Spacer po Siedlcach

Dodano 26 lutego 2011 przez rysowanie
Spacer po Siedlcach
 • Opis
 • Mapa
 • Punkty

Kod trasy

2058
Pobierz trasę w aplikacji
Wpisz kod w wyszukiwarce

Informacje

 • Rodzaj aktywności: Piesza wycieczka
 • Stopień trudności: Łatwy
 • Gwiazdki: 6.0
 • Dystans: 6,0 km
 • Średnia prędkość: 0 km/h
 • Przewyższenie: 7,62 m
 • Suma podejść: 11,6 m
 • Suma zejść: 12,15 m
 • Data: 26 lutego 2011
 • Lokalizacja: Polska, mazowieckie, Siedlce
3838
Pomnik Jana Pawła II
Skwer Jana Pawła II to jeden z głównych placów Siedlec poświęcony papieżowi Janowi Pawłowi II. W centralnym miejscu skweru znajduje się pomnik papieża Jana Pawła II, wystawiony na pamiątkę wizyty Ojca Świętego w Siedlcach w 1999. Autorem pomnika jest Marian Gardziński.
3839
Restauracja Tukan
Tukan powstał w 1991r. jako druga pizzeria w Siedlcach i jest jednym z nielicznych lokali gastronomicznych, który może pochwalić się tak długą tradycją w mieście. Oprócz włoskiej pizzy podawanej na grubym cieście (serowym) proponuje szereg dań kuchni polskiej oraz - ostatnio wprowadzony - szeroki wybór dań kuchni chińskiej. W okresie letnim oferuje możliwość spożywania posiłków w ogródku przy lokalu.
3840
Ratusz miejski "Jacek"
Ratusz jest traktowany za najcenniejszy zabytek obiektów architektonicznych o przeznaczeniu publicznym. Potoczna nazwa "Jacek" wywodzi się prawdopodobnie z miejscowej legendy, wg której do wykonania zwieńczającej ratusz figury Atlasa pozował lokaj Aleksandry Ogińskiej o imieniu Jacek.

