Rowerem po Roztoczu Bełżec nr 3 Do Narola i Lubyczy Królewskiej

Dodano 10 kwietnia 2016 przez plik GPX
Rowerem po Roztoczu Bełżec nr 3 Do Narola i Lubyczy Królewskiej
 • Opis
 • Mapa
 • Punkty

Kod trasy

75488
Pobierz trasę w aplikacji
Wpisz kod w wyszukiwarce

Informacje

 • Rodzaj aktywności: Rower górski
 • Stopień trudności: Trudny
 • Gwiazdki: 6.0
 • Dystans: 38,3 km
 • Czas trwania: 2 h 35 min
 • Średnia prędkość: 14,78 km/h
 • Przewyższenie: 91,9 m
 • Suma podejść: 814,94 m
 • Suma zejść: 823,42 m
 • Data: 8 kwietnia 2016
 • Lokalizacja: Bełżec
484207
Bełżec. Dworzec PKP - widok z lotu ptaka
Przed wojną Bełżec miał bezpośrednie połączenie kolejowe ze Lwowem. Stacja Bełżec była jednym z największych zakładów pracy w okolicy. Jeszcze do końca lat dziewięćdziesiątych XX wieku, Bełżec był bardzo ważnym węzłem kolejowym. Rozpoczynało i kończyło tutaj bieg wiele pociągów zarówno pasażerskich jak i towarowych, między innymi do Wrocławia, Warszawy, Zakopanego, Gliwic, Katowic, Krakowa, Przeworska oraz Zamościa.
Dzisiaj jedynie w okresie letnim kursują szynobusy relacji LUBLIN – ZAMOŚĆ – BEŁŻEC – JAROSŁAW – RZESZÓW

