2020-10-09 Niepołomice - Nowe Brzesko - Niepołomice

Dodano 9 października 2020 przez aplikację Android
2020-10-09 Niepołomice - Nowe Brzesko - Niepołomice
 • Opis
 • Mapa
 • Punkty

Kod trasy

190868
Pobierz trasę w aplikacji
Wpisz kod w wyszukiwarce

Informacje

 • Rodzaj aktywności: Rower szosowy
 • Stopień trudności: Średni
 • Gwiazdki: 4.9
 • Dystans: 74,8 km
 • Czas trwania: 6 h 14 min
 • Średnia prędkość: 11,97 km/h
 • Przewyższenie: 94 m
 • Suma podejść: 2 261,6 m
 • Suma zejść: 2 277,7 m
 • Data: 9 października 2020
 • Lokalizacja:
1083750
Dąb Króla Augusta II
August II Sas Król Polski polując w tych lasach wraz z orszakiem królewskim ucztował pod tym dębem 27 września 1730 r.
Obecny dąb został posadzony w 1875 r. w miejscu nieistniejącego drzewa , które zostało powalone przez burzę, a było tak obszerne, że mogło objąć je 12 mężczyzn.
1083751
Kapliczka św. Huberta
Kapliczka św. Huberta stoi w miejscu w krórym wwedług przekazów historycznych król Zygmunt Stary ufundował kapliczkę upamiętniającą upadek z konia królowej Bony czego wynikiem było poronienie.
Obecna kapliczka niemal w całości zbudowana została z drewna odzyskanego i właściwie zabezpieczonego pochodzącego ze starych rozebranych budynków - zyskując juz na początku miano historycznej. Kapliczka została poświęcona w 2005 r.
1083752
dwór w Woli Batorskiej
Dwór z początku XIX wieku, przebudowany na początku XX wieku i po 1950 r.. Budynek, obecnie leśniczówka, należy do Nadleśnictwa Niepołomice
1083753
Puszcza Niepołomicka
Przez puszczę biegnie wiele ścieżek i dróżek. Idealne miejsce dla lubiących przyrodę i ciszę, którzy po puszczy mogą przemieszczać się pieszo, na rolkach czy na rowerach.
1083754
Góra Świętego Jana
Pagór piaszczysty powstał w wyniku zmiany koryta Raby; efekt długotrwałego gromadzenia piasku przez meandrującą rzekę. Jego wysokość względna wynosi 15 m a obwód podstawy – 310 m. Na szczycie znajduje się pomnik przyrody – ośmiopienna lipa, będąca prawdopodobnie pozostałością zadrzewienia z otoczenia dawnego kościoła.
Do połowy XIX w. Góra św. Jana była miejscem lokalizacji kolejno 3 drewnianych kościołów, kaplicy oraz cmentarza. Przypuszczalnie pierwszy kościół stanął tu już w XII w., ale musiał spłonąć, skoro po 1455 r. wzniesiono tu drugą drewniana świątynię. Obiekt spłonął prawdopodobnie w 1653 r.. Nowy kościół ufundował książę Aleksander Lubomirski i przetrwał on do 1832 r.; znów strawił go pożar.
1083756
dwór w Bieńkowicach
dwór został wzniesiony na miejscu poprzedniego na przełomie XVIII i XIX wieku i gruntownie przebudowany ok. roku 1844. Dwór w Bieńkowicach to budynek drewniany, konstrukcji zrębowej, otynkowany, postawiony na fundamentach z kamienia łamanego, częściowo podpiwniczony. Dwór wzniesiony został na planie wydłużonego prostokąta, z dwutraktowym układem wnętrz, z międzytraktowym korytarzem komunikacyjnym w części zachodniej i sienią na osi głównej. Całość nakryta dachem czterospadowym. Od strony północnej usytuowano płytki, ale szeroki wgłębny portyk o czterech drewnianych słupach.
1083757
Kościół pw. Nawrócenia św. Pawła w Uściu Solnym
kościół zbudowany został w latach 1833-39. W czasie pierwszej wojny światowej, w 1914 r. zniszczone zostały wieża i wieżyczka na sygnaturkę. W 1915 r. miała miejsce prowizoryczna odbudowa kościoła. W latach 1924-26 kościół został przebudowany i powiększony. Dobudowano wtedy kaplice boczne, odbudowano wieżę i przekształcono fasadę. W latach 1962-63 podwyższono dachy kościoła i odbudowano wieżyczkę na sygnaturkę
1083759
kościół pw. Wszystkich Świętych w Nowym Brzesku
budowę obecnej murowanej świątyni rozpoczęto w 1632 r. a zakończono w 1670 r.
