Łopuszna - Łapsze Niżne - Łopuszna

Dodano 3 września 2021 przez aplikację Android
Łopuszna - Łapsze Niżne - Łopuszna
 • Opis
 • Mapa
 • Punkty

Kod trasy

226908
Pobierz trasę w aplikacji
Wpisz kod w wyszukiwarce

Informacje

 • Rodzaj aktywności: Rower turystyczny
 • Stopień trudności: Średni
 • Gwiazdki: 5.9
 • Dystans: 87,2 km
 • Czas trwania: 7 h 56 min
 • Średnia prędkość: 10,97 km/h
 • Przewyższenie: 491,24 m
 • Suma podejść: 2 310,17 m
 • Suma zejść: 2 303,16 m
 • Data: 3 września 2021
 • Lokalizacja: Niedzica, Jezioro Czorsztyńskie
1278672
Kościół pw. Świętej Trójcy i św. Antoniego Opata w Łopusznej
Kościół wzniesiony został w 2 poł. XV w., konsekrowany w 1504 r. Kościół należy do starszego typu drewnianych świątyń gotyckich – ma prezbiterium zamknięte ścianą prostą, a od zewnątrz umieszczono na niej kapliczkę. Wewnątrz świątyni podziwiać można ornamentalną polichromię stropów z 1935 r., natomiast na parapecie chóru muzycznego widać pozostałości polichromii z 1500 r. Najcenniejsze wyposażenie kościoła stanowi: gotycki tryptyk z XV w. ze sceną Koronacji Marii, umieszczony w ołtarzu głównym, oraz dwa barokowe ołtarze.
1278673
Dwór w Łopusznej
Zespół dworski w Łopusznej, w skład którego wchodzi dwór i zabudowania gospodarcze, powstał w latach 1787–90. Wielokrotnie zmieniał właścicieli, pod koniec XVIII w. gospodarzyli w nim Tetmajerowie. Główny budynek jest typowym wiejskim dworem szlacheckim – nakrytym czterospadowym, gontowym dachem, z kolumnowym gankiem i barokową facjatką. Obecnie mieści się w nim Muzeum Kultury Szlacheckiej (oddział Muzeum Tatrzańskiego), prezentujące dawną siedzibę średniozamożnej szlachty. Obejrzeć można m.in. wnętrze kuchni dworskiej oraz ekspozycję etnograficzną wnętrz podhalańskich z XIX w.
1278674
Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Harklowej
Kościół został zbudowany ok. 1500 r., na miejscu poprzedniej świątyni. Budowla”,” wzniesiona w konstrukcji zrębowej”,” otoczona sobotami”,” zachowała bryłę gotyckiego kościoła. We wnętrzu zachowały się autentyczne elementy zdobnicze z czasu budowy. Są to przede wszystkim dwa gotyckie portale o wykroju ostrołukowym”,” przechodzącym w nieznacznie zaakcentowany łuk”,” tzw. ośli grzbiet; pozostałości polichromii patronowej z 1500 r. oraz późnobarokowe ołtarze – w głównym umieszczono obrazy z pierwotnego”,” gotyckiego tryptyku z pocz. XVI w.
1278675
Brama dworska w Harklowej
dawna brama za sklepioną kolebkowo sienią przejazdową prowadząca do dworu (lamusa) znajdującego się w głębi posesji
1278676
Kościół pw. św. Michała Archanioła w Dębnie Podhalańskim
Kościół zbudowany został w 1490 r., wieżę wzniesiono w 1601 r. Jego powstanie wiąże się z działalnością cystersów w Ludźmierzu, ale wiarygodna wzmianka pochodzi dopiero z 1335 r. Ściany kościoła od wewnątrz zdobią unikatowe malowidła - polichromia z XV-XVI w., zawierająca motywy geometryczne i roślinne w układzie pasmowym. Wewnątrz kościoła zobaczyć można m.in. późnogotycki tryptyk w ołtarzu głównym z pocz. XVI w., zabytkowy krzyż z 1380 r., unikatowe cymbałki z XV w. oraz tabernakulum z pocz. XIV w. Obiekt w 2003 r. został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO.
1278677
Kasztel we Frydmanie
kasztel (tradycyjnie), a właściwie piętrowy murowany dwór obronny typowy dla terenów Spiszu, zbudowany przez Jerzego Horvatha Palocsaya w latach 1585-1590 jako wiejska rezydencja o charakterze obronnym. Pierwotnie renesansowy: założony na rzucie prostokąta, z grubymi murami zwieńczonymi attyką, z narożnymi wykuszami i wieżyczkami. Przebudowany ok. 1910 r. (wówczas usunięto m. in. attykę).
1278678
kościół pw. św. Stanisława Biskupa we Frydmanie
