Rowerem po Roztoczu Bełżec nr 5 Wycieczka historyczna

Dodano 17 kwietnia 2016 przez plik GPX
Rowerem po Roztoczu Bełżec nr 5 Wycieczka historyczna
 • Opis
 • Mapa
 • Punkty

Kod trasy

75877
Pobierz trasę w aplikacji
Wpisz kod w wyszukiwarce

Informacje

 • Rodzaj aktywności: Rower górski
 • Stopień trudności: Łatwy
 • Gwiazdki: 6.0
 • Dystans: 19,6 km
 • Czas trwania: 1 h 21 min
 • Średnia prędkość: 14,38 km/h
 • Przewyższenie: 45,66 m
 • Suma podejść: 434,15 m
 • Suma zejść: 433,02 m
 • Data: 17 kwietnia 2016
 • Lokalizacja: Bełżec
482483
Dworzec PKP w Bełżcu
Przed wojną Bełżec miał bezpośrednie połączenie kolejowe ze Lwowem. Stacja Bełżec była jednym z największych zakładów pracy w okolicy. Jeszcze do końca lat dziewięćdziesiątych XX wieku, Bełżec był bardzo ważnym węzłem kolejowym. Rozpoczynało i kończyło tutaj bieg wiele pociągów zarówno pasażerskich jak i towarowych, między innymi do Wrocławia, Warszawy, Zakopanego, Gliwic, Katowic, Krakowa, Przeworska oraz Zamościa.
Dzisiaj jedynie w okresie letnim kursują szynobusy relacji LUBLIN – ZAMOŚĆ – BEŁŻEC – JAROSŁAW – RZESZÓW

