Przemsza / Wisła - kajakowy spływ szlakiem dawnych galarów

Dodano 15 stycznia 2021 przez rysowanie
Przemsza / Wisła - kajakowy spływ szlakiem dawnych galarów
  • Opis
  • Mapa
  • Punkty

Kod trasy

199079
Pobierz trasę w aplikacji
Wpisz kod w wyszukiwarce

Informacje

1123979
Kilomert "0" Wisły, ujście Przemszy
Symboliczny punkt "0" od którego rozpoczyna się żeglowność rzeki Wisły oraz pomiar jej długości do ujścia w Bałtyku.
Znak "0" powrócił po długiej nieobecności na cypel u zbiegu Wisły i Przemszy w 2015 roku. Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Chełmku zrekonstruował tablicę a uroczyste jej zawieszenie, nastąpiło 26 kwietnia 2015 roku w trakcie rozpoczęcia X Królewskiego
Flisu na Wiśle. Wiosną 2020 roku Piotr "Iwo" Cebrat, który wykonał replikę znaku, wraz animatorzy MOKSiR podjął się jego renowacji.
Od górskich źródeł do znaku rzeka nazywana jest Małą Wisłą. Dzięki niewielkiemu zabiegowi miejsce powraca do zbiorowej
świadomości mieszkańców i wodniaków, staje się również turystyczną atrakcją.
https://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/malopolska-zachodnia/chelmek-punkt-0-odniowiony/
1123983
Przemsza w okolicach Gorzowa
1126307
Piesza Kłądka na Przemszy.
Kładka została zbudowana po II wojnie światowej w miejscu wysadzonego mostu drogowego.
1126308
Miejsce wodowania kajaków.
Tuż przy kładce znajduje się zejście nad rzekę z przygotowanym miejscem do wodowania kajaków i podjazdem dla samochodu.
1126309
Wodowskaz
Symboliczna tablica ufundowana przez Klub Ekologiczny Gaja dla MOKSiR w Chełmku oraz mieszkańców gminy za udział w programie "Zaadoptuj rzekę"
1126310
Widok na most Galicyjski
1126312
Nurt Przemszy.
1126321
Ujście Przemszy.
Ujście Przemszy i symboliczny zerowy kilometr żeglownej Wisły.
1126326
Most kolejowy na Wiśle.
1126830
Przemsza w okoliczach Gorzowa.
1126833
Załadunek kajaków
1126834
Kapliczka flisaków.
Kapliczka z 1911 roku usytuowana jest przy Wiślanej Trasie Rowerowej w Bobrku. Według ustnych przekazów mieszkańców, przy kapliczce modlili się przed wyprawą dawni flisacy. Drewniane łodzie płaskodenne - galary pływały po Wiśle i Przemszy do lat 50 XX wieku. Mieszkańcy okolicznych wsi zajmowali się budową galarów i spławianiem towarów do Krakowa, Sandomierza, Puław. Dla upamiętnienia tradycji galarniczych od 2016 roku organizowane są Flisy Przemszą i Wisłą a przy kapliczce odprawiane są uroczyste msze w intencji dawnych i obecnych wodniaków.
http://moksir.chelmek.pl/historia/zabytki-i-atrakcje-turystyczne/265-rzeki-i-mosty-przemsza
1128378
Most Niepodległości.
most na Wiśle w Oświęcimiu powstał w 2018 roku w ramach budowanego odcinka drogi 933. Połączył ze sobą miasto Oświęcim i gminę Chełmek. Tak duża inwestycja wymagała wielu wcześniejszych prac przygotowawczych, uzgodnień i pozyskania blisko 120 mln zł na jej realizację, z tego znaczna część pieniędzy pochodzi z funduszy unijnych. Inwestycja jest na ukończeniu. Inwestorem budowy obwodnicy wraz z mostem na Wiśle jest Zarząd Dróg Wojewódzkich.
1128379
Miejsce zakończenia spływu.
1128381
Kajaki na Wiśle
1128382
Kajaki na Wiśle.
1128383
Ujście Przemszy do Wisły
1128384
Przemsza w okolicach Gorzowa
1128385
Przemsza w okolicach Gorzowa.
1128386
Przemsza w okolicach Gorzowa.
1128387
Miejsce cumowania galarów.
Tuż przy pieszej kładce na Przemszy, po śląskiej stronie, zachował się stalowy pal do mocowania galarów. Potężne łodzie wymagały szczególnie wytrzymałego cumowania. Na ich pokładzie znajdował się towar o wadze do 80 t.
1128388
Przemsza w okolicy mostu Galicyjskiego.
1128389
Miejsce wodowania kajaków.
1128390
Żelazny most na Przemszy
Archiwalna fotografia ze zbiorów MOKSiR w Chełmku, ukazująca żelazny most łączący Chełmek z Chełmem Śląskim. Obiekt został wzniesiony w 1927 roku przez znaną firmę Zieleniewskich i wysadzony w 1939 roku.
Krótkie kalendarium
1570 - pierwsza wzmianka o drewnianym moście na Przemszy
1847 - przejazd H.Balzac'a przez most ,który Granicę między
Królestwem Pruskim, a Cesarstwem Austriackim przekraczał w Chełmku
i tak oto o tym napisał: „(...) Nigdy w Ŝyciu nie zapomnę sceny, jaką mi
zrobił urzędnik austriacki, widząc mnie z obiema rękami pełnymi
pakunków i w kapeluszu na głowie, nie wiedząc, Ŝe ja nie umiem po
niemiecku , wpadł w furie, Ŝe nie odkryłem głowy w jego kancelarii. On