Kościół jest najstarszym zabytkiem architektury sakralnej na Podtatrzu. Wczesnogotycki zrąb świątyni zapewne z przełomu XIII i XIV w. Legendy podają, że we frydmańskim kościele służył do mszy Jan III Sobieski wracający przez Zamagurze spod Wiednia.
1278679
Jezioro Czorsztyńskie
1278680
Jezioro Czorsztyńskie
1278681
Jezioro Czorsztyńskie
1278682
Jezioro Czorsztyńskie
1278683
Spichlerz w Niedzicy
Spichlerz w Niedzicy datowany jest na koniec XVIII w. Jest on jednym z obiektów gospodarczych dawnego folwarku zamkowego, który zachował do dziś swoją pierwotną formę. Wzniesiony został w konstrukcji zrębowej, z okrąglaków łączonych „na obłap”„,” na rzucie o proporcjach zbliżonych do kwadratu. Wnętrze spichlerza zostało zaadaptowane na wystawę poświęconą kulturze ludowej Spiszu. Obecnie spichlerz należy do Zespołu Zamkowego w Niedzicy.
1278684
Zamek Dunajec w Niedzicy
Wzniesiony ok. 1330 r. przez Kokosza Berzewiczy’ego jako fortalicja (gotycki zamek górny) broniąca północnej granicy Węgier, i odtąd, z małą przerwą, w rękach węgierskich rodów do 1945 r. – chociaż już po I wojnie światowej, został włączony w obszar państwa polskiego. Wielokrotnie przebudowywany, jego ostateczny wygląd ukształtowała m.in. rozbudowa w 2 poł. XV w. (zamek średni) oraz budowa w 1601 r. nowego, renesansowego skrzydła z bramą wjazdową i portalem (zamek dolny). W XVIII stuleciu obiekt powoli popadł w ruinę. Dopiero w latach 20. XIX w. został częściowo odbudowany bez najstarszej gotyckiej części, która obecnie jest pozostawiona jako trwała ruina. Po II wojnie światowej zamek doszczętnie splądrowano. W takim stanie upaństwowiony, przekazany został w 1949 r. Stowarzyszeniu Historyków Sztuki.
1278686
Polana Sosny w Niedzicy - dwór z Grywałdu
Dwór modrzewiowy z Grywałdu wybudowany został na przełomie XVIII i XIX w. Po przeniesieniu na Polanę Sosny odtworzona została oryginalna konstrukcja, wygląd ścian, stropów, dachu i elewacji bocznych. Wystrój wnętrz, zachowując autentyczne elementy z epoki, pozwala odczuć klimat XIX -wiecznego dworu polskiego.
1278687
Polana Sosny - Chata Spiska
Chata Spiska z Łapsz Niżnych pochodzi z pocz. XX w., przeniesiona i zrekonstruowana na Polanie Sosny, zaadaptowana na hotel. Wewnątrz oryginalne elementy wyposażenia.
1278688
Polana Sosny w Niedzicy - Chata z Kir
W 2005 do zabudowy na Polanie Sosny dołączono regionalną chatę góralską stworzoną z połączenia starego młyna z Czarnego Dunajca i "Chaty z Kir"
1278689
Kościół św. Bartłomieja w Niedzicy
Kościół w Niedzicy jest miejscem, w którym odnaleźć możemy wiele przykładów prezentujących styl gotycki. Mimo bogatego barokowego wyposażenia wnętrza, świątynia zachowała sklepienie krzyżowo-żebrowe, okna zwieńczone maswerkami, freski, związane z męczeńską śmiercią Chrystusa, a także napis wykonany gotycką minuskułą. Szczególną wartość posiada również tryptyk św. Bartłomieja z 1452 r. oraz zwornik, przedstawiający herb fundatora kościoła – Kokosza Berzewiczego.
1278690
Kościół pw. Wszystkich Świętych w Kacwinie
Kościół w Kacwinie zaskakuje swoją nietypową architekturą. Dach świątyni został pokryty gontem, a wieńczący go hełm i sygnaturka przyciągają uwagę finezyjnym kształtem i kolorem. Z kolei we wnętrzu kościoła warto wyróżnić główny ołtarz, zawierający obraz Świętych Kościoła Triumfującego, nawiązującego do okresu walki z reformacją na Spiszu. W XVIII w. Kacwin był także miejscem wzmożonego kultu św. Anny. Wyrazem tej czci było dobudowanie do nawy kościoła kaplicy oraz powstanie Bractwa św. Anny.
1278691
Restauracja "Nowak" w Łapszach Niżnych
Warty polecenia lokal, planując trasę zakładałem, że w nim zjem obiad podczas wycieczki. Duży wybór smacznych dań w tym też potrawy regionalne
1278692