Kościół jest trójnawowy, prezbiterium jednoprzęsłowe, zamknięte wieloboczne.
Obecny wygląd jest rezultatem przebudowy i powiększenia kościoła w latach 1850-1858. W tym czasie rozbudowano go na trójnawowy. W latach 1901-1902 dobudowano do kościoła kruchtę i dwukondygnacyjną przybudówkę. Fasada kościoła jest utrzymana w stylu gotyckim. Fronton jest ozdobiony trzema kamiennymi figurami: Matki Bożej Niepokalanie Poczętej i świętych Stanisława i Wojciecha.
1083760
zespół kościelno-klasztorny w Hebdowie
Początki klasztoru sięgają 1146 r. – wówczas sprowadzono do Hebdowa norbertanów, którzy kilka lat później wznieśli tu romański kościół pw. Wniebowzięcia NMP. Wielką rozbudowę i przebudowę kościoła i klasztoru przeprowadzono w latach 1640–1727 – dlatego obecne zabudowania reprezentują styl późnobarokowy. 100 lat później władze rosyjskie zlikwidowały klasztor, usuwając norbertanów. Obecnie gospodarują tu księża pijarzy.
1083761
dwór w Rudnie Dolnym
Nie wiadomo, jak wyglądał dziewiętnastowieczny dwór w Rudnie Dolnym. Wielokrotnie przebudowywany, jest dzisiaj skromnym budynkiem z niesymetrycznie usytuowanym wejściem, poprzedzonym drewnianą werandą. Przy jednej ze ścian szczytowych wznosi się otwarty balkon wsparty na czterech masywnych kolumnach.
1083762
"most" na rzeczce Rudnik
1083764
kościół św. Zygmunta i św. Marii Magdaleny w Wawrzeńczycach
Kościół z 1223 r. wzniesiony z inicjatywy biskupa Iwona Odrowąża. W XV w. gruntownie przebudowany w stylu gotyckim. Mimo kilku kolejnych przebudów świątynia zachowała szereg elementów gotyckich. W latach 1919–1932 powstała kaplica Matki Boskiej Bolesnej, dobudowana do nawy kościoła.
1083765
dwór w Wawrzeńczycach
Dwór (dom nr 252) z 1915 roku
1083766
Pałac Wodzickich w Igołomi
Ukryty w pięknym parku Pałac Wodzickich w lgołomi jest uważany za najpiękniejszą budowlę klasycyzmu w województwie małopolskim. Zaprojektował go pod koniec XVIII wieku słynny architekt Christian Piotr Aigner. Pałac znajduje się w rozległym parku rozplanowanym w stylu angielskim. Piękną budowlę od północy zdobi portyk z czterema jońskimi kolumnami, a od południa ryzalit mieszczący okrągłą dwukondygnacyjną salę balową zamkniętą kopułą. Salę udekorowano pięknym fryzem i kominkiem z napoleońskim ortem. Dziś w pałacu mieści się Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
1083767
Pałac Wodzickich w Igołomi
Ukryty w pięknym parku Pałac Wodzickich w lgołomi jest uważany za najpiękniejszą budowlę klasycyzmu w województwie małopolskim. Zaprojektował go pod koniec XVIII wieku słynny architekt Christian Piotr Aigner. Pałac znajduje się w rozległym parku rozplanowanym w stylu angielskim. Piękną budowlę od północy zdobi portyk z czterema jońskimi kolumnami, a od południa ryzalit mieszczący okrągłą dwukondygnacyjną salę balową zamkniętą kopułą. Salę udekorowano pięknym fryzem i kominkiem z napoleońskim ortem. Dziś w pałacu mieści się Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
1083768
dawna kuźnia w Igołomi
Kuźnię w Igołomi zna niemal każdy, choć tylko niewielu wie o jej istnieniu. Usytuowana przy alei dojazdowej do zespołu pałacowo-parkowego. Zbudowana na pocz. XIX wieku. Klasycystyczna, murowana z cegły, otynkowana, dach siodłowy ale przerabiany, kryta dachówką. Przedłużona w XX w. Prostokątna, od frontu podcień filarowo-arkadowy, zwieńczony trójkątnym przyczółkiem , podwyższonym. Obszerne wejście dwuskrzydłowe o stolarce klepkowej. Wewnątrz zachowany piec i resztki wyposażenia. Wysoki ośmioboczny komin. Skąd tę kuźnię znamy?
Z grafiki Artura Grottgera, przedstawiającej słynną scenę kucia kos przez styczniowych powstańców.
1083769
kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Igołomi
kościół wybudowano w 1385 roku, konsekrowany był w 1430 roku. Początkowo była to świątynia gotycka, jednak została ona silnie zniekształcona i w znacznym stopniu pozbawiona cech stylowych. Dobrze zachowało się gotyckie prezbiterium ze sklepieniem krzyżowo-żebrowym (z XV wieku) i oknami ostrołukowymi. Kościół jest orientowany, murowany.
1083770
Pałac Wodzickich w Kościelnikach
1083771
dwór w Niepołomicach
dwór z połowy XIX w. zwany domem "Na Kazimierzu"
1083772
Zamek Królewski w Niepołomicach
Zamek został zbudowany w XIV w. przez Kazimierza Wielkiego. Pierwotna rezydencja królewska różniła się dość znacznie od tej, którą możemy oglądać obecnie. Później przez pewien czas w gmachu mieściły się koszary. Po krótkim użytkowaniu przez wojsko, od początku XIX wieku służył jako siedziba rozmaitym instytucjom. Z upływem lat popadał w ruinę. Po wojnie brakowało funduszy na renowację. Prace remontowe rozpoczęły się dopiero po przemianach ustrojowych. Trwająca kilkanaście lat restauracja zakończyła się ostatecznie w 2007. Znajdują się w nim gotyckie i renesansowe piwnice, sale parteru, znajdujące się na poziomie zamkowego dziedzińca, oraz zajmowane przez Muzeum Niepołomickie sale na pierwszym piętrze.
1083773
Zamek Królewski w Niepołomicach
Zamek został zbudowany w XIV w. przez Kazimierza Wielkiego. Pierwotna rezydencja królewska różniła się dość znacznie od tej, którą możemy oglądać obecnie. Później przez pewien czas w gmachu mieściły się koszary. Po krótkim użytkowaniu przez wojsko, od początku XIX wieku służył jako siedziba rozmaitym instytucjom. Z upływem lat popadał w ruinę. Po wojnie brakowało funduszy na renowację. Prace remontowe rozpoczęły się dopiero po przemianach ustrojowych. Trwająca kilkanaście lat restauracja zakończyła się ostatecznie w 2007. Znajdują się w nim gotyckie i renesansowe piwnice, sale parteru, znajdujące się na poziomie zamkowego dziedzińca, oraz zajmowane przez Muzeum Niepołomickie sale na pierwszym piętrze.
1083774
kościół pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach
Kościół parafialny ufundowany przez Kazimierza Wielkiego w 1349, konsekrowany w 1358. Jest to budowla gotycka z dwoma zakrystiami i kaplicami. Kaplica południowa, utrzymana w stylu renesansowym, ufundowana została w 1596 przez Jana Branickiego. Znajduje się w niej pomnik z ciemnoczerwonego marmuru, a nad nim herby: Gryf i Kotwicz. Po przeciwnej stronie jest kaplica Lubomirskich w stylu barokowym. W gotyckim prezbiterium na ścianie północnej znajduje się polichromia J. Makarewicza z 1916, podobną można zobaczyć na ścianie chóru muzycznego. Ściany kaplicy Lubomirskich zdobią obrazy z życia Karola Boromeusza. Znajduje się tam również obraz przywieziony z Bolonii, przed którym 400 lat temu została uzdrowiona Anna Branicka. W skarbcu kościelnym przechowywana jest gotycka monstrancja z XV wieku. Cały kościół zdobiony jest stiukami.
Po kilku, oddalonych od Krakowa wycieczkach, czas było na bliższą. Spowodowane to było m.in. tym, że dojazdy zajmowały trochę czasu a dni są coraz krótsze. Tym razem terenem wycieczki były okolice Puszczy Niepołomickiej. Wycieczkę rozpocząłem na parkingu leśnym w pobliżu Niepołomic i przez ok. 18 kilometrów jechałem wśród rosnących w puszczy drzew. Cień rzucany przez te drzewa oraz poranny chłód sprawiał, że początkowo żałowałem, że nie ubrałem rękawiczek. Wkrótce jednak przestałem żałować braku rękawiczek gdyż temperatura się podniosła a po wyjechaniu z puszczy odczucie chłodu już całkiem ustąpiło. Po opuszczeniu puszczy jechałem płaskimi, lokalnymi drogami wzdłuż Raby aż do Uścia Solnego, w