Nowe Brzesko - Szczurowa - Nowe Brzesko

Dodano 31 marca 2021 przez aplikację Android
Nowe Brzesko - Szczurowa - Nowe Brzesko
 • Opis
 • Mapa
 • Punkty

Kod trasy

205166
Pobierz trasę w aplikacji
Wpisz kod w wyszukiwarce

Informacje

 • Rodzaj aktywności: Rower turystyczny
 • Stopień trudności: Średni
 • Gwiazdki: 4.9
 • Dystans: 73,3 km
 • Czas trwania: 6 h 40 min
 • Średnia prędkość: 10,98 km/h
 • Przewyższenie: 93,28 m
 • Suma podejść: 1 152,42 m
 • Suma zejść: 1 149,19 m
 • Data: 31 marca 2021
 • Lokalizacja:
1157422
kościół pw. Wszystkich Świętych w Nowym Brzesku
W 1632 r. rozpoczęto budowę obecnej murowanej świątyni a budowę zakończono w 1670 r. Później świątynia była rozbudowywana w połowie XIX i na początku XX w.
Obecny wygląd jest rezultatem przebudowy i powiększenia kościoła w latach 1850-1858. W tym czasie rozbudowano go na trójnawowy. W latach 1901-1902 dobudowano do kościoła kruchtę i dwukondygnacyjną przybudówkę. Fasada kościoła jest utrzymana w stylu gotyckim.
1157423
Kościół pw. Nawrócenia św. Pawła w Uściu Solnym
Kościół zbudowany został w latach 1833-39 r. W czasie pierwszej wojny światowej, w 1914 r. zniszczone zostały wieża i wieżyczka na sygnaturkę. W latach 1924-26 kościół został przebudowany i powiększony. Dobudowano wtedy kaplice boczne, odbudowano wieżę i przekształcono fasadę. W latach 1962-63 podwyższono dachy kościoła i odbudowano wieżyczkę na sygnaturkę.
Zbudowany jako klasycystyczny, nawiązujący do tzw. stylu "józefińskiego", w wyniku przebudowy uzyskał częściowo formy neobarokowe.
1157424
Kościół pw. Nawrócenia św. Pawła w Uściu Solnym
1157425
dwór w Strzelcach Wielkich
Budynek dworu wzniesiony został w 2 pol. XIX wieku i należał on do rodziny Ossolińskich. Po 1945 roku majątek został rozparcelowany a dwór przeznaczony na mieszkanie dla przesiedleńców. W latach późniejszych władze gminne dzierżawiły budynek dla różnych lokatorów. Obecnie budynek przejęło Koło Łowieckie „Nadwiślan”. Budynek jest murowany z cegły, tynkowany, wzniesiony na planie prostokąta, szerokofrontowy, dwutraktowy. Nakryty dachem dwuspadowym, konstrukcji krokwiowo-stolcowej, wypełnionym dachówką ceramiczną.
1157426
dwór w Strzelcach Wielkich
1157427
kościół pw. św. Sebastiana w Strzelcach Wielkich
Kościół zbudowano w 1785 r. a w 1957 r. został on powiększony m.in. poprzez przedłużenie nawy, dobudowanie przybudówek.
Kościół jest drewniany, wzniesiony w konstrukcji zrębowej, oszalowany. Jednonawowy, z węższym prezbiterium, zamkniętym ścianą prostą, przy którym od północy zakrystia. Nawa przedłużona od zachodu z niskimi przybudówkami po bokach, otwartymi do wnętrza, dodanymi w 1957 r. Dachy dwuspadowe, nad nowszą częścią nawy o obniżonej kalenicy. Nad nawą wieżyczka na sygnaturkę o barokowej formie.
1157428
kościół św. Bartłomieja w Szczurowej
Kościół św. Bartłomieja wybudowano w 1893 roku w miejscu poprzedniego drewnianego, który spłonął w 1886 r. .
Kościół jest neogotycki, trzynawowy, z dwiema wieżami, otoczony dookoła zabytkowymi lipami i murem z kamienia pińczowskiego. Na murze wokół kościoła stoi 36 figur świętych, które ufundowali poszczególni parafianie przeważnie w XIX wieku.
1157429
Siedziba Caritasu w Szczurowej
Poprzednio w budynku mieściła się plebania
1157430
Siedziba Urzędu Gminy w Szczurowej
1157432
Dwór Kępińskich w Szczurowej
Nieznana jest dokładna data budowy dworu Kępińskich, powstał prawdopodobnie ok. roku 1830, a w latach 1860-1877 został przebudowany.
Dwór w Szczurowej jest budowlą eklektyczną o charakterze romantycznym, z elementami angielskiego neogotyku. Murowany z cegły, tynkowany. Założony na rzucie prostokąta, niesymetryczny. Parterowy, podpiwniczony, z ryzalitem od strony zachodniej i piętrowym ryzalitem od wschodu, W narożniku południowo-wschodnim umieszczono niewielką ośmioboczną wieżyczkę z nadwieszoną hurdycją, zwieńczoną daszkiem namiotowym.
