Ojców-Przez Bramę Krakowską do groty Łokietka i Jonaszówkę

Dodano 2 stycznia 2017 przez plik GPX
Ojców-Przez Bramę Krakowską do groty Łokietka i Jonaszówkę
 • Opis
 • Mapa
 • Punkty

Kod trasy

90856
Pobierz trasę w aplikacji
Wpisz kod w wyszukiwarce

Informacje

 • Rodzaj aktywności: Piesza wycieczka
 • Stopień trudności: Łatwy
 • Gwiazdki: 6.0
 • Dystans: 10,8 km
 • Czas trwania: 2 h 51 min
 • Średnia prędkość: 3,78 km/h
 • Przewyższenie: 225,52 m
 • Suma podejść: 831,34 m
 • Suma zejść: 821,88 m
 • Data: 31 grudnia 2016
 • Lokalizacja: Ojców
544789
Parking-Osiedle Murownia
Tutaj można zostawić nasz pojazd. Dalej ogranicza nas znak zakazu wjazdu do Ojcowskiego Parku Narodowego.
544790
Wejście do Ojcowskiego Parku Narodowego
Od tego miejsca poruszamy się już pieszo, asfaltową drogą w kierunku Bramy Krakowskiej.
544791
Wejście do O.P.N.
Tablice informacyjne znajdujące się przy wejściu do O.P.N.
544792
Skałki
544793
Droga w kierunku Bramy Krakowskiej.
544794
Droga w kierunku Bramy Krakowskiej.
544795
Brama Krakowska.
Widok na Bramę Krakowską z Wąwozu Ciasne Skałki
544796
Skały Koronne
544797
Skały Koronne
Widok na Skały Koronne z pozycji Bramy Krakowskiej.
544798
Źródelko Miłości
Źródełko Miłości jest wywierzyskiem krasowym, którego woda o temperaturze ok. 7°C wypływa spod ziemi z wydajnością 0,7 l/s. Obudowany wypływ źródła znajduje się ok. 100 m na pd. od Bramy Krakowskiej. Woda wpada do małego zbiornika, dno którego wykute jest w kształcie serca.
Naturalny wypływ źródła znajdował się przy lewym filarze Bramy Krakowskiej, jednak w związku z budową drogi przez Dolinę Prądnika woda została poprowadzona rurami do miejsca wtórnego wypływu. Po likwidacji istniejącej tu wytwórni wody sodowej (ok. 1960 r.), która czerpała wodę właśnie ze źródła obudowano je, a w roku 1986 przemurowano wg projektu J. Żółciaka.
Źródełko Miłości, jak wiele obiektów w Parku ma także swoją legendę:
„Pewnego razu, a było to bardzo dawno temu, Doliną Prądnika szło dwoje młodych ludzi. Wędrowali bardzo długo, a że było gorąco byli bardzo spragnieni.
Kiedy przechodzili obok Bramy Krakowskiej zauważyli wypływającą spod skały wodę. Przystanęli, nabrali trochę zimnej wody i napili się. Nie wiadomo, czy sprawiła to woda, ale zapałali do siebie gorącą miłością i od tej pory żyli razem, aż do śmierci.
Na pamiątkę tego wydarzenia źródło nosi nazwę Źródełka Miłości.”