Oprócz tego znajduje się tutaj punkt wyjściowy wycieczek na Roztocze oraz rozpoczynają się lub przebiegają następujące szlaki turystyczne:
piesze:
 niebieski (Centralny) przez wzniesienie wapienia (wysokości 386 m n.p.m.) i Zwierzyniec do Szastarki. Długość szlaku: 143,5 km.
 czarny (Łącznikowy) do Narola. Szlak łączy (w Bełżcu) szlaki „wolnościowy” i „centralny” ze szlakami „południowym” i im. „Brata Alberta” (w Narolu). Długość szlaku: 12 km.
 czerwony (Wolnościowy, dawniej zwany jako szlak Walk z Bandami) prowadzący z Tomaszowa Lubelskiego przez wzniesienia Krągły i Długi Goraj (szlak przechodzi siodłem pomiędzy nimi) do Hrebennego. Długość szlaku: 41,5 km.
Rowerowe:
Centralny Szlak Rowerowy Roztocza: Kraśnik – Goraj – Szczebrzeszyn – Zwierzyniec – Susiec – Bełżec – Hrebenne, znakowany kolorem czerwonym. Długość szlaku: 189 km.
484208
Bełżec. Widok znad "Rożerżniętej Góry"
Nazwa „Rozerżnięta Góra” wzięła się od tego, że w tym miejscu do 1841 roku znajdowało się wzniesienie, które następnie rozcięto (rozerżnięto) w związku z budową drogi w kierunku Lwowa. O rozerżnięciu góry przypominają dwa mury biegnące wzdłuż jezdni, na odcinku kilkudziesięciu metrów. Obecnie w tym miejscu znajduje się wlot drogi krajowej nr 17 do Bełżca od strony przejścia granicznego z Ukrainą w Hrebennem.
484209
Bełżec. Kapliczka Najświętszego Serca Pana Jezusa
Kapliczka Najświętszego Serca Pana Jezusa jest murowaną kapliczką usytuowaną przy drodze w kierunku Lwowa. Wybudowana po drugiej wojnie światowej przez Ks. Ireneusza Kmiecika jako „Pomnik wdzięczności za ocalenie Bełżca w latach okupacji: 1939 - 1944 oraz poległych tutaj żołnierzy”. Kapliczkę wzniesiono na terenie cmentarza wojennego.
Z tego miejsca w Niedzielę Palmową rokrocznie począwszy od 1997 r. wyrusza uroczysta procesja z palmami i podąża ulicami Bełżca do Kościoła Parafialnego, gdzie po uroczystej sumie następuje ogłoszenie wyników konkursu na najwyższą palmę wielkanocną który organizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury. Jest to jedyna tego rodzaju impreza na terenie powiatu tomaszowskiego. W Polsce odbywa się on zaledwie w kilku miejscach. Charakteryzuje się tym, że uczestnicy konkursu zgłaszają do udziału palmy, które często mają ponad 10 metrów wysokości.
484210
Bełżec. Kapliczka Najświętszego Serca Pana Jezusa
484211
Bełżec. Kościół Matki Bożej Królowej Polski - wnętrze
484212
Dzwonnica przy Bełżec. Dzwonnica przy Kościele Matki Bożej Królowej Polski
484213
Bełżec. Kościół Matki Bożej Królowej Polski
Zespół kościoła parafialnego pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski obejmuje murowany kościół z lat 1911 – 1912, dzwonnicę z 1912 roku oraz plebanię murowaną z 1910 roku. Kościół ma na swym wyposażeniu relikwie Krzyża Świętego, relikwie Świętego Jana Pawła II oraz relikwiarze z XVII w. przeniesione z Żółkwi. Należy zaznaczyć, iż w 1971 roku, podczas uroczystości nawiedzenia obrazu Matki Bożej w świątyni gościli dwaj kardynałowie: Karol Wojtyła i Stefan Wyszyński
484214
Bełżec. Kościół Matki Bożej Królowej Polski - wnętrze
484215
Popówka
Mieszkał w niej niegdyś duchowny unicki.
Po remoncie ulokowano tam Przedszkole
Samorządowe. Budynek postawiony na planie
prostokąta, nakryty dachem dwuspadowym.
Na środku ściany fasadowej znajduje
się okazała weranda, w dużym stopniu przeszklona.
484216
Bełżec. Cerkiew greckokatolicka pw. Św. Bazylego Wielkiego -wnętrze
484237
Bełżec. Cerkiew greckokatolicka pw. Św. Bazylego Wielkiego
Drewniana cerkiew grecko - katolicka pod wezwaniem Św. Bazylego z 1756 r. wraz z cmentarzem przy cerkiewnym o powierzchni 0,21 ha.
Cerkiew zbudowana jest z bali sosnowych w klasycznym trójdzielnym układzie (prezbiterium, nawa główna i babiniec) przykryta dachem dwuspadowym, gdzie umieszczono jedną kopułę z latarnią. W 1947 roku cerkiew przestała pełnić swe funkcje sakralne.
Na przełomie lipca i sierpnia 2007 r. przez 10 dni artyści z całej Polski uczestniczyli w „ I Ogólnopolskim Plenerze Malarskim Bełżec 2007”. Dzięki wspaniałemu natchnieniu jakie dawał swojski klimat i urok tego miejsca artyści namalowali 70 obrazów i rysunków. Prace pokazano na wystawie w cerkwi ukazując jednocześnie jej niepowtarzalny urok.
W 2009 roku została wyremontowana i od tamtej pory organizowane są w niej wystawy tematyczne np. w 2011 r. w lipcu pokazano oryginalne carskie wrota, które kiedyś były na jej wyposażeniu, a obecnie znajdują się w Muzeum Regionalnym w Tomaszowie Lubelskim, ikony i mnóstwo przedmiotów codziennego użytku, należących do mieszkańców Bełżca.
484238
Bełżec. Cerkiew greckokatolicka pw. Św. Bazylego Wielkiego -wnętrze
484239
Bełżec. Lipki oraz Pomnik Romów i Sinti
