2020-05-18_Czchów-Wojnicz-Czchów

Dodano 18 maja 2020 przez aplikację Android
2020-05-18_Czchów-Wojnicz-Czchów
 • Opis
 • Mapa
 • Punkty

Kod trasy

172777
Pobierz trasę w aplikacji
Wpisz kod w wyszukiwarce

Informacje

 • Rodzaj aktywności: Rower szosowy
 • Stopień trudności: Średni
 • Gwiazdki: 4.9
 • Dystans: 80,5 km
 • Czas trwania: 7 h 20 min
 • Średnia prędkość: 10,96 km/h
 • Przewyższenie: 325,92 m
 • Suma podejść: 3 125,26 m
 • Suma zejść: 3 123,45 m
 • Data: 18 maja 2020
 • Lokalizacja:
983493
zamek w Czchowie
Do niedawna jednym z symboli Czchowa była samotna baszta na wzgórzu zamkowym. Obecnie się to zmieniło albowiem do baszty dobudowano wieżę bramną zrekonstruowaną w jej historycznym obrysie. Odbudowano również część piwnic budynku mieszkalnego oraz nadbudowano również część murów obronnych zamku.
983494
Czchów
przeprawa promowa przez Dunajec w Czchowie
983495
dwór Dunikowskich w Stróżach
W budynku dworskim mieści się Dom Pomocy Społecznej dla kobiet. Obiekt jest zamknięty dla zwiedzających.
983496
dwór w Zdoni
Dwór został wzniesiony w drugiej połowie XIX wieku zapewne z fundacji Justyny Benoe. Na początku XX wieku został przebudowany, uzyskując eklektyczny wystrój elewacji.
983497
Klasztor i kościół pw. Matki Bożej Anielskiej w Zakliczynie
Kościół parafialny pw. Matki Bożej Anielskiej i klasztorny reformatów został wybudowany w latach 1641-1650 z fundacji ówczesnego właściciela Zygmunta Tarły, w celu przeciwstawienia się silnym tu wpływom arian.
983498
zabudowa Zakliczyna
Zabudowa drewniana pochodzi z XVIII–XIX w. i przypomina, jak niegdyś wyglądał Zakliczyn. Dawna zabudowa składała się z drewnianych, parterowych domów, ustawionych szczytami do ulic i rynku. Dachy miały wysunięte okapy, wspierające się na przyściennych słupach słupy te pełniły ważną funkcję, przejmując ciężar więźby dachu ze zrębowych ścian (dzięki takiemu rozwiązaniu można było wymienić układ ścian bez naruszania więźby dachowej). Co ważne technika ta stosowana było jedynie w Zakliczynie.
983499
Zespół dworski w Lusławicach
W 1975 roku zaniedbany XIX-wieczny dwór, niemal zupełnie zniszczony lamus oraz część dawnego parku zakupiło małżeństwo Elżbiety i Krzysztofa Pendereckich.
983500
dwór we Wróblowicach
Dwór we Wróblowicach został wybudowany prawdopodobnie w latach 70 XIX wieku przez Adama Tabaczyńskiego. Jest budowlą murowaną, parterową, nakrytą dachem dwuspadowym, z facjatą w części środkowej.
983501
pałac Stadnickich w Janowicach
Pałac w Janowicach powstał w połowie XIX wieku, w wyniku rozbudowy wcześniejszego dworu. Dwór rozbudowano, nadając mu charakter neogotyckiej rezydencji poprzez dodanie pary cylindrycznych baszt w narożnikach oraz wolnostojącej czworobocznej wieży, połączonej potem z korpusem głównym arkadową galerią.
983502
Widok ze Szczepnowic
983503
dwór w Rzuchowej
Dwór z XVII w. przebudowany i rozbudowany w XIX w. wraz z otaczającym go parkiem. W latach 1858 - 1872 właścicielem dworu był profesor Józef Dietl - rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i prezydent Miasta Krakowa. W 1911 r. dwór stał się własnością Jerzego Matejki, syna Jana. Obecnie mieści się tu placówka Opiekuńczo Wychowawcza PROMYK
983504
dwór w Zgłobicach
W drugiej połowie XIX wieku na miejscu drewnianego wzniesiono murowany dwór, który był w posiadaniu Marszałkowiczów do 1951. r. Po przejęciu przez Skarb Państwa dworu ulokowano w nim szkołę. W 2014 r. ukończono generalny remont budynku i otwarto w nim restaurację i butikowy hotel noszący nazwę „Dwór Prezydencki”.
983505
dwór w Isepie
dwór z I ćwierci XX w., rozbudowany w latach 70-tych
983506
Kościół św. Leonarda w Wojniczu
Obecna świątynia została wybudowana lub przebudowana w XVII wieku. W latach 1892-93 została gruntownie wyremontowana, w tym czasie została również oszalowana.
983507
Kościół św. Wawrzyńca w Wojniczu
Świątynia w najstarszych częściach została zbudowana w stylu gotyckim około połowy XV stulecia. W wyniku pożarów i działań wojennych wielokrotnie remontowana i rozbudowywana
983508
dwór Dąmbskich w Wojniczu
Pałac Dąmbskich w Wojniczu został zbudowany w 1876 roku z inicjatywy Władysława Dąmbskiego. Budowlę w stylu angielskiego neogotyku zaprojektował Karol Polityński. Dookoła pałacu rozciąga się park dworski. Obecnie dwór jest opuszczony i popada w ruinę
983509
dwór w Więckowicach
