Rybnik - Miejsca Pamięci.

Dodano 17 lipca 2019 przez plik GPX
Rybnik - Miejsca Pamięci.
 • Opis
 • Mapa
 • Punkty

Kod trasy

153015
Pobierz trasę w aplikacji
Wpisz kod w wyszukiwarce

Informacje

 • Rodzaj aktywności: Rower szosowy
 • Stopień trudności: Średni
 • Gwiazdki: 5.2
 • Dystans: 40,5 km
 • Czas trwania: 7 h 34 min
 • Średnia prędkość: 5,35 km/h
 • Przewyższenie: 69,4 m
 • Suma podejść: 738,6 m
 • Suma zejść: 746,4 m
 • Data: 17 lipca 2019
 • Lokalizacja:
866057
Kościół św. Jadwigi.
866058
Polski Schron Polowy z1939r.
Schron niedawno dokopany na ul. Dąbrówki obok budującego się sklepu ALDI,
866059
"Wawok" - Polski Schron Polowy z1939r nr Nr 1
http://www.peuk.fiiz.pl/pl/poi/3311039
866060
"Wawok" - Polski Schron Polowy z1939r nr Nr 1
866061
Tablica upamiętniająca mjr Leopolda Okulickiego.
Tablica upamiętniająca mjr Leopolda Okulickiego, dowódcę Rybnickiego Batalionu 73 Pułku Piechoty, Komendanta Głównego Armii Krajowej. Tablica na budynku, w którym mieszkał w latach 1930-31.
Obecnie w tym domu mieści się siłownia.
866064
Mogiła zbiorowa - pomnik.
Mogiła zbiorowa wojenna 446 więźniów KL Auschwitz ewakuowanych z Oświęcimia.
866065
Pomnik pamięci o 385 więźniach KL Auschwitz.
Pomnik będący symbolem pamięci o 385 więźniach KL Auschwitz w Oświęcimiu, zamordowanych przez hitlerowców 22 stycznia 1945 roku na stadionie sportowym "Ruda" w Rybniku.
866066
Były cmentarz szpitala Psychicznego w Rybniku.
Cmentarz pacjentów szpitala psychicznego.
866067
Mogiła zbiorowa - pomnik.
Mogiła zbiorowa wojenna pacjentów Szpitala Psychiatrycznego zamordowanych w styczniu 1945r..
866068
Były cmentarz szpitala Psychicznego w Rybniku.
Cmentarz dla pacjentów szpitala psychiatrycznego, tam w lesie znajdują się zapomniane groby, czasem się zdarza, że ktoś przyjdzie i postawi jakiś znicz.