68 lip drobnolistnych rośnie w widocznym tutaj, dawnym parku dworskim, który należał do rodziny Moraczewskich. Jest on zlokalizowany na zachód od cerkwi, za torami. Do 1940r. Niemcy zarówno na terenie parku jak i folwarku prowadzili obóz pracy dla Żydów i Cyganów. Wielu z pracujących tam zabito, a ich ciała grzebano na miejscu. O tych zdarzeniach przypomina stojący wśród drzew pomnik upamiętniający romskie ofiary obozu pracy w Bełżcu. Przez niemal 100 lat lipy osiągnęły ok. 30 m wysokości, a ich obwody mają od 150 do 340 cm. „Lipki” są obiektem chronionym od 02.XII.1988 roku Orzeczeniem Wojewody Zamojskiego
484240
Bełżec. Lipki oraz Pomink Romów i Sinti
484241
Bełżec. Lipki oraz Pomink Romów i Sinti
484242
Bełżec. Kapliczka Św. Jana Nepomucena
Murowana kapliczka z I połowy XIX w. usytuowana przy drodze prowadzącej do Narola na kurhanie, w którym spoczywają polegli w 1656 r. żołnierze hetmana Stefana Czarnieckiego. Wzniesiona z cegły, na rzucie półkola, otynkowana. Od frontu posiada wnękę arkadową wewnątrz której na murowanym postumencie umieszczona jest rzeźba św. Jana Nepomucena. Kryta dachem czterospadowym z drewnianym krzyżem na szczycie.
484243
Parking przy trasie
Jadąc trasą nr 865 Bełżec – Jarosław, w urokliwym zakątku Roztocza, zlokalizowano parking leśny dla podróżnych. Miejsce to nadaje się doskonale na odpoczynek i piknik.
484244
Rezerwat Minokąt
484245
Rezerwat Minokąt
484246
Rezerwat Minokąt
484247
Rezerwat Minokąt
484248
Narol. Pałac Łosiów
484249
Brzeziny. Główne skrzyżowanie i droga prowadząca do Bełżca
484250
Brzeziny. Kaplica pw. św. Wojciecha
Wybudowano ją w 1959 r. na miejscu
małej, drewnianej kapliczki, z której
przeniesiono ołtarz główny. Świątynia
reprezentuje oszczędną formę architektoniczną, z jedynym urozmaiceniem
w postaci schodkowych szczytów,
umieszczonych z dwóch stron. Przy kaplicy
znajduje się również dzwonnica.
484251
Bełżec. Muzeum Miejsce Pamięci w Bełżcu
Powstało na terenie dawnego hitlerowskiego obozu zagłady. Dziennie uśmiercano tam kilka tysięcy Żydów przywożonych transportami kolejowymi z dystryktu lwowskiego i lubelskiego oraz Australii, Belgii, Czechosłowacji, Danii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Rumunii, Węgier i terenu byłego ZSRR. Wg szacunkowych danych hitlerowcy zamordowali ok. 500 tyś. Żydów, zginęło tu również ok. 1500 Polaków. W 1943 roku hitlerowcy zlikwidowali obóz, budynki zniszczono, a cały teren obsadzono sosnami. Przez wiele lat miejsce, gdzie dokonano tak strasznej zbrodni, było zapomniane i zaniedbane. Odsłonięcie pierwszego pomnika na terenie byłego obozu zagłady miało miejsce w 1963 roku. Pomnik, który stanął na celowo zalesionym przez nazistów terenie, nie był właściwym memoriałem dla wielu tysięcy ludzi tu pomordowanych i w żaden sposób nie zabezpieczał miejsca ich pochówku. Kompleksowe upamiętnienie wraz z ekspozycją muzealną na temat historii obozu dostępne jest dla zwiedzających od 2004 roku jako Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu, które jest oddziałem Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie. Stało się to dzięki porozumieniu o wspólnej inwestycji w zakresie budowy kompleksu pomnikowego i muzealnego, podpisanego pomiędzy American Jewish Committee i Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczęństwa w Warszawie.
484252
Bełżec. Muzeum Miejsce Pamięci w Bełżcu
484253
Bełżec. Muzeum Miejsce Pamięci w Bełżcu
484254
Kolonia - Szalenik. Bunkier Linii Mołotowa
Zlokalizowany wśród pól na wzgórzu
obok miejscowości Kolonia – Szalenik,
był częścią tzw. Raworuskiego Rejonu
Umocnionego.
Sieć umocnień wzdłuż niemiecko-radzieckiej
linii demarkacyjnej wzięła nazwę
od imienia radzieckiego ministra
spraw zagranicznych. W obawie o atak
Wehrmachtu, Sowieci wykonali w wielkim
pospiechu w latach 1940-41 system
umocnień złożony ze 13 zgrupowanych
schronów bojowych zwanych Rejonami
Umocnionymi. Teren Roztocza
obejmował Raworuski Rejon Umocniony.
Biorąc pod uwagę typową jakość
budowania w ZSRR, bunkry wykonano
nadspodziewanie solidnie, najprawdopodobniej
dlatego, iż budowniczowie
nie mieli komu sprzedać części przeznaczonego na konstrukcje cementu.
Polska ludność zwykła była bowiem
kupować potrzebne materiały w sklepie,
a nie od pokątnych sprzedawców,
co było normą w Kraju Rad. Linia Mołotowa
nie odegrała poważniejszej roli
w czerwcu 1941 roku. Z powodu zaskoczenia nie wszystkie bunkry zostały na czas obsadzone, zresztą Niemcy z reguły je omijali, pozostawiając ich likwidację siłom drugiego rzutu.
Ciekawostka !!!
Czy wiesz, że bunkier ten wybudowano
w ciągu jednej nocy?
484255
Zatyle. Pomnik ku czci pasażerów pociągu zamordowanych w czerwcu 1944 r. pzrez UPA
484256
Bełżec. Karczma rybna - Karpiówka
Zamówienia z dowozem pod numerem tel. – 731 370 155
Karp / amur smażony: 5 zł/100g
◊ saute z głębokiego oleju
◊ w chrupiąco złocistej panierce
◊ z cebulką na maśle cytrynowym
Filet z karpia smażony: 6 zł/100g
◊ saute z głębokiego oleju
◊ w chrupiąco złocistej panierce
◊ z cebulką na maśle cytrynowym

