Mapy turystyczne w aplikacji

Szlaki tematyczne na pograniczu polsko-słowackim

 

Szlaki wytyczone w terenie przez jednostki samorządowe czy stowarzyszenia turystyczne mają nieocenione wprost znaczenie w rozwoju turystyki. Dbałość o ich ciągłość i dostępność jest dużym wyzwaniem, a na twórcach i opiekunach spoczywa niemała odpowiedzialność. Turyści przemierzający dany szlak niekiedy nie szczędzą krytyki, co zazwyczaj motywuje do jeszcze bardziej systematycznej pracy nad wyglądem szlaku. Wyzwaniem jest nie tylko dbałość o szlak, ale przede wszystkim utworzenie nowego. Coraz więcej uwagi przywiązuje się do szlaków tematycznych, związanych z konkretnym typem obiektów turystycznych, postaciami historycznymi czy też zabytkami kultury niematerialnej. szlaki-tematyczne-1.jpg

Głównym celem tworzenia i utrzymywania takich szlaków w należytej formie jest prezentacja kulturowego dorobku danej okolicy oraz łączenie miejscowości i obiektów we wspólny wątek. Ma to również pozytywny wpływ na mieszkańców, którzy mają poczucie solidarności i wspólnoty z sąsiadami, niekiedy wspólnie dbając o dobro szlaku. Turystom zaś dana jest możliwość przemierzania szlaku zgodnego z ich zainteresowaniami: szlaki zostały bowiem oficjalnie podzielone na siedem kategorii: historyczno-archeologiczne, etnograficzne i kulturowe, szlaki zabytków architektury i przemysłu, szlaki śladami wielkich postaci, szlaki wodne i szlaki górskie oraz szlaki przyrodnicze. 

Na pograniczu polsko-słowackim istnieje wiele zróżnicowanych szlaków tematycznych, które zainteresować mogą szeroką grupę turystów. Jednym z ciekawszych jest Szlak Świątyń Karpackich, który liczy 150 km długości i biegnie ze słowackiego Stropkova do Krosna, przez przejście graniczne w Barwinku. Szlak ten przecina dwadzieścia osiem miejscowości, w których znajdują się cenne kościoły katolickie, greckokatolickie, prawosławne i synagogi. Szlak ten łączy zatem wiele kultur i pozwala na zapoznanie się z ich specyfiką i wymiarem sakralnym. Wśród zabytków objętych szlakiem jest między innymi XIV-wieczny kościół rzymskokatolicki w Stropkovie, XVII-wieczna cerkiew greckokatolicka w Gribovie, barokowy kościół w Dukli, kościół farny w Krośnie i zespół klasztorny w Miejscu Piastowym. 

szlaki-tematyczne-3.jpgMiłośników muzeów może zainteresować transgraniczny szlak rowerowy Beskidzkie Muzea, który wiedzie przez powiat krośnieński w Polsce, okresy Svidnik, Stropkov i Humenne na Słowacji. Łączna długość trasy wynosi 321 km, z czego po stronie polskiej – 235 km, a po stronie słowackiej 86 km. Nie trzeba jednak pokonywać całego szlaku za jednym razem, ponieważ został on mądrze podzielony na 13 tras, co znacznie ułatwia jego przemierzanie. Szlak ten ma szczególne znaczenie, ponieważ w związku z burzliwymi losami pogranicza polsko-słowackiego na tym terenie ocalało niewiele obiektów zabytkowych. Jego rolą jest prowadzenie turysty przez muzea, które z należytą starannością zachowują ślady historii i dawnego życia w tych okolicach. Na szlaku znajdziemy kilka muzeów w Krośnie (m.in. Muzeum Podkarpackie i Muzeum Rzemiosła), Muzeum wsi Odrzykoń, Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, skansen w słowackim Svidniku czy też Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy'ego Warhola w Medzilaborcach.

 

Decydując się na zwiedzanie pogranicza polsko-słowackiego mamy wiele możliwości: od poznawania pojedynczych miejscowości i znajdujących się w nich zabytków, po przemierzanie niezwykle ciekawych i urozmaiconych szlaków tematycznych. Coraz bogatsza oferta turystyczna i kulturowa tego obszaru sprawia, że z roku na rok wzrasta liczba turystów, którzy decydują się na krótszą bądź dłuższą wizytę. Warto zatem podjąć słuszną decyzję i wybrać któryś ze szlaków – kto wie, jaka niezwykła przygoda spotka nas po drodze...

 

CARPATHIA to coś więcej niż marka terytorialna, to sposób myślenia o Karpatach. Przyłącz się do nas, aby współtworzyć gospodarczy znak jakości Karpat, który skupia najlepsze produkty, atrakcje i usługi o charakterze karpackim.

Więcej informacji o CARPATHII uzyskasz:

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

www.karpacki.pl

www.visitcarpathia.com

www.wedrowaniebezplecaka.visitcarpathia.com

logotypyprojektzbiorczy.jpg

 

Opublikowano 11 października 2018 przez admin