Ojców i pętelka przez Dolinę Sąspowską (krótka opcja)

Dodano 13 listopada 2017 przez plik GPX
Ojców i pętelka przez Dolinę Sąspowską (krótka opcja)
 • Opis
 • Mapa
 • Punkty

Kod trasy

113728
Pobierz trasę w aplikacji
Wpisz kod w wyszukiwarce

Informacje

 • Rodzaj aktywności: Piesza wycieczka
 • Stopień trudności: Łatwy
 • Gwiazdki: 4.7
 • Dystans: 6,8 km
 • Przewyższenie: 119,9 m
 • Suma podejść: 339,88 m
 • Suma zejść: 342,27 m
 • Data: 6 listopada 2017
 • Lokalizacja: Ojców
658595
Widok na Zamek w Ojcowie
W 1829 r. rząd rosyjski sprzedał Ojców Konstantemu Wolickiemu, który rozebrał zamkowe mury. Pozostawiono jedynie bramę wjazdową, ośmioboczną wieżę i mury obronne. W XIX w. kilkakrotnie podejmowano próby odnowienia lub nawet odbudowy zamku. Z lat 40tych, kiedy Ojców był własnością Prędowskich, pochodzi niezrealizowany neogotycki projekt odbudowy zamku.Konkretne plany podjął dopiero pod koniec XIX w. Ludwik Krasiński, który zamierzał po odrestaurowaniu zamku urządzić w jego wnętrzach muzeum archeologiczno-przyrodnicze. Zlikwidowano most i zasypano fosę, a ośmioboczną wieżę, ze względu na słabą wytrzymałość jej murów, obniżono o ok. 6 m. Prace restauracyjne ograniczyły się do odnowienia bramy zjazdowej; wykuto w niej dwa dodatkowe okna, przebudowano górną część urządzając tam pokój mieszkalny i dobudowano do niego schodki zewnętrzne. Nowa właścicielka - Ludwika Czartoryska w 1913 r. przystąpiła do konserwacji ruin i częściowej odnowy baszty. Zbudowano wówczas kominek w wieży i schody w jej dolnej kondygnacji.
658596
Bazar Warszawski
Budynek w którym mieści się Muzeum etnograficzne PTTK jest zabytkowym, dziś, drewnianym budynkiem zbudowanym jako pensjonat w końcu XIX w. Obiekt otrzymał nazwę "Bazar Warszawski" i tak nazywa się do dziś. Po pożarze w 1976 roku został odbudowany siłami społecznymi przy dużym udziale PTTK i zagospodarowany w 1988 roku. Przy odbudowie zachowane zostały wszystkie elementy drewnianego budownictwa ojcowskiego w stylu zwanym szwajcarsko-ojcowskim. Dzisiaj prócz muzeum znajduje się tu Biuro Usług Turystycznych "Ojcowianin" ,Restauracja "Piwnica pod Nietoperzem" ,sklep spożywczy oraz lodziarnia.
658597
Staw rekreacyjny pod Jonaszówką.
Staw znajduje się nieopodal wejścia do Doliny Sąspowskiej i tuż pod zboczem skały Jonaszówka. Przy jego brzegu można nabyć słynnego pstrąga Ojcowskiego ze stawów hodowlanych poniżej. Tradycja hodowli pstrągów potokowych w Ojcowie sięga lat 30. ubiegłego wieku. Pstrągarnia powstała w 1935 roku na gruntach księżnej Ludwiki Czartoryskiej i była jedną z pierwszych tego rodzaju w regionie. W 2014 roku nieużywane, przeznaczone do naturalizacji stawy nabyli nowi właściciele.
658598
Dolina Sąspowska
Okazała brama skalna w Dolinie Sąspowskiej nieopodal wąwozu Jamki.
658599
Węzeł szlaków
Informacja o szlakach dotyczących samego Parku Ojcowskiego(czarny,zielony) jak również szlakach dalekobieżnych przebiegających przez Ojców(czerwony,niebieski).
658600
Skałki Doliny Sąspowskiej
Zbocza Doliny porośnięte są lasem z licznymi skałami wapiennymi zbudowanymi z górnojurajskiego wapienia skalistego.
658601
Dawny Hotel "Pod Łokietkiem"
