Place i Rynki Krakowa...

Dodano 8 listopada 2013 przez plik GPX
Place i Rynki Krakowa...
 • Opis
 • Mapa
 • Punkty

Kod trasy

31940
Pobierz trasę w aplikacji
Wpisz kod w wyszukiwarce

Informacje

 • Rodzaj aktywności: Piesza wycieczka
 • Stopień trudności: Średni
 • Gwiazdki: 3.5
 • Dystans: 16,9 km
 • Czas trwania: 4 h 0 min
 • Średnia prędkość: 4,22 km/h
 • Przewyższenie: 58,3 m
 • Suma podejść: 820,5 m
 • Suma zejść: 826,2 m
 • Data: 3 listopada 2013
 • Lokalizacja: Polska, małopolskie, Kraków
181766
Plac Bohaterów Getta
Plac w krakowskiej dzielnicy Podgórze, w latach 1941–1943 leżący na terenie getta. Wówczas miejsce koncentracji ludności żydowskiej przed transportem do obozów koncentracyjnych. Pod numerem 18. działała Apteka "Pod Orłem" Tadeusza Pankiewicza, jedynego nieżydowskiego mieszkańca getta.
181767
Rynek Podgórski
Jest to główny plac Podgórza. Został wytyczony w XVIII wieku u podnóża wzgórza Lasoty, na miejscu dawnego centrum przedmiejskiego. Było to skrzyżowanie dróg prowadzących do Krakowa, Kalwarii i Wieliczki. W okresie funkcjonowania Podgórza jako osobnego miasta czyli do 1915 roku nazywano go Rynkiem Głównym
181768
Plac Niepodległości
W miejscu tym znajdowały się koszary c. i k. armii Austro-Węgier. 31 października 1918 roku żołnierze polscy pod dowództwem porucznika Antoniego Stawarza rozpoczęli rozbrajanie żołnierzy austriackich. Był to prawdopodobnie jeden z pierwszych skrawków wolnej Polski.
181769
Plac Wolnica
Plac ten jest częścią pierwotnego rynku miasta Kazimierz, utworzonego w 1335 r. podczas lokacji miasta. Kiedyś dorównywał wielkością krakowskiemu rynkowi i pełnił podobne do niego funkcje – tutaj odbywał się handel, a także znajdował się ratusz, gdzie najwyższe władze administracyjne i sądownicze miasta Kazimierz miały swoją siedzibę.
181770
Plac Nowy
Zwany również Placem Żydowskim...
Do XIX wieku na terenie Placu Nowego znajdował się tzw. Libuszhof, zespół uliczek i zabudowań. Obecny kształt ustalono w projektach regulacyjnych z 1808 i 1844. Na środku placu znajduje się tzw. okrąglak zwany przez okolicznych mieszkańców rondlem. Jest to pawilon handlowy wybudowany w 1900r.
Obecnie Plac Nowy funkcjonuje w dni powszednie jako targ gdzie można kupić zarówno warzywa jak i cenne antyki. Przy placu znajduje się wiele kawiarni i pubów. Plac Nowy to także miejsce różnych festiwali i imprez. Odbywają się tu m.in. imprezy w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej (koncert na dachu Okrąglaka), czy też Festiwal Zupy.
181771
Plac ojca Adama Studzińskiego
Plac, mający kształt trójkąta.
Od strony zachodniej nad placem góruje Zamek Królewski na Wawelu, po stronie północnej znajduje się kościół św. Idziego i Krzyż Katyński, a po stronie wschodniej budynek dawnego Arsenału Królewskiego.
181772
Plac Marii Magdaleny
Nazwa placu pochodzi od kościoła św. Marii Magdaleny, który niegdyś tu się znajdował. Do Collegium przylegała wówczas nieistniejąca dziś kamienica, a do niej kościół, powstały prawdopodobnie w XIII wieku; po pożarze w XV wieku został odbudowany. W XVII wieku został zbarokizowany, a ostatecznie zburzony w roku 1811. Obecnie na nawierzchni placu jest ukazany obrys kościoła.
Pośrodku stoi pomnik Piotra Skargi odsłonięty w 2001 roku. Jego ustawienie stało się przedmiotem licznych kontrowersji i protestów. Oprócz pomnika, na placu znajduje się mała fontanna z kamienia.ojektu Józefa Białasika i Michała
W lecie plac jest miejscem, po którym jeżdżą młodzi rolkarze i deskorolkarze.
181773
Plac Wszystkich Świętych
Plac ten należał do przedlokacyjnej osady targowej położonej na przedpolu Okołu. W swojej obecnej formie plac powstał w 1838 r., kiedy to rozebrano znajdujący się w tym miejscu od 1227 roku kościół Wszystkich Świętych. Do 1842 na nowo powstającym placu znajdowała się jeszcze samotna kościelna wieża, po czym i ją również rozebrano, niszcząc ostatni ślad przedlokacyjnej świątyni.
Najokazalszą budowlą na placu jest pałac Wielopolskich, obecnie siedziba krakowskiego magistratu.
181774
Plac Dominikański
W okresie przedlokacyjnym był placem targowym. Nazwa – Dominikański – utrwaliła się w latach 70. XIX wieku, wcześniej miejsce to nazywano ulicą Szeroką.
Przy placu tym, w domu numer 6 mieszkał Edmund Wasilewski – pierwszy poeta sławiący uroki podwawelskiego grodu. Fakt ten upamiętnia wmurowana tablica.
181775
Mały Rynek
Nazywany niegdyś Forum antiquum (Starym Rynkiem), Wandetą, Tandetą, a w drugiej połowie XVIII w. Rynkiem Rzeźniczym. Na Małym Rynku handlowano mięsem, później także starzyzną (od XVI w.); znajdowały się na nim jatki rzeźnicze, a także kuchnia dla ubogich.
Do 2007 płyta Małego Rynku służyła przede wszystkim jako parking samochodowy oraz postój taxi, jednak z okazji 750-lecia lokacji Miasta Krakowa postanowiono go całkowicie zmodernizować, nadając mu dzisiejszy charakter – przywrócono zabytkowy bruk, latarnie, ławki, wybudowano iluminowaną fontannę i ograniczono ruch samochodowy do minimum. Mały Rynek stał się miejscem wspomagającym Rynek Główny w organizacji występów artystycznych, ekspozycji i obchodów różnych wydarzeń.
181776
Plac Mariacki
Powstał po roku 1802 po likwidacji cmentarza parafialnego wokół Kościoła Mariackiego.