https://www.radio90.pl/poznaj-tajemnice-cmentarzy-w-rybniku-te-szczatki-dalej-znajduja-sie-na-terenie-szpitala.html,
866069
Tablica upamiętniająca Bohaterów Powstań Śląskich.
866070
Kapliczka wnękowa "Urbanek".
Opis kapliczki: Kapliczka murowana z cegły, ma szerszą podstawę i nieco węższą środkową część. W niej wnęka zwieńczona łukowo, zamknięta ozdobną kratą.
866071
Głaz z tablicą ku czci kpt. Waltera Larysza i kpt. Jana Kotucza.
Głaz z tablicą ku czci kpt. Waltera Larysza poległego w walce o Rybnik w dniu 3 maja 1921 roku i kpt. Jana Kotucza, który zginął w obronie Rybnika 5 września 1939 roku.
866072
Pomnik Powstaców Śląskich.
Pomnik poświęcony pamięci mieszkańców Paruszowic poległych w III Powstaniu Śląskim oraz pomordowanych w obozach koncentracyjnych w latach 1939-45 - nazwiska.
866075
Głaz hm. Benedykta Kotyrby.
Głaz upamiętniający hm. Benedykta Kotyrby oraz tablica upamiętniająca budowniczych Harcówki - 3 drużyny M. Stanisława Żółkiewskiego w Rybniku-Ligocie.
866076
Kapliczka św. Jana Nepomucena.
866077
Pamiątkowy kamień z tablicą.
Tablica upamiętniająca nadanie płycie Lotniska w Gotartowicach imienia Bohaterskich Harcerzy Września.
866079
Tablica.
Tablica upamiętniająca mieszkańców Ligockiej Kuźni, którzy zginęli w niemieckich obozach koncentracyjnych w czasie II Wojny Światowej. Umieszczona na frontowej ścianie kapliczki pw. św. Jana Nepomucena.
866080
Tablica upamiętniająca budowniczych Harcówki.
866081
Krzyż - Boża Męka (ul. Ligocka)
866082
Grota przy ul. Gotartowickiej
Niewielka, zbudowana z ciosanych kamieni grota. Wewnątrz figurka Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej.
866083
Pomnik ku czci braci Buchalików.
Pomnik ku czci braci Buchalików – Franciszka i Pawła, którzy ponieśli śmierć przez powieszenie z rąk hitlerowskich okupantów 14 lipca 1942 roku. Pomnik w miejscu ich powieszenia.
866084
Obelisk Poległych.
Obelisk ku czci poległych w latach 1939-45 oraz pomordowanych w obozach koncentracyjnych - nazwiska.
866085
Grób Powstańców Śląskich.
Grób zbiorowy wojenny 7 poległych w czasie Powstań Śląskich oraz 5 pomordowanych w obozach koncentracyjnych
866087
Węzeł Gotartowicki.
Budowa Drogi Regionalnej Racibórz - Pszczyna.
866089
Tablica Pamiątkowa.
Tablica upamiętniająca dawny drewniany kościół pw. św. Wawrzyńca.
866090
Krzyż - Boża Męka.
https://odtur.pl/atrakcje/rybnik-krzyz-boza-meka-ul-malachowskiego.html
866092
Kaplica św. Wawrzyńca.
http://www.przydrozne.eu/strony/rybnik/k_rybnik_karta_kd119.html
866093
Pamiątkowy kamień - Skwer powstańczy.
Skwer powstańczy, założony w 15 rocznicę III Powstania Śląskiego, na którym dowódcy chwałowickiej kompanii powstańczej zasadzili trzy lipy na pamiątkę trzech powstań śląskich.
866095
Widok na Węzeł Świerklański.
..budowanej Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna.
866096
Szkoła Podstawowa Nr 13.
Tablica upamiętniająca nauczycieli i wychowanków Szkoły Podstawowej Nr 13 poległych w latach 1939-45 - 9 nazwisk. Niestety nie udało m sie wejść do środka szkoły by zrobić zdjęcie - remont.
866097
Kościół w Chwałowicach.
Kościół pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza.
866098
Tablica informacyjna.
866099
Pomnik Poległych i Pomordowanych.
Pomnik ku czci poległych i pomordowanych w obozach koncentracyjnych w latach 1939-45 - nazwiska.
866100
Kościół pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza w Rybniku-Chwałowicach.
866101
Mogiła Pawła Kożdonia.
Mogiła (rodzinna) Pawła Kożdonia - zginął w czasie starć z policją hitlerowską 12 grudnia 1944 roku.
866102
Pomnik księdza Jerzego Popiełuszki.
866103
Relikwie św. Teresy.
https://sanktuariapolskie.com.pl/2018/12/06/rybnik-chwalowice-sanktuarium-swietej-teresy-od-dzieciatka-jezus/
866104
Figura Chrystusa.
Figura Chrystusa na skrzyżowaniu ulic Szulika i Obywatelskiej.
Wolno stojąca figura Serca Pana Jezusa umiejscowiona na dużym głazie narzutowym; otoczona półokrągłym daszkiem. Z tyłu ozdobne listwowanie imitujące promienie.
866106
Głaz z tablicami upamiętniającymi członków rodziny Tkocz.
Głaz z tablicami upamiętniającymi członków rodziny Tkocz, którzy oddali swe życie za Ojczyznę w czasie II Wojny Światowej.
866107
Głaz narzutowy.
866108
PKP - Lokomotywa Tkh1 w Rybniku.
866109
Węzeł Chwałowicki.
Budowanej Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna.
866110
Głaz Juliusza Haase.
http://www.parki.org.pl/parki-miejskie/park-kozie-gory-w-rybniku#jqTOC_link5
866111
Obelisk - Juliusz Hasse.
866112
Kapliczka św. Katarzyny.
866113
Starostwo Powiatowe.
Kamień pamiątkowy Starosty Damiana Mrowiec.
866114
Starostwo Powiatowe.
866116
Schron na ul. Chrobrego
Schron Chrobrego jest stałą szczeliną przeciwlotniczą wybudowaną przez Niemców w 1944 roku. Służył jako schronienie przed bombardowaniem lotniczym, dla ludności cywilnej.
http://rgaw.rybnik.pl/projekt-schron-chrobrego/
866117
Kaplica św. Juliusza.
866118
Pamiątkowy kamień.
50 - Lecie Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śl.
1922-1972
866119
Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich.
866120
Pomnik braci Szafranków.
866121
Obraz powstańczy w holu szkoły.
866122
Tablica upamiętniająca poległych w II wojnie światowej - nazwiska.
866123
Płaskorzeźba MB Katyńskiej.
Zdjęcie wykonane zza zamkniętym wejściem przez szczelinę.
Płaskorzeźba przedstawiająca Matkę Boską Katyńską upamiętniająca mieszkańców Ziemi Rybnickiej pomordowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie.
866124
Bazylika Mniejsza pw. św. Antoniego Padewskiego w Rybniku.
866125
Tablica Józefa Piłsudzkiego.
Tablica upamiętniająca Józefa Piłsudskiego. Tablica znajduje się wewnątrz budynku szkoły.
866126
Kościół Akademicki pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rybniku
Świątynię wzniesiono w XV w. w miejscu wcześniejszego drewnianego kościoła ufundowanego prawdopodobnie przez Mieszka Plątonogiego w XII w. Kościół jest orientowany, murowany z cegły. Wewnątrz znajdują się zachowane resztki gotyckiego sklepienia żebrowego.
866127
Kaplica nagrobna ks. Edwarda Bolika.
866128
Tablica upamiętniająca uczestników trzech Powstań Śląskich.
866129
Pomnik Jana Pawła II.
866130
Mogiła jeniecka.
Mogiła zbiorowa wojenna jeńców rosyjskich wykorzystywanych w latach 1915-1918 do pracy w kopalni "Rymer" (I wojna światowa).
866131
Tablica upamiętniająca nauczycieli zamordowanych w Katyniu.
Tablica wewnątrz szkoły.
866132
Gimnazjum Nr 1.
866133
Pomnik ks. Fanciszk Blachicki.
866134
Tablica Polskiego Komisariatu.
Tablica upamiętniająca siedziby Polskiego Komisariatu Plebiscytowego i Polskiej Organizacji Wojskowej
Tablica na budynku, w którym w latach 1920-21 mieściła się siedziba Polskiego Komisariatu Plebiscytowego i Polskiej Organizacji Wojskowej.
866136
Figura św. Jana Nepomucena.
Na gzymsie cokołu barokowa grupa rzeźbiarska. W centrum, na skale św. Jan Nepomucen w pelerynie, prawą rękę trzyma na sercu, lewa, wzniesiona, ma urwaną dłoń. U stóp świętego dwa aniołki. Aniołek po prawej trzyma krzyż. Lewy aniołek trzyma biret kapłana.
866137
Tablica Pamiątkowa.
866138
Tablica upamiętniająca Józefa Piłsudskiego.
Tablica upamiętniająca Józefa Piłsudskiego, umieszczona w miejscu, gdzie marszałek przyjmował defiladę wojskową w sierpniu 1922 roku.
866139
Kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku.
Świątynię zwaną „starym kościołem” wzniesiono w latach 1798–1801. Jej wystrój wnętrza był kilkakrotnie zmieniany. Na początku były to sprzęty przeniesione z rozebranego kościoła pw. NMP. Po kilku latach sporządzono nowy, który częściowo przetrwał do dziś.
866140
Rybnik - Ratusz.
Tablica upamiętniająca połączenie Górnego Śląska z Polską.
Tablica upamiętniająca 70 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.
Tablica upamiętniająca 30-lecie NSZZ Solidarność na Ziemi Rybnickiej.
866141
Zamek w Rybniku.
Obecnie siedziba Sądu Rejonowego w Rybniku.
866142
Kościół ewangelicko-augsburski pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Rybniku.
Świątynia powstała w II poł. XIX w., po tym jak poprzednie dwa rybnickie kościoły uległy spaleniu. Wystrój wnętrza reprezentuje styl klasycystyczny. W ołtarzu obecnie znajduje się kopia obrazu Bernarda Plockhorsta „Chrystus i syn marnotrawny”. Kościół pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła jest świątynią parafialną Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
866143
W miejscu obecnego skweru znajdowała się synanoga.
866144
Budynek Urzędu Miasta w Rybniku.
866145
Polowy schron piechoty.
http://zapomniany.rybnik.pl/polowe-schrony-piechoty-rybnik/
Wyjazd celem odszukania miejsc pamięci w Rybniku i jego dzielnicach. Chodzi o tablice pamiątkowe, obeliska, głazy, pomniki, krzyże, kaplice, schrony i inne ciekawe obiekty warte pokazania. Trasa: Rybnik- Nowiny, Smolna, centrum, PKP, dzielnica Meksyk, Chwałowice, Boguszowice Stare, Gotartowice, Kuźnia Ligocka, Piaski, Paruszowiec, Wielopole, Śródmieście i do domu. Jedynie zdjęcie tablicy Upamiętniającej Nauczycieli i Wychowawców Szkoły Podstawowej w Chwałowicach, nie doszło do skutku z powodu remontu szkoły - tablica została zabezpieczona folia. Wszystko co zamierzałem odwiedzić to się powiodło. Cała trasa wg licznika to 40 km. Więcej na stronie: https://www.janham.cba.pl/index.php/wyjazdy/rok-2019/lipiec

