Pradła - Nakło - Pradła

Dodano 19 czerwca 2023 przez aplikację Android
Pradła - Nakło - Pradła
 • Opis
 • Mapa
 • Punkty

Kod trasy

308518
Pobierz trasę w aplikacji
Wpisz kod w wyszukiwarce

Informacje

 • Rodzaj aktywności: Rower turystyczny
 • Stopień trudności: Łatwy
 • Gwiazdki: 5.9
 • Dystans: 92,5 km
 • Czas trwania: 7 h 19 min
 • Średnia prędkość: 12,62 km/h
 • Przewyższenie: 203,62 m
 • Suma podejść: 1 897,64 m
 • Suma zejść: 1 940,94 m
 • Data: 19 czerwca 2023
1678977
dwór w Irządzach
Wybudowany w XVIII wieku dla rodziny Misiewskich dwór został przebudowany w drugiej połowie XIX wieku zyskując aktualny wygląd. Kolejne remonty miały miejsce już po II wojnie światowej. Od 1982 roku, tj. od powstania gminy Irządze obiekt jest siedzibą Urzędu Gminy. Z dworem związana jest legenda, głosząca że w 1794 roku Tadeusz Kościuszko spędził tu noc przed bitwą pod Szczekocinami.
1678979
Kościół pw. św. Wacława w Irządzach
Świątynia istnieje od 1329 roku. Swoją obecną formę kościół otrzymał po przebudowach wykonanych w XVII i XVIII wieku. Przebudowy spowodowały, że świątynia jest w zasadzie bezstylowa. Najstarszym elementem budowli jest prezbiterium zachowujące styl gotycki. Dobudowane dwie boczne kaplice nadały kościołowi plan krzyża. Niespotykaną sylwetkę kościoła nadaje kwadratowa wieżyca zakończona barokową wieżyczką.
1678980
Dwór w Zawadzie Pileckiej
Klasycystyczny dwór w został wybudowany najprawdopodobniej około 1850 roku. Jest to budynek parterowy, podpiwniczony, murowany i otynkowany, nakryty dwuspadowym dachem. W osi elewacji frontowej usytuowano czterokolumnowy portyk, zwieńczony trójkątnym tympanonem. W okresie międzywojennym właścicielem rezydencji była rodzina Krzemóckich. W 1954 roku przeprowadzono kapitalny remont budynku, przystosowując go na potrzeby szkoły, która mieściła się w nim do 1995 roku. Obecnie stanowi własność prywatną, jest jednak opuszczony i zaniedbany.
1678981
Zespół pałacowo-parkowy w Szczekocinach
Pałac Dembińskich jest częścią zespołu pałacowego, w skład którego wchodzą jeszcze: park, dwie oficyny zbudowane po 1780 r., dwie kordegardy i ogrodzenie z 3 bramami z pierwszej poł. XIX w. Pałac zbudowany został w latach 70. XVIII w. przez Jana Ferdynanda Naxa w stylu wczesnoklasycystycznym, nawiązującym do francuskiej odmiany klasycyzmu, jest zbudowany na rzucie prostokąta, posiada dach mansardowy z lukarnami. Po II wojnie światowej w pałacu mieściło się liceum z internatem. Obecnie pałac jest opuszczony i aż prosi się o odnowienie i zagospodarowanie.
1678982
Zespół pałacowo-parkowy w Szczekocinach
Jedna z dwóch oficyn. Połączone one były z budynkiem pałacu przejściami w arkadowej galerii. Możliwe było również przejście po dachach galerii pełniących funkcję tarasu. W północnej oficynie mieściły się pomieszczenia kuchenne, w południowej (widocznej na zdjęciu i w lepszym stanie) znajdowały się pokoje gościnne.
1678983
Zespół pałacowo-parkowy w Szczekocinach
Jedna z dwóch kordegard wybudowanych w latach 20-tych XIX wieku po obu stronach głównej bramy wjazdowej. Mieściły pomieszczenia dla służby i dozorcy. Po II wojnie przez ok. 10 lat mieszkał w niej Paweł Jasienica.
1678984
kościół pw. św. Bartłomieja w Szczekocinach
kościół wzniesiono w XVII w., ok. 1780 r przebudowany gruntowanie. staraniem Urszuli z Morsztynów Dembińskiej. Kościół jest murowany, złożony z prostokątnej nawy i równego prezbiterium. Do kościoła przylega kaplica północna dobudowana w 1678 r., i kaplica południowa z 1892 r. Podczas drugiej wojny światowej kościół został zniszczony, odbudowany po wojnie. W kaplicy bocznej znajduje się rodzinne epitafium Dembińskich – późniejszych właścicieli Szczekocin.
1678985
Pałac Komorowskich w Siedliskach
W Siedliskach znajduje się murowany, piętrowy pałac wzniesiony w latach 1889-przez księcia Michała Komorowskiego. W 1945 książę Michał został wyrzucony ze swojej posiadłości w Siedliskach i przeniósł się do Częstochowy gdzie zmarł. Pałac jest częścią zespołu pałacowego, w skład którego wchodzą jeszcze: piwnica, wędzarnia, palmiarnia, czworak, ogrodzenie. Całość otoczona jest jest parkiem, w którym znajduje się kilka pomników przyrody.