sam był w szlafroku, pantoflach i w szlafmycy. Kto kiedy pomści
podróŜnych za okrucieństwo celnej komory!”.
1910 - ostatnia wzmianka o drewnianej budowli
1927 - powstanie zupełnie nowej, okazałej, Ŝelaznej konstrukcji na
Przemszy wybudowanej przez krakowską firmę "Zieleniewski"
1939 - wysadzenie Ŝelaznego mostu przez wojska polskie z grupy
operacyjnej "Śląsk"
1128391
Ujście Przemszy - szlak dawnych galarów
Miejsce upamiętniające flisackie tradycje mieszkańców Chełmka i okolic.
1128392
Przemsza w okolicach Chełmka
Kajakowy spływ rozpoczynamy na brzegu Przemszy w pobliżu pieszej kładki przy ulicy Chrobrego w Chełmku. Rzeka od kilku stuleci do lat pięćdziesiątych XX wieku stanowiła ważny szlak transportowy. W miarę rozwoju śląskiego przemysłu, zapełniała się potężnymi, płaskodennymi łodziami, zwanymi galarami. Największe, liczące do 20 m. długości, posiadały wyporność pozwalającą transportować 80 ton ładunku, głównie węgla. Żegluga takimi kolosami wymagała szczególnej wiedzy i umiejętności. Sztukę flisu budowania łodzi przekazywano z ojca na syna. Flisy odbywały się od „Trójkąta Trzech Cesarzy” do Bałtyku. Z miejsca w którym wodujemy kajaki, do morza pozostało już tylko 946 km. Tuż przy dawnym żelaznym moście znajduje się mini plaża oraz przygotowane miejsce do wodowania kajaków. W 2015 roku, staraniem MOKSiR w Chełmku, to miejsce zostało oznaczone jako „Ujście Przemszy – szlak dawnych galarów”.
O flisackich tradycjach oraz budowniczych łodzi informuje wkomponowana w pejzaż tablica. Spływ rozpoczyna się stosunkowo wartkim nurtem, jak na ujście rzeki. Płyniemy szerokim korytem o wysokich, porośniętych drzewami, brzegach. Rzeka od lat trzydziestych XX wieku zapadła się o 5 – 8 m, a w dobie PRL jej zanieczyszczenie przybrało rozmiary katastrofy ekologicznej. Upadek przemysłu ciężkiego, powstanie oczyszczalni oraz procesy naturalnego oczyszczania się rzek, sprawiły, że w Przemszy pojawiło się życie biologiczne. Obecnie rzeka jest odkrywana jako ciekawy szlak turystyczny. Symbolicznego aktu powrotu kajakarskich tradycji dokonali Monika i Jacek Parisowie z Mysłowic, płynąc w 2014 roku spod domu do Gdańska, a w kolejnym roku do Paryża. Z inicjatywy małżeństwa wodniaków oraz przy wsparciu samorządów nadrzecznych miejscowości od 2016 roku regularnie odbywają się Flisy na Przemszy. Po przebyciu ok. 1 km, mijamy nowy betonowy most, płyniemy w kierunku miejscowości Gorzów. Wprawni obserwatorzy mogą dostrzec na nizinach rzadko spotykaną pliszkę górską. Na miłośników przyrody czeka tu wiele niespodzianek, począwszy od oznak obecności bobrów, przemykające siewki, śpiewów wikłaczy, po majestatyczny przelot rybołowa. Ten unikalny, chroniony ptak, którego liczebność w Polsce wynosi zaledwie 30 par, wybrał ujście Przemszy jako swój teren. Jedyną terenową przeszkodą, przy niższym stanie wody, jest biegnąca tuż pod nurtem rzeki, rura z gazem. Można to sarkastycznie skwitować, że o losach żeglugi decydują gazownicy. Praktyczna rada, to maksymalnie rozpędzić kajak i ślizgiem pokonać przeszkodę, płynąc bliżej prawego brzegu. W tym rejonie nurt staje się bardzo wolny, a w perspektywie pojawia się rzeka Wisła. Dopływamy do cypla stanowiącego połączenie rzek. Tu, po wielu latach nieobecności, dzięki MOKSiR
w Chełmku, powrócił znak „0”. Stanowi symboliczny początek wiślanej żeglugi i oznaczania jej długości do ujścia w Bałtyku. Przepływamy pod malowniczym, kratownicowym mostem kolejowym, po ok. 300 metrach mijamy most drogowy im Benedykta XVI. W nadrzecznym krajobrazie zaczynają dominować wiklinowe zarośla oraz wysokie wierzby. Po prawej stronie mijamy ujście rzeki Soły, widok po lewej stronie zamyka linia wału przeciwpowodziowego, jego koroną biegnie Wiślana Trasa Rowerowa. To pierwsza w Polsce rowerostrada
z prawdziwego zdarzenia. Po kolejnym kilometrze, mijamy czwarty
z kolei most - Niepodległości. Do zakończenia spływu pozostaje ostatni kilometr. Tu często wiatr spowalnia bieg kajaku, ale to okazją,
by wypatrzyć na nadbrzeżnych drzewach ślepowrony. To kolejny, unikalny gatunek do ornitologicznej kolekcji tych stron. Przybijamy
do lewego brzegu w Bobrku Dolnym, na wysokości ul. Starowiejskiej
i kapliczki flisaków. Pod figurą ufundowaną w 1911 roku modlili się
o pomyślność flisacy wyruszający do Krakowa, Sandomierza,
i Puław.

