Czarnocin - Pińczów - Czarnocin

Dodano 10 lipca 2021 przez aplikację Android
Czarnocin - Pińczów - Czarnocin
 • Opis
 • Mapa
 • Punkty

Kod trasy

219220
Pobierz trasę w aplikacji
Wpisz kod w wyszukiwarce

Informacje

 • Rodzaj aktywności: Rower turystyczny
 • Stopień trudności: Średni
 • Gwiazdki: 4.9
 • Dystans: 87,2 km
 • Czas trwania: 8 h 12 min
 • Średnia prędkość: 10,62 km/h
 • Przewyższenie: 135,99 m
 • Suma podejść: 1 705,58 m
 • Suma zejść: 1 717,17 m
 • Data: 10 lipca 2021
 • Lokalizacja: Pińczów, Wiślica
1239493
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryji Panny w Czarnocinie
Kościół wzniesiono w 1360 r. Do ok. połowy XVII wieku kościół był pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, a następnie do czasów obecnych pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W 1557 został sprofanowany przez kalwina Pawła Sancygniowskiego i zamieniony na zbór. Od początku XVII wieku ponownie przejęty przez katolików. W 1758 budowla spłonęła, ale została odbudowana, a w latach 1882-1885 gruntownie odnowiona. W 1885 wybudowano zakrystię.
1239494
kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Probołowicach
Kościół zbudowano w 1759 r. w miejscu poprzedniego. Kościół ma ściany konstrukcji zrębpwej, ustawione na kamiennej podmurówce i wzmocnione lisicami.Nad prezbiterium wykonany jest strop zaokrąglony po bokach, w nawie pozorne sklepienie zwierciadlane. Wnętrze kościoła bogato polichromowane. Na ścianach unikalna polichromia na płótnie.
1239495
kościół pw. św. Wojciecha w Pełczyskach
górująca nad wsią świątynia została wzniesiona w 1 poł. XVIII w. z fundacji kasztelana wołyńskiego Jana Pawła Pepłowskiego i jego żony Zofii. Wewnątrz m.in. rokokowy ołtarz główny, ambona, prospekt organowy. Warta uwagi jest też murowana dzwonnica z początku XIX w.
1239496
bazylika kolegiacka Narodzenia NMP w Wiślicy
Bazylika z 1350, ufundowana przez Kazimierza Wielkiego, ponoć jako pokuta za zabójstwo kanonika Marcina Baryczki (tzw. kościół ekspiacyjny). Jest to najstarszy i największy kościół dwunawowy w Polsce. Kościół został częściowo zniszczony w czasie I wojny światowej przez Austriaków. Odbudowany został w latach 1919–1926. Przy zachodniej fasadzie bazyliki znajduje się dzwonnica. Budowlę wzniesiono w latach 1460–1470, została ona ufundowana przez Jana Długosza. W 1858 uległa pożarowi. Odrestaurowano ją w 1872 dodając neogotycki hełm. Dzwonnica została uszkodzona w czasie austriackich bombardowań w 1915. W 1919 naprawiono ją, likwidując jednak hełm XIX-wieczny. Budowla ma plan kwadratu i posiada cztery kondygnacje.
1239497
Dom Długosza w Wiślicy
wikariat z 1460. Ta budowla z cegły, ufundowana przez słynnego kronikarza Jana Długosza, służyła jako mieszkanie dla wikariuszy kolegiaty wiślickiej. We wnętrzach odkryto fragmenty polichromii z XV wieku. Obecnie mieści się w nim plebania i wiślickie muzeum.
1239498
kościół pw. św. Wawrzyńca w Gorysławicach
Kościół gotycko-renesansowy, murowany, wzniesiony w 1535 r. W 1676 dobudowano wczesnobarokową kaplicę. Nawa zbliżona do kwadratu, prezbiterium węższe i niższe. W prezbiterium zachowało się sklepienie sieciowe z kamiennymi zwornikami, w których herby Abdank, Odrowąż i Janina. Nawa główna pierwotnie także przykryta była takim samym sklepieniem jak prezbiterium, obecnie jest płaski sufit. Dach kościoła pokryty jest blachą, pierwotnie gontem. Barokowa kaplica przykryta jest kopułą z latarnią. Od roku 1810 roku, gdy skasowano parafię, świątynia stanowi kościół filialny dla parafii w Wiślicy.
1239499
kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Starej Zagości
