Południowo-zachodni szlak cysterski

Dodano 16 stycznia 2015 przez plik GPX
 • Opis
 • Mapa
 • Punkty

Kod trasy

53693
Pobierz trasę w aplikacji
Wpisz kod w wyszukiwarce

Informacje

 • Rodzaj aktywności: Samochód
 • Stopień trudności: Łatwy
 • Gwiazdki: 6.0
 • Dystans: 812 km
 • Przewyższenie: 634,75 m
 • Suma podejść: 3 005,81 m
 • Suma zejść: 2 428,22 m
 • Data: 16 stycznia 2015
 • Lokalizacja: Legnica, Kraków, Wrocław
312011
Trzebnica – klasztor ss. Cysterek
Trzebnica – klasztor ss. Cysterek
312012
Henryków – przeorat opactwa w Szczyrzycu
Henryków – przeorat opactwa w Szczyrzycu
312013
Prandocin – kościół pw. św. Jana Chrzciciela
Prandocin – kościół pw. św. Jana Chrzciciela
312014
Mogiła – opactwo oo. Cystersów
Mogiła – opactwo oo. Cystersów
Cystersów do podkrakowskiej Mogiły sprowadził biskup krakowski Iwo Odrowąż ok. 1225 r. Wkrótce potem rozpoczęli oni budowę kościoła pw. św. Wacława. Wzniesiona w 2. i 3. ćwierci XIII w. ceglana bazylika o formach wczesnogotyckich została częściowo przekształcona na początku XVI w. oraz w okresie baroku. Najważniejszą zmianą była budowa fasady w latach 1779-1780.
Świątynia cysterska jest wzniesiona z cegły, kamienne są szczegóły architektoniczne oraz elementy dekoracyjne. Jest ona trójnawową bazyliką z transeptem i zamkniętym prosto prezbiterium oraz dwiema parami bliźnich kaplic po obu jego stronach. Kościół nakrywają w większości gotyckie sklepienia krzyżowo-żebrowe. Na zewnątrz średniowieczny wygląd zachowało ceglane prezbiterium.

Średniowieczny, rozbudowany w XVI w. i przebudowany gruntownie w XVIII w. budynek klasztorny znajduje się po stronie południowej kościoła.
Nieopodal klasztoru znajduje się parafialny kościółek pw. św. Bartłomieja, zbudowany w 2. poł. XV w. Należy do najstarszych zachowanych zabytków polskiej architektury drewnianej.

Tekst: Barbara Sanocka, maj 2008

MATERIAŁ POCHODZI Z STRONY MAŁOPOLSKICH DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO (dnidziedzictwa.pl)
312015
Szczyrzyc – opactwo oo. Cystersów
Szczyrzyc – opactwo oo. Cystersów

Położony w Szczyrzycu zespół opactwa cysterskiego jest jednym z najstarszych klasztorów w Polsce. Jego fundacji dokonał w 1234 r. wojewoda krakowski Teodor z Gryfitów, przekazując na rzecz zakonu swoje dobra w Ludźmierzu, Szczyrzycu i Mogilanach. W Szczyrzycu wzniesiono kościół, klasztor i zabudowania gospodarcze. Po najazdach i pożarach, jakie nawiedziły opactwo w XVII stuleciu, znajdowało się ono w bardzo złym stanie.
Kiedy w 1620 r. opatem został Stanisław Drohojowski, podjął się budowy nowego klasztoru oraz przebudowy kościoła. Kościół ukończono w 1642 r., a klasztor dwa lata później. W czasie zaborów majątek cystersów skonfiskowano, lecz klasztor przetrwał. W 1918 r. opaci odkupili część utraconych dóbr. Po II wojnie światowej cystersom znów odebrano majątek, jednak w ostatnich latach odzyskali oni ziemię i budynki gospodarcze.

Szczyrzycki kościół pw. NMP Wniebowziętej i św. Stanisława wzniesiono na planie krzyża łacińskiego. W świątyni znajduje się cudowny wizerunek Matki Boskiej Szczyrzyckiej.

Obok klasztoru znajduje się klasztorne muzeum, mieszczące się od 1984 r. w zabytkowym spichlerzu. Ciekawostką pośród klasztornych skarbów jest mapa świata wydrukowana w 1905 r. według XIII-wiecznego pierwowzoru.