Dziś plac zdobi "studzienka gołębi" z figurą z brązu. Studzienka zaprojektowana została przez Jana Budziłłę, a figurę (powiększoną replikę jednej z rzeźb proroków z obramienia szafy środkowej ołtarza Wita Stwosza) wykonał Franciszek Kalfas. Jest to dar rzemieślników krakowskich dla miasta wykonany w 1958 roku.
Plac Mariacki sąsiaduje z Małym Rynkiem i Rynkiem Głównym.
181777
Rynek Główny
Rynek Główny zajmuje cztery kwartały miasta lokowanego na prawie magdeburskim, wytyczonego w układzie szachownicowym; ma kształt kwadratu (200 x 200 m), w części południowej dostosowanego do przedlokacyjnej zabudowy Okołu[3]. Przez rynek przebiega Droga Królewska, główny trakt komunikacyjny miasta średniowiecznego.
Historia Rynku sięga XIII wieku; jest największym (4 ha powierzchni) placem Krakowa, a także jednym z największych rynków w Europie.
Niemal wszystkie kamienice i pałace wokół Rynku to kilkusetletnie obiekty zabytkowe.
181778
Plac Szczepański
Plac Szczepański powstał na początku XIX w. po wyburzeniu średniowiecznego kościoła św. Szczepana, do którego nawiązuje nazwa placu, i kościółka św. Macieja i Mateusza wraz z przylegającymi zabudowaniami pojezuickimi.
Od XIX w. funkcjonował tu targ, w II połowie XX w. (do 2007 r.) zaś parking. W 2010 r. wykonano modernizację placu, m.in. dodając na nim fontannę.
182427
Plac Świętego Ducha
Od średniowiecza teren był zabudowany gmachami klasztornymi, szpitalnymi i kościelnymi duchaków. Pierwszy szpital powstał tam w 1244 roku. Stał tam również kościół Ducha Świętego.
W 1891 budynki zostały rozebrane by zrobić miejsce pod gmach Teatru Miejskiego.
Od lat trzydziestych XX w. do roku 1952 na Placu św. Ducha funkcjonował dworzec autobusowy.
182428
Plac Jana Nowaka Jeziorańskiego
Dawniej Plac Dworcowy, znajduje się przed starym budynkiem stacji kolejowej Kraków Główny.
Plac został gruntownie wyremontowany w 2007 r. podczas budowy Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego. Od tego czasu, zimą w jednej z części placu umieszcza się sztuczne lodowisko.
182429
Rynek Kleparski
Wytyczony został zapewne podczas lokacji miasta Kleparz w 1366. Obejmował wówczas znacznie większy obszar niż obecnie, zbliżając się rozmiarami do krakowskiego Rynku Głównego (obejmował także dzisiejszy pl. Jana Matejki oraz tereny zabudowane pomiędzy Rynkiem Kleparskim, pl. Matejki i Plantami).
182430
Plac Jana Matejki
Teren dzisiejszego placu Matejki stanowił w przeszłości wschodnią część rynku kleparskiego, powstałego zapewne w XIV w. Podział rynku nastąpił w XIX w. poprzez wzniesienie na dzisiejszej zachodniej pierzei placu budynku ASP oraz gmachu Dyrekcji Kolei (na miejscu kleparskiego ratusza). Cały teren służył także jako przedpole Barbakanu.
Kleparz został przyłączony do Krakowa w 1791. Przy dzisiejszym placu Matejki powstały m.in. monumentalne budynki Dyrekcji Kolei, Banku Polskiego i Akademii Sztuk Pięknych.
182431
Plac Inwalidów
Wytyczony w latach 30. na kształcie trójkąta. W roku 1937 otrzymał obecną nazwę. W latach 1955-1991 przemianowany przez władze PRL na Plac Wolności.
Przy placu pod numerem 3 mieściła się siedziba Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.
182432
Plac Teodora Axentowicza
Plac na terenie włączonej w 1910 r. do Krakowa Nowej Wsi został wytyczony w latach 1910–1914 w ramach zagospodarowania terenów pozostałych po likwidacji bastionu i wału Twierdzy Kraków.
182433
Plac Gen.Władysława Sikorskiego
Przy Placu znajduje się Stary Spichlerz wybudowany w XVII wieku tuż za murami obronnymi miasta Krakowa.
182434
Plac Juliusza Kossaka
Przy placu znajduje się neogotycki dworek,
od 1869 roku dom rodziny Kossaków.
Zwany Kossakówką
182435
Plac na Groblach
Miejsce spotkań i temat piosenek Piwnicy pod Baranami.
Plac (nazywany w XIX w. "Nowym Światem"), na którym odbywały się targi końskie, powstał w XIX w. Wcześniej na terenie tym znajdowały się stawy i mokradła (stopniowo osuszane i zastępowane przez drewnianą, parterową i chaotyczną zabudowę), w średniowieczu płynęła tędy odnoga Wisły odprowadzająca wodę oraz nieczystości z fos biegnących u podnóża murów miejskich. Nazwa placu pochodzi od grobli odcinających tę odnogę.
182436
20131103_115707
Spacer ulicami Krakowa. Zaliczając prawie wszystkie place i rynki krakowskie.
Nie wystarczyło już tylko czasu na plac na Stawach i Rynek Dębnicki.