Restauracja "Nowak w Łapszach Niżnych
jedno z dań czyli kotlet schabowy po zbójnicku
1278693
Kościół pw. św. Kwiryna w Łapszach Niżnych
kościół powstał ok. 1310 roku. Konstrukcja kościoła jest typowo gotycka, natomiast wystrój wnętrza ma charakter późnobarokowy. Kościół posiada drewniany strop, na którym umieszczona polichromia przedstawia Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Duszpasterstwo w parafii prowadzą pijarzy.
1278694
Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łapszach Wyżnych
Kościół wzniesiono na miejscu drewnianej cerkiewki w latach 1759-1776 i przez historyków nazywany jest spiską perłą rokoka. Hołdując zasadzie, nakazującej wypełnianie pustych przestrzeni, łapszański kościół stanowi jej odzwierciedlenie poprzez bogate, pełne złoceń elementy wyposażenia. Kościół jest murowany i otynkowany, jednonawowy z krótkim prezbiterium zamkniętym półkoliście i wysmukłą, kwadratową wieżą od frontu. Po południowej stronie nawy znajduje się kruchta osłaniająca portal z datą „1760”. Dach kościoła dawniej pokrywał gont, obecnie – blacha miedziana. Wieżę i sygnaturkę wieńczą barokowe hełmy.
1278695
Przełęcz nad Łapszanką
Rejon przełęczy i bezleśny grzbiet ciągnący się po obydwu jej stronach jest dobrym punktem widokowym. Szczególnie okazale prezentują się stąd pobliskie Tatry Bielskie i Tatry Wysokie. Niestety w dniu mojej wycieczki przejrzystość powietrza była kiepska a w dodatku słońce znajdowało się nad górami co utrudniało robienie zdjęć.
1278696
Przełęcz nad Łapszanką
Na przełęczy zlokalizowana jest kapliczka-dzwonnica pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, zbudowana w 1928 roku z dzwonem z tego samego roku. To często fotografowany, charakterystyczny element wsi. Według dawnych wierzeń, bicie w dzwon tej kapliczki miało odganiać płanetniki, które powodowały burze. Dlatego dzwoniono, gdy zaczynała się burza. Tak w roku 1967 zginął od uderzenia piorunu 33-letni mieszkaniec Łapszanki.
1278697
Kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Rzepiskach – Grocholowym Potoku
W latach 1952-1957 w Grocholowym Potoku został wybudowany kościół pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Świątynia została wzniesiona przez mieszkańców Grocholowego i Wojtyczkowego Potoku na terenie przycmentarnym będącym własnością jednego z miejscowych gospodarzy. Kościółek został wybudowany według wytycznych budownictwa regionalnego, toteż zarówno wnętrze, jak i konstrukcja nawiązuje do starych kościółków podhalańskich.
1278698
Muzeum w Zagrodzie Sołtysów w Jurgowie
Zagroda Sołtysów Muzeum Kultury Ludowej Spisza składa się z dwóch budynków: mieszkalnego — ustawionego szczytem do drogi oraz gospodarczego - ustawionego na jego przedłużeniu. Zagrodę zbudował w 1861 r. Jakub Sołtys. Chałupa przekryta jest dachem półszczytowym pobitym gontami, a budynek gospodarczy dachem dwuspadowym, pokrytym dranicami. Od 1981 r. zagroda należy do Muzeum Tatrzańskiego z Zakopanego, które po remoncie (1982–1985) urządziło tu swoją filię muzealną. Ekspozycja etnograficzna prezentuje biedne spiskie gospodarstwo chłopskie z przełomu XIX i XX w.
1278699
Kościół pw. św. Sebastiana i Matki Boskiej Różańcowej w Jurgowie
Kościół datowany prawdopodobnie na rok 1675 r., jest fundacją sołtysa Jakuba Kesza i młynarza Mikołaja. Murowana zakrystia i kaplica św. Józefa pochodzą z 1935 r. Ściany o konstrukcji zrębowej pokryte są w całości gontem, ozdobnie wycinanym w jodełkę. Rokokowa polichromia o motywach figuralnych, geometrycznych i roślinnych pochodzi z 1813 r., w okresie międzywojennym została przemalowana przez Kazimierza Piętkę. Wyposażenie świątyni jest głównie rokokowe (XVIII w.); ołtarz główny zdobi figura Matki Boskiej Różańcowej i rzeźby św. św. Piotra i Pawła.
