Podlesice - Złoty Potok - Podlesice

Dodano 27 grudnia 2022 przez rysowanie
Podlesice - Złoty Potok - Podlesice
 • Opis
 • Mapa
 • Punkty

Kod trasy

283436
Pobierz trasę w aplikacji
Wpisz kod w wyszukiwarce

Informacje

 • Rodzaj aktywności: Rower turystyczny
 • Stopień trudności: Łatwy
 • Gwiazdki: 5.4
 • Dystans: 77,8 km
 • Przewyższenie: 134,35 m
 • Suma podejść: 814,11 m
 • Suma zejść: 814,49 m
 • Data: 16 czerwca 2016
 • Lokalizacja: Jura Krakowsko-Częstochowska
1560660
Zamek w Bobolicach
Początki zamku sięgają ok. 1350 r. i związane są z Kazimierzem Wielkim. Przez stulecia zamek zmieniał wielokrotnie właścicieli, wielokrotnie był niszczony i odbudowywany. Wojny szwedzkie w XVII i XVIII w przypieczętowały upadek zamku. W XIX w. dzieła zniszczenia dopełnili poszukiwacze skarbów zamieniając zamek w ruinę. Pod koniec XX w. rodzina Laseckich – obecnych właścicieli zamku – dokonała rekonstrukcji zamku. Rekonstrukcja wzbudzała kontrowersje i krytykę różnych środowisk jednak według mnie zrekonstruowany zamek robi imponujące wrażenie, wspaniale wkomponował się w krajobraz i przyciąga tłumy zwiedzających.
1560661
ruiny zamku w Mirowie
Zamek w Mirowie został zbudowany w czasach Kazimierza Wielkiego ok. połowy XIV w. Przez stulecia zamek zmieniał właścicieli jak i wygląd. Podczas "potopu szwedzkiego" zamek mocno ucierpiał. Mimo podjętych prac remontowych powoli popadał w ruinę i ostatecznie został opuszczony w 1787 r. Warownia stała się źródłem kamiennego budulca, co przyspieszyło jej spustoszenie. W 2006 r. rodzina Laseckich - obecnych właścicieli zamku - rozpoczęła prace zabezpieczające mające na celu uratowanie zabytku.
1560662
Kościół pw. św. Mikołaja w Niegowej
Kościół należy do najstarszych w okolicy, został zbudowany zapewne na początku XIV wieku, natomiast konsekrowany został po kolejnej przebudowie w drugiej połowie XVII wieku. Jest to świątynia murowana, wzniesiona z kamienia, posiadająca jedną nawę, nosząca w swej bryle cechy stylów: romańskiego i gotyckiego. Posiada barokowe i rokokowe wyposażenie.
1560663
dwór w Bystrzanowicach Dworze
Dwór stanowi pozostałość założenia z XVIII-XX w. o dużej wartości historycznej w skali regionu. Zachowany po przekształceniach przykład dworu szlacheckiego o cechach klasycystycznych, na rzucie prostokąta, z portykiem kolumnowym, w otoczeniu starodrzewu. Od 1998 r. dwór stanowi własność prywatną. W latach 1999-2002 przeszedł kapitalny remont i modernizację. W wyniku przebudowy dachu oraz rozbiórki zrujnowanej części dawnego skrzydła dwór uzyskał symetryczną wolno stojącą bryłę.
1560664
Dworek Krasińskiego w Złotym Potoku
Parterowy budynek dworu wzniesiony został w 1829 r. na planie prostokąta i prezentuje sobą styl klasycystyczny. Dziewięcioosiowa elewacja frontowa posiada ganek wsparty na dwóch kolumnach toskańskich. Dach kryty jest gontem. Wnętrze zostało przebudowane - po pożarze - w 1952 r. W dworku mieści się obecnie Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego.
1560665
Pałac Raczyńskich w Złotym Potoku
Pierwszy dwór obronny (zwany później zamkiem) w Potoku Złotym wzniesiono pod koniec XVI wieku. W 1851 roku majątek zakupił gen. Wincenty Krasiński, który na miejscu zamku wzniósł rezydencję pałacową w stylu neoklasycystycznym. Niegdyś z prawego skrzydła pałacu wyrastała neogotycka wieża, ale została rozebrana w przededniu II wojny światowej. Pałac nie jest udostępniany do zwiedzania i jest opuszczony m.in. z powodu sporu spadkobierców Raczyńskich ze Skarbem Państwa.
1560666
Staw Irydion w Złotym Potoku
Staw Irydion powstał ze spiętrzenia rzeki Wiercicy. Położony jest w centralnej części założenia pałacowo-parkowego w Złotym Potoku. Nazwa stawu pochodzi od tytułu dramatu historyczno-filozoficznego Zygmunta Krasińskiego. Po stronie wschodniej, na stoku wyniesienia nad stawem, góruje bryła neoklasycystycznego pałacu z podjazdem i otwartą, w kierunku stawu, polaną widokową. W dalszej części wschodniego brzegu stawu, niemal do samego lustra wody, schodzi zieleń parkowa.