Dzięki swej oryginalnej formie, ratusz jest zaliczany do najciekawszych budowli ratuszowych w Polsce. Zaprojektowany prawdopodobnie przez Jana Zygmunta Deybla, został wzniesiony w latach 1763-1766, na miejscu istniejących wcześniej, zniszczonych przez pożary, kilku drewnianych ratuszy. Budynek będący typowym ratuszem handlowym został wzniesiony na planie krzyża. Skrzydła ratusza przeznaczone były na kramy i sklepy, natomiast w centralnie usytuowanej części wieżowej znajdowały się pomieszczenia administracyjne. Architektonicznie obiekt niejednorodny stylowo, choć dostrzegalne są wpływy budownictwa niemieckiego. Ratusz uległ częściowemu zniszczeniu podczas pożarów w 1784 r. i w 1789 r., a także podczas II wojny światowej. Z wieży ratuszowej kuranty wygrywają poloneza Kleofasa Ogińskiego p.t.: "Pożegnanie Ojczyzny". Po wojnie swoją siedzibę miało tu wiele instytucji, obecnie mieści się tutaj Muzeum Regionalne.
3841
Fontanna przy ratuszu
W ostatnich latach przed ratuszem, centralnie od strony zachodniej wybudowano fontannę upamiętniającą współpracę Siedlec z włoskim miastem Pescantina. Pomimo, że znajduje się ona w ścisłym centrum miasta, jest to doskonałe miejsce na odpoczynek w letni upalny dzień.
3842
Barokowo-klasycystyczny kościół p.w. św. Stanisława biskupa męczennika
Kościół św. Stanisława to najstarszy murowany obiekt architektury sakralnej w Siedlcach. Wybudowany dzięki fundacji Izabeli i Kazimierza Czartoryskich w latach 1740-1749. W 1793 r. architekt Stanisław Zawadzki przebudował fasadę w stylu klasycystycznym.
Współcześnie barokowo - klasycystyczna bryła kościoła zachowuje wygląd z czasu tej przebudowy, jednakże w większej mierze kościół pozostał budowlą barokową. Kościół to budowla o dwukondygnacyjnej fasadzie, w dolnej kondygnacji portyk toskański, na którym opiera się balkon. W prezbiterium kościoła znajdują się obrazy czterech ewangelistów z kolekcji Ossolińskich, natomiast w ołtarzach bocznych umieszczono obrazy Szymona Czechowicza.
3843
Dzwonnica przy kościele św. Stanisława
W pobliżu kościoła przy ulicy Starowiejskiej znajdują się skrzydła boczne dawnej bramy – dzwonnicy, która pierwotnie miała kształt łuku triumfalnego o trzech arkadach.
Brama została wzniesiona na zlecenie Michała Fryderyka Czartoryskiego w latach 1773 - 1776 zapewne według projektu Szymona Bogumiła Zuga.
Rada Miejska podczas I wojny światowej nadała dzwonnicy miano Bramy księżnej Ogińskiej.
W maju (10-13)1941 roku brama, która utrudniała przejazd pojazdów pancernych, została rozebrana przez Niemców.
Obecnie pozostały jedynie skrzydła boczne zawierające niewielkie pomieszczenia użytkowe
3844
Klasycystyczny budynek poczty
Budynek zaprojektowany przez architekta Atonio Corazziego wzniesiono w latach 1827-1828. Pierwotnie w miejscu budynku mieściła się austeria przy Trakcie Brzeskim, w której za czasów Aleksandry Ogińskiej wydawano posiłki dla biednych. W dawnej oberży młode lata spędził Aleksander Orłowski, przyszły malarz batalista. Poczta to dwukondygnacyjny budynek wybudowany na planie prostokąta. Budynkowi nadano charakterystycznego wyglądu poprzez reprezentacyjnie zaprojektowany fronton. W 1979 r. na frontowej ścianie poczty wmurowano tablicę poświęconą pamięci pracowników siedleckich poczt i telekomunikacji, bohaterskich ofiar poległych z rąk okupantów w czasie II wojny światowej.
3845
Klasycystyczny budynek teatru
Budynek zaprojektantowany przez włoskiego architekta Atonio Corazziego, został wzniesiony w pierwszej ćwierci XIX w. Pierwotnie mieściły się tutaj wozownie należące do Aleksandry Ogińskiej. Początki teatru siedleckiego sięgają 1788 r. Była to filia dworskiego teatru hetmana Ogińskiego.
W latach późniejszych swoją siedzibę miała tu szkoła muzyczna (I i II stopnia), obecnie w budynku mieści się Urząd stanu cywilnego.
3846
Pałac Ogińskich z I poł. XVIII w.
W miejscu dzisiejszego pałacu pierwotnie istniały dwory drewniane, swoją historią sięgające czasów prelokacyjnych miasta. Pałac murowany został wybudowany przed 1730 r. przez Kazimierza Czartoryskiego. W kolejnych latach remontowany i przebudowany. Pomiędzy 1769 i 1770 generalny remont pałacu przeprowadził Michał Fryderyk Czartoryski, syn Kazimierza Czartoryskiego, a w latach 1779-1781 na zlecenie Aleksandry Ogińskiej pałac gruntownie przebudował architekt Stanisław Zawadzki. Dzięki tej przebudowie pałac otrzymał klasycystyczną bryłę i wystrój.
