Mapy turystyczne w aplikacji

Ubezpieczenia w podróży – co warto wiedzieć

Ubezpieczenie w podróży to kwestia, z którą warto się bardziej szczegółowo zapoznać. Mimo tego, iż większość biur podróży w cenę wycieczki wlicza już pakiet ubezpieczeniowy, należy zwrócić się do konsultanta po nieco więcej danych, ponieważ może się okazać, że nasz pakiet ubezpieczeniowy nie jest wystarczający. Na co zwracać uwagę podczas wykupywania ubezpieczenia i jak nie dać się oszukać – o tym w dalszej części artykułu.

fot. www.sxc.hu

Jak już wspomnieliśmy we wstępie, biura podróży oferują podróżnym pakiet ubezpieczeniowy, jeśli jednak nie spełnia on naszych wymagań, możemy zwrócić się do towarzystwa ubezpieczeniowego w celu wykupienia dodatkowego pakietu. Warianty świadczeń dzielą się na dwie grupy: podstawowe i dodatkowe. Nie każde towarzystwo ma w swojej ofercie pakiet rozszerzony, należy więc zapoznać się z poszczególnymi propozycjami, aby wybrać tę, która spełni wszystkie nasze wymagania. W pakietach podstawowych zawiera się ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie bagażu oraz assistance. O ile trzy pierwsze z tych świadczeń są powszechnie znane, o tyle nazwa „assistance” może brzmieć nieco bardziej skomplikowanie. Zawierają się tutaj różne udogodnienia, na przykład pomoc w przypadku kradzieży lub zorganizowanie wcześniejszego powrotu do kraju z powodu poważnych wydarzeń losowych. Odnośnie ubezpieczenia zdrowotnego warto wiedzieć, że aby móc korzystać z pomocy służby zdrowia podczas pobytu zagranicą, należy przed wyjazdem wyrobić sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Narodowy Fundusz Zdrowia, wystawiając ten dokument, zobowiązuje się do poniesienia kosztów naszego leczenia. Niestety, towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić pokrycia kosztów leczenia, kiedy przed wyjazdem zaistniały przeciwwskazania do jego odbycia oraz kiedy choroba rozpoczęła się jeszcze w kraju. Bardzo często zdarza się, że z tych właśnie przyczyn nie możemy skorzystać ze swoich świadczeń. Mimo wszystko, warto jednak zachować wszystkie dokumenty i faktury dotyczące leczenia, które będą później podstawą do ubiegania się o zwrot kosztów. Najważniejsze pytania, jakie warto zadać przed wyborem ubezpieczenia dotyczą tego, czy polisa pokryje koszty leczenia oraz koszty pobytu rodziny za granicą w przypadku naszej dłuższej hospitalizacji. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie kosztów ratownictwa, ubezpieczenie ryzyka amatorskiego uprawiania windsurfingu, wspinaczki górskiej, narciarstwa, ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków przy wyczynowym uprawianiu sportów ekstremalnych, ubezpieczenie sprzętu specjalistycznego, np. fotograficznego lub sprzętu do nurkowania. Te opcje są szczególnie ważne i atrakcyjne dla osób, które swoje wakacje planują spędzić aktywnie, a nawet ekstremalnie. Jeśli na wakacje zabieramy ze sobą kosztowny sprzęt, to warto pomyśleć o jego ubezpieczeniu. Ochroną objęte wówczas będzie jego uszkodzenie lub całkowite zniszczenie, a także utrata spowodowana wypadkiem lub zdarzeniami losowymi (pożar, powódź itp.).

fot. www.sxc.hu

Pakiety dodatkowo oferowane przez towarzystwa ubezpieczeń to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie kosztów ratownictwa, ubezpieczenie ryzyka amatorskiego uprawiania windsurfingu, wspinaczki górskiej, narciarstwa, ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków przy wyczynowym uprawianiu sportów ekstremalnych, ubezpieczenie sprzętu specjalistycznego, np. fotograficznego lub sprzętu do nurkowania. Te opcje są szczególnie ważne i atrakcyjne dla osób, które swoje wakacje planują spędzić aktywnie, a nawet ekstremalnie. Jeśli na wakacje zabieramy ze sobą kosztowny sprzęt, to warto pomyśleć o jego ubezpieczeniu. Ochroną objęte wówczas będzie jego uszkodzenie lub całkowite zniszczenie, a także utrata spowodowana wypadkiem lub zdarzeniami losowymi (pożar, powódź itp.).

Przydatne może także okazać się ubezpieczenie kosztów rezygnacji z uczestnictwa w wycieczce. Będziemy wówczas mieli gwarancję, że poniesione przez nas koszty (przykładowo zaliczka) zostaną zwrócone, jeśli będziemy zmuszeni z przyczyn losowych zrezygnować z wyjazdu. Szczegóły tego pakietu są opisane w jego warunkach (OWU), a żeby z niego skorzystać powinniśmy nasz przypadek precyzyjnie udokumentować.

fot. www.sxc.hu

Dobranie odpowiedniego pakietu ubezpieczenia, spełniającego nasze wymagania, niestety nie chroni nas przed ewentualnym poniesieniem zaistniałych kosztów. Wiele jest przyczyn, przez które towarzystwo ubezpieczeniowe nie uruchomi polisy. Jeśli osoba ubezpieczona była pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, lub kiedy działała wbrew miejscowemu prawu, to nie ma żadnych szans na to, że ubezpieczenie pokryje koszty strat. Towarzystwo ubezpieczeniowe może także wykazać rażące zaniedbanie, które wpłynęło na niekorzystny dla ubezpieczonego rozwój wypadków. Pamiętajmy zatem o tym, że ubezpieczenie nie daje nam stuprocentowej gwarancji. Warto jednak w nie zainwestować, aby mieć spokojniejsze wakacje i nie zaprzątać sobie głowy ewentualnym uszkodzeniem sprzętu, bagażu lub kosztami związanymi z wizytą u lekarza.

Natalia Szymonowska

Opublikowano 29 sierpnia 2012 przez admin