Oprócz tego znajduje się tutaj punkt wyjściowy wycieczek na Roztocze oraz rozpoczynają się lub przebiegają następujące szlaki turystyczne:
piesze:
 niebieski (Centralny) przez wzniesienie wapienia (wysokości 386 m n.p.m.) i Zwierzyniec do Szastarki. Długość szlaku: 143,5 km.
 czarny (Łącznikowy) do Narola. Szlak łączy (w Bełżcu) szlaki „wolnościowy” i „centralny” ze szlakami „południowym” i im. „Brata Alberta” (w Narolu). Długość szlaku: 12 km.
 czerwony (Wolnościowy, dawniej zwany jako szlak Walk z Bandami) prowadzący z Tomaszowa Lubelskiego przez wzniesienia Krągły i Długi Goraj (szlak przechodzi siodłem pomiędzy nimi) do Hrebennego. Długość szlaku: 41,5 km.
Rowerowe:
Centralny Szlak Rowerowy Roztocza: Kraśnik – Goraj – Szczebrzeszyn – Zwierzyniec – Susiec – Bełżec – Hrebenne, znakowany kolorem czerwonym. Długość szlaku: 189 km.
482484
Kompleks budynków pokolejowych
482485
Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu
Powstało na terenie dawnego hitlerowskiego obozu zagłady. Dziennie uśmiercano tam kilka tysięcy Żydów przywożonych transportami kolejowymi z dystryktu lwowskiego i lubelskiego oraz Australii, Belgii, Czechosłowacji, Danii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Rumunii, Węgier i terenu byłego ZSRR. Wg szacunkowych danych hitlerowcy zamordowali ok. 500 tyś. Żydów, zginęło tu również ok. 1500 Polaków. W 1943 roku hitlerowcy zlikwidowali obóz, budynki zniszczono, a cały teren obsadzono sosnami. Przez wiele lat miejsce, gdzie dokonano tak strasznej zbrodni, było zapomniane i zaniedbane. Odsłonięcie pierwszego pomnika na terenie byłego obozu zagłady miało miejsce w 1963 roku. Pomnik, który stanął na celowo zalesionym przez nazistów terenie, nie był właściwym memoriałem dla wielu tysięcy ludzi tu pomordowanych i w żaden sposób nie zabezpieczał miejsca ich pochówku. Kompleksowe upamiętnienie wraz z ekspozycją muzealną na temat historii obozu dostępne jest dla zwiedzających od 2004 roku jako Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu, które jest oddziałem Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie. Stało się to dzięki porozumieniu o wspólnej inwestycji w zakresie budowy kompleksu pomnikowego i muzealnego, podpisanego pomiędzy American Jewish Committee i Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczęństwa w Warszawie.
482486
Kapliczka Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bełżcu
Kapliczka Najświętszego Serca Pana Jezusa jest murowaną kapliczką usytuowaną przy drodze w kierunku Lwowa. Wybudowana po drugiej wojnie światowej przez Ks. Ireneusza Kmiecika jako „Pomnik wdzięczności za ocalenie Bełżca w latach okupacji: 1939 - 1944 oraz poległych tutaj żołnierzy”. Kapliczkę wzniesiono na terenie cmentarza wojennego.
Z tego miejsca w Niedzielę Palmową rokrocznie począwszy od 1997 r. wyrusza uroczysta procesja z palmami i podąża ulicami Bełżca do Kościoła Parafialnego, gdzie po uroczystej sumie następuje ogłoszenie wyników konkursu na najwyższą palmę wielkanocną który organizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury. Jest to jedyna tego rodzaju impreza na terenie powiatu tomaszowskiego. W Polsce odbywa się on zaledwie w kilku miejscach. Charakteryzuje się tym, że uczestnicy konkursu zgłaszają do udziału palmy, które często mają ponad 10 metrów wysokości.
482487
GOK, Biblioteka oraz siedziba Urzędu Gminy w Bełżcu
Jesteśmy w centrum miejscowości znajdującym się w pobliżu skrzyżowania dwu głównych dróg: krajowej nr17 i wojewódzkiej E 865. Tu skupia się życie handlowe, kulturalne i rozrywkowe poprzez działalność Gminnego Ośrodka Kultury, Strażnicy OSP Bełżec I, Gminnej Biblioteki. Tu także ma swoją siedzibę Urząd Gminy.
Z tego miejsca zapraszamy do wyprawy turystycznym szlakiem transgranicznym Bełżec-Bełz-Bełżec, który ma łączną długość 333 km i przebiega przez 33 miejscowości. Jest to efekt współpracy partnerskiej Gminy Bełżec i Miasta Bełz na Ukrainie.
482488
Kościół Matki Bożej Królowej Polski
Zespół kościoła parafialnego pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski obejmuje murowany kościół z lat 1911 – 1912, dzwonnicę z 1912 roku oraz plebanię murowaną z 1910 roku. Kościół ma na swym wyposażeniu relikwie Krzyża Świętego, relikwie Świętego Jana Pawła II oraz relikwiarze z XVII w. przeniesione z Żółkwi. Należy zaznaczyć, iż w 1971 roku, podczas uroczystości nawiedzenia obrazu Matki Bożej w świątyni gościli dwaj kardynałowie: Karol Wojtyła i Stefan Wyszyński
482489
Wnętrze Kościoła MB Królowej Polski
482490
Dzwonnica przy Kościele MB Królowej Polski
482491
Popówka
Obecnie Przedszkole Samorządowe. Stoi obok Cerkwi Św. Bazylego. Gdy cerkiew pełniła swoją funkcję sakralną mieszkał w niej Pop.
482492
Cerkiew greckokatolicka pw. Św. Bazylego Wielkiego w Bełżcu
Drewniana cerkiew grecko - katolicka pod wezwaniem Św. Bazylego z 1756 r. wraz z cmentarzem przy cerkiewnym o powierzchni 0,21 ha.
Cerkiew zbudowana jest z bali sosnowych w klasycznym trójdzielnym układzie (prezbiterium, nawa główna i babiniec) przykryta dachem dwuspadowym, gdzie umieszczono jedną kopułę z latarnią. W 1947 roku cerkiew przestała pełnić swe funkcje sakralne.
Na przełomie lipca i sierpnia 2007 r. przez 10 dni artyści z całej Polski uczestniczyli w „ I Ogólnopolskim Plenerze Malarskim Bełżec 2007”. Dzięki wspaniałemu natchnieniu jakie dawał swojski klimat i urok tego miejsca artyści namalowali 70 obrazów i rysunków. Prace pokazano na wystawie w cerkwi ukazując jednocześnie jej niepowtarzalny urok.