1678986
Pałac w Nakle
Klasycystyczny pałac wybudował hrabia Kajetan Bystrzanowski w latach 1770–1780. Został zaprojektowany przez znanego architekta Jana Ferdynanda Naxa. W czasach późniejszych zmieniał właścicieli i w okresie I wojny światowej kupił go Michał hr. Komorowski. Rodzina Komorowskich zarządzała majątkiem do zakończenia wojny, potem go utraciła na rzecz państwa. Przez kilka lat w pałacu mieściło się technikum rolnicze a później do 1989 roku dom dziecka. W 2002 dwór kupili Marzena i Kerth Reyher, którzy prowadzili pensjonat.
1678987
Kościół pw. św. Mikołaja w Nakle
Pierwsza wzmianka o kościele w Nakle, wówczas jeszcze drewnianym, pochodzi z 1326 roku. Kościół ten prawdopodobnie spłonął w XIV wieku. Na jego miejscu w początkach XVI wieku wybudowano murowaną kaplicę ze sklepioną, kulistą rotundą. Do kaplicy już z początkiem XVI wieku rozpoczęto dobudowywanie kościoła, którego budowę ostatecznie ukończono w 1712 roku. Nowa świątynia została konsekrowana w 1726 roku.
1678988
Dwór w Wygiełzowie
Pochodzący z I połowy XIX wieku budynek dworski był własnością rodu Szlichcińskich. Dwór jest budynkiem parterowym, murowanym, zbudowanym na planie zbliżonym do litery "T". Od frontu znajduje się czterokolumnowy portyk. Wokół znajdują się pozostałości parku dworskiego. Po zakończeniu II wojny światowej obiekt niszczał. Obecnie obiekt znajduje się w rękach prywatnych.
1678989
Dwór w Turzynie
Wybudowany w 1 poł. XIX wieku dwór jest budynkiem parterowym, murowanym z palonej cegły, otynkowany, z wysokim dwuspadowym dachem z naczółkami. Elewacja frontowa (wschodnia) jest siedmioosiowa z obszernym gankiem na osi budynku. Dach ganku jest wzniesiony na niskim nadsłupiu i sześciu kolumnach a szczyt ganku zamyka tympanon. W latach sześćdziesiątych XX wieku parterowy dwór został odnowiony i stał się siedzibą szkoły powszechnej. Od 2007 roku dwór znajduje się w rękach prywatnych i został odrestaurowany.
1678990
pałac w Białej Wielkiej
Wybudowany w XVIII w klasycystyczny dwukondygnacyjny pałac, należał do rodziny Zwierkowskich. W 1852 r. pałac nabył przybyły z Saksonii Adolf Ludwik Schuetz,. W 1945 r. majątek znacjonalizowano, a w pałacu w Białej powstała szkoła. Obiekt jest częścią zespołu pałacowego, w skład którego wchodzi także park krajobrazowy ze stawem .Obecnie w zaniedbanym parku prowadzone są prace porządkowe a przy znajdującym się w ruinie trwają prace remontowe.
1678991
Młyn wodny w Białej Wielkiej
Młyn w Białej Wielkiej to dwupiętrowy budynek z drewna, z kamienną podmurówką, pochodzący z 1935 roku. Zbudowal go Karol Szyc – brat dziedzica Białej Wielkiej. Po II wojnie światowej młyn został upaństwowiony i niestety zdewastowany. Dopiero na początku XXI wieku odzyskali go spadkobiercy po dawnych właścicielach i odremontowali zabytek, uruchomiając go ponownie. Młyn w Białej Wielkiej napędzany jest dziś turbiną wodną i produkuje mąkę, jak to drzewiej było.
1678992
Dwór w Bogumiłku
założycielem zespołu dworskiego i budowniczym dworu w 1928 r. był Antoni Schutz. Dwukondygnacyjny dwór o cechach klasycystycznych znajduje się w centralnej części parku. W roku 1945 dwór i zespół dworski został przejęty przez państwo. Po wojnie dwór kilkakrotnie zmieniał przeznaczenie by w 1969 r zostać siedzibą Zakładu Wychowawczego noszącego od 1984 r. nazwę Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bogumiłku. Dnia 21 czerwca 1991 r. dwór całkowicie spłonął jednak w ciągu dwóch lat został odbudowany.
1678993
Kościół pw. św. Idziego w Podlesiu
Początki parafii według źródeł, sięgają 1325 r. Nie zachowały się jednak żadne dane o pierwszej świątyni. Druga, drewniana świątynia, pochodząca z I poł. XVII w., została zniszczona przez Szwedów w czasie potopu w 1657 r. Obecny kościół drewniany o konstrukcji zrębowej, posiada prostokątną nawę zakończoną węższym prezbiterium. Kościół, stojący na szlaku świątyń drewnianych, wzniesiono w 1728 r. Pod koniec XVIII wieku (1782-1787) kościół przebudowano tak gruntownie, że faktycznie można mówić o budowie nowego.
1678994
Dwór w Podlesiu