UWAGA! Woda ze źródła nie nadaje się do bezpośredniego spożycia!
544799
Brama Krakowska
Brama Krakowska to jedna z kilku skalnych bram w Ojcowskim Parku Narodowym. Znajduje się w Dolinie Prądnika i zamyka wylot Wąwozu Ciasne Skałki za Krakowską Bramą do tej doliny. Kolumny Bramy Krakowskiej zbudowane są z odpornych na wietrzenie bloków jurajskich wapieni skalistych o wysokości ok. 15 m, lewa kolumna jest wyższa. Brama powstała w wyniku procesów erozyjnych, które intensywniej zachodziły na spękaniach ciosowych, którymi spływała woda. W dalszych etapach dołączyły się zjawiska krasowe i wietrzenie mechaniczne. W skałach ramy dostrzec można płaszczyzny spękań pionowych oraz poziome powierzchnie uławicenia wapieni. W lewej kolumnie bramy zamontowany jest obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej.W 1928 roku wmurowano na niej tablicę pamiątkową z okazji wybudowania nowej drogi z Krakowa do Ojcowa, biegnącej dnem Doliny Prądnika, jednak z powodu protestów przyrodników tablicę usunięto w 1935.
544800
Widok na Skały Koronne
Skała Koronna ma 436 m n.p.m. wysokości jest masywem skalnym wypiętrzającym się o ok. 100 m ponad poziom Doliny Prądnika. Pokryta jest murawami kserotermicznymi i grądem. Wyróżniającym się elementem masywu jest skała Rękawica (ze skałą związana jest legenda), naprzeciw Bramy Krakowskiej, za którą kryje się otwór Jaskini Ciemnej.
Przez Górę Koronną przebiega ścieżka dydaktyczna „Jaskinia Ciemna – Góra Okopy”, na której można zapoznać się z ciekawymi gatunkami roślin kserotermicznych oraz zachodzącymi procesami krasowymi.
544801
Do Groty Łokietka
Tutaj szlaki czarny i niebieski się rozchodzą. Czarny skręca w prawo do Groty Łokietka a niebieski w lewo,prowadzi do Jaskini Nietoperzowej,Doliny Będkowskiej i dalej do Rudawy.
544802
Wąwóz Ciasne Skałki
Podejście niebieskim szlakiem prowadzącym wzdłuż wąwozu.
544803
Tablice informacyjne
Tutaj szlak niebieski którym podążamy od Bramy Krakowskiej zbiega się ze szlakiem czarnym wiodącym z Ojcowa.
544804
Szlakiem niebieskim
544805
Szlakiem niebieskim
544806
Rozwidlenie
544807
Jaskinia Łokietka
Położona jest ok. 125 m nad dnem Doliny Sąspowskiej i jest największą spośród wszystkich znanych na terenie Parku jaskiń. Jej długość wynosi 320 m, a deniwelacja -7 m. Składa się z kilku korytarzy i dwóch dużych sal: Rycerskiej i Sypialni oraz dwóch mniejszych.
Położenie na znacznej wysokości nad dnem Doliny Prądnika jest dowodem, że jaskinia była wyżłobiona przez wody podziemne znacznie wcześniej niż jaskinie położone niżej, a więc wówczas, gdy dno doliny (Prądnika i Sąspowskiej) znajdowało się na poziomie dzisiejszego wejścia do jaskini.Jaskinia jest wyżłobiona przez wodę w wapieniach górnej jury. Odcinek wstępny jaskini jest pozbawiony stropu, gdyż zawalił się on przypuszczalnie jeszcze przed epoką lodowcową. Dalsza część korytarza obniża się, skręca w kierunku pd.-zach. i znacznie się rozszerza, wchodząc następnie w Korytarz Główny. W jego stropie znajdują się tzw. kotły wirowe, powstałe wówczas gdy cały przekrój jaskini był wypełniony wodą. Na ścianach korytarza można zauważyć polewy i inne utwory naciekowe, często kontrastujące swą jasną barwą z zakopconym wnętrzem.
Z Korytarza Głównego wchodzimy do Sali Rycerskiej, z której w lewo odchodzi boczny korytarz zakończony ślepo, zaś w prawo schody w górę prowadzą na wyższy poziom jaskini, skąd ciasnym przejściem przechodzi się do małej komory zwanej Kuchnią. Jest to najstarsza część jaskini, leżąca blisko powierzchni. Tu w kilku miejscach przedostają się do wnętrza korzenie drzew. Na ścianach przesmyku i Kuchni widoczne są półki skalne i spłaszczenia, będące śladami modelowania jaskini przez potok przepływający swobodnie po jej ówczesnym dnie.
Z Kuchni schody prowadzą do Sypialni. Dno Sypialni w dużej części wyścielone jest rumoszem i blokami wapienia, które oderwały się od ścian i stropu. W kierunku zach. wiedzie nieduży boczny korytarz urozmaicony licznymi wymyciami, które spotykamy także w ścianach sali w pobliżu schodów. Szata naciekowa Jaskini Łokietka jest uboga. Występują tu na ogół nieduże stalaktyty rurkowe (tzw. makarony), zwłaszcza na stropach obu sal (głównie jednak Sypialni) i w innych trudniej dostępnych miejscach. ściany są okryte polewami, a ich odcinki przewieszone zdobią żebra naciekowe lub małe, cieniutkie, faliste draperie.
W ostatniej sali na uwagę zasługuje duży słup naciekowy ("Orzeł") pięknie wykształcony na pn. ścianie. Na lewo od Orła w niedużej wnęce nad stropem zachowały się stalagmity. Temperatura wewnątrz jaskini utrzymuje się na jednym poziomie przez cały rok i wynosi ok. 7-8°C. W okresie zimowym tuż przed wejściem tworzą się nieraz "stalagmity" lodowe, tzw. chłopki, nierzadko o bardzo pięknych formach.
544808
Dojście do Jaskini Łokietka
zejście czarnym szlakiem do wlotu Jaskini Łokietka
544809
Wejście do Jaskini Łokietka
Ciasne i wąskie wejście do wlotu Jaskini Łokietka
544810
Jaskinia Łokietka
Namulisko jaskini było rozkopane fragmentarycznie przez J. Zawiszę (1871 r.) i S. J. Czarnowskiego (1886 i 1899 r.), którzy znaleźli tu (głównie w Sypialni) liczne kości niedźwiedzia jaskiniowego. Pozostała część osadów jaskiniowych jest nienaruszona. Przypuszcza się, że nie była ona wygodną siedzibą dla człowieka w ubiegłych epokach. Niemniej odkryto tu ślady jego bytności, m.in. tzw. ostrza jerzmanowickie.
Jaskinia była często odwiedzana od dawna, a regularnie zapewne od XVIII w. W czasie pierwszej wojny światowej jaskinia służyła za czasowe schronienie dla miejscowej ludności, głównie z pobliskich Czajowic.