Na tej trasie przyda Ci się mapa dostępna w naszej aplikacji

Mapa Beskid Wyspowy i Gorce
Beskid Wyspowy i Gorce - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa turystyczna "Beskid Wyspowy i Gorce" swoim zasięgiem obejmuje Beskid Wyspowy, Pogórze Wiśnickie, wschodnią część Pogórza Wielickiego oraz całe Gorce wraz z Gorczańskim Parkiem Narodowym.

Mapa Jura Krakowsko-Częstochowska
Jura Krakowsko-Częstochowska - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa Jury Krakowsko-Częstochowskiej zaznaczone zastały szlaki piesze, konne i rowerowe, w tym najważniejsze: Jurajski Szlak „Orlich Gniazd”, Szlak twierdzy Kraków, Szlak Zamonitu, Szlak Żarecki i inne.

Mapa Okolice Krakowa
Okolice Krakowa - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa Krakowa i okolic przedstawia najważniejsze tereny rekreacyjne tego rejonu, m.in. Puszczę Niepołomicką, Dolinki Podkrakowskie i Ojcowski Park Narodowy. Obszar mapy "Okolice Krakowa" zamknięty jest przez Bochnię na wschodzie, Wadowice na...

Szukasz noclegu w okolicy?

Dokonując rezerwacji, wspierasz Traseo

Wasza ocena: 4.0 (2 głosy)

Skomentuj

Zaloguj się, aby komentować i oceniać trasy
przemas74
21 października 2018 przemas74 napisał:
Spoko trasa :)
kys30
9 października 2015 kys30 napisał:
ciekawa trasa
Rowerem po Roztoczu
Moja mapa 0