Budynek dworu powstał pod koniec XVIII wieku za czasów zarządzania majątkiem Podlesia przez rodzinę Potockich i Czapskich. Inne źródła podają, że dwór wybudował niemiecki kolonista Karol Lochmann, który kupił majątek w 1829 roku. W czasach PRL-u we dworze znajdowała się przychodnia zdrowia, poczta. Od 1966 roku w budynku mieściła się szkoła podstawowa. Jest to budynek murowany – tynkowany, jednokondygnacyjny z dwuspadowym dachem. Obecnie budynek w stanie zniszczonym jest własnością prywatną i jest opuszczony.
1678995
Mogiła powstańców w Mełchowie
Krzyż i tablica upamiętniająca poległych w Mełchowie powstańców styczniowych podczas bitwy stoczonej 30 września 1863 r. W bitwie ranny został m.in. młody podoficer Adam Chmielowski - późniejszy Brat Albert, założyciel dwóch zgromadzeń: Braci Albertynów i Sióstr Albertynek. W następstwie ran amputowano mu nogę.
1678996
Kościół pw. św. Marcina w Lelowie
Pochodzący z XIV w. kościół nie przetrwał do naszych czasów w stanie pierwotnym. Poza jego przebudową przeprowadzoną w 1638 r., jego sylwetkę zmieniła odbudowa świątyni po jej prawie całkowitym zniszczeniu w 1939 r. Pomimo jednak, iż obecne mury kościoła nie pamiętają czasów Kazimierza Wielkiego, świątynia ta jest niewątpliwie miejscem, którą warto odwiedzić. A ma to związek ze znajdującym się w niej krzyżem i kaplicą Matki Boskiej Pocieszenia, czyli Matki Boskiej Lelowskiej.
1678997
Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sokolnikach
Kościół drewniany konstrukcji słupowo – ramowej zbudowany został w 1928 r. na planie krzyża. Ramiona transeptu zamknięte prostokątnie o kalenicach niższych od nawy głównej. Salowy, bez wyodrębnionego z nawy prezbiterium, zamknięty prostokątnie z zakrystią z boku. Kruchta z boku nawy. Dach jednokalenicowy, kryty blachą ocynkowaną z wieżyczką na sygnaturkę. Zwieńczona blaszanym hełmem neogotyckim z latarnią. Wewnątrz ołtarz główny współczesny z 1967 r. obok kościoła stoi dzwonnica drewniana z 1943 r.
1678998
zbiornik wodny w Dzibicach
1680054
Parametry trasy
Wycieczka ta miała na celu usunięcia białej plamy na mapie moich wycieczek albowiem tak się złożyło że jakoś te tereny umykały mojej uwadze. Mając świadomość że, że szybko tam pewnie nie zawitam, chciałem zobaczyć jak najwięcej ciekawych miejsc i obiektów. W związku z powyższym, kształt trasy wygląda trochę dziwnie ale dzięki temu znalazły się na niej wszystkie znane mi zabytkowe dworki, pałace czy kościoły. Początkowo trasa miała być krótsza i liczyć ok. 80 kilometrów jednakże po opuszczeniu Bogumiłka, zamiast jechać do Lelowa, nadłożyłem trochę drogi żeby zobaczyć drewniany kościół i dwór w Podlesiu. Zrezygnowanie z Podlesia pozwoliłoby zaoszczędzić ok. 16 kilometrów ale doszedłem do wniosku, że skoro jestem tak blisko to szkoda tracić okazję. Jak wspomniałem, na trasie wycieczki znajdowało się kilka zabytkowych kościołów oraz obiektów świeckich w postaci dworków i pałaców. W przypadku kościołów większych obaw nie miałem albowiem z obejrzeniem ich, przynajmniej z zewnątrz, zwykle nie ma problemów. Dużo większe obawy miałem co do obiektów świeckich albowiem większość z nich znajduje się w rękach prywatnych i na ogrodzonym terenie. Ku mojemu zdziwieniu udało mi się zobaczyć praktycznie wszystkie zaplanowane obiekty, między innymi dzięki uprzejmości właścicieli w Wygiełzowie i Nakle. Do pozostałych obiektów można było podejść bezpośrednio lub obejrzeć zza ogrodzenia. Wyjątek stanowił dwór w Turzymie, gdzie ogrodzenie i roślinność dość skutecznie zasłaniały widok. Niestety w kilku przypadkach, jak choćby w Zawadzie Pileckiej, oglądniecie wybranego obiektu wymagało poświęcenia się i przedarcia się przez gęsto rosnące pokrzywy, czego skutki odczuwałem jeszcze długo po zakończeniu wycieczki. Zgodnie z moimi preferencjami, trasę planowałem w miarę możliwości jak najbardziej bocznymi choć asfaltowymi drogami. W kilku miejscach nie uniknąłem jednak główniejszej drogi jak choćby między Lelowem a Drochlinem. Było także parę odcinków szutrowych, na szczęście stosunkowo gładkich i pozbawionych błota. Trasa przebiegała stosunkowo płaskim terenem, były wprawdzie wzniesienia ale stosunkowo łagodne a największym wzniesieniem był podjazd do Dzibic.

