ROWEROWE PRZYWITANIE WIOSNY - ŁĄKI STUDZIENIECKIE - TURYSTYCZNIE

57,3 km 2 158,91 m 2 158,65 m