1560667
kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Złotym Potoku
Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Złotym Potoku został zbudowany prawdopodobnie już pod koniec XIII wieku. W późniejszych stuleciach był wielokrotnie przebudowywany – np. charakterystyczną wieżę dostawiono dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Wewnątrz kościoła odnajdziemy przede wszystkim zabytki manierystyczne i barokowe, ale warto też zwrócić uwagę na XIX-wieczną kaplicę grobową Krasińskich.
1560668
Staw Amerykan w Złotym Potoku
pierwotnie nosił nazwę, którą nadał mu Zygmunt Krasiński w 1857 roku - Staw Gorzkich Łez. Tu poeta opłakiwał śmierć swojej 4-letniej córeczki Elżbietki. W 1881 roku Raczyńscy uznali, że minął okres żałoby po śmierci Elżbietki i zmienili nazwę stawu na Amerykan, na cześć senatora amerykańskiego, który przywiózł zalęgową partię ikry pstrąga tęczowego z Ameryki do Złotego Potoku.
1560669
Staw Zielony w Złotym Potoku
Zbiornik jest ostoją dla ptactwa wodnego, jak i płazów. Rosną w nim także specyficzne zielone glony, które barwią go na zielono - stąd też nazwa "Zielony Staw". Jest on częścią Złotej Krainy Pstrąga. Tutaj właśnie hrabia Edward Raczyński założył pierwszą hodowlę pstrąga. Staw posiada też inną, romantycznie brzmiącą nazwę - "Sen Nocy Letniej". Nazwę wymyślił Ignacy Krasicki.
1560670
Brama Twardowskiego w Złotym Potoku
Zbudowana jest ze skalistego wapienia, powstałego na dnie ciepłego morza w okresie jury. Nazwę, nawiązującą do legendy o czarnoksiężniku Twardowskim, nadał skale sam wieszcz Zygmunt Krasiński. Już za jego czasów stała się atrakcją turystyczną, udostępnioną przez wybudowanie drewnianych schodów. Legenda wiąże ostaniec z postacią Twardowskiego, który miał uciekać tędy przed diabłem. Sprytny szlachcic dosiadł wówczas koguta, a odbijając się od stojącej tu skały i wybijając w niej dziurę, poszybował na Księżyc.
1560671
Jaskinia Ostrężnicka
jaskinia znajduje się w skale Ostrężnik w obrębie Rezerwatu Przyrody Ostreżnik. Ma 6 otworów łączących ją z powierzchnią i łączną długość 98 m. Główny otwór znajduje się u północno-wschodniej podstawy skały. Ma postać regularnie wymytego portalu o wysokości 5 m i szerokości 3 m. Od głównego otworu biegnie trzymetrowej długości korytarz rozgałęziający się na dwa duże korytarze. Każdy z nich ma wysokość około 3 m i szerokość 2 m. Lewy korytarz ma 11 m długości natomiast prawy 12 Jaskinia jest obiektem wycieczek speleologów. Legenda głosi, że zostali w niej zasypani rabusie wraz ze swoimi łupami.
1560672
ruiny zamku Ostrężnik
zamek wzniesiono na początku XIV wieku istnieje jednak przypuszczenie, że zamek mógł nie zostać ukończony lub był użytkowany bardzo krótko. Nie wiadomo w jakich okolicznościach i kiedy zamek uległ zniszczeniu. Obecnie jedyne, co pozostało z warowni, to skała, na której był zbudowany zamek górny, oraz fragmenty wałów i murów o wysokości nie przekraczającej jednego metra. Ich pozostałości to najprawdopodobniej resztki wieży obronnej, budynku mieszkalnego i wieży bramnej. Teren ruin porośnięty jest lasem.
1560673
ruiny strażnicy w Przewodziszowicach
Strażnica wzniesiona na szczycie niedostępnej skały. Jej budowę przypisuje się Kazimierzowi Wielkiemu lub Władysławowi Opolczykowi, wspieranemu przez Mikołaja Kornicza zw. Siestrzeńcem - rozbójnika, dziedzica Przewodziszowic. Jedyną pozostałością strażnicy jest fragment muru o dł. ok. 26 m i wysokości do 10 m wznoszącego się na krawędzi skały. Prawdopodobnie u stóp skały istniało podzamcze chronione ziemnymi wałami.
1560676
ruiny wieży obronnej w Łutowcu
