV w.
Jedyną pamiątką po bogatych hanzeatyckich czasach jest późnogotycka kamieniczka kupiecka zbudowana w XV wieku, należała do rodziny Schlieffenów. Dzięki wielokrotnym pracom restauratorskim kamienica ta przetrwała w prawie niezmienionym kształcie aż do II wojny światowej. W czasie wojny zniszczona, a w latach 1957-1963 została zrekonstruowana. Kamienica była domem hanzeatyckiego kupca. Na parterze znajdowała się duża sień i pomieszczenie handlowe. Na piętrze mieściły się izby mieszkalne. Kamienica posiada również obszerną piwnicę, w której rodzina kupiecka przechowywała artykuły spożywcze. Podobne przeznaczenie posiadały wyższe kondygnacje. Obecnie miejsce wystaw czasowych muzeum.
1240851
Kościół św. Jana Chrzciciela
Świątynia gotycka z 1222 roku. Jest najstarszym obiektem ceglanym architektury sakralnej na Pomorzu Środkowym, jak i jedynym zabytkiem wczesnośredniowiecznego Kołobrzegu. Kościółek przypomina o dawnej świetności Kołobrzegu, jest jednonawowy o wymiarach 8×5 m. Założony przez księżną pomorską Mirosławę, matkę Barnima I. Kościół podarowano klasztorowi w Mogilnie. Według źródła z 1333 r. świątynia podlegała biskupowi kamieńskiemu. W czasie reformacji została zniszczona, a odrestaurowana dopiero w 1670 roku. Podczas oblężenia Kołobrzegu kościół zdewastowały wojska rosyjskie. Następnie został zniszczony przez wojska francuskie, które także sprzedały obydwa dzwony z wieży kościelnej. Kościół został ponownie odbudowany w 1824 roku. Kościół został ponownie poświęcony w 1980 roku.
1240852
Budzistowo
Miejscowość przed wojną nazywana Altstadt, uznawana za kolebkę miasta Kołobrzeg. To tu w połowie IX w. powstał gród, który dał początek silnemu miastu. W XIII wieku Kołobrzeg otrzymał prawa lokacyjne i miasto przeniosło się bliżej morza, spowodowało to wyludnienie i upadek pierwotnego grodu.
Historia Budzistowa sięga VIII wieku. To tutaj był zlokalizowany przedlokacyjny Kołobrzeg, na co wskazuje stara niemiecka nazwa miejscowości - Altstadt - "Stare Miasto". W połowie IX wieku na terenie obecnej wsi powstał gród, który z czasem stał się centrum polityczno-gospodarczym regionu. Gród był ufortyfikowany. Wokół posiadał wysoki wał drewniano-ziemny, widoczny do dzisiaj. Z upływem lat gród przeradzał się w niewielki ośrodek miejski. Od południa i północy powstawały podgrodzia, oraz mały port nad rzeką. W połowie X wieku gród wraz z całym Pomorzem znalazł się w granicach państwa polskiego. Pierwszy raz wzmiankowany jest w roku 1000 w kronikach Thietmara jako Kołobrzeg. To właśnie tutaj stała pierwsza katedra kołobrzeska. Ówczesny Kołobrzeg na miejscu dzisiejszego Budzistowa mógł liczyć od dwóch do czterech tysięcy mieszkańców. W roku 1939 wieś zamieszkiwało około 260 osób.
Parsęta jest długą na 157 km rzeką, której wody zaliczane są do wód górskich i klasyfikowane jako I i II klasa czystości. Jako szlak kajakowy jest ona dość łatwa, jedynie w górnym odcinku jest nadzwyczaj uciążliwa ze względu na zarastające wierzby oraz powalone drzewa. Jednak dla pragnących wrażeń kajakarzy stanowi to dodatkowe atrakcje.
- 0-2 km spływu - od Kołobrzegu najlepszym punktem rozpoczęcia jest miejscowość Wrzosowo - 1 kilometr od niej i przy moście drogowym znajduje się łagodne, piaszczyste zejście - najodpowiedniejsze do zwodowania kajaków. Spływ zaczyna się malowniczym odcinkiem otoczonym lasami sosnowymi, gdzie są doskonałe warunki do biwakowania. Parsęta w tym miejscu jest szeroka i głębsza niż przed oddalonym o 11 km Wrzosowa Karlinem. W Karlinie bowiem łączy się ze swoim największym dopływem - rzeką Radew. Rzeka ta jest rajem dla wędkarzy - dominującą rybą jest troć wędrowna, złowić też można pstrąga potokowego, pstrąga tęczowego, łososia, lipienia, okonia czy szczupaka. Najlepsze łowiska trociowe znajdują się na odcinku Wrzosowo - Mięchęcino.