1278700
Czarna Góra
podjazd w Czarnej Górze na drodze w kierunku Trybszu. Pokonanie go stanowi naprawdę duże wyzwanie, myślę, że dla większości rowerzystów.
1278701
Czarna Góra
Po pokonaniu wcześniejszego podjazdu o nachyleniu 16% czeka nas zjazd w kierunku Trybszu drogą o nachyleniu "tylko" 14%.
1278702
Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze
Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze — Muzeum Kultury Ludowej Spisza jest własnością Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem (dar rodziny Korkoszów)”,” które w latach 1981–1983 dokonało remontu konserwatorskiego całego obiektu i urządziło tu filę muzealną*. *Najstarsze budynki zagrody wzniesione zostały przez Alojzego Chyżego pod koniec XIX w. W 1919 r. budynek mieszkalny oraz gospodarczy rozbudowano (m.in. postawiono boisko i owczarnię). W latach 30. XX w. zagroda wzbogaciła się o murowaną stajnię”,” wozownię i chlew”,” a w starej drewnianej stajni urządzono kierat. Ekspozycja - wykorzystująca oryginalne wyposażenie oraz przedmioty użytkowe”,” uzupełniona sprzętami z Czarnej Góry - prezentuje spiskie gospodarstwo chłopskie z przełomu XIX i XX.
1278703
Kościół pw. św. Elżbiety w Trybszu
Kościół św. Elżbiety w Trybszu powstał zapewne w 1567 r. Jest to budowla wzniesiona w konstrukcji zrębowej, ściany pokryte są gontem i wzmocnione lisicami. Podczas prac remontowych w 1924 r. rozebrano izbicową wieżę i zakrystię. Wewnątrz na ścianach i stropach znajduje się późnobarokowa polichromia z 1647 r. przedstawiająca wyobrażenia świętych. Z dawnego wyposażenie zachowało się niewiele zabytków, większość została przeniesiona do nowego, murowanego kościoła parafialnego.
1278705
Rezerwat Przyrody Przełom Białki – Obłazowa
Rezerwat obejmuje krótki przełom rzeki Białki, pomiędzy skałkami Kramnicą (688 m n.p.m., wysokość względna 65 m) na prawym brzegu i Obłazową (670 m n.p.m., wysokość względna 47 m) na lewym. Obydwie te skały są tego samego pochodzenia i stanowiły kiedyś jeden masyw, zostały rozcięte przez Białkę, która utworzyła w nich przełom o szerokości 100 m.
W Jaskini Obłazowej odkryto ślady człowieka pochodzące sprzed 40 tys. lat. W znaleziono także m.in. dobrze zachowany, pochodzący sprzed 30 tys. lat bumerang z ciosu mamuta, jest to najstarszy bumerang na świecie.
1278706
Rezerwat Przyrody Przełom Białki – Kramnica
Rezerwat obejmuje krótki przełom rzeki Białki, pomiędzy skałkami Kramnicą (688 m n.p.m., wysokość względna 65 m) na prawym brzegu i Obłazową (670 m n.p.m., wysokość względna 47 m) na lewym. Obydwie te skały są tego samego pochodzenia i stanowiły kiedyś jeden masyw, zostały rozcięte przez Białkę, która utworzyła w nich przełom o szerokości 100 m.
1278707
Rezerwat Przyrody Przełom Białki
Przełom Białki u podnóża Kramnicy
1278708
Kościół pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nowej Białej
W 1725 r. rozpoczęto budowę kościoła murowanego (w miejscu drewnianego, datowanego na 1632 r.) pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, który konsekrowano w 1748 r.
Wysoka wieża kościoła na rzucie kwadratu zakończona jest falistą linią gzymsu i przykryta barokowym, cebulastym hełmem. Portal przy wejściu do zakrystii pochodzi z 1781 roku.
1278709
kaplica pw. św. Marii Magdaleny w Nowej Białej
Brak jest materiałów źródłowych, które by mówiły o dacie zbudowania zabytkowej kaplicy św. Marii Magdaleny, musiała jednak istnieć już pod koniec XVII wieku. Wiadomo, że wybudowana została z kamienia z bielskiego kamieniołomu. Ogrodzenie kaplicy to wał usypany z ziemi i kamienia tzw. otoczaków.