Dom "pod Łokietkiem" powstał w 1860 roku na terenie dawnego Parku Zdrojowego (dziś Park Zamkowy) w wyniku rozpoczęcia w Ojcowie działalności uzdrowiskowej. W czasie powstania w 1863 roku hotel stał się główną kwaterą oddziału powstańców dowodzonego przez pułkownika Apolinarego Kurowskiego. Znajdowała się w nim kancelaria sztabowa, szpital oraz koszary. Od 1972 roku w Hotelu pod Łokietkiem swoją siedzibę ma Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego im. prof. W. Szafera.
658602
Potok Sąspówka
Dnem Doliny Sąspowskiej płynie potok Sąspówka. Jest prawym dopływem Prądnika i ma około 4,5 km długości. Swój początek potok bierze we wsi Sąspów. Kolejne źródła zasilające potok znajdują się już w samej dolinie. Tymi źródłami są m.in.: źr. Harcerza, Spod Graba, Ruskie, Filipowskiego. Sąspówka charakteryzuje się wyjątkowo czystą wodą (I klasa czystości).
658603
Grób Nieznanego Żołnierza.
Po drodze po prawej napotykamy wspomnienie z II Wojny Światowej , grób Nieznanego Żołnierza.
658604
Źródło Filipowskiego
Jedno ze źródeł które zasila potok Sąspówka a wypływa z podnóża stoku Złotej Góry. Swoją nazwę zawdzięcza od nazwiska zasłużonego pracownika Ojcowskiego Parku Narodowego oraz przewodnika Parku Władysława Filipowskiego.
658605
Królestwo bobrów
W tej części Doliny Sąspowskiej widać dokładnie działalność i istnienie bobrów spiętrzających potok Sąspówka i skutecznie zalewając tym działaniem ścieżkę szlaku.
658606
Hotel "Pod Kazimierzem"
„Hotel Pod Kazimierzem”, stojący w centrum Parku Zamkowego, naprzeciw domu „Pod Łokietkiem”, został zbudowany około 1885 r. jako hotel uzdrowiskowy. Swoją funkcję pełnił do II wojny światowej. Po II wojnie światowej mieściły się w nim m.in. sklep, poczta, posterunek MO, internat Technikum Leśnego, mieszkania. W latach 1994–1996 budynek został gruntownie wyremontowany i przeznaczony na Ośrodek Edukacyjno-Dydaktyczny Ojcowskiego Parku Narodowego, który powstał w grudniu 1991 r. Był on pierwszą tego typu placówką w polskich parkach narodowych.
658607
Dolina Sąspowska
W tym miejscu widać dokładnie jak bobry wznoszą swoje budowle a człowiek grzecznie je omija.
658608
Dolina Sąspowska
Część doliny zalana przez wodę potoku Sąspówka, spiętrzoną tamą wybudowaną przez bobry.
658609
Zbocza Złotej Góry
Wchodząc na szczyt Złotej Góry mijamy takie właśnie skałki. Zbudowane z górnojurajskich wapieni przykrytych w niektórych miejscach lessem, całkowicie zalesione mieszanymi lasami z sosną i jodłą. Od czasu objęcia tego terenu ochroną następuje samoistna przebudowa drzewostanu, zwiększa się udział buka. Sama Złota Góra to wzniesienie o wysokości 458 m n.p.m. Jest to drugie co do wysokości wzniesienie Ojcowskiego Parku Narodowego.
658610
Rozwidlenie szlaków
Do tego miejsca dotarłem żółtym szlakiem z Ojcowa. Jednak szlak ten w całości bierze swój początek w Chrzanowie przy PKP i wiedzie przez ziemię Chrzanowską i Dolinki Krakowskie aż do Pieskowej Skały. Nazwany Szlakiem Dolinek Jurajskich im.Jana Pawła II mierzy 85,3 km.
Ja jednak odbijam w prawo szlakiem zielonym wspinając się na Złotą Górę. Szlak ten rozpoczyna się w tym miejscu. Jego trasa to: Złota Góra - Park Zamkowy - willa "Pod Koroną" - Jaskinia Ciemna - Góra Okopy - Dolina Prądnika - Brama Krakowska - Park Zamkowy, mierzy 5,3 km i jest w całości jednym z najbardziej widokowych szlaków Ojcowa choć ja w tej wycieczce przejdę jego mniejszą część, tę mniej atrakcyjną.
