Historie Gdańskich Dzielnic III Nowy Port

Dodano 30 czerwca 2019 przez plik GPX
Historie Gdańskich Dzielnic III Nowy Port
 • Opis
 • Mapa
 • Punkty

Kod trasy

151553
Pobierz trasę w aplikacji
Wpisz kod w wyszukiwarce

Informacje

 • Rodzaj aktywności: Piesza wycieczka
 • Stopień trudności: Łatwy
 • Gwiazdki: 4.3
 • Dystans: 2,1 km
 • Czas trwania: 1 h 45 min
 • Średnia prędkość: 1,19 km/h
 • Przewyższenie: 9 m
 • Suma podejść: 18,4 m
 • Suma zejść: 10,8 m
 • Lokalizacja: Gdańsk
857217
P1060069
857218
P1060070
857219
P1060073
857220
P1060074
857221
P1060076
857222
P1060077
857223
P1060078
857224
P106007973
857225
P1060080
857226
P1060081
857227
P1060082
857228
P1060083
857229
P1060085
857230
P1060087
Nowy Port to dziel­nica Gdań­ska poło­żona u ujścia Mar­twej Wisły do Zatoki Gdań­skiej. W więk­szo­ści leży na tere­nach, które jesz­cze w XVI w. były zalane wodami Zatoki. Nie­sione przez Wisłę pia­ski odkła­dały się tuż za ujściem, two­rząc stale powięk­sza­jące się ławice pia­skowe. W XVII w. powstał tzw. Nowy Tor Wodny (Neu­fahr­was­ser) dający począ­tek kana­łowi por­to­wemu. To jemu zawdzię­czamy dzi­siej­szą nazwę dziel­nicy, która na prze­ło­mie XIX-XX w. uro­sła do rangi pręż­nego ośrodka prze­my­sło­wego z roz­bu­do­waną infra­struk­turą por­tową zamiesz­ki­wa­nego przez liczną Polo­nię.
W wyniku walk rosyj­sko-nie­miec­kich w marcu 1945 r. znisz­czono nie­malże 60% przed­wo­jen­nej archi­tek­tury oraz infra­struk­tury prze­my­sło­wej dziel­nicy. Do dziś prze­trwały nie­które frag­menty daw­nej zabu­dowy, w tym koja­rzone z Nowym Por­tem latar­nie.

Na tej trasie przyda Ci się mapa dostępna w naszej aplikacji

Mapa Pomorskie. Zamki i pałace
Pomorskie. Zamki i pałace - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa województwa pomorskiego na której zaznaczono za pomocą ilustracji zamki, dwory i pałace w województwie pomorskim. Mapa zawiera aktualną sieć dróg. Łącznie uwzględniono 121 miejsc wartych odwiedzenia.

Mapa Województwo Pomorskie
Województwo Pomorskie - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa całego  województwa pomorskiego  z aktualnym przebiegiem dróg. Opisano ich numerację i kilometraż, zaznaczono również stacje paliw. Miejsca ciekawe, warte odwiedzenia podkreślono kolorem żółtym. Mapa posiada opisaną siatkę geograficzną WGS 84...

Mapa Gdańsk. Plan miasta
Gdańsk. Plan miasta - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Na planie zaznaczono wszystkie aktualne ulice, kina, teatry, ośrodki kultury, urzędy, stacje benzynowe, noclegi, restauracje, układ komunikacji. Oprócz spisu ulic są tu ważniejsze informacje dotyczące Gdańska oraz opis ciekawych miejsc.

Skomentuj

Zaloguj się, aby komentować i oceniać trasy
Rowerem po Roztoczu
Moja mapa 0