Nieodłącznym uzupełnieniem opisu jaskini jest legenda o ukrywaniu się w niej Władysława Łokietka przed królem czeskim Wacławem II na przełomie XIII i XIV w.
Przyszły król Polski miał w niej ponoć przebywać ok. 6 tygodni. Łokietek odpoczywał na kamiennym łożu w ostatniej sali (Sypialni), a w niedużej wnęce Kuchni czyli w "kominku" przygotowywał sobie posiłki przynoszone mu przez włościan otwartym ku górze korytarzem wstępnym, podczas gdy wejście do jaskini było zasnute pajęczyną, która pokryta kroplami rannej rosy zmyliła ślad pogoni. Krata zamykająca wejście, powtarza motyw pajęczyny.
544811
Czarnym szlakiem
Wracamy czarnym szlakiem w kierunku Ojcowa.
544812
Czarnym szlakiem
Zejście czarnym szlakiem do Ojcowa.
544813
Widok ze szczytu Jonaszówki
Skałka jest doskonałym punktem widokowym, gdyż rozpościera się stąd piękna panorama południowej części Doliny Prądnika, ujścia Doliny Sąspowskiej oraz widok na Ojców i ruiny zamku.
W przeciwnym zboczu Doliny Prądnika zobaczyć możemy skałki (od prawej): Panieńskie, Bystra, Ostrogi, Figowa i Czyżówki, a u podnóża stawy gospodarstwa rybnego z hodowlą pstrąga tęczowego.
Przed stu laty widok z tego miejsca był rozleglejszy (można było zobaczyć Bramę Krakowską), lecz z biegiem czasu drzewa porastające zbocza doliny przysłoniły wiele skałek.
544814
Widok na Ojców z Jonaszówki
544815
Zejście czarnym szlakiem
Stare zabudowania tuż przy czarnym szlaku dochodzącym do Ojcowa
544816
Punkt widokowy na Skale Jonaszówka
Skałka Jonaszówka (Gruby Janek) to mały ostaniec, który wraz ze skałkami Plażówki tworzy bramę skalną Doliny Sąspowskiej.
Skałka ma ok. 20 m wysokości, a jej szczyt znaczy dawny poziom dna Doliny Prądnika i Sąspowskiej.
Górne partie ostańca porasta rzadki okaz stepowej trawy – ostnica Jana (Stipa Joannis), która jest rośliną kserotermiczną.

