Na południowy zachód od domu

Dodano 20 marca 2016 przez plik GPX
Na południowy zachód od domu
 • Opis
 • Mapa
 • Punkty

Kod trasy

74232
Pobierz trasę w aplikacji
Wpisz kod w wyszukiwarce

Informacje

 • Rodzaj aktywności: Rower szosowy
 • Stopień trudności: Łatwy
 • Gwiazdki: 4.3
 • Dystans: 51,3 km
 • Czas trwania: 5 h 10 min
 • Średnia prędkość: 9,92 km/h
 • Przewyższenie: 47 m
 • Suma podejść: 1 175 m
 • Suma zejść: 1 179 m
 • Data: 19 marca 2016
 • Lokalizacja:
426184
Juraszki
426185
widok z roweru Zalesie
426186
Pomigacze
widok z roweru
426187
Pomigacze
Tablica informacyjna
426188
Niewodnica
Tablica informacyjna
426189
Stawik
426190
Juraszki
Tablica informacyjna
426191
Rozjazd
Tu skręcamy na Księżyno
426192
Turośń K.
Turośń Kościelna to niewielka gmina wiejska w województwie podlaskim. Założenie najstarszej siedziby dworskiej w Turośni Kościelnej w 1515 roku dało początek dalszym dziejom historycznym miasteczka nad Turoślanką.
426193
Turośń Kościelna
Turośń Kościelna to niewielka gmina wiejska w województwie podlaskim. Założenie najstarszej siedziby dworskiej w Turośni Kościelnej w 1515 roku dało początek dalszym dziejom historycznym miasteczka nad Turoślanką.
426194
widok z roweru
426195
Turośń Kościelna
Turośń Kościelna to niewielka gmina wiejska w województwie podlaskim. Założenie najstarszej siedziby dworskiej w Turośni Kościelnej w 1515 roku dało początek dalszym dziejom historycznym miasteczka nad Turoślanką.
426196
Turośń Kościelna
tablica informacyjna
426197
Kowale
tablica informacyjna -Kowali nie spotkałem
426198
widok z roweru
Przed Turosnią K.
426199
Borowskie
tablica informacyjna
426200
wieś Kowale
widok z roweru
426201
widok z roweru
426202
Droga przez las
Bardzo dużo saren
426203
Bobry
426204
Strumyczek
duża aktywności Bobrów
426205
Dołki
tablica informacyjna
426206
ciekawe słady zwierzat
426207
widok z roweru
426208
Czaczki
widok na wieś z roweru
426209
Czaczki
tablica informacyjna
426210
Chodory
tablica informacyjna
426211
Hołówki duże
tablica informacyjna
426212
Do Frampola
Tu tworzył autor powieści Konopielki Konopielka – powieść Edwarda Redlińskiego z 1973 roku. Powieść jest zaliczana do nurtu chłopskiego w literaturze polskiej
426213
widok z roweru
426214
hałówki małe
Tablica informacyjna
426215
Lubejki
widok z roweru
426216
Lubejki
Tablica informacyjna
426217
howieny
426218
Howieny
426219
Szaronosy
Tablica informacyjna
426220
Majatek Howieny
Majątek Howieny w Pomigaczach to perła podlaskiej Agroturystyki kusząca niezwykłą ciszą. W tym niepowtarzalnym klimacie podziwiać mogą Państwo uroki dawnej polskiej wsi. Wspaniały wypoczynek zagwarantuje przybyłym rozległa przestrzeń malowniczej polany, a w klimat sprzed kilkuset lat wprowadzą gości obiekty o zabytkowym charakterze.
426221
majatek Howieny
Majątek Howieny w Pomigaczach to perła podlaskiej Agroturystyki kusząca niezwykłą ciszą. W tym niepowtarzalnym klimacie podziwiać mogą Państwo uroki dawnej polskiej wsi. Wspaniały wypoczynek zagwarantuje przybyłym rozległa przestrzeń malowniczej polany, a w klimat sprzed kilkuset lat wprowadzą gości obiekty o zabytkowym charakterze.
426222
latem dużo zwierzat
426223
Dawna syrena alarmowa
wieś pomigacze
426224
Tutaj latem jest pełno mlecza
426225
Stary domek
426226
Rozjazd
w lewo Białystok w prawo łapy
426227
Pozostałośc po starym młynie w Niewodnicy
Historia Niewodnicy

W początkach XVI wieku trwała intensywna kolonizacja w dolinie rzeki Niewodnicy. W wyniku kilku nadań królewskich powstał połączony rzeczką ciąg majątków ziemskich i zespół dworów należących do różnych właścicieli. Każdy z nich nazywany był Niewodnicą, a nazwę tę uzupełniano o nazwisko właściciela. […]

Przy źródliskach potoku, który początek swój bierze na obszarze wytrzebionej jeszcze w wieku XVI Puszczy Błudów usadowił się dwór Niewodnica Skrybicka (dziś zwany Bogdaniec). Dwór ten stanowił folwark rozległych dóbr zabłudowskich, do których należał już w XVI wieku, a dopiero w minionym stuleciu został sprzedany Karpowiczom.