Bywali tu przedstawiciele znamienitych polskich rodów: Braniccy, Potoccy, bohaterzy narodowi, w tym Tadeusz Kościuszko, poeci epoki oświecenia: Julian Ursyn Niemcewicz, Franciszek Kniaźnin, Franciszek Karpiński, a także król Stanisław August Poniatowski. Po śmierci Aleksandry Ogińskiej majątek po niej odziedziczyła Izabela Czartoryska, która w 1807 r. zamieniła dobra siedleckie na dobra rządowe na Lubelszczyźnie. Od tego czasu pałac stał się obiektem użyteczności publicznej. W czasach II wojny światowej został spalony. W trakcie odbudowy w 1950 r. przekształcono w stopniu znaczącym wnętrza, dostosowując je do potrzeb nowych użytkowników. W 1953 r. wzniesiono, na dziedzińcu pałacu od frontu pomnik w kształcie sarkofagu poświęcony poległym w walkach o wyzwolenie narodowe i społeczne w latach 1939-1945. Obecnie pałac jest administrowany przez Akademię Podlaską.
3847
Park Miejski zwany 'Aleksandrią'
Pierwotnie został utworzony jako park "włoski". Po przejęciu majątku przez Czartoryskich przekształcony około 1768 r. wg projektu Franciszka Salezego Sarnowskiego i Aleksandry Ogińskiej w park sentymentalny. W związku z planowaną w lipcu 1783 r. wizytą w Siedlcach króla Stanisława Poniatowskiego w parku utworzono wiele romantycznych i egzotycznych obiektów. Ogród składał się z dziko rosnących lasków, gajów, klombów, krętych dróg i kanałów z licznymi wyspami. Było w nim ponad trzydzieści różnych budowli: domki mieszkalne księżnej, altany, łazienki, domek rybacki, meczet turecki, oranżeria, stajenka, wiatrak i in.
Park wydzierżawiono osobom prywatnym w latach czterdziestych XIX, a w kilka lat później przekazano miastu.
Dzisiejszy park znacznie odbiega od pierwowzoru parku sentymentalnego. Zajmujący zdecydowanie mniejszy obszar i pozbawiony dawnego układu jest obecnie typowym parkiem miejskim. W parku do dzisiaj rosną ponad dwustuletnie drzewa. Niektóre z nich uznano za pomniki przyrody.
3848
Amfiteatr
Malowniczo położony przy miejskim parku, oddalony od budynków mieszkalnych z rozległymi terenami zielonymi wokół, pozwala na organizację różnorodnych imprez plenerowych. Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach jest organizatorem lub współorganizatorem większości odbywających się w nim imprez.
3849
Biblioteka Miejska dawniej gmach Obwachu
Wybudowany kosztem Aleksandry Ogińskiej przed 1787 r. pierwotnie na planie prostokąta, a na skutek rozbudowy w 1834 r. zachowuje do dzisiaj rzut w kształcie litery "T". Odwach będący architektonicznym symbolem czasów księżnej Ogińskiej jest budynkiem jednokondygnacyjnym, do którego w 1873 r. dobudowano dwukondygnacyjny budynek Resursy Obywatelskiej. W kolejnych latach przeznaczenie odwachu ulegało zmianom. Po wspomnianej rozbudowie w 1834 r. swoją siedzibę miały tu kolejno: Kasa Departamentalna i Hauptwach (pomieszczenie warty głównej z aresztem), policja, a po II wojnie światowej biuro "Społem". Obecnie budynek jest siedzibą biblioteki miejskiej.
3850
Kościół garnizonowy p.w. Serca Jezusowego
W centrum Placu Tysiąclecia usytułowany jest kościół garnizonowy p.w. Serca Jezusowego. Zaprojektowany przez architekta Jakimowskiego i wzniesiony jako cerkiew prawosławna w latach 1868-1869. Pierwotnie zgodnie ze swoim przeznaczeniem świątynia posiadała cechy architektury bizantyńskiej z charakterystycznymi pięcioma kopułami. W latach 1928-1933 budynek przebudowano zgodnie z projektem Michała Sławińskiego nadając mu modernistyczną formę, wyrażającą się poprzez kubistyczne i oschłe potraktowanie poszczególnych elementów.
3851
Kościół katedralny pw. NPN Marii Panny
Najbardziej charakterystyczna budowla sakralna w Siedlcach została zaprojektowana przez Zygmunta Zdańskiego, ówczesnego architekta gubernialnego. Zbudowana w latach 1905-1912 na placu ofiarowanym przez Ludwika Górskiego w imieniu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Kościół katedralny p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny został wzniesiony w stylu neogotyckim na planie krzyża łacińskiego. Jesienią 1912 r. katedrę poświecił ks. J. Scipio del Campo. Wymiary: 52 m długości i 19 m szerokości, wysokość nawy głównej 16,5 m, wysokość wież 75 m. Bardzo charakterystyczne dla kościoła witraże, zniszczone podczas II wojny światowej i ponownie odbudowane.