Jonaszówka od strony drogi "Nad Styr".Na Jonaszówce znajduje się drugi przystanek ścieżki dydaktycznej „Chełmowa Góra”, jest tu też kilka ławek, a na górę prowadzą skalne schodki z poręczą.
544817
Szlaki turystyczne O.P.N.
544818
Węzeł szlaków w centrum Ojcowa
544819
Jonaszówka (Gruby Janek)
Widok na skałę Jonaszówka.
544820
Restauracja Pod Bocianem
Restauracja znajduje się w pobliżu skały Jonaszówka. Można tutaj smacznie zjeść.
544821
Ojcowskie widoki.
544822
Przez centrum Ojcowa
Idziemy drogą przez centrum Ojcowa od skały Jonaszówka obok Restauracji Pod Bocianem w kierunku budynku zwanego Bazarem Warszawskim. Przy tej drodze znajduje się jeszcze kilka innych miejsc gdzie możemy coś zjeść jak również możemy znaleźć miejsca noclegowe.Na horyzoncie widać wieżę Zamku w Ojcowie. Murowany zamek został zbudowany w drugiej połowie XIV w. za panowania Kazimierza Wielkiego. Jako budulec wykorzystano ciosany wapień. Nazwa "castrum Oczecz" została nadana prawdopodobnie na cześć jego ojca - Władysława Łokietka, który ukrywał się w tych okolicach przygotowując się do walki o tron. Istnieją podania, że znacznie wcześniej istniał tu gród zbudowany przez księcia lechickiego - szwagra Popiela. Miał on pobudować w dolinie Prądnika kilka grodzisk do obrony przed najazdami germańskimi.
544823
Bazar Warszawski
Muzeum mieści się w zabytkowym, drewnianym budynku zbudowanym jako pensjonat w końcu XIX w. Obiekt otrzymał nazwę "Bazar Warszawski" i tak nazywa się do dziś. Po pożarze w 1976 roku został odbudowany siłami społecznymi przy dużym udziale PTTK i zagospodarowany w 1988 roku. Przy odbudowie zachowane zostały wszystkie elementy drewnianego budownictwa ojcowskiego w stylu zwanym szwajcarsko-ojcowskim.
Muzeum w Ojcowie zorganizowało Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w 1908 roku. Mieściło się początkowo w budynku bramnym XIV-wiecznego zamku, gdzie przetrwało z przerwami aż do końca 1988 roku. Inicjatorem był działacz PTK Stanisław Jan Czarnowski. Prowadząc prace archeologiczne w Ojcowie, zgromadził zbiory, które stały się zalążkiem przyszłego muzeum. Otwarcie Muzeum Regionalnego PTTK nastąpiło w 1951 roku. W 1988 roku Muzeum przeniesiono do ,,Bazaru Warszawskiego".
Posiada ok. 500 muzealiów z dziedziny archeologii, etnografii i historii. Łączna powierzchnia ekspozycyjna wynosi 104 m2. Ekspozycja to historia Ojcowa i przewodnictwa ojcowskiego, historia Powstania Styczniowego, etnografia. Eksponowane są tu ojcowiana związane z historią miasta i przewodnictwem ojcowskim - przewodniki, stare sztychy, ryciny, fotografie, plakaty, ogłoszenia tematycznie związane z Ojcowem, księga pamiątkowa jednego z najstarszych przewodników ojcowskich Mikołaja Dulewicza z wpisem Aleksandra Janowskiego - założyciela PTK.
544824
Spacerem przez Ojców
544825
Skałki
Skały znajdujące się tuż przy głównej drodze. Można je również podziwiać jadąc dorożką której postój znajduje się niedaleko Bazaru Warszawskiego i Hotelu Pod Kazimierzem.
544826
IMG_20161231_155528
544827
Igła Deotymy
Zbudowany z jurajskich wapieni skalistych ostaniec w Ojcowskim Parku Narodowym.
Jest to charakterystyczna, smukła wapienna iglica o kształcie igły znajdująca się w Dolinie Prądnika, naprzeciwko wylotu Wąwozu Wrześnik. Powstała w wyniku procesów krasowych. Nazwa skały pochodzi od słowa Deotyma – literackiego pseudonimu Jadwigi Łuszczewskiej. Nadano ją na część wizyty poetki w Ojcowie w 1853 roku. Mieszkała ona podobno w willi „Pod Koroną”, obok Igły Deotymy i tu w Dolinie Prądnika czerpała natchnienie do swoich wierszy.
Igła Deotymy wznosi się samotnie po wschodniej stronie potoku Prądnik, pomiędzy Panieńskimi Skałami i Skałami Kawalerskimi. Obok skały pojedyncze zabudowania mieszkańców.
544828
Skały Kawalerskie
Grupa skał wapiennych w Ojcowskim Parku Narodowym. Znajdują się na wschodnim zboczu Doliny Prądnika, obok wylotu Wąwozu Wrześnik. Powstały w wyniku działalności wody. Są to strome skały o pionowych ścianach wznoszące się ponad płaskim i trawiastym dnem doliny. Nie wolno uprawiać na nich wspinaczki skałkowej. Naprzeciwko nich znajdują się Panieńskie Skały, a w środku samotna Igła Deotymy. Nazwę Skały Kawalerskie nadano, jak mówią mieszkańcy doliny, aby Pannom nie było smutno.
544829
Węzeł szlaków przy Bramie Krakowskiej
544830
Panieńskie Skały
Strome wapienne skały na wschodnich zboczach Doliny Prądnika w Ojcowskim Parku Narodowym. Znajdują się w środkowej części doliny, w wylocie bocznego Wąwozu Wrześnik. Naprzeciwko nich znajdują się Skały Kawalerskie, zaś w środku pomiędzy nimi samotna iglica skalna – Igła Deotymy. W skałach tych można dostrzec starsze poziomy dna potoku Prądnik. W otoczeniu skał rosną nasadzone brzozy ojcowskie, gatunek bardzo rzadki, znany z nielicznych stanowisk. U podnóża Panieńskich skał stoi willa "Pod Koroną", w której niegdyś mieszkała poetka Jadwiga Łuszczewska, tu w Dolinie Prądnika czerpiąc natchnienie do swoich wierszy. W latach 1956-1959 w willi tej mieściła się dyrekcja Ojcowskiego Parku Narodowego.