Na tej trasie przyda Ci się mapa dostępna w naszej aplikacji

Mapa Jura Krakowsko-Częstochowska
Jura Krakowsko-Częstochowska - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Jura Krakowsko-Częstochowska to wyjątkowy i niepowtarzalny region w naszym kraju. Może poszczycić się ogromną liczbą różnorodnych skał i ostańców, oplecionych siecią dróg wspinaczkowych. Jej podziemny świat tworzą tysiące jaskiń oraz grot....

Mapa Jura Krakowsko-Częstochowska - okolice Częstochowy
Jura Krakowsko-Częstochowska - okolice Częstochowy - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa Jury Krakowsko-Częstochowskiej, fragmentu położonego bliżej Częstochowy. Zasięg mapy wyznaczają miejscowości: Częstochowa, Blachownia, Pajęczno, Radomsko. Zaznaczono tu szlaki piesze, rowerowe i konne wraz z zaznaczonymi odległościami. Mapa...

Mapa Jura Krakowsko-Częstochowska - część północna
Jura Krakowsko-Częstochowska - część północna - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa przedstawia północną część jury Krakowsko-Częstochowskiej - obszar usiany skalnymi ostańcami z wąwozami i płaskowyżami. Są tu też zamki i pałace. Zasięg mapy wyznaczają: Częstochowa Koniecpol, Zawiercie, Miasteczko Śląskie. Gęsta sieć szlaków...

brak wystarczającej ilości ocen

Skomentuj

Zaloguj się, aby komentować i oceniać trasy
aza
12 lutego 2024 aza napisał:
Super traska, na pewno wykorzystam.
Rowerem po Roztoczu
Moja mapa 0

Dbamy o Twoją prywatność

W celu zapewnienia naszym użytkownikom usług na możliwie najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika nasze aplikacje korzystają z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych.

Kliknięcie w przycisk "Akceptuję", oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie z powyższym opisem. Dokładne zasady zostały opisane w naszej Polityce Prywatności.