W 2009 roku została wyremontowana i od tamtej pory pełni rolę "Galerii Cerkiewka" w której są organizowane wystawy tematyczne np. w 2011 r. w lipcu pokazano oryginalne carskie wrota, które kiedyś były na jej wyposażeniu, a obecnie znajdują się w Muzeum Regionalnym w Tomaszowie Lubelskim, ikony i mnóstwo przedmiotów codziennego użytku, należących do mieszkańców Bełżca. Natomiast we wrześniu zorganizowano wernisaż prac plastycznych przygotowanych w ramach zajęć plastycznych projektu „Aktywna w działaniu”.
482493
Cerkiew greckokatolicka pw. Św. Bazylego Wielkiego -wnętrze
482494
„Lipki” – pomnik przyrody w Bełżcu
„Lipki” – pomnik przyrody w Bełżcu :
68 lip drobnolistnych rośnie w widocznym tutaj, dawnym parku dworskim, który należał do rodziny Moraczewskich. Jest on zlokalizowany na zachód od cerkwi, za torami. Przez niemal 100 lat lipy osiągnęły ok. 30 m wysokości, a ich obwody mają od 150 do 340 cm. „Lipki” są obiektem chronionym od 02.XII.1988 roku
482495
Pomnik upamiętniający romskie ofiary obozu pracy w Bełżcu
Do 1940r. Niemcy zarówno na terenie parku jak i folwarku prowadzili obóz pracy dla Żydów i Cyganów. Wielu z pracujących tam zabito, a ich ciała grzebano na miejscu. O tych zdarzeniach przypomina stojący wśród drzew pomnik upamiętniający romskie ofiary obozu pracy w Bełżcu.
482496
Stawy po byłej kopalni piasku
482497
Kapliczka św. Antoniego w Chyżach
Murowana Kapliczka św. Antoniego
Została wybudowana w XIX wieku. Figurkę wykonał ludowy rzeźbiarz – Teodor Grzegorz Szepelak. Ważnym faktem historycznym jest to, że miejsce, w którym stoi kapliczka, to zbiorowa mogiła, powstała po epidemii cholery. Dawniej żegnano przy niej zmarłych odprowadzanych na cmentarz w Narolu. Z kapliczką związanych jest wiele legend
482498
Kapliczka św. Antoniego w Chyżach
482499
Kaplica pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Niepokalanego Poczęcia w miejscowości Chyże
Pierwotnie wybudowana staraniem gospodarzy wioski Chyże w roku 1890. W latach sześćdziesiątych XX wieku kapliczka została rozebrana, a na jej miejscu wymurowano następną o większych rozmiarach. W realizacji tego przedsięwzięcia przeszkadzały ówczesne władze strasząc i wzywając ludzi na niekończące się przesłuchania oraz nakładając dotkliwe kary finansowe. Po przyłączeniu do parafii Bełżec w 1992 r. rozbudowano kapliczkę dobudowując: dwie nawy i prezbiterium.
482500
Jałowiec Pospolity – pomnik przyrody
Ponad dwuwiekowy krzew, który przybrał postać sporego drzewa. Jego wysokość wynosi 7,5 m, a obwód pnia 92 cm. Jest objęty ochroną od 27 czerwca 1961 r. decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie. W 2008r. został jednym z laureatów Plebiscytu „7 atrakcji Zamojszczyzny”, który był zorganizowany przez Koło Przewodników Terenowych przy Oddziale PTTK w Zamościu
482501
Dawna stacja pomp wodnych
Ceglany, zabytkowy budynek pokolejowy położony nad brzegiem rzeki. Stąd czerpano wodę, która rurociągami była transportowana na stację kolejową, gdzie później wykorzystywano ją w lokomotywach parowych
482502
Młynki
Turyści często szukają nieznanych miejsc. Tymczasem największe skarby tkwią w przyrodzie. Podczas wędrówek po naszej gminie nie da się nie zauważyć malowniczych krajobrazów. Z wielką przyjemnością zapraszamy więc do Żyłki, gdzie znajduje się przepiękny, dziewiczy zalew „ Młynki” oraz rzadko spotykane rośliny.
482503
Młynki jesienią
482504
Młynki jesienią
482505
Kaplica MB Częstochowskiej w Żyłce- wnętrze
482506
Kaplica MB Częstochowskiej w Żyłce
Jest to kaplica murowana, wybudowana w 1991 roku w miejscu starej istniejącej już w latach sześćdziesiątych. Kapliczkę usytuowano w miejscu gdzie 2.10.1942 r. okupanci rozstrzelali 7 mieszkańców wioski za rzekome podpalenie stajni w Bełżcu.
482507
Bunkier Linii Mołotowa
482508
Bunkier Linii Mołotowa
482509
Muzeum-Miejsce Pamięci w Bełżcu
Powstało na terenie dawnego hitlerowskiego obozu zagłady. Dziennie uśmiercano tam kilka tysięcy Żydów przywożonych transportami kolejowymi z dystryktu lwowskiego i lubelskiego oraz Australii, Belgii, Czechosłowacji, Danii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Rumunii, Węgier i terenu byłego ZSRR. Wg szacunkowych danych hitlerowcy zamordowali ok. 500 tyś. Żydów, zginęło tu również ok. 1500 Polaków. W 1943 roku hitlerowcy zlikwidowali obóz, budynki zniszczono, a cały teren obsadzono sosnami. Przez wiele lat miejsce, gdzie dokonano tak strasznej zbrodni, było zapomniane i zaniedbane. Odsłonięcie pierwszego pomnika na terenie byłego obozu zagłady miało miejsce w 1963 roku. Pomnik, który stanął na celowo zalesionym przez nazistów terenie, nie był właściwym memoriałem dla wielu tysięcy ludzi tu pomordowanych i w żaden sposób nie zabezpieczał miejsca ich pochówku. Kompleksowe upamiętnienie wraz z ekspozycją muzealną na temat historii obozu dostępne jest dla zwiedzających od 2004 roku jako Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu, które jest oddziałem Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie. Stało się to dzięki porozumieniu o wspólnej inwestycji w zakresie budowy kompleksu pomnikowego i muzealnego, podpisanego pomiędzy American Jewish Committee i Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczęństwa w Warszawie
483749
Na trasie wycieczki
483750
Bełżec.Karczma rybna - skrzyżowanie drogi krajowej S17 i Wojewódzkiej 865
483751
Bełżec.Karczma Rybna-Karpiówka
483759
Karczma Rybna-Karpiówka
Zamówienia z dowozem pod numerem tel. – 731 370 155
Karp / amur smażony: 5 zł/100g
◊ saute z głębokiego oleju
◊ w chrupiąco złocistej panierce
◊ z cebulką na maśle cytrynowym
Filet z karpia smażony: 6 zł/100g
◊ saute z głębokiego oleju
◊ w chrupiąco złocistej panierce
◊ z cebulką na maśle cytrynowym