którym znajduje się bardzo ładny kościół. W drodze do Uścia minąłem pięknie wyremontowany dwór w Bieńkowicach, niestety niedostępny i dość skutecznie schowany wśród drzew. Z Uścia Solnego ruszyłem w stronę Nowego Brzeska jadąc wśród pól drogą, w dużej części remontowaną, wzdłuż której albo już istnieje ścieżka rowerowa albo jest w budowie. Przed samym Nowym Brzeskiem musiałem przeprawić się przez Wisłę. Przeprawę tworzy długi, wąski most z ruchem wahadłowym, na szczęście posiadający chodnik po którym można przejechać nie tamując ruchu samochodów. W Nowym Brzesku na krótko zatrzymałem się przy zabytkowym kościele po czym ruszyłem w stronę Hebdowa, gdzie znajduje się jeden z najstarszych w Polsce zespołów klasztornych. Niestety, z powodu ogrodzenia i rosnących drzew, możliwość oglądania kościoła i klasztoru była bardzo ograniczona, więc nie zatrzymując się zbyt długo ruszyłem w dalszą drogę, obierając sobie za cel niepozorny dworek w Rudnie Dolnym. Z Rudna Dolnego najkrótszą trasą chciałem dostać się do głównej, jednakże na mojej drodze znalazła się przeszkoda w postaci zerwanego mostu nad rzeczką Rudnik. Na szczęście, komuś tak jak i mi, nie chciało się nadkładać drogi, więc przerzucona była nad potokiem prowizoryczna kładka, z której z pewnymi obawami skorzystałem. Po dojechaniu do głównej drogi, szybko dotarłem do Wawrzeńczyc, w których znajduje się wiekowy ale wielokrotnie przebudowywany kościół i budynek mieszkalny, który w przeszłości pełnił funkcję dworu lub oficyny dworskiej. Z Wawrzeńczyc ruszyłem do Igołomi. Niestety musiałem korzystać z głównej, ruchliwej drogi więc gdzie tylko to było możliwe to korzystałem z chodnika, niezbyt jednak przystosowanego do ruchu rowerów. Na szczęście w Igołomi zjechałem z głównej drogi skręcając w lewo do otoczonego parkiem pałacu Wodzickich. Przed bramą wjazdową do zespołu pałacowego znajduje się niepozorny budynek dawnej kuźni zapisany w historii tym, że była inspiracją dla serii grafik Artura Grottgera m.in. przedstawiającą kucie kos przez styczniowych powstańców. Po rzuceniu jeszcze okiem na znajdujący się w Igołomi kościół ruszyłem do pobliskich Kościelnik, gdzie znajduje się inny pałac Wodzickich, jakże jednak inny od tego w Igołomi. W Igołomi pałac jest bardzo zadbany natomiast ten w Kościelnikach ,w wyniku długoletnich zaniedbań bardziej przypomina ruinę niż pałac. Pomimo odzyskania go przez prawowitych właścicieli nie widać (przynajmniej z zewnątrz) postępów w remoncie, bardziej widoczne są efekty prac porządkowych w parku otaczającym pałac. Ostatnim etapem mojej wycieczki były już tylko Niepołomice. W Niepołomicach wielokrotnie już bywałem więc zrobiłem tylko krótką sesję fotograficzną znajdującym się na trasie obiektów, po czym na pobliskim leśnym parkingu zakończyłem wycieczkę.

Na tej trasie przyda Ci się mapa dostępna w naszej aplikacji

Mapa Okolice Krakowa
Okolice Krakowa - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa Krakowa i okolic przedstawia najważniejsze tereny rekreacyjne tego rejonu, m.in. Puszczę Niepołomicką, Dolinki Podkrakowskie i Ojcowski Park Narodowy. Obszar mapy "Okolice Krakowa" zamknięty jest przez Bochnię na wschodzie, Wadowice na...

Mapa Puszcza Niepołomicka
Puszcza Niepołomicka - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa Puszczy Niepomickiej przedstawia rozległy kompleks leśny położony na wschód od Krakowa, w widłach Wisły i Raby. Zasięg mapy wyznaczają: Wawrzeńczyce na północy, Kraków na zachodzie i Bochnia na południowym wschodzie. Jest...

brak wystarczającej ilości ocen

Skomentuj

Zaloguj się, aby komentować i oceniać trasy
Rowerem po Roztoczu
Moja mapa 0