Na tej trasie przyda Ci się mapa dostępna w naszej aplikacji

Mapa Województwo opolskie i plan Opola
Województwo opolskie i plan Opola - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa Opola i okolic obejmuje obszar województwa w skali 1:190 000. Mapa zawiera aktualny przebieg dróg wraz z numeracją, odległości drogowe, granice powiatów i gmin ponadto stacje paliw, hotele, parkingi, zabytki, zaznaczono...

Mapa Euroregion Pradziad
Euroregion Pradziad - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa turystyczna Euroregionu Pradziad obejmuje obszar pogranicza polsko-czeskiego: po polskiej stronie województwo opolskie a po czeskiej okresy Jesenik i Bruntal. Specjalnie opracowany podkład kartograficzny zawiera niezbędne informacje do...

Mapa Euroregion Praděd
Euroregion Praděd - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Turistická mapa Euroregionu Praděd zahrnuje území česko-polského příhraničí: na české straně okresy Jeseník a Bruntál, na polské straně Opolské vojvodství. Speciálně zpracovaný kartografický podklad obsahuje nezbytné informace pro aktivní...

Szukasz noclegu w okolicy?

Dokonując rezerwacji, wspierasz Traseo

Noclegi

Aglomeracja Katowicka

booking.com
Zdjęcie pochodzi z trasy Katowice - Nikiszowiec | Autor zdjęcia: yaneck60
brak wystarczającej ilości ocen

Skomentuj

Zaloguj się, aby komentować i oceniać trasy
Rowerem po Roztoczu
Moja mapa 0