Przejęty przez gminę w 1989 roku mocno już zniszczony dwór został poddany renowacji - obecnie pełni funkcje centrum kultury i biblioteki gminnej.
1157433
Dwór Kępińskich w Szczurowej
1157434
dwór w Górce
Budynek dworu w Górce powstał pod koniec XIX wieku, być może na miejscu wcześniejszej budowli. Jego fundatorami byli Władysław i Olga Elterleinowie.
Jest to obiekt w całości murowany, na planie prostokąta, parterowy, ale podpiwniczony, z trójosiową, piętrową częścią centralną, na osi której od strony północnej znajduje się wgłębny portyk głównego wejścia, a od południowej niegdysiejszy salon z oknem wychodzącym na ogród.
1157435
dwór w Górce
1157436
kościół pw. św. Katarzyny w Przemykowie
Kościół został wzniesiony w latach 1451-1464. Jest on murowany z kamienia i cegły (zendrówki) w stylu późnogotyckim zwanym stylem "nadwiślańskim".
W późniejszych latach kościół przebudowywano i dobudowywano w stylu barokowym i romańskim (rozbudowano w 2 połowie XVI w. i w na początku XVII w. oraz odnowiono w XIX w.).
Budynek orientowany, trójnawowy, przy zachodnim przęśle prezbiterium posiada zakrystię ze skarbczykiem. Przy nawie od południa i zachodu wznoszą się dobudowane w 1 ćw. XVII w. wczesnobarokowe kruchty. Prezbiterium nakryte jest sklepieniem gwiaździstym. W nawie głównej sufit, pod którym odkryto resztki sklepienia gotyckiego. Nawy boczne - sklepienie krzyżowo-żebrowe. Zewnątrz ściany kościoła opięte zostały uskokowymi szkarpami. Fasada zachodnia zwieńczona jest szczytem ze sterczykami. Kościół nakrywa dach dwuspadowy.
1157437
dwór w Przemykowie
wzniesiony w latach 20-tych XX wieku, w latach późniejszych przebudowywany
1157438
kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rachwałowicach
Kościół pochodzi z 1614 r. Jest drewniany, posiada konstrukcję zrębową, kruchty - słupową na podmurówce z kamienia.
Ściany nawy i prezbiterium zostały obustronnie spięte lisicami. Kościół jednonawowy, orientowany, nawa zbliżona kształtem do kwadratu, z przyległym od wschodu prostokątnym prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Po stronie północnej prezbiterium znajduje się zakrystia, przy nawie - kruchty od zachodu i południa.
1157439
kościół pw. św. Marii Magdaleny w Koszycach
W latach 1881-1887 wzniesiono obecny kościół w Koszycach – murowany, jednonawowy. Uwagę zwraca strzelista wieża zwieńczona czterema dymnikami. Prezbiterium jest oddzielone od nawy arkadą.
1157440
dwór we Włostowicach
Dwór wznieśli Maria z Lekczyńskich i Stanisław Niemiryczowie w 1895 roku.
Budynek założony na planie wydłużonego prostokąta, porterowy, murowany, częściowo podpiwniczony, frontem zwrócony na północ. Na osi środkowej portyk wsparty na dwóch kolumnach, nad nim zwieńczona trójkątnym szczytem facjata z niewielkim balkonikiem. Odpowiednikiem tego układu od strony południowej jest ryzalit z reprezentacyjnym portykiem czterokolumnowym, obejmującym trzy osie środkowe, z którego prowadzą schody do ogrodu. Nad nim drewniana weranda.
1157441
kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Książnicach Wielkich
Obecny kościół murowany powstawał od XVII do XIX w. Ma kształt łacińskiego krzyża, na ramionach którego są dwie kaplice: Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej i św. Izydora.
Na zewnątrz kościoła jest tzw. Ogrójec, czyli krzyż z wizerunkiem Chrystusa, a wokół ogródek, otoczony żelazną kratą. Na fasadzie kościoła widoczny jest baranek z chorągwią i krzyżem w promienistej aureoli, leżący na księdze o siedmiu pieczęciach. Przy głównym wejściu, w niszach, stoją figury: św. Franciszka i św. Antoniego, na zewnętrznej ścianie bocznej jest zabytkowy zegar słoneczny.
1157442
kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Książnicach Wielkich
1157444
dwór w Majkowicach