- 3 km spływu - w momencie gdy kończy się las, oko cieszy widok alei drzew przydrożnych i osada paru domków - Pyszka, znajdująca się na dnie pradoliny. Tutaj Parsęta raptownie zmienia bieg na południe, gdzie po obydwu stronach znajduje się starorzecze. Jest tu dość trudny dla przeciętnych kajakarzy 1,5 metrowy spad, który jednak można pokonać nie wychodząc z kajaków. Dolina staje się po chwili szeroka na ok. 0,5 km.
- 4 km spływu - przed wsią Miechęcino napotykamy na podwodny próg, - drugi znajdujący się w odległości 300 m przed mostem do miejscowości Bardy na drodze z Pobłocia do Dygowa - jest trudny dla osób mniej wprawionych, toteż dobrym rozwiązaniem jest przeniesienie kajaku prawym brzegiem (ok. 30 m).
- 6,5 km spływu - po przepłynięciu można ujrzeć przy rzece zbocze klifowe.
- 11 km spływu - na tym odcinku wyprawy dolina stopniowo skręca ku północy zachodniej i po prawej stronie napotykamy kolejne starorzecze. Na samym stoku doliny pojawiają się lasy, które kończą się za wsią Ząbrowo, gdzie często rzeka wylewa z koryta. Na 17 km przepłyniemy koło następnego starorzecza i kolejnego zbocza klifowego.
- 19 km spływu - Za wsią Rościęcino dolina rozszerza się wchodząc w dolinę nadmorską. Z daleka można dojrzeć panoramę Kołobrzegu i wspaniale wyłaniającą się katedrę. Parsęta stopniowo staje się szersza, a prąd bardzo powolny. Mijamy leżące po prawej stronie Budzistowo. Za tą miejscowością z rzeką łączy się jej mały dopływ - Więceminka.
- 22,5 km spływu - Od Budzistowa płyniemy na wprost prawą odnogą, która w Kołobrzegu napotyka pierwszy most przy ulicy Młyńskiej. Przepłynięcie tego 50-metrowego odcinka wymaga nie lada wysiłku - spadek nurtu i występujące kamienie w połączeniu z rzecznymi zawirowaniami podnoszą poziom adrenaliny we krwi, jednak pokonanie tych przeszkód jest łatwiejsze lewą stroną rzeki. Wystające nad powierzchnię wody pozostałości forytyfikacji to zabytek Baterdau - dzieło fortyfikowane służące do prowadzenia ognia wzdłuż rzeki oraz regulacji poziomu wody w fosach w czasach gdy Kołobrzeg był twierdzą. Podczas wysadzania zamarzniętej Parsęty przez wojsko fortyfikacja ta została uszkodzona, a potem rozebrana. Przed nami jeszcze 2 mosty rzeczne i zbliżymy się powoli do ujścia Parsęty. Woda słodka miesza się z morską, obok gatunków ryb słodkowodnych pojawiają się morskie. Od strony pierwszego mostu na ul. Młyńskiej ciągnie się Wyspa Solna - jest to wyspa, gdyż z jednej strony oddziela ją Parsęta, a z drugiej kanał drzewny, który w czasach średniowiecza służył jako kanał transportowy dla drewna i innych surowców.
- 26 km spływu - Końcem naszego szlaku jest port jachtowy, do którego wpłyniemy mijając drewnianą kładkę przed przystanią promów pasażerskich i opływając Wyspę Solną, na której mieści się Tawerna będąca jednym z zabytków dawnej kołobrzeskiej twierdzy - w czasie II wojny światowej jako Reduta Solna służyła jako jedna z jej siedzib. Na zachód od portu jachtowego możemy podpłynąć koło przystani rybackiej i kierując się w stronę kanału drzewnego obejrzeć zbudowaną w podobnym stylu Redutę Morast. Najlepszym miejscem do zejścia z kajakami jest zachodnia strona portu jachtowego przy nabrzeżu Technikum Rybołówstwa Morskiego, gdzie znajduje się slip do wyprowadzania sprzętu pływającego na ląd.
Trasę poleca

Na tej trasie przyda Ci się mapa dostępna w naszej aplikacji

Mapa Pobrzeże Bałtyku
Pobrzeże Bałtyku - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa swoim zasięgiem obejmuje część wybrzeża Bałtyku od Kamienia Pomorskiego do Kołobrzegu, zawiera także fragment Zalewu Kamieńskiego. Przedstawione zostały na niej atrakcje turystyczne regionu oraz szlaki turystyczne piesze i rowerowe.

Mapa Pobrzeże Koszalińskie
Pobrzeże Koszalińskie - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Turystyczna mapa Pobrzeża Koszalińskiego z aktualnym przebiegiem szlaków turystycznych. Mapa obejmuje obszar od Gąsek do Darłowa.

brak wystarczającej ilości ocen

Skomentuj

Zaloguj się, aby komentować i oceniać trasy
Rowerem po Roztoczu
Moja mapa 0