Zagość stanowiła pierwszą na ziemiach polskich siedzibę joannitów, których sprowadził tutaj książę Henryk Sandomierski na początku drugiej połowy XII wieku. Wówczas też powstał pierwszy romański kościół oraz szpital. Na początku XIV wieku joannici utracili swoją posiadłość w Zagości na rzecz biskupa kujawskiego Gerwarda..
Około 1353 roku romański kościół przebudowano w stylistyce gotyckiej z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego. Podobno była to forma pokuty za zabójstwo kanonika Marcina Baryczki. W XVII wieku kościół został zniszczony przez wojska Rakoczego, a w 1667 roku odnowiony i rekonsekrowany. W latach 1900-1901 został powiększony korpus nawowy świątyni, co niestety poskutkowało bezpowrotnym zniszczeniem wielu romańskich dekoracji rzeźbiarskich
1239500
kościół pw. św. Tekli w Krzyżanowicach Dolnych
Klasycystyczny kościół wzniesiony w latach 1786–1789. Świątynia powstała na miejscu starszego kościoła norbertańskiego. Ufundował ją Hugo Kołłątaj, który był miejscowym proboszczem Na szczególną uwagę zasługuje zachodnia fasada świątyni ozdobiona czterema kolumnami; wieńczy ją para trzymających krzyż aniołów.
1239501
kościół pw. Nawiedzenia NMP w Bogucicach Pierwszych
Kościół z 1630 ufundowany przez kanonika wiślickiego Tomasza Szawockiego. W prezbiterium zachowały się pozostałości gotyckiego kościoła z XIV w. Świątynia składa się z dwuprzęsłowej nawy o zbliżonym do kwadratu rzucie oraz węższego i niższego od niej, zamkniętego półkoliście prezbiterium. W barokowym ołtarzu głównym umieszczony jest obraz MB z Dzieciątkiem z pierwszej połowy XVIII w. Ołtarze boczne pochodzą z końca XVIII w.
1239502
Dom Ariański w Piczowie
Dom Ariański (zwany również bezpodstawnie Drukarnią Ariańską) na Mirowie z przełomu XVI i XVII w. Mieści się w nim oddział Archiwum Państwowego w Kielcach. Do wnętrza prowadzi ozdobiony łacińską sentencją portal. Obecnie w remoncie.
1239503
Zespół klasztorny oo. reformatów na Mirowie w Pińczowie
Pierwotny kościół ufundowano w 1587 a ukończono w 1619 r. W latach 1910–1928 mieścił się tam szpital miejski. W 1928 klasztor reaktywowano. Klasztorny kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny jest budowlą jednonawową. Wzniesiono go w stylu późnorenesansowym. Do nawy z obydwu stron dobudowane są kwadratowe kaplice przykryte kopułami z latarnią. Północna kaplica nosi wezwanie św. Jana Nepomucena, południowa Pana Jezusa. Na fasadzie zachodniej umieszczony jest herb fundatorów Jastrzębiec. Na budynek klasztorny składają się trzy skrzydła połączone krużgankami. Wybudowano go w latach 1686–1706.
1239504
Kaplica św. Anny w Pińczowie
Kaplica św. Anny w Pińczowie – kaplica wzniesiona w stylu manierystycznym w 1600 r. według projektu Santi Gucciego. Znajduje się na szczycie wzgórza św. Anny, górującego nad Pińczowem. Była to pierwsza w Polsce wolno stojąca kaplica kopułowa o wyłącznie kultowym przeznaczeniu. W przeszłości kaplica otoczona była umocnieniami i stanowiła część systemu fortyfikacyjnego pińczowskiego zamku. W XVIII w. zaniedbana kaplica uległa zniszczeniu. Straciła wówczas większość wyposażenia oraz cztery wieżyczki narożne, które odpadły. W 1783 r. przeznaczono ją do rozbiórki, doczekała jednak renowacji w 1851 r.
Budowla wzniesiona jest na planie kwadratu. Jej wysokość wynosi 13 m. Przykryta jest kopułą z latarnią. Kruchta kaplicy przykryta jest podobną, choć znacznie mniejszą kopułą.
1239505
Pałac Wielopolskich w Pńczowie
Pałac Wielopolskich z 1789. Wzniesiony prawdopodobnie według projektu Franciszka Naxa. Jest to budynek piętrowy. Jego fasadę przyozdabiają wykonane w stiuku płaskorzeźby przedstawiające sceny z mitologii. Na fasadzie znajduje się także herb Franciszka Wielopolskiego.
1239506
Pałac Wielopolskich w Pińczowie