Obecnie istniejący dwór w Majkowicach składa się z dwóch części: starszej, północnej, pochodzącej z XVI/XVII wieku oraz młodszej, południowej, z pierwszej połowy XIX wieku. Całość tworzy rzut w kształcie zbliżonym do węgielnicy. Bryła części północnej przypomina typową renesansową „kamienicę” - dwukondygnacyjną, o przesklepionych kolebkowo piwnicach i dwóch jednoprzestrzennych pomieszczeniach na każdej kondygnacji, z których dolne (w czasach późniejszych wtórnie podzielone) nakrywa sklepienie kolebkowe z lunetami, a górne - stropy drewniane, belkowe. Mury zewnętrzne tej części dworu mają ponad 120 cm grubości.
1157445
Pałac w Śmiłowicach
Pałac śmiłowicki został zbudowany ok. 1820 roku. Była to budowla klasycystyczna, założona na rzucie prostokąta. Wskutek spadku terenu, pałac od strony zajazdu posiadał dwie kondygnacje. Jedenastoosiową fasadę frontową zdobił w części środkowej portyk kolumnowy dźwigający trójkątny naczółek. Odpowiednikiem portyku frontowego byt od strony fasady ogrodowej niewielki ganek, wsparty na czterech masywnych kolumnach, z którego prowadziło wejście do salonu. Całość nakrywał dach czterospadowy, nad portykami daszki dwuspadowe.
Po pożarze w latach 60., z budynku pozostały tylko ściany kapitalne: frontowa, boczna od zachodu, fragment bocznej ściany od wschodu oraz dwie kolumny portyku. Po odbudowie pałac zmienił nieco swój kształt. Do odtworzonego zgodnie z pierwowzorem budynku dodano dwa skrzydła boczne.
Odbudowany pałac w Śmiłowicach mieści centrum konferencyjne i hotel. Ze względu na wysoki standard jest znakomitym miejscem na organizację wszelkiego typu zjazdów i sympozjów, uroczystości weselnych i rodzinnych.
1157446
Pałac w Śmiłowicach
1157447
zespół kościelno-klasztorny w Hebdowie
Początki klasztoru sięgają 1146 r. – wówczas sprowadzono do Hebdowa norbertanów, którzy kilka lat później wznieśli tu romański kościół pw. Wniebowzięcia NMP. Wielką rozbudowę i przebudowę kościoła i klasztoru przeprowadzono w latach 1640–1727 – dlatego obecne zabudowania reprezentują styl późnobarokowy. 100 lat później władze rosyjskie zlikwidowały klasztor, usuwając norbertanów. Obecnie gospodarują tu księża pijarzy.
Nie ma chyba w Polsce człowieka, który by nie widział albo przynajmniej nie słyszał o Zamku Królewskim w Warszawie, Wawelu, Zamku Książ, Zamku w Malborku czy Szlaku Orlich Gniazd. Oczywiście takich znanych miejsc jest mnóstwo i bynajmniej nie jest moim zamiarem robienie jakiegoś rankingu. Niewątpliwie z miejscami tymi związane są tłumy zwiedzających. Tymczasem w ich cieniu, poza znanymi miejscowościami i utartymi szlakami, istnieją miejscowości w których znajdują się perełki o których nikt nie słyszał. I moją pasją a zarazem celem podczas moich rowerowych wędrówek jest odkrywanie takich perełek. Jadąc z dala od głównych dróg i szlaków turystycznych mijam miejscowości i ciekawe obiekty o których nie słyszał nikt oprócz mieszkańców i osób zainteresowanych. No bo kto słyszał o kościele i dworku w Strzelcach Wielkich, dworku i kościele w Przemykowie, kościele w Rachwałowicach, o dworkach w Górkach, Majkowicach, Włostowicach? Tymczasem w czasie gdy powstawała np. Warszawa istniał już kościół w mało komu znanym Przemykowie. Zazwyczaj znane dzieła sztuki kojarzymy z muzeami, dużymi ośrodkami turystycznymi. Tymczasem w kościele w Książnicach Wielkich znajduje się ołtarz wykonany w 1491 r. przez uczniów Wita Stwosza, prawdopodobnie z jego udziałem i jest on miniaturą ołtarza w Kościele Mariackim w Krakowie. Ja jednak nie jestem znawcą sztuki, owszem coś mi się podoba lub nie, ale głównym moim celem jest odszukiwanie w terenie takich perełek a przy okazji poznawanie miejscowości, których pewnie nigdy bym nie zobaczył gdyby nie te moje wycieczki rowerowe. A wbrew pozorom to odnajdywanie, zwłaszcza dworków wcale nie jest takie łatwe. We wspomnianym juz Przemykowie wracać przez pół wsi bo po prostu okryty wśród roślinności i innych zabudowań dworek. Ale przynajmniej zażyłem więcej ruchu co jest dodatkową korzyścią.