658611
Parking Ojców - Złota Góra
Parking znajduje się przy drodze głównej Sąspów-Ojców. Szlak zielony przebiega obok tego parkingu skręcając w prawo równolegle do głównej drogi w kierunku Ojcowa.
658612
Ojców z góry.
Widok na Ojców z dziedzińca Zamku w Ojcowie.
658613
Przyroda
Ojcowskie grzybki :-)
658614
Zamek w Ojcowie
Zamek pod opieką Ojcowskiego Parku Narodowego został poddany szeregiem prac konserwatorskich. Obejmowały one rekonstrukcję gontowych dachów bramy wjazdowej i wieży, prace zabezpieczające przy budynku bramnym oraz tynkowanie wnętrza bramy i częściowe zabezpieczenie dolnych partii murów. Prace konserwatorskie i badawcze na szerszą skalę prowadzono w 1991 r. Objęły one dziedziniec zamku oraz wschodni fragment części mieszkalnej zamku.
658615
Kaplica na Wodzie
Kaplica św. Józefa Rzemieślnika (Robotnika), zwana też Kaplicą Na Wodzie, przebudowana została na obiekt sakralny w 1901 r. z dawnych łazienek zdrojowych. Powstanie kaplicy nad wodą wg tradycji związane jest z zarządzeniem cara Mikołaja II, który zakazał budowania obiektów sakralnych na ziemi ojcowskiej – stąd sprytny wybieg mieszkańców umiejscowienia jej „na wodzie”. Drewniana kaplica o cechach tzw. stylu szwajcarsko-ojcowskiego oraz stylu zakopiańskiego, na planie krzyża, wsparta jest na filarach osadzonych w dnie Prądnika. Wewnątrz znajdują się trzy ołtarze w kształcie szczytów chat chłopskich.
658616
Rozkład jazdy busów.
Może komuś się przyda :)
658617
Parking
PARKING W OJCOWIE POD RUINAMI ZAMKU.
Otwarty przez cały rok, nie strzeżony, płatny.
Cennik:
Opłata jednorazowa.
» samochód osobowy, motocykl - 10,00 zł
» mikrobus - 15,00 zł
» autobus - 30,00 zł
To najbliższy parking centrum Ojcowa skąd najwygodniej dojść do głównych atrakcji Ojcowa jak również szlaków. W słoneczne weekendy oraz w sezonie letnim bywa często oblegany przez zwiedzających.
658618
Zamek Ojców
Powstanie zamku jest związane z działalnością fortyfikacyjną króla Kazimierza Wielkiego w 2 poł. XIV wieku, choć prawdopodobnie już wcześniej istniał tu gród - być może o charakterze konstrukcji drewniano-ziemnej. Król Kazimierz Wielki przypuszczalnie dokonał gruntownej przebudowy istniejącego tu już wcześniej obiektu. Będąc jednym z ważnych ogniw w łańcuchu obronnym, zamek zabezpieczał Kraków przed Luksemburczykami, posiadał załogę złożoną ze stu ludzi, którą dowodził starosta. Król nazwał zamek Ociec u Skały, upamiętniając w ten sposób tułaczkę swego ojca, Władysława Łokietka. Nazwa ta podawana przez kroniki w różnej formie (Oczecz, Ocziec, Oszyec) przetrwała do dziś jako Ojców.
658619
Źródło Harcerza
U wylotu wąwozu Jamki wypływa źródło Harcerza zasilające potok Sąspówka. Dzięki bardzo czystej i zimnej wodzie żyje w nim relikt epoki lodowcowej,niewielki zimnolubny płaziniec zwany wypławkiem alpejskim przypominający wyglądem pijawkę. Występuje tylko w trzech miejscach w Europie.Mierzy do 18mm długości. Nazwa źródła wiąże się z obozami harcerskimi organizowanymi w tym miejscu zaraz po zakończeniu II wojny światowej.