Pałac Wielopolskich z 1789. Wzniesiony prawdopodobnie według projektu Franciszka Naxa. Jest to budynek piętrowy. Jego fasadę przyozdabiają wykonane w stiuku płaskorzeźby przedstawiające sceny z mitologii. Na fasadzie znajduje się także herb Franciszka Wielopolskiego.
1239507
Pawilon ogrodowy w Pińczowie
Pawilon ogrodowy w kształcie baszty z XVI w. wybudowany przez Santi Gucciego. Znajduje się w parku nieopodal pałacu Wielopolskich. Wzniesiono go na planie pięcioboku. Na nadprożu górnego portalu umieszczony jest herb Jastrzębiec rodu Myszkowskich.
1239508
kościół św. Jana Ewangelisty w Pińczowie
dawny zespół klasztorny paulinów z kościołem św. Jana Ewangelisty. Ta pierwotnie gotycka budowla została zupełnie przebudowana po 1642 r. w stylu wczesnego baroku. Obecnie kościół złożony jest z korpusu trójnawowego o czterech przęsłach i wydłużonego prezbiterium, zamkniętego półkoliście. Od południa do korpusu dostawiona jest barokowa kaplica Aniołów o od zachodu kruchta. Fasada zachodnia zwieńczona została wczesnobarokowym szczytem, ujętym w wolutowe spływy, latarenki i obeliski z rzeźbą św. Jana Ewangelisty.
1239509
Muzeum Regionalne w Pińczowie
Istnieje od 1963 roku. Znajduje się w barokowym klasztorze popaulińskim, tuż obok Kościoła św. Jana Ewangelisty.
Eksponaty i zbiory, które się tu znajdują, pochodzą z Ponidzia i prezentują historię regionu, tradycję i kulturę - od historii aż po czasy współczesne.
1239510
Stara Synagoga w Pińczowie
wzniesiona w latach 1594–1609, późnorenesansowa i est jedną z najstarszych synagog zachowanych w Polsce. Wybudowana na rzucie prostokąta. Na parterze duża sala dla mężczyzn oraz przedsionek i salka kahalna, nad którą na piętrze, wydłużona empora dla kobiet.. Wystrój malarski (uważany za najstarszy w Polsce), detale architektoniczne z wapienia pińczowskiego: Aron Ha-Kodesz, portale i skarbonka zostały odnowione. W murze ogrodzeniowym synagogi umieszczono fragmenty macew z nieistniejących już dzisiaj w mieście cmentarzy żydowskich
1239511
Helin Kebab przy ul. Złotej w Pińczowie
Jeśli zabrakło miejsca w lokalach na Rynku (a tak było w moim przypadku), posilić się można w znajdującym się blisko Rynku niepozornym lokalu Helin Kebab. Można tam dostać jedzenie na wynos albo zjeść na miejscu. Niestety lokal nie posiada ogródka więc pozostaje jedzenie w środku co w upalne dni, przy braku klimatyzacji, nie jest zbyt komfortowe.
1239512
Kościół pw. św. Ducha i Matki Boskiej Bolesnej w Młodzawach Małych
późnobarokowy kościół wzniesiony został w latach 1716-1720, przebudowany z latach 30. XIX wieku. Na fasadzie głównej kościoła umieszczone są rzeźby, Jezusa Chrystusa na szczycie, a poniżej św. Jana Kantego, św. Floriana, św. Wojciecha i św. Stanisława. Wnętrze świątyni trójnawowe z transeptem, nawa posiada sklepienie kolebkowe z lunetami. Na ołtarzu głównym znajduje się, pochodzący z I poł. XVII wieku, uznawany za cudowny obraz Matki Boskiej Młodzawskiej. O pielgrzymkach do cudownego obrazu i otrzymanych łaskach świadczą napisy wyryte na murach świątyni z których najstarszy pochodzi z 1724 r.
Kościół kształtem przypominający bazylikę, jest jednym z najpiękniejszych na Ponidziu
1239514
Zespół pałacowo-parkowy Wielopolskich w Chrobrzu
Zespół pałacowo-parkowy z lat 1857–1860 z późnoklasycystycznym pałacem oraz parkiem i kaplicą. Jego fundatorem był XIII ordynat pińczowski, hrabia Aleksander Wielopolski. Pałac wzniesiono wg projektu Henryka Marconiego. Był wykorzystywany m.in. jako biblioteka, w której właściciel przechowywał zbiór książek własnych, jak i księgozbiór przejęty po Konstantym Świdzińskim. Współcześnie obiekt zajmowany jest przez Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego Ponidzia i Tradycji Rolnej.