Na tej trasie przyda Ci się mapa dostępna w naszej aplikacji

Mapa Okolice Krakowa
Okolice Krakowa - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa Krakowa i okolic przedstawia najważniejsze tereny rekreacyjne tego rejonu, m.in. Puszczę Niepołomicką, Dolinki Podkrakowskie i Ojcowski Park Narodowy. Obszar mapy "Okolice Krakowa" zamknięty jest przez Bochnię na wschodzie, Wadowice na...

Mapa Małopolska na rowerze
Małopolska na rowerze - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa przedstawia sieć zrealizowanych do tej pory (VII 2020) tras rowerowych: - z projektu VeloMałopolska; - Szlak wokół Tatr (część polska); - inne szlaki rowerowe (lokalne terenowe, szlak Orlich Gniazd, Green Velo, Szlak karpacki).  ...

Mapa Czechy i Słowacja – mapa samochodowa
Czechy i Słowacja – mapa samochodowa - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa samochodowa Słowacji i Czech zawiera: aktualną sieć autostrad, dróg ekspresowych i głównych, z podziałem na dwupasmowe i jednopasmowe; drogi w budowie, numerację dróg oraz kilometraż. Na mapie zaznaczono: przejścia graniczne, Autostradowe...

brak wystarczającej ilości ocen

Skomentuj

Zaloguj się, aby komentować i oceniać trasy
Rowerem po Roztoczu
Moja mapa 0

Dbamy o Twoją prywatność

W celu zapewnienia naszym użytkownikom usług na możliwie najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika nasze aplikacje korzystają z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych.

Kliknięcie w przycisk "Akceptuję", oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie z powyższym opisem. Dokładne zasady zostały opisane w naszej Polityce Prywatności.