Nazwę skał tłumaczy legenda. Według niej siostry klaryski z klasztoru w Zawichoście uciekały przed Tatarami do Grodziska. Tu w Dolinie Prądnika Tatarzy zaczęli ich doganiać. Broniąc się przed pohańbieniem i śmiercią, uprosiły Boga, by zamienił je w skały. Ich skamieniałe sylwetki mają zdobić do dzisiaj Dolinę Prądnika.
Dawniej w nieistniejącej już willi "Sybilla" u podnóża Panieńskich Skał istniał założony w 1855 r. przez lekarza Lucjana Kowalskiego zakład hydropatyczny "Sybilla", zalążek późniejszego uzdrowiska w Ojcowie
544831
Tablica informacyjna przy Bramie Krakowskiej
Z tego miejsca można udać się żółtym szlakiem do Doliny Sąspowskiej i Pieskowej Skały jak również szlakiem niebieskim którym podążaliśmy w kierunku Jaskini Łokietka,Doliny Będkowskiej czy Rudawy.
544832
Kasa biletowa do Jaskini Ciemnej
Jaskinia Ciemna
Otwarta od 26 kwietnia do 12 października w godzinach od 10.00
do 17.00 (kwiecień-wrzesień, ostatnie wejście).
do 16.00 (październik).
Ceny biletów:
» opłata normalna - 7,00 zł
» opłata ulgowa - 5,00 zł
Jaskinia Ciemna udostępniona jest dla turystów jednak można ją zwiedzać wyłącznie w grupach z dyżurującym Przewodnikiem Ojcowskiego Parku Narodowego będącym cały czas przy kasie biletowej w trakcie jej otwarcia.
-Jaskinia nie jest oświetlona elektrycznie. Zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem za pomocą świeczek.
-bilety do nabycia tylko w kasie jaskini, przewodnik dyżurny nie sprzedaje biletów (kasa znajduje się przy szlaku zielonym w dolinie Prądnika u podnóża Góry Koronnej, 400 metrów przed jaskinią.
Jaskinia łatwa do zwiedzania.
I nadszedł ostatni dzień roku... Sobota 31.12.2016.
Dzień wolny więc zacząłem się trochę nudzić. Wzięło mnie na słodycze , poczęstowałem się mleczną krówką,po odwinięciu papierka spojrzałem na niego od wewnątrz a tam tekst: NO TO W DROGĘ ;)
Pora na dalszy wypad była już późna więc udałem się z Krakowa w stronę Ojcowskiego Parku Narodowego. Bardzo lubię to miejsce, zarówno na jazdę rowerem jak i piesze spacery. Drogą krajową 94 mijamy miejscowość Biały Kościół. Tuż za sklepem Lewiatan po prawej skręcamy w prawo i po ok 300m mamy parking po lewej. Tutaj zostawiamy auto ponieważ dalej mamy zakaz wjazdu. Biegnie tędy żółty szlak który przed lasem skręca w prawo a potem wiedzie w kierunku doliny Prądnika, nim również można pójść ale my udajemy się asfaltową krętą drogą w kierunku Bramy Krakowskiej bo czas nagli.
Po drodze mijamy pierwsze skałki,następnie serpentynę gdzie kończy się asfalt i zaczyna bruk a po kilku minutach po prawej widzimy Źródełko Miłości którego obecność potwierdza że za moment pojawi się przed naszymi oczami Brama Krakowska. Dalej wędrujemy przez Bramę Krakowską niebieskim szlakiem biegnącym przez Wąwóz Ciasne Skałki. Szlak ten łączy się pod Chełmową Górą (435m n.p.m. ) ze szlakiem czarnym prowadzącym do Groty Łokietka którego będziemy się trzymać. I tak mijając kolejne skrzyżowanie przy Grocie Łokietka (461m n.p.m.)gdzie niebieski szlak odbija w lewo w kierunku Jaskini Nietoperzowej i Doliny Będkowskiej a czarny w prawo którym po kilku minutach docieramy na miejsce przed wejście do groty. Grotę Łokietka(441m n.p.m.) możemy zwiedzać od 17 kwietnia do 12 listopada w pozostałym okresie jest zamknięta dla ruchu turystycznego. Dobre miejsce na odpoczynek (są ławeczki) i posiłek o ile mamy coś ze sobą ;) Wracamy szlakiem czarnym w kierunku Ojcowa przez skrzyżowanie Pod Chełmową wspomniane wcześniej gdzie szlak odbija w lewo,dalej stromym zejściem docieramy do podstawy skałki zwanej Jonaszówką (inaczej Gruby Janek). Skałka ma ok. 20 m wysokości, a jej szczyt znaczy dawny poziom dna Doliny Prądnika i Sąspowskiej. Na szczycie punkt widokowy z ławeczkami. Schodząc skracamy sobie drogę idąc przez mostek obok stawu rybnego w kierunku widocznego na horyzoncie Zamku Kazimierzowskiego w Ojcowie. Po drodze przyjemna restauracja Pod Bocianem czynna również zimą. Asfaltową drogą docieramy do Bazaru Warszawskiego opisanego pod zdjęciem,dalej wychodzimy na główną drogę skręcając w prawo i wracając pod Bramę Krakowską. Po drodze mijamy po lewej Skały Panieńskie, Igłę Deotymy,Skały Kawalerskie oraz kasę biletową do Jaskini Ciemnej do której ostrym podejściem w lewo wiedzie zielony szlak. Przechodzimy przez most nad Prądnikiem i po prawej ponownie ukazuje się Brama Krakowska. Zaliczając taką pętelkę wracamy tą samą drogą w kierunku parkingu gdzie zaparkowaliśmy samochód.
Polecam trasę jest łatwa i przyjemna. Zajęła mi około 3 godzinki bez dłuższych postojów.
Pozdrawiam i życzę przyjemnej wędrówki :-)