Tekst: Barbara Sanocka, maj 2008

MATERIAŁ POCHODZI Z STRONY MAŁOPOLSKICH DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO (dnidziedzictwa.pl)
312016
Ludźmierz - pocysterski zespół klasztorny
Ludźmierz - pocysterski zespół klasztorny
312017
Trybsz - miejsce odnowy duchowej
Trybsz - miejsce odnowy duchowej
Kościół zbudowano prawdopodobnie na przełomie XVI i XVII w. Kiedy na początku XX w. wzniesiono nowy murowany kościół, drewniany popadł w ruinę. Na szczęście w latach 30. XX w. dostrzeżono unikalny charakter zdobiących wnętrze kościoła malowideł i wykonano prace zabezpieczające. W latach powojennych kościół gruntownie odrestaurowano i poddano zabiegom konserwatorskim. Obecnie znów wymaga prac konserwatorskich.

Polichromię zdobiącą wnętrze kościoła wykonano w 1647 r. z inicjatywy ówczesnego proboszcza Jana Ratułowskiego z Frydmana. Ksiądz Ratułowski był człowiekiem wykształconym, doktorem praw krakowskiej uczelni. Układając program dekoracji malarskiej, dobrał on sceny i tematy tak, by pokazać i utrwalić wiernym prawdy oraz dogmaty wiary. Towarzyszące przedstawieniom napisy łacińskie objaśniają pokrótce wizerunek lub temat. Polichromię wykonano temperą wprost na deskach, szczeliny pomiędzy belkami zaklejając paskami płótna dla wyrównania podłoża.

Kościół jest niewielki, drewniany, jednoprzestrzenny z wydłużonym, trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Dach i ściany pokryte są gontem. Całe wnętrze kościoła zdobią malowane barwne sceny biblijne, wizerunki świętych oraz elementy architektoniczne i roślinne.

Tekst: Barbara Sanocka, maj 2010

MATERIAŁ POCHODZI Z STRONY MAŁOPOLSKICH DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO (dnidziedzictwa.pl)
312018
Czarna Góra - miejsce odnowy duchowej Cystersów
Czarna Góra - miejsce odnowy duchowej Cystersów
312019
Kraków - przeorat opactwa w Mogile
Kraków - przeorat opactwa w Mogile
312020
Jodłownik - miejsce odnowy duchowej Cystersów
Jodłownik - miejsce odnowy duchowej Cystersów
312021
Lubiąż – pocysterski zespół klasztorny
Lubiąż – pocysterski zespół klasztorny
312022
Legnica – dawny pałac opatów lubiąskich
Legnica – dawny pałac opatów lubiąskich
312023
Krzeszów – pocysterski zespół klasztorny
Krzeszów – pocysterski zespół klasztorny
312024
Świdnica – dawny pałac opatów cysterskich
Świdnica – dawny pałac opatów cysterskich
312025
Bardo – pocysterski zespół klasztorny
Bardo – pocysterski zespół klasztorny
312026
Kamieniec Ząbkowicki – pocysterski zespół klasztorny
Kamieniec Ząbkowicki – pocysterski zespół klasztorny
312027
Rudy - pocysterski zespół klasztorny
Rudy - pocysterski zespół klasztorny
312028
Jemielnica - pocysterski zespół klasztorny
Jemielnica - pocysterski zespół klasztorny
312654
Szlaki_Małopolski
Szlaki Małopolski to serwis poświęcony turystyce kulturowej, prowadzony przez Małopolski Instytut Kultury. Informacje zamieszczone w serwisie opracowywane są na podstawie materiałów udostępnionych przez operatorów poszczególnych szlaków w Internecie.
(www.szlakimalopolski.pl)
Południowo-zachodni Szlak Cysterski to projekt realizowany na terenie pięciu województw: wielkopolskiego, małopolskiego, opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego w partnerstwie samorządów tych województw oraz regionalnych organizacji turystycznych.