Wyposażenie kaplicy jest skromne. Ołtarz ma barokowe zdobienia, a w centrum znajduje się obraz, przedstawiający Marię Magdalenę obejmującą krzyż z umierającym Chrystusem. Wyposażenie uzupełnia prosty chór muzyczny z niewielkimi organami. Nad wejściem do kaplicy, od zewnętrznej strony w szklanej gablocie umieszczona jest rzeźba tzw. trzeciego upadku, przedstawiająca Chrystusa upadającego pod krzyżem.
1278710
Cisowa Skałka w Nowej Białej
Cisowa Skała lub Cisowa Skałka to pojedyncza skała na Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej wchodząca w skład tzw. Skalic Nowotarskich.
Wznosi się na wysokość 685 m n.p.m. (według niektórych źródeł 668 m), a jej względna wysokość ponad otaczające ją równinne łąki wynosi 55 m. Zbudowana jest z wapieni krynoidowych. Ze skały, mimo że jest stosunkowo niska, rozciąga się doskonała panorama widokowa na Tatry, Pieniny, Gorce i Babią Górę.
1278711
Cisowa Skała w Nowej Białej - widok w stronę gór
1278712
Tischnerówka - Izba Pamięci ks. prof. Józefa Tischnera w Łopusznej
W Izbie Pamięci można zobaczyć pamiątki i przedmioty, rękopisy, fotografie oraz książki ks. Tischnera. W części multimedialnej można obejrzeć filmy o ks. Tischnerze, wysłuchać jego wypowiedzi i kazań. Zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem, a w programie przewidziane jest wyświetlenie filmu, w którym o sobie samym opowiada ks. prof. Józef Tischner.
Podczas tej wycieczki ponownie zawitałem w okolice Jeziora Czorsztyńskiego, jednakże tym razem na cel wziąłem głównie tereny znajdujące się na południe od niego, czyli Polski Spisz. Wycieczkę rozpocząłem jednak w Kotlinie Nowotarskiej a konkretnie w Łopusznej. Z Łopusznej, jadąc wzdłuż koryta Dunajca, minąłem Harklową, Dębno Podhalańskie by we Frydmanie rozpocząć podróż po Polskim Spiszu, w skład którego wchodzi 14 wsi. Podczas tej wycieczki, z tych 14 wsi udało mi się zaliczyć 12, nie dotarłem tylko do Krempachów oraz Dursztyna, przy czym w Dursztynie nigdy jeszcze nie byłem, podczas gdy Krempachy kilkakrotnie znajdowały się na trasach moich wcześniejszych wycieczek. Wędrując po Spiszu ma się możliwość zapoznać się z dużą ilością zabytków jak i atrakcji przyrodniczych. Najbardziej znanym zabytkiem jest Zamek Dunajec w Niedzicy oraz kasztel Horvathów we Frydmanie przy czym zamek w Niedzicy jest udostępniony do zwiedzania natomiast znajdujący się w rękach prywatnych kasztel we Frydmanie jest niedostępny dla turystów. Oprócz wymienionego zamku i kasztelu na terenie Spisza znajduje się wiele innych zabytków, głównie kościołów i kapliczek, które warto zobaczyć jak choćby kościoły w Łaszach Niżnych, Kacwinie, Niedzicy czy w Trybszu. Wśród atrakcji przyrodniczych na czołowe miejsce wysuwa się Jezioro Czorsztyńskie oraz Przełom Białki znajdujący się na pograniczu Nowej Białej i Krempachów. Dla mnie jednak podczas tej wycieczki największą atrakcją przyrodniczą była jednak Przełęcz nad Łapszanką i na dobrą sprawę to ona skłoniła mnie do wycieczki w te strony. W przeciwieństwie do większości innych miejscowości na Spiszu, nigdy nie byłem w Łapszance i przełęczy nad nią a opisy i zdjęcia z tej przełęczy rozbudziły moją wyobraźnię. Po pokonaniu długiego podjazdu udało mi się dotrzeć na tą przełęcz, na której z jednej strony odczułem satysfakcję z dotarcia tam, z drugiej jednak odczułem poczucie niedosytu. Niedosyt związany był z tym, że niestety powietrze nie było w tym dniu przejrzyste i znajdujące się na horyzoncie góry były zamglone. Dodatkowo trafiłem na przełęcz w porze dnia podczas której słońce znajdowało się akurat nad górami co praktycznie uniemożliwiało robienie im zdjęć. Bardzo jednak nie przejąłem się tym niepowodzeniem tym bardziej, że będę miał pretekst aby ponownie zawitać w te strony. Bo naprawdę warto.