Czas przebycia trasy około 3 godziny.
Uwaga, nerwowi wędkarze, proszę szerokim łukiem omijać ich żyłki.
Przygotowując się do polecamy stronę internetową http://moksir.chelmek.pl/historia/zabytki-i-atrakcje-turystyczne/265-rzeki-i-mosty-przemsza

Na tej trasie przyda Ci się mapa dostępna w naszej aplikacji

Mapa Jura Krakowsko-Częstochowska
Jura Krakowsko-Częstochowska - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa Jury Krakowsko-Częstochowskiej zaznaczone zastały szlaki piesze, konne i rowerowe, w tym najważniejsze: Jurajski Szlak „Orlich Gniazd”, Szlak twierdzy Kraków, Szlak Zamonitu, Szlak Żarecki i inne.

Mapa Ziemia Oświęcimska. Dolina Karpia
Ziemia Oświęcimska. Dolina Karpia - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa obejmuje tereny od Pszczyny na zachodzie po Alwernię i Wadowice na wschodzie oraz od Chrzanowa na północy po Andrychów i Bielsko-Białą na południu. Wydanie 1, 2017

Mapa Metropolia Silesia i okolice
Metropolia Silesia i okolice - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa turystyczna w skali 1:50000, która pokazuje mniej znane oblicze Górnego Śląska - regionu o niezwykłej historii, pełnego zabytków, atrakcji, a także... wielu terenów zielonych. Wydanie zawiera wszystkie obecne na opisywanym terenie zabytki...

Skomentuj

Zaloguj się, aby komentować i oceniać trasy
Rowerem po Roztoczu
Moja mapa 0