Karp zapiekany w porach: 4 zł/100g
Karp z grila z w aromatyczym sosie śmietanowym: 5 zł/100g
Karp Dukata:4 zł/100g

Sum / szczupak smażony sauté: 7 zł/100g
Sum zapiekany po męsku: 8 zł/100g
Szczupak zapiekany w śmietanie z borowikami: 7 zł/100g

Pstrąg: 6zł/100g
◊ saute z głębokiego oleju
◊ smażony w migdałach
◊ zapiekany w śmietanie
◊ grilowany w ziołach z nutą masła
◊ grilowany ze szpinakiem w orzechach

Sola w warzywach: 3 zł/100g

Pierogi z karpiem:12 zł/10 szt
Sakiewki nadziewane wędzonym pstrągiem a opiekane serem:3 zł/ szt
Chrupiące fileciki rybne dla dzieci:4 zł/100gr
Zupa rybaka:8zł/400ml
Żurek na wędzonym sumie: 8zł/400ml
DODATKI
Frytki, ziemniaki opiekane: 4 zł
Ziemniaki z wody, ryż,makaron sojowy: 3zł
Kasza jaglana, kasza kuskus:3 zł
Zestaw surówek:3 zł
Warzywa na parze, warzywa grilowane:5 zł

Karp wędzony, pstrąg wędzony:35 zł/kg
Karp wędzony dzwonko:40 zł/kg
Przebieg: Bełżec - Chyże - Żyłka - Kol. Szalenik - Bełżec
Stopień trudności: łatwa.

0,0 km - pierwszy godny uwagi obiekt historyczny znajduje się na terenie PKP - jest to KOMPLEKS OBIEKTÓW POKOLEJOWYCH.

0,4 km - od dworca PKP kierujemy się drogą krajową nr 17 w stronę Lubyczy Królewskiej. Po przejechaniu 400 m skręcamy w lewo i stajemy przed bramą MUZEUM-MIEJSCA PAMIÊCI W BEŁŻCU na terenie byłego hitlerowskiego obozu zagłady.

0,8 km - powracamy na dworzec PKP, mijamy go i jedziemy dalej w kierunku głównego skrzyżowania w Bełżcu. Po drodze, tuż za przejazdem kolejowym mijamy KAPLICZKĘ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA. W odległości 200 metrów dalej, po prawej, znajduje się dawny Dom Ludowy, a obecnie Gminny Ośrodek Kultury i siedziba Urzędu Gminy w Bełżcu.

2,0 km - na skrzyżowaniu skręcamy w lewo (kierunek Jarosław).

2,8 km - po lewej stronie zobaczymy KOŚCIÓŁ MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI, 100 m dalej po tej samej stronie za POPÓWKĄ (przedszkolem) znajduje się CERKIEW GRECKOKATOLICKA PW. ŚW. BAZYLEGO WIELKIEGO.