Na tej trasie przyda Ci się mapa dostępna w naszej aplikacji

Mapa Rowerowy Szlak Orlich Gniazd
Rowerowy Szlak Orlich Gniazd - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Szlak Orlich Gniazd to „rowerowy klasyk”. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych szlaków rowerowych w kraju, cieszącym się ugruntowaną renomą i dużą popularnością zarówno wśród rowerzystów o sportowym zacięciu, jak i miłośników turystyki...

Mapa Ojcowski Park Narodowy
Ojcowski Park Narodowy - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa przedstawia atrakcyjne tereny turystyczno-rekreacyjne na północ od Krakowa. Obejmuje obszar Ojcowskiego Parku Narodowego (wraz z enklawami) oraz tereny przyległe (od Sułoszowej na północy do Modlnicy na południu oraz od Jerzmanowic na...

Mapa Czechy i Słowacja – mapa samochodowa
Czechy i Słowacja – mapa samochodowa - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa samochodowa Słowacji i Czech zawiera: aktualną sieć autostrad, dróg ekspresowych i głównych, z podziałem na dwupasmowe i jednopasmowe; drogi w budowie, numerację dróg oraz kilometraż. Na mapie zaznaczono: przejścia graniczne, Autostradowe...

brak wystarczającej ilości ocen

Skomentuj

Zaloguj się, aby komentować i oceniać trasy
Moja mapa 0

Dbamy o Twoją prywatność

W celu zapewnienia naszym użytkownikom usług na możliwie najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika nasze aplikacje korzystają z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych.

Kliknięcie w przycisk "Akceptuję", oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie z powyższym opisem. Dokładne zasady zostały opisane w naszej Polityce Prywatności.