3852
Bank PKO BP
Bank PKO BP
3853
Kolumna Toskańska
Wzniesiona w 1783 r. kosztem Aleksandry Ogińskiej w związku z planowanym przyjazdem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zwieńczona krzyżem barokowym kolumna miała wskazywać orszakowi króla drogę do pałacu Ogińskich. Zlokalizowana u wylotu ul. Asłanowicza (dawniej ul. Prospektowej) prowadzącej do kompleksu parkowo - pałacowego.
3854
Urząd Gminy Siedlce
Urząd Gminy Siedlce
3855
Bank Spółdzielczy
Bank Spółdzielczy w Siedlcach
3856
Dom Handlowy - Hotel - Restauracja "Janusz"
Hotel "Janusz"*** jest jedynym hotelem trzygwiazdkowym w Siedlcach . Położony jest w ścisłym centrum miasta, a jednocześnie w miejscu zacisznym, przy trakcie prowadzącym do znajdującego się nieopodal pięknego, zabytkowego pałacu, należącego w przeszłości do rodziny Ogińskich, otoczonego starym parkiem w stylu francuskim.
Restauracja "Janusz" uznana jest przez wielu Gości za najlepszą restaurację w Siedlcach i okolicy. W eleganckim wnętrzu, przy klasycznej muzyce serwujemy wykwintne dania kuchni polskiej i międzynarodowej. Bogata karta win i polskich wódek zadowoli najbardziej wymagające gusta. W miesiącach letnich zapraszamy do romantycznego, przepełnionego zielenią , pełnego swoistego uroku ogródka przy restauracji.
3857
Skwer Niepodległości
W centrum Skweru Niepodległości znajduje się pomnik poświęcony pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Pierwotnie zaprojektowany przez Jana Komara, nauczyciela siedleckiego Państwowego Gimnazjum im. Hetmana Żółkiewskiego został wybudowany w 1912 r. i odsłonięty 11 listopada 1930 r. Wzniesiony z kamieni polnych tworząc swym kształtem zarys województwa wileńskiego został poprzednio ustawiony naprzeciw ówczesnego Urzędu Starostwa Powiatowego. Rozebrany wkrótce po zakończeniu II wojny światowej. Ponownie odbudowany w 1990 r. przy Skwerze Niepodległości naprzeciw Urzędu Miasta. Obecny pomnik zaprojektował siedlecki artysta rzeźbiarz Waldemar Sieczka. Uroczyste odsłonięcie pomnika miało miejsce 11 listopada 1990 r. Na pomniku umieszczono płaskorzeźbę z wizerunkiem profilu twarzy Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz tablicę z napisem "Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu Budowniczemu Polski Odrodzonej 1930".
3858
Najlepsze zapiekanki w mieście
Na Skwerze Jana Pawła II, tuż obok domu handlowego Atlas znajduje się budka z najlepszymi zapiekankami w mieście.
3859
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach jest akademicką uczelnią publiczną i stanowi integralną część narodowego systemu edukacji i nauki. Uniwersytet utworzony został Ustawą z dnia 23 lipca 2010 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Podlaskiej.
Rektorat Uniwersytetu mieści się w Pałacu Ogińskich przy ul. Konarskiego 2. Pozostałe obiekty zajmowane przez jednostki naukowo-dydaktyczne, jednostki międzywydziałowe i domy studenta znajdują się przy ulicach: 3 Maja 49 i 54, Sienkiewicza 51, Orlicz-Dreszera 19/21, Żytniej 23, 17/3, 17/2, Ks. Jerzego Popiełuszki 9, Prusa 12 i 14, Bema1, Kazimierzowskiej 3, Wiszniewskiego.
3860
Ulica Sienkiewicza
Widok wzdłuż ulicy Sienkiewicza
3861
Ulica Kilińskiego
Widok wzdłuż ulicy Kilińskiego
3862
Pub Mylna
Pub Mylna a w nim fikuśne stoliczki z pedałami jak u maszyny do szycia, trochę sztuki na ścianach oraz przyjemna jazzowa muzyka w tle. Bardzo sympatyczne miejsce na piwko z przyjaciółmi.
3863
Zabytkowa kamienica przy ulicy Kilińskiego
Widok na zabytkową kamienicę przy ulicy Kilińskiego
3864
Zabytkowa kamienica przy ulicy Kilińskiego
Zabytkowa kamienica przy ulicy Kilińskiego (widok od strony Kościoła Garnizonowego)
4271
Uniwersytet - Instytut Informatyki
Od strony ulicy Sienkiewicza znajduje wejście do Instytutu Informatyki Uniwersytetu.
4272
Pałac Ogińskich
Widok na Pałac Ogińskich przez główną bramę (widok z ulicy Asłanowicza)
4276
Katolickie Radio Podlasie
Katolickie Radio Podlasie to lokalna stacja radiowa o katolickim charakterze obejmująca swym zasięgiem środkową części wschodniej Polski. Radio rozpoczęło nadawanie 9 lipca 1992 roku jako radio diecezjalne w Siedlcach. Siedziba radia od początku istnienia mieści się przy ul. Bp. I. Świrskiego 56. Dyrektorem rozgłośni jest ks. kan. Sławomir Kapitan.