Kolejnym dworem nad tą rzeką była Niewodnica Nargilewska, powstała przed rokiem 1528, a wówczs już stanowiąca własność szlachecką.[…] Drugi człon nazwy – Niewodnica Nargilewska jest niejasny, ale musiał być określeniem pierwotnego odbiorcy nadania.

Stanisław Brzoska był bliskim sąsiadem Chołonieckich (właścicieli N. Nargilewskiej -przyp. red), jego dwór zwany Niewodnicą Brzosczyńską usytuowany był na lewym brzegu strumienia, pomiędzy Niewodnicą Nargilewską a Niewodnicą Lewickich. Dziś w jego miejscu pozostało opuszczone, pozbawione zabudowy, zaorane siedlisko dworskie i ślady młyna wodnego. Rzeczka Niewodnica mijała od północy wieś chłopską Solniki, należącą do dóbr zabłudowskich, borek starościński Widziki, przynależny do królewskiego starostwa suraskiego i tegoż starostwa wieś chłopską Hryniewicze.

Dalej ku zachodowi rzeczka podążała do dworu i wsi Niewodnica Lewickie. Już w roku 1540 Maciej Lewicki, póżniejszy posędek i sędzia ziemski bielski tytułował się dziedzicem na Niewodnicy. Nazwisko rodowe Macieja na trwałe złączyło się z tą miejscowością.[…]

Dalej ku zachodowi rzeczka rozdzielała grunty należące do szlacheckich majętności Niewodnica Koplańska (dziś Kolplany) i Niewodnicy Brończańskiej (dzś Bronczany). w obu funkcjonowały dwa kolejne dwory.

Rzeka kolejno rozgraniczała dwie wsie należące do drobnej szlachty, niegdyś osadzone przez namiestników zamku suraskiego na prawie bojarskim – Niewodnica Wysocka (dziś Zalesiany) i Ignatki. W obu wsiach ustawione były dworki drobnej szlachty.

W sąsiedztwie osady młyńskiej Topole rzeczka mijała dwór i folwark Niewodnica Koryckich, od 1533 r. własność Mikołaja Koryckiego, póżniejszego sędziego ziemskiego bielskiego, którego żona Elżbieta była rodzoną siostrą prymasa Polski arcybiskupa Jakuba Uchańskiego.

Kolejno w pobliżu dzisiejszego kościoła nad rzeczką rozlokowana była Niewodnica Kościelna należąca także do rodziny Koryckich.

Dwa dwory szlacheckie w Czaplinie kontynuowały tę tradycję. Jeden stanowił własność Andrzeja i Zofii z Koryckich Sudek-Wilczewskich, drugi Andrzeja i Katarzyny z Koryckich Skiwskich. We wsi Gajowniki do początku XVI wieku funkcjonował dwór zarządcy lasów królewskiej włości suraskiej. To właśnie gajewnicy surascy sprzedali w roku 1516 część swouch gruntów Stefanowi Czaplicowi marszałkowi dworu Aleksandra Chodkiewicza. W roku 1533 właścicielem Czaplina był Jośko Czaplic. Po tym rodzie bojarskim do dziś pozostała nazwa osady.

Dolny bieg rzeki Niewodnicy prowadził przez terytorium, które 15 września 1504 roku Aleksander Jagiellończyk król polski darował w dowód zasług za wierne przywiązanie do króla i za straty, których doznał w czasie wojny z Moskwą – biskupowi smoleńskiemu Józefowi Sołtanowi. Król nadał mu ludzi w bielskim powiecie we włości supraskiej w Topilcu, Baciutach i Piszczewie. 11 maja 1506 roku biskup przekazał monasterowi supraskiemu to nadanie, na które składało się 6 służb ciągłych w Topilcu, Baciutach i Piszczewie. Duży kompleks własności bazylianów supraskich przetrwał aż do schyłku XVIII wieku, kiedy to zaborcy pruscy przejęli go na rzecz skarbu królewskiego. Odtąd było to terytorium należące do państwa.
426228
Do psiego Hotelu
426229
pozostałość po starym młynie
Niewodnica
426230
stawy Niewodnickie
426231
noclegi dla psów
zaraz po lewej
426232
Hotel dla psów
Jak ktoś nie ma z kim psa zostawić na wakacje to tutaj może
426233
Pozostałość po młynie wodnym
Niewodnica Kościelna
Na południowy zachód od domu. Traska 50 km rano piękne słónce, a popołudniu niezły śnieg ,ale zdążyłem wrócic przed opadami śniegu
Trasę poleca
Rowerem po Podlasiu
brak wystarczającej ilości ocen

Skomentuj

Zaloguj się, aby komentować i oceniać trasy
Jack44
25 marca 2016 Jack44 napisał:
zmiana pogody jak w górach
Tagi
Rowerem po Roztoczu
Moja mapa 0