Mapy turystyczne w aplikacji

Zapraszamy na Szlaki Małopolski z PTTK!

Ruszyły dwa portale internetowe prezentujące szlaki turystyczne Małopolski. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Krakowie stworzył wirtualne przewodniki – Geoportal i Portal Krajoznawczy – które umożliwiają szczegółowe planowanie wycieczek pieszych, rowerowych, narciarskich i innych oraz dostarczają rzetelnej informacji krajoznawczej o regionie, a zwłaszcza o atrakcjach znajdujących się na szlakach turystycznych.

Geoportal (http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/geoportal) jest zaawansowanym narzędziem, które dostarcza przestrzennej informacji o szlakach turystycznych w Małopolsce. Szlaki zostały zwizualizowane na szczegółowych mapach i zdjęciach satelitarnych. Geoportal daje możliwość planowania tras, określania długości, wysokości, przewyższeń, podaje informacje o rodzaju i kolorze szlaków. Pozwala na wiele sposobów analizować informacje – jest po prostu wielofunkcyjną, wirtualną mapą Małopolski.

Portal Krajoznawczy (http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl) jest uzupełnieniem informacji przestrzennej, którą oferuje Geoportal, o wiedzę krajoznawczą. Pozwala zapoznać się z ciekawymi informacjami na temat atrakcji przyrodniczych, historycznych i wielu innych, w które Małopolska jest wyjątkowo bogata.

Inicjatywa jest częścią projektu pt. „Szlaki turystyczne w Małopolsce – integracja różnorodnych szlaków i innych atrakcji turystycznych w spójny kompleksowy produkt regionalny” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Projekt ma przyczynić się do rozwoju oferty i produktu dla turystyki aktywnej, bazującej i wykorzystującej w sposób zintegrowany różnorodne zasoby i walory: naturalne, krajobrazowe, przyrodnicze, kulturowe oraz istniejącą i rozwijaną infrastrukturą szlaków w Małopolsce.

Opublikowano 15 maja 2014 przez admin