Karp zapiekany w porach: 4 zł/100g
Karp z grila z w aromatyczym sosie śmietanowym: 5 zł/100g
Karp Dukata:4 zł/100g

Sum / szczupak smażony sauté: 7 zł/100g
Sum zapiekany po męsku: 8 zł/100g
Szczupak zapiekany w śmietanie z borowikami: 7 zł/100g

Pstrąg: 6zł/100g
◊ saute z głębokiego oleju
◊ smażony w migdałach
◊ zapiekany w śmietanie
◊ grilowany w ziołach z nutą masła
◊ grilowany ze szpinakiem w orzechach

Sola w warzywach: 3 zł/100g

Pierogi z karpiem:12 zł/10 szt
Sakiewki nadziewane wędzonym pstrągiem a opiekane serem:3 zł/ szt
Chrupiące fileciki rybne dla dzieci:4 zł/100gr
Zupa rybaka:8zł/400ml
Żurek na wędzonym sumie: 8zł/400ml
DODATKI
Frytki, ziemniaki opiekane: 4 zł
Ziemniaki z wody, ryż,makaron sojowy: 3zł
Kasza jaglana, kasza kuskus:3 zł
Zestaw surówek:3 zł
Warzywa na parze, warzywa grilowane:5 zł

Karp wędzony, pstrąg wędzony:35 zł/kg
Karp wędzony dzwonko:40 zł/kg
Przebieg: Bełżec - Narol - Lubycza Królewska - Bełżec.
Wycieczkę można podzielić na dwa etapy:
• Bełżec - Narol - Bełżec (21 km)
oraz
• Bełżec - Lubycza Królewska – Bełżec (16,4 km).
Stopień trudności: średni.

0,0 km - spod dworca PKP w Bełżcu wyjeżdżamy na drogę krajow¹ nr 17 i kierujemy się w prawo. Za przejazdem, po lewej stronie dostrzegamy KAPLICZKĘ NAJŚWIÊTSZEGO SERCA PANA JEZUSA.

1,2 km - na skrzyżowaniu skręcamy w lewo i jedziemy drogą wojewódzką nr 865 w stronę Narola.

2,0 km - po lewej stronie widzimy KOŚCIÓŁ MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI, 100 metrów dalej, za POPOWKĄ (przedszkolem) kryje się drewniana CERKIEW GRECKOKATOLICKA PW. ŚW. BAZYLEGO WIELKIEGO.

2,4 km - skręcamy w lewo i drogą gruntową dojeżdżamy do POMNIKA PRZYRODY „LIPKI” oraz usytuowanego pośród drzew MONUMENTU ku czci pomordowanych ROMÓW I SINTI. Powracamy na drogę wojewódzką. Jadąc nią dalej w kierunku Narola, po
prawej stronie, napotkamy KAPLICZKĘ ŚW. JANA NEPOMUCENA. Jednak ze względu na duży ruch samochodowy, korzystniej jest pojechać do Narola szosą przez Zagórę, następnie drogą utwardzoną przez las, obok rezerwatu Minokąt. Taki też opis trasy zamieszczamy poniżej.

