Trasa rowerowa nr 1 - Jaworzyna Krynicka

5,3 km 459,61 m 24,12 m