W wyniku realizacji projektu powstanie południowo-zachodni Szlak Cystersów – liniowy produkt turystyczny przebiegający przez główne korytarze tranzytowe związane z EURO 2012. Trasa przebiegać będzie przez obiekty pocysterskie m.in. w Lądzie, Łeknie, Obrze, Ołoboku, Owińsku, Przemęcie, Wągrowcu, Wieleniu, Ludźmierzu, Mogile, Szczyrzycu, Szklanych Domach, Henrykowie, Kamieńcu Ząbkowickim, Bardzie, Krzeszowie, Trzebnicy, Jemielnicy, Rudach, Lubiążu, oraz w sąsiedztwie 11 z 19 obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Szlak będzie posiadał również pętle lokalne tj. odnogi biegnące przez obszar oddziaływania poszczególnych opactw Cystersów. Na szlaku powstanie podstawowa infrastruktura turystyczna, tj. parkingi z wyposażeniem, sanitariaty, punkty informacji turystycznej itp.
(Cytat za: oficjalną stroną projektu)

Cystersi należą do najstarszych formacji zakonnych, które wyłoniły się już w średniowieczu pod koniec XI w. Nie sposób przecenić roli jaką przez kolejne wieki odegrali w kształtowaniu krajobrazu kulturowego Europy. Na Dolny Śląsk cystersi sprowadzeni zostali z niemieckiego opactwa Pforta nad Saalą i osadzeni w Lubiążu nad Odrą w 1163 r. Inicjatorem tej fundacji był książę Bolesław I Wysoki, wnuk Bolesława Krzywoustego. Lubiąscy cystersi założyli nowe filie na Dolnym Śląsku jak i poza jego granicami. Dolnośląskie ośrodki powstały w Henrykowie (1222-1228), kolejna w Kamieńcu koło Ząbkowic (1246-1247). Natomiast opactwo w Krzeszowie (1292) należy do filiacji Henrykowskiej. Godny podkreślenia jest fakt ufundowania przez księcia Henryka Brodatego i jego żonę Św. Jadwigę pierwszego klasztoru mniszek przybyłych z Bambergu (1202) do Trzebnicy. Ten żeński klasztor został oddany pod opiekę cystersom. Cystersi znani byli ze swym zamiłowań do rolnictwa i budownictwa; zakładali winnice i stawy rybne, budowali młyny, browary i tkalnie. Dolnośląskie cysterskie klasztory, jak w całej Europie, były ośrodkami postępu gospodarczego i kulturalnego, wywierającymi przemożny wpływ na rozwój ziem, na których się znajdowały. Cysterski Szlak, biegnący przez Dolny Śląsk, a będący częścią Europejskiego Szlaku Kulturowego rozpocząć trzeba po prawej stronie Odry od północnego Lubiąża i podążać w kierunku wschodnim do Trzebnicy, dalej na południe, przez Wrocław, już po lewej stronie Odry, do Henrykowa i Kamieńca, a stamtąd na zachód, aby zakończyć w Krzeszowie.
(Cytat za: oficjalną stroną projektu)

Opracowanie: Karolina Fidyk
MATERIAŁ POCHODZI Z SERWISU SZLAKI MAŁOPOLSKI (szlakimalopolski.pl)
Trasę poleca
Szlaki_Małopolski

Na tej trasie przyda Ci się mapa dostępna w naszej aplikacji

Mapa Dolina Bobru
Dolina Bobru - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa Doliny Bobru zasięgiem obejmująca obszar od Jeleniej Góry do Bolesławca. Na mapie zaznaczono szlaki turystyczne piesze i rowerowe oraz ważniejsze atrakcje turystyczne. 

Mapa Beskid Śląski, Żywiecki i Mały
Beskid Śląski, Żywiecki i Mały - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa turystyczna Beskidu Śląskiego, Żywieckiego i Małego - zostały zaznaczone na niej najpotrzebniejsze dla turystów informacje: przebiegi szlaków i atrakcje turystyczne. Z mapy można korzystać będąc offline, po zakupie wybiera się ją jako jeden z...

Mapa Beskid Śląski
Beskid Śląski - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa Beskidu Śląskiego obejmuje tereny od Skoczowa i Bielska-Białej na północy po Worek Raczański na południu oraz Żywiec na wschodzie i Jabłonków (Czechy) na zachodzie. Beskid Śląski to góry o dużych wysokościach względnych, jednak dobrze poznane...

brak wystarczającej ilości ocen

Skomentuj

Zaloguj się, aby komentować i oceniać trasy
Moja mapa 0

Dbamy o Twoją prywatność

W celu zapewnienia naszym użytkownikom usług na możliwie najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika nasze aplikacje korzystają z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych.

Kliknięcie w przycisk "Akceptuję", oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie z powyższym opisem. Dokładne zasady zostały opisane w naszej Polityce Prywatności.