Rozgłośnia ma charakter katolicki, jednak większość uwagi poświęca sprawom regionalnym, stając się regionalnym centrum informacyjnym, posiada też liczne redakcje terenowe (min. w Białej Podlaskiej, Drohiczynie, Garwolinie, Łukowie, Międzyrzecu Podlaskim, Radzyniu Podlaskim, Siemiatyczach, Sokołowie Podlaskim, Węgrowie).
4279
Muzeum Diecezjalne w Siedlcach
Muzeum Diecezjalne mieści się w tym samym budynku, co Katolickie Radio Podlasie i można je zwiedzać od wtorku do soboty w godzinach od 10 do 15. Muzeum przygotowało różne formy zwiedzania - dla dorosłych z przewodnikiem oraz zwiedzanie połączone z rysowaniem (lekcje dla dzieci z przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych).
4282
Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach
Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach powstało w 1975 roku jako instytucja skupiająca wszystkie jednostki kultury w województwie siedleckim a od 1 stycznia 1999 roku zostało przejęte przez Miasto Siedlce.

Siedzibą Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach jest Budynek przy ul. Bpa I. Świrskiego 31 z pomieszczeniami biurowo-administracyjnymi, salą prób tzw. „Galerią”, salą konferencyjną, studiem radiowym i pokojami instruktorów oraz salą widowiskowo-kinową z holem, garderobami, zapleczem technicznym, sanitarnym i kawiarnią.