1239515
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP, w Chrobrzu
Kościół wybudowany w 1550 r.Jest to budowla jednonawowa z wielobocznie zamkniętym prezbiterium, do którego od strony północnej dobudowana jest zakrystia. Nad zakrystią znajduje się niewielki skarbiec. Do nawy od strony północnej przylega kaplica św. Jana Kantego wzniesiona w XVII w. W 1899 r. do nawy od strony południowej dobudowano kaplicę pw. Matki Boskiej Różańcowej. Wewnątrz świątyni znajdują się dwa monumentalne renesansowe nagrobki: w nawie kościoła znajduje się nagrobek fundatora Stanisława Tarnowskiego oraz w prezbiterium nagrobek proboszcza Zbigniewa Ziółkowskiego. Obok kościoła usytuowana jest drewniana dzwonnica z dachem krytym gontem.
1239516
kościół św. Bartłomieja Apostoła w Stradowie
Drewniany kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła wzniesiony został w 1657 r. na miejscu kościoła wzmiankowanego po raz pierwszy w 1326 r., który spłonął w 1656 r. W XIX w. został rozbudowany. Obok świątyni znajduje się drewniana dzwonnica z 1780 r.
Po fali upałów i burz,przyszedł w miarę chłodniejszy dzień, wypadało więc to wykorzystać i trochę poruszać się na rowerze. Na teren wycieczki ponownie wybrałem województwo świętokrzyskie a głównie powiat Pińczowski ze stolicą powiatu włącznie. Trasa mojej wycieczki tradycyjnie miała kształt pętli w związku z czym początek i koniec mógł mieć w dowolnym miejscu. Ja na początek i koniec wycieczki wybrałem Czarnocin co wiązało się m.in. z tym, że mniej więcej w połowie trasy znajdował się Pińczów, w którym oprócz zwiedzania zabytków miałem w planie zjeść jakiś obiad. Tak jak tradycyjnie trasa wycieczki była pętlą tak tradycyjnie obfitowała w różnego rodzaju zabytki architektury sakralnej i świeckiej. Poza większymi miejscowościami jak Pińczów i Wiślica, trasa wiodła głównie przez mniejsze miejscowości do których prowadziły lokalne drogi o małym natężeniu ruchu i w których wielokrotnie znajdowały się perełki, które oprócz cennej architektury posiadały ciekawą historię. Jak dla mnie największą perełką jak dla mnie była miejscowość Stara Zagość a konkretnie znajdujący się w niej kościół. Zagość stanowiła pierwszą siedzibę zakonu joannitów w Polsce i wybudowali tu romański kościół, którego pozostałości odkryto w latach 60-tych XX wieku. Kościół ten został przebudowany za Kazimierza Wielkiego i w wiekach następnych jednakże w dalszym ciągu imponuje swoim wyglądem. Inną perełką był monumentalny kościół w Młodzawach Małych imponujący wielkością i fasadą. Wymieniłem tylko dwa obiekty choć tak naprawdę wszystkie zasługiwały na zobaczenie czy to z powodu walorów architektonicznych czy swojej przeszłości. Na trasie mojej wycieczki w zdecydowanej większości przeważały obiekty sakralne, znalazły się jednak także dwa pałace związane z rodem Wielowiejskich Jeden z nich znajdował się w Pińczowie, drugi w Chrobrzu i na szczęście w obu przypadkach istniała możliwość obejrzenia ich, przynajmniej z zewnątrz. Trasa po której się poruszałem wiodła w dużej części po obu brzegach Nidy, była więc stosunkowo płaska a jeśli były jakieś wzniesienia to zwykle niewielkie. Z większym podjazdem musiałem natomiast zmierzyć się opuszczając Dolinę Nidy w Chrobrzu i kierując się w stronę Stradowa. Tam podjazdy były zdecydowanie bardziej strome i dłuższe niż na pozostałej części trasy. Podjazdy te były o tyle cięższe, że po porannym chłodzie, w miarę upływu dnia, zwłaszcza od południa, temperatura cały czas się podnosiła osiągając chyba poziom upałów z poprzednich dni. Na szczęście, po drodze znajdowały się sklepy w których mogłem uzupełniać zapas płynów.