Na tej trasie przyda Ci się mapa dostępna w naszej aplikacji

Mapa Główny Szlak Beskidzki - Wołosate-Ustroń
Główny Szlak Beskidzki - Wołosate-Ustroń - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa zawiera praktyczne informacje o Głównym Szlaku Beskidzkim (GSB) – najdłuższym szlaku górskim w Polsce, prowadzącym przez niemal wszystkie pasma beskidzkie (Bieszczady, Beskid Niski, Beskid Sądecki, Gorce, Beskid Żywiecki, Beskid Śląski). Przy...

Mapa Tatry Polskie i Słowackie
Tatry Polskie i Słowackie - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa Tatry Polskie i Słowackie wydawnictwa Compass swoim zasięgiem obejmuje obszar Tatr Wysokich, Bielskich i Zachodnich leżących po stronie zarówno polskiej jak i słowackiej. Mapa Tatr przedstawia atrakcje turystyczne i przyrodnicze, szlaki...

Mapa Podhale
Podhale - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Podhale to kraina bardzo atrakcyjna i szybko rozwijająca się dla turystyki. Mapa "Podhale" zawiera szlaki piesze, rowerowe i konne, informacje praktyczne znajdą tu także miłośnicy nart. Rok wydania 2022

brak wystarczającej ilości ocen

Skomentuj

Zaloguj się, aby komentować i oceniać trasy
Moja mapa 0

Dbamy o Twoją prywatność

W celu zapewnienia naszym użytkownikom usług na możliwie najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika nasze aplikacje korzystają z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych.

Kliknięcie w przycisk "Akceptuję", oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie z powyższym opisem. Dokładne zasady zostały opisane w naszej Polityce Prywatności.