Będąc wiele razy w Ojcowie pierwszy raz postanowiłem zobaczyć Dolinę Sąspowską. Wejście do doliny znajduje się nieopodal skały Jonaszówka tuż za mostkiem nad Sąspówką na przeciw Restauracji pod Bocianem. Biegnie stąd żółty szlak aż do Pieskowej Skały.Dolina Sąspowska objęta jest ścisłą ochroną przez wzgląd na położenie w granicach Ojcowskiego Parku Narodowego. Szlak snuje się prawie po płaskim terenie wzdłuż potoku Sąspówka płynącego doliną zasilanego z kilku źródeł, otoczonego przez porośnięte drzewami wapienne zbocza, w których skryte są ponoć 164 jaskinie,są one w większości niewidoczne ze szlaku, a ich zwiedzanie jest zabronione bez pozwolenia dyrekcji OPN. Jako ciekawostkę dodam, że znaleziono w nich szczątki świadczące o występującej tutaj kulturze człowieka pierwotnego. Ta spokojna ścieżka wiedzie przez łąki i rozlewiska. Te ostatnie powstały dzięki zamieszkującym Dolinę Sąspowską bobrom, które reintrodukowano w latach 80. ubiegłego wieku. Choć spotkać ich raczej nie sposób, gdyż te wielkie gryzonie prowadzą nocny tryb życia, bez problemu można dostrzec ślady bobrzej aktywności. W połowie szlaku znajduje się skrzyżowanie z szlakiem zielonym, który prowadzi do centrum Ojcowa, przez parking na szczycie Złotej Góry i tym szlakiem odbijamy w kierunku Ojcowa zataczając pętlę. To, co zaskakuje w tym miejscu, to cisza i spokój. Jest to szlak omijany przez tłumy turystów, którzy preferują, na nasze szczęście, podążanie utartym, asfaltowym traktem biegnącym wzdłuż Doliny Prądnika. Po odejściu od szlaku w połowie doliny udajemy się dalej zielonym szlakiem w prawo przez Złotą Górę do Zamku w Ojcowie. Mając jeszcze zapas czasu odwiedziłem Kaplicę na wodzie i próbowałem sobie wyobrazić stojący obok kaplicy nieistniejący już Zakład Wodoleczniczy "Goplana" wybudowany w latach 1886-87. Ten Ojcowski Titanic przetrwał zaledwie 40 lat. Podobno nieremontowany, zagrzybiony, w myśl idei przeniesienia uzdrowiska na Złotą Górę- został rozebrany. Pozostała po nim polana na przeciw kaplicy która nosi jego nazwę "Goplana". Pętelka nasza ma ok 7km i spokojnie przemierzymy ją w 3 godzinki. Jeśli ktoś szuka ciszy i spokoju polecam tą trasę.

Na tej trasie przyda Ci się mapa dostępna w naszej aplikacji

Mapa Okolice Krakowa
Okolice Krakowa - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa Krakowa i okolic przedstawia najważniejsze tereny rekreacyjne tego rejonu, m.in. Puszczę Niepołomicką, Dolinki Podkrakowskie i Ojcowski Park Narodowy. Obszar mapy "Okolice Krakowa" zamknięty jest przez Bochnię na wschodzie, Wadowice na...

Mapa Jura Krakowsko-Częstochowska
Jura Krakowsko-Częstochowska - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa Jury Krakowsko-Częstochowskiej zaznaczone zastały szlaki piesze, konne i rowerowe, w tym najważniejsze: Jurajski Szlak „Orlich Gniazd”, Szlak twierdzy Kraków, Szlak Zamonitu, Szlak Żarecki i inne.

Mapa Dolinki Podkrakowskie
Dolinki Podkrakowskie - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa Dolinki Podkrakowskie przedstawia najciekawsze tereny rekreacyjne na północ od Krakowa. Obejmuje malownicze wąwozy i doliny w południowej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jest to obszar Ojcowskiego Parku Narodowego, Parku...

Skomentuj

Zaloguj się, aby komentować i oceniać trasy
Moja mapa 0