Na tej trasie przyda Ci się mapa dostępna w naszej aplikacji

Mapa Małopolska na rowerze
Małopolska na rowerze - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa przedstawia sieć zrealizowanych do tej pory (VII 2020) tras rowerowych: - z projektu VeloMałopolska; - Szlak wokół Tatr (część polska); - inne szlaki rowerowe (lokalne terenowe, szlak Orlich Gniazd, Green Velo, Szlak karpacki).  ...

Mapa Czechy i Słowacja – mapa samochodowa
Czechy i Słowacja – mapa samochodowa - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa samochodowa Słowacji i Czech zawiera: aktualną sieć autostrad, dróg ekspresowych i głównych, z podziałem na dwupasmowe i jednopasmowe; drogi w budowie, numerację dróg oraz kilometraż. Na mapie zaznaczono: przejścia graniczne, Autostradowe...

Mapa Ponidzie
Ponidzie - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa Ponidzia przedstawia region położony w województwie świętokrzyskim nad dolną i środkową Nidą. Zasięg mapy wyznaczają: od północy - Chęciny; od południa - Proszowice; od zachodu - Jędrzejów i od wschodu - Staszów. Wzdłuż Nidy leżą najstarsze...

brak wystarczającej ilości ocen

Skomentuj

Zaloguj się, aby komentować i oceniać trasy
Rowerem po Roztoczu
Moja mapa 0

Dbamy o Twoją prywatność

W celu zapewnienia naszym użytkownikom usług na możliwie najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika nasze aplikacje korzystają z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych.

Kliknięcie w przycisk "Akceptuję", oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie z powyższym opisem. Dokładne zasady zostały opisane w naszej Polityce Prywatności.