W Więckowicach znajduje się dwór z 1846 roku należący niegdyś do rodziny Jordanów. Po pożarze pod koniec lat 90. XX wieku budynek przeznaczono do rozbiórki jednak został poddany generalnemu remontowi.
983510
dwór w Wielkiej Wsi
W Wielkiej Wsi, obok kościoła znajduje się odrestaurowany po II wojnie światowej szlachecki dwór rodu Stadnickich z XVIII wieku, w którym mieści się dziś plebania.
983511
ruiny zamku w Melsztynie
Budowę zamku rozpoczęto w 1347 r. W ciągu wieków zamek wielokrotnie zmieniał właściceli jak i wygląd. Zamek uległ zniszczeniu w czasie konfederacji barskiej w 1770 roku od kiedy to pozostawał w ruinie. Do dzisiaj zachowały się trzy ściany głównej wieży mieszkalnej z widocznymi gotyckimi i renesansowymi obramieniami w oknach. Na wschód od wieży znajdują się resztki budynku mieszkalnego, murowanej cysterny na wodę i murów obronnych. Od 2008 roku zamek należy do gminy Zakliczyn, która rozpoczęła zabezpieczanie i ratowanie zabytku.
983512
kościół pw. Nawiedzenia NMP w Domosławicach
Barokowo -klasycystyczny kościół powstał na miejscu wcześniejszej kaplicy w latach 1789–1796 a do jego budowy użyto kamieni pochodzących z rozbiórki zamku znajdującego się w pobliskim Melsztynie. Podczas renowacji kościoła w 1863 roku dobudowano do niego drewnianą wieżę.
983513
dwór w Biskupicach Melsztyńskich
Obecny budynek dworski w Biskupicach Melsztyńskich składa się z dwóch części – XIX wiecznego klasycystycznego dworu oraz oficyny, która być może jest pozostałością wcześniej istniejącego tu dworu. Obecnie dwór jest opuszczony.
983514
kościół pw. św. Michała Archanioła w Złotej
W XVII w. Złota została własnością rodu Tarłów, którzy ufundowali w 1649 r. nowy drewniany kościół pw. św. Michała Archanioła. Jest to jednonawowy budynek konstrukcji zrębowej z wieżą konstrukcji słupowej. Kościół był częściowo przebudowany w XIX wieku.
983515
kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Jurkowie
Modrzewiowy kościółek w Jurkowie istniał już przed 1578 r. Odnowiony lub wzniesiony został na nowo w XVIII w. Jest to jednonawowa budowla kryta gontem. Przeważające, barokowe wyposażenie pochodzi w przełomu XVII i XVIII w.
Następna wycieczka i kolejne obiekty do zobaczenia. Plan był ambitny lecz zdawałem sobie sprawę z tego, że trudny do zrealizowania. Jeśli w przypadku zabytkowych kościołów zwykle nie ma problemu z oglądnięciem ich z zewnątrz tak w przypadku dworów i pałaców sytuacja jest znacznie gorsza. Często znajdują się w rękach prywatnych, niektóre z nich zamienione są w twierdze i zobaczenie ich graniczy z cudem. Tak też było i podczas tej wycieczki. Nie udało mi się zobaczyć nawet kawałka dworu w Stróży i Lusławicach. Z odległości i zza ogrodzenia udało mi się rzucić okiem na dwory w Zdoni, Wróblowicach, Isepie, Więckowicach i na remontowany właśnie pałac w Janowicach. Bez większych problemów udało się natomiast obejrzeć dwory w Rzuchowej, Zgłobicach, w Wojniczu Wielkiej Wsi i w Biskupicach Melsztyńskich. Z wszystkich w/w dworów czy pałaców tylko dwory w Wojniczu i Biskupicach Melsztyńskich są opuszczone, pozostałe albo są zamieszkałe albo ma w nich siedzibę jakaś instytucja czy firma. Na trasie mojej wycieczki znalazły się też dwa zamki. Jeden w Czchowie, drugi w Melsztynie. Oba zamki (a w zasadzie ich pozostałości) są udostępnione do zwiedzania przy czym w Czchowie niedawno zakończyła się rekonstrukcja części zamku natomiast w Melsztynie trwają właśnie prace zabezpieczające przed dalszą degradacją i związane z częściową rekonstrukcją. Podczas wycieczki nie obyło się także od niespodzianek. Niespodzianką był kilkukilometrowy podjazd z Janowic do Lubinki jednakże wysiłek wynagrodzony był wspaniałym widokiem z góry. Drugą niespodzianką było gruntowne rozkopanie rynku w Zakliczynie co trochę utrudniło poruszanie się po miejscowości i zobaczenie charakterystycznej dla niej zabudowy.

Na tej trasie przyda Ci się mapa dostępna w naszej aplikacji

Mapa Beskid Wyspowy i Gorce
Beskid Wyspowy i Gorce - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa turystyczna "Beskid Wyspowy i Gorce" swoim zasięgiem obejmuje Beskid Wyspowy, Pogórze Wiśnickie, wschodnią część Pogórza Wielickiego oraz całe Gorce wraz z Gorczańskim Parkiem Narodowym.

brak wystarczającej ilości ocen

Skomentuj

Zaloguj się, aby komentować i oceniać trasy
Rowerem po Roztoczu
Moja mapa 0