Strażnica powstała prawdopodobnie w XIV w. w okresie panowania króla Kazimierza Wielkiego. Według przeprowadzonych badań archeologicznych była to budowla dość duża, posiadała w części górnej wieżę zbudowaną na wysokiej skale, a w części dolnej majdan umocniony wałem ziemnym i suchą fosą. Przypuszczalnie w XV w. wieża została opuszczona by w XVI w. stać się już ruiną. Do dziś z dawnych umocnień zachował się jedynie niewielki fragment murów otaczający majdan.
1560677
kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła w Włodowicach
Murowany kościół wzniesiony został w latach 1701 - 1703. Zbudowana w stylu polskiego baroku świątynia konsekrowana została w 1708. Pod koniec XVIII w. kościół, który ucierpiał od uderzenia pioruna, wyremontowano. W latach 1898-1911 miała z kolei miejsce jego rozbudowa - do jednonawowej bryły dobudowano kaplicę, zakrystię z przedsionkiem, składzik oraz wieżę z kruchtą w przyziemiu. Wyposażenie kościoła zachowało w dużej części XVIII-wieczny charakter. Z tego czasu pochodzą m.in. trzy znajdujące się w nim ołtarze.
1560678
ruiny zamku "Bąkowiec" w Morsku
Zamek "Bąkowiec" został wzniesiony na przełomie XV i XVI w. przez rodzinę Włodków, którzy na początku wieku XVI przejęli wieś Morsko od zakonu kanoników laterańskich. Po rodzinie Włodków wieś przeszła w posiadania kolejnych właścicieli tj. Zborowskich, Brzeskich i Giebułtowskich. W XVII w. zamek został opuszczony i znajduje się dzisiaj w stanie ruiny. Nie jest udostępniony do zwiedzania.
1560679
Rezerwat Przyrody „Góra Zborów” w Kroczycach
Rezerwat Przyrody "Góra Zborów" został utworzony dla ochrony walorów przyrody nieożywionej tj. licznych ostańców skał wapiennych, osiągających nawet 30 m wysokości i jaskiń oraz cennych zbiorowisk roślinnych i rzadkich chronionych roślin. Obszar rezerwatu obejmuje Górę Zborów (nazywaną też Berkową Górą) oraz pasmo Kołoczek. Łącznie zajmuje on powierzchnię 45 ha.
Korzystając z pogody niezbyt sprzyjającej wycieczkom rowerowym oraz z wolnych mocy przerobowych, postanowiłem opublikować kilka wycieczek z okresu kiedy jeszcze nie korzystałem z aplikacji traseo. Jedną z takich wycieczek była ta w dniu 16 czerwca 2016 r. podczas której poruszałem się po terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Z oczywistych względów przebieg trasy jest rysowany ręcznie przy pomocy aplikacji natomiast zdjęcia zostały zrobione podczas tej wycieczki. Opublikowanie tej wycieczki może kogoś zainspirować, jeśli nie do przejechanie tej samej trasy co ja, to przynajmniej odwiedzenia tych terenów albowiem na to zasługują. Podczas wycieczki starałem się poruszać drogami leśnymi lub gruntowymi a jeśli już się nie dało to wybierałem drogi publiczne o małym nasileniu ruchu. Niewątpliwie atrakcją Jury Krakowsko-Częstochowskiej są liczne zamki, warownie lub ich ruiny. Sporo z nich znajdowało się na trasie mojej wycieczki i praktycznie wszystkie, które sobie zaplanowałem to albo zobaczyłem albo przynajmniej zlokalizowałem. Nie było problemu ze trafieniem do zamku w Bobolicach i ruin w Mirowie, Przewodziszowicach czy Morsku. Aby odnaleźć ruiny zamku Ostrężnik i strażnicy Łutowiec trzeba się było już trochę postarać. Natomiast nie udało mi się zobaczyć ruin strażnicy w Suliszowicach. Zlokalizowałem je ale niestety znajdują się na prywatnym terenie i brak do nich dostępu. Jednak nie zamki i ich ruiny były głównym moim celem podczas tej wycieczki. Celem tym była miejscowość Złoty Potok z licznymi atrakcjami by wymienić tylko dworek Krasińskiego i pałac Raczyńskich w otoczeniu pięknego parku, liczne stawy, skałki o fantastycznych kształtach. Podczas tej wycieczki, na dobrą sprawę zbyt dużo czasu nie mogłem poświęcić atrakcjom Złotego Potoku bo czas mnie gonił. Obiecałem sobie jednak, że jeszcze tam zawitam i obietnicy tej dotrzymałem, nawet kilkakrotnie. Bo warto.