3,2 km - skręcamy w lewo i drogą gruntową docieramy do POMNIKA PRZYRODY LIPKI.. Wśród starych drzew zobaczymy POMNIK ROMÓW I SINTI. Powracamy na drogę wojewódzką i jedziemy nią w lewo, aż do przejazdu kolejowego. Przed przejazdem skręcamy w prawo na ul. Wiejską, która z biegiem zmienia się w drogę gruntową. Za mostkiem skręcamy w lewo i po pokonaniu 200 metrów dojeżdżamy do dzikiego stawu, który powstał w wyrobisku byłej kopalni piasku. Stąd poru poruszamy się drogą gruntową na północ, prosto przez las, aż osiągniemy miejscowość Chyże.

5,0 km - zanim wjedziemy na szosę zobaczymy po prawej murowaną KAPLICZKĘ PW. ŚW. ANTONIEGO.

5,8 km . jadąc 800 m drogą asfaltową przez Chyże, docieramy do remizo-świetlicy, za którą znajduje się miejsce postoju rowerów. Obok zobaczymy KAPLICĘ NMP NIEPOKALANEGO POCZĘCIA. Powracamy szosą do Bełżca. W Zagórze skręcamy w lewo i drogą z trylinki, następnie pierwszą drogą gruntową w prawo docieramy do POMNIKA PRZYRODY – JAŁOWCA POSPOLITEGO. Kontynuujemy przejazd drogą gruntową, za znakami pieszego szlaku Centralnego, aż do drogi krajowej nr 17 (ul. Zamojskiej). Tu kierujemy się w prawo i po 150 m jazdy, po lewej stronie, zobaczymy ceglany budynek - DAWNĄ STACJĘ POMP WODNYCH.

10,6 km - na głównym skrzyżowaniu w Bełżcu skręcamy w lewo i jadąc ul. Armii Krajowej, najpierw asfaltem, następnie drogą gruntową przez las osiągamy ZALEW MŁYNKI - doskonałe miejsce na postój i relaks.

15,0 km - jadąc dalej prosto docieramy do miejscowości - Żyka, w jej centrum, po lewej stronie zobaczymy KAPLICĘ MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ.

15,4 km - cofamy się do pierwszego skrzyżowania, by wjechać szosą na wierzchowinę.

16,5 km - skręcamy w prawo. Po lewej stronie, w głębi pól zobaczymy BUNKIER LINII MOŁOTOWA, jeden z dwóch znajdujących się w pobliżu Bełżca. Zjeżdżamy łagodnie szosą na zachód, aż dostrzeżemy po lewej stronie stację kolejową.

17,9 km - przeprowadzamy rower przez tory i zakończymy wycieczkę.
Trasę poleca
Grupa gmin z Roztocza

Na tej trasie przyda Ci się mapa dostępna w naszej aplikacji

Mapa Roztocze
Roztocze - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa turystyczna Roztocza prezentuje uroki wschodniego zakątka Polski. Roztocze jest terenem wyżynnym, o silnym zalesieniu, poprzecinanym malowniczymi rzekami. Na obszarze tym położony jest Roztoczański Park Krajobrazowy oraz wiele miast o wysokiej...

Mapa Roztocze Wschodnie, Ziemia Lubaczowska, okolice Jarosławia
Roztocze Wschodnie, Ziemia Lubaczowska, okolice Jarosławia - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa przedstawia region geograficzny w południowo-wschodniej Polsce. Sięga od Jarosławia po Korczowę na południu (cała autostrada A4) aż po Bełżec i Susiec na północy. Prezentuje niezwykle atrakcyjny turystycznie, choć wciąż mało popularny i...

Mapa Rowerem po Roztoczu
Rowerem po Roztoczu - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

"Rowerem po Roztoczu" to mapa jednego z najbardziej zielonych obszarów Polski - Roztocze, bo o nim mowa, to kraina geograficzna łącząca Wyżynę Lubelską z Podolem. To właśnie tutaj utworzono Roztoczański Park Narodowy, aby chronić cenne dziedzictwo...

Wasza ocena: 5.0 (2 głosy)

Skomentuj

Zaloguj się, aby komentować i oceniać trasy
Rowerem po Roztoczu
Moja mapa 0

Dbamy o Twoją prywatność

W celu zapewnienia naszym użytkownikom usług na możliwie najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika nasze aplikacje korzystają z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych.

Kliknięcie w przycisk "Akceptuję", oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie z powyższym opisem. Dokładne zasady zostały opisane w naszej Polityce Prywatności.