Stałe działania programowe CKiS opierają się głównie na organizowaniu koncertów, przeglądów, festiwali, warsztatów, konkursów, przedstawień, spotkań literackich i poetyckich, wystaw, seansów filmowych oraz na prowadzeniu grup działających przy instytucji. W Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach prowadzą działalność: Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. Alicji Siwkiewicz, Chór Miasta Siedlce, Siedlecki Teatr Tańca CD, Teatr ES, Grupa Teatralna ALUZJA, Teatr Dzieci AS, Formacja Taneczna CARO DANCE, Klub Literacki OGRÓD, Siedlecka Grupa Literacka WITRAŻ, Klub Seniora RAFA, Kapela CHODOWIACY, Orkiestra Teatru ES.
Spacer po Siedlcach rozpoczynamy u zbiegu ulic Piłsudskiego i Kilińskiego, czyli od skweru im Jana Pawła II. W centralnym miejscu skweru znajduje się pomnik papieża Jana Pawła II wystawiony na pamiątkę wizyty Ojca Świętego w Siedlcach w 1999 roku. Dalej kierujemy się na południe, wzdłuż ulicy Kilińskiego. Po obu stronach ulicy możemy podziwiać zabytkowe kamienice. U zbiegu ulic Kilińskiego i Sienkiewicza zajduje się rondo, a w jego centrum zabytkowy Kościół Garnizonowy. Nastepnie kierując sie dalej na południe wzdłuż ulicy Kilińskiego docieramy do ulicy 3go Maja. Kierując się na zachód wzdłuż ulicy 3go Maja tuż przy rondzie mijamy szereg zabytkowych kamienic. Zbliżając się do ulicy Armii Krajowej mijamy gmach Uniwesytetu Podlaskiego (zwanego dawniej Akademią Podlaską). W mijanym budynku mieścił się wcześniej Rektorat uczelni. Dalej udajemy się na północ wzdłuż ulicy Armii Krajowej, po czym skręcamy w prawo w ulicę Sienkiewicza. Przy ulicy tej, podobnie jak przy ulicy Kilińskiego, znajduje się mnóstwo zabytkowych kamieniczek. Podziwiając urokliwą uliczkę docieramy spowrotem do Kościoła Garnizonowego. Dalej udajmy się wzdłuż ulicy Kilińskiego na północ aż do głównej ulicy Siedlec - ul. Piłsudskiego. Kierując się na wschód dotrzemy do budynku w którym mieści się obecnie Biblioteka Miejska, a tuż za nią Ratusz Miejski zwany potocznie Jackiem. W budynku ratuszowym znajduje się obecnie Muzeum. Po minięciu Ratusza przed naszymi oczami staje najstarszy kościół w Siedlcach - kościól św. Stanisława. Tuż obok kościoła znajduje się również zabytkowa Dzwonnica. Po drugiej stronie ulicy Piłsudskiego, dokładnie na przeciw kościoła znajduje się zabytkowy budynek poczty. Mijając pocztę skręćmy w ulicę Kościuszki aby dotrzeć do Parku Miejskiego. Już z oddali możemy zauważyć przepiękny kompleks pałacowy w którym niegdyś mieszkała Aleksandra Ogińska, natomiast bywali tu również Tadeusz Kościuszko, Julian Ursyn Niemcewicz czy nawet król Stanisław August Poniatowski. W pałacu obecnie znajduje się Rektorat Uniwersytetu Podlaskiego. Po obejrzeniu pałacu skierujmy się wgłąb parku, aby przespacerować się wokół stawu z fontanna, wzdłuż alejek podziwiając pięknie zadbane grządki kwiatków. Po wschodniej stronie parku - w tak zwanym starym parku - znajduje się Amfiteatr, w którym odbywają się imprezy kulturalne. Po wyjściu z parku udajmy się wzdłuż ulicy Konarskiego w kierunku ulicy Biskupa Ignacego Świrskiego. Idąc tą ulicą po prawej stronie miniemy zabytkowy budynek w którym niegdyś znajdował się miejski teatr, poźniej szkoła muzyczna, natomiast obecnie Urząd Stanu cywilnego. Z ulicy Świrskiego skręćmy w ulicę Pustą przy której możemy wstąpić na obiad do restauracji Janusz. Następnie pełni sił możemy ruszyć wzdłuż ulicy Asłanowicza w kierunku zachodnim. Spoglądając za siebie możemy zobaczyć główną bramę wjazdową do Pałacu Ogińskich. Natomiast na samym szczycie ulicy znajduje się kolumna Toskańska, która niegdyś miała na celu wskazywać orszakowi króla drogę do pałacu. Dalej przejdźmy ulicą Armii Krajowej do ulicy Katedralnej, by tu zwiedzić przepiękną neogotycką Katedrę. Na przeciwko Katedry znajduje się budynek, w którym mieści sie rozgłośnia radiowa - Katolickie Radio Podlasie, oraz Muzeum Diecezjalne. Następnie idąc wzdłuż ulicy Świrskiego skręćmy w ulicę Elizy Orzeszkowej. Na rogu znajduje się świeżo odnowiony budynek Centrum Kultury i Sztuki. W tym miejscu odbywają się koncerty, przeglądy, festiwale, warsztaty, konkursy, przedstawienia, spotkania literackie i poetyckie, wystawy, seanse filmowe oraz wiele innych wydarzeń kulturalnych. W Centrum znajduje się również kawiarnia, w której można spotkać się z przyjaciółmi. Idąc dalej wzdłuż ulicy Orzeszkowej po lewej stronie mijamy bardzo sympatyczny lokal - Pub Mylna. Panuje w nim niepowtarzalny klimat i świetnie nadaje się na wieczorny wypad z przyjaciółmi. Następnie udajmy się w kierunku południowym do ulicy Piłsudskiego, aby dotrzeć na Skwer Niepodległości. Tu znajduje się pomnik ku czci Marszałka Józefa Piłsudkiego. Nastpępnie ze Skweru Niepodległości udajmy się z powrotem na Skwer Jana Pawła II, aby tutaj odpoczywając na ławeczce zakończyć nasz spacer posilając się najlepszą zapiekanką w mieście.
Wasza ocena: 4.5 (13 głosów)

Skomentuj

Zaloguj się, aby komentować i oceniać trasy
kys30
5 lutego 2016 kys30 napisał:
:)
Tagi
Moja mapa 0

Dbamy o Twoją prywatność

W celu zapewnienia naszym użytkownikom usług na możliwie najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika nasze aplikacje korzystają z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych.

Kliknięcie w przycisk "Akceptuję", oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie z powyższym opisem. Dokładne zasady zostały opisane w naszej Polityce Prywatności.