3,7 km - za Zagórą opuszczamy szosę do miejscowości Chyże i skręcamy w lewo. Droga jest
utwardzona tłuczniem, z czasem zobaczymy na drodze asfalt.

6,3 km - rezerwat Minokąt (opis . zob. rozdział dotyczący Narola).

8,3 km - na rozwidleniu udajemy się w prawo, do miejscowości Kadłubiska.

9,5 km - wyjeżdżamy na szosę Narol - Podlesina i skręcamy w lewo.

10,9 km - dojeżdżamy do Narola, po prawej stronie dostrzegamy zespół pałacowo-parkowy Łosiów. Skręcamy w lewo. Odtąd aż do Brzezin poruszamy się czarnym szlakiem pieszym.

17,4 km - na głównym skrzyżowaniu w Brzezinach, obok kaplicy pw. św. Wojciecha, skręcamy w lewo, by szosą dotrzeć do krajówki nr 17 w Beżccu.

20,9 km - skręcamy w prawo i poboczem drogi krajowej nr 17 udajemy się do MUZEUM-MIEJSCA PAMIĘCI W BEŁŻCU, powstałego na terenie byłego hitlerowskiego obozu zagłady. Objeżdżamy teren muzeum od zachodu i szosą udajemy się do miejscowości Szalenik.

23,4 km - na skrzyżowaniu z drogą do Żyłki jedziemy na wprost.

28,7 km - docieramy do skrzyżowania dróg w centrum Lubyczy Królewskiej (opis . rozdz. dotyczący tego miasta).

Aby powrócić do Bełżca, udajemy się najpierw szosą, którą przyjechaliśmy (za drogowskazem do Nowosiółek), następnie, tuż za przejazdem kolejowym, skręcamy w pierwszą drogę w lewo. Odtąd niebieskim szlakiem rowerowym „Nad Sołokiją” kierujemy się do miejscowości Zatyle.

31,9 km - nie wjeżdżając na przejazd kolejowy w Zatylu skręcamy w prawo i po przejechaniu 500 m polną drogą wzdłuż torów natrafiamy na POMNIK KU CZCI PASAŻERÓW POCIĄGU ZAMORDOWANYCH W CZERWCU 1944 ROKU PRZEZ UPA.

36,9 km - kontynuując przejazd szlakiem niebieskim powracamy do MUZEUM- MIEJSCA PAMIĘCI W BEŁŻCU.

37,4 km - wjeżdżamy na drogę krajową nr 17 i kierujemy się w prawo, by powrócić na dworzec PKP w Bełżcu.
Trasę poleca
Grupa gmin z Roztocza

Na tej trasie przyda Ci się mapa dostępna w naszej aplikacji

Mapa Roztocze
Roztocze - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa turystyczna Roztocza prezentuje uroki wschodniego zakątka Polski. Roztocze jest terenem wyżynnym, o silnym zalesieniu, poprzecinanym malowniczymi rzekami. Na obszarze tym położony jest Roztoczański Park Krajobrazowy oraz wiele miast o wysokiej...

Mapa Roztocze Wschodnie, Ziemia Lubaczowska, okolice Jarosławia
Roztocze Wschodnie, Ziemia Lubaczowska, okolice Jarosławia - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa przedstawia region geograficzny w południowo-wschodniej Polsce. Sięga od Jarosławia po Korczowę na południu (cała autostrada A4) aż po Bełżec i Susiec na północy. Prezentuje niezwykle atrakcyjny turystycznie, choć wciąż mało popularny i...

Mapa Rowerem po Roztoczu
Rowerem po Roztoczu - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

"Rowerem po Roztoczu" to mapa jednego z najbardziej zielonych obszarów Polski - Roztocze, bo o nim mowa, to kraina geograficzna łącząca Wyżynę Lubelską z Podolem. To właśnie tutaj utworzono Roztoczański Park Narodowy, aby chronić cenne dziedzictwo...

brak wystarczającej ilości ocen

Skomentuj

Zaloguj się, aby komentować i oceniać trasy
Rowerem po Roztoczu
Moja mapa 0