Na tej trasie przyda Ci się mapa dostępna w naszej aplikacji

Mapa Jura Krakowsko-Częstochowska - część północna
Jura Krakowsko-Częstochowska - część północna - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa przedstawia północną część jury Krakowsko-Częstochowskiej - obszar usiany skalnymi ostańcami z wąwozami i płaskowyżami. Są tu też zamki i pałace. Zasięg mapy wyznaczają: Częstochowa Koniecpol, Zawiercie, Miasteczko Śląskie. Gęsta sieć szlaków...

Mapa Czechy i Słowacja – mapa samochodowa
Czechy i Słowacja – mapa samochodowa - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa samochodowa Słowacji i Czech zawiera: aktualną sieć autostrad, dróg ekspresowych i głównych, z podziałem na dwupasmowe i jednopasmowe; drogi w budowie, numerację dróg oraz kilometraż. Na mapie zaznaczono: przejścia graniczne, Autostradowe...

Mapa Rowerowy Szlak Orlich Gniazd
Rowerowy Szlak Orlich Gniazd - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Szlak Orlich Gniazd to „rowerowy klasyk”. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych szlaków rowerowych w kraju, cieszącym się ugruntowaną renomą i dużą popularnością zarówno wśród rowerzystów o sportowym zacięciu, jak i miłośników turystyki...

brak wystarczającej ilości ocen

Skomentuj

Zaloguj się, aby komentować i oceniać trasy
Moja mapa 0

Dbamy o Twoją prywatność

W celu zapewnienia naszym użytkownikom usług na możliwie najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika nasze aplikacje korzystają z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych.

Kliknięcie w przycisk "Akceptuję", oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie z powyższym opisem. Dokładne zasady zostały opisane w naszej Polityce Prywatności.