Mapy turystyczne w aplikacji

Polak oszczędny, ale czy słusznie? Ubezpieczenia w podróży

Problemy zdrowotne to ponad 80 proc. wszystkich szkód zgłaszanych ubezpieczycielom w podróży. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego zapewnia wyjeżdżającym refundację tylko podstawowych świadczeń na terenie UE, a i te są różne w zależności od kraju. Mając świadomość tego problemu, biura podróży oferują dodatkowe ubezpieczenia, jednak okazują się one często niewystarczające. Wszystko zależy od kwot. Na zakup dodatkowego pakietu decyduje się obecnie tylko co piąty wyjeżdżający za granicę.


 

Rynkowe standardy ubezpieczenia

Z analizy Travelplanet.pl, największego pośrednika biur podróży wynika, że touroperatorzy oferują najczęściej ubezpieczenia pokrywające koszty leczenia na maksymalną sumę 20 000 EUR, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków od 3 000 do 10 000 PLN, a nieliczni tylko ubezpieczenie bagażu od kradzieży do 1 000 PLN lub koszty poszukiwania i ratownictwa maksymalnie do 5 000 EUR. Czy jest to na pewno wystarczające?

 

Realne koszty są dużo wyższe

  • Ubezpieczenie KL (koszty leczenia) są bardzo istotne w przypadku, gdy ulegamy wypadkowi. KL powinno wynosić min. 40 000 EUR. Rzeczywiste koszty przebywania na oddziale szpitalnym mogą osiągnąć wysokie kwoty, np. dzienny pobyt na oddziale we francuskim szpitalu to koszt rzędu ok. 400 EUR za każdą dobę, natomiast na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej nawet 2.500 EUR. Kosztowne jest także doraźne leczenie schorzeń, np. 8-dniowy pobyt w szpitalu w Grecji spowodowany kamicą nerkową, to koszt rzędu 12 000 EUR. Generalnie ubezpieczenie w kwocie 20 000 EUR wydaje się być wystarczające. Jednak w przypadku poważnych wypadków, kwota ta jest już kroplą w morzu rzeczywistych potrzeb. Na ubezpieczeniu kosztów leczenia nie warto więc oszczędzać zwłaszcza, że podwyższenie tej sumy nie stanowi dużej różnicy w samej składce, gdyż przy pakietach z ubezpieczeniem KL na kwoty od 40 000 do 80 000 EUR, koszt ubezpieczenia zaczyna się od kilku złotych dziennie na osobę, w zależności od wybranego regionu świata.
  • Ubezpieczenie NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków), które jest związane z ochroną majątkową zdrowia i życia, powinno być nie mniejsze niż 6 000 EUR. Związane jest z utratą zdrowia na skutek nieszczęśliwego wypadku, np. długa rehabilitacja. Im wyższa kwota ubezpieczenia, tym skutki wypadku będą dla nas mniej dotkliwe finansowo.
  • Ubezpieczenie OC (odpowiedzialność cywilna), które pokrywa szkody wyrządzone osobom trzecim, powinno wynosić nawet 100 000 EUR. Zabezpiecza sytuacje powstałe na cudzym mieniu lub osobie z naszej winy. Np. podczas wypadku komunikacyjnego spowodowanego przez nas, poszkodowana zostanie inna osoba, może się ona domagać od nas rekompensaty kosztów leczenia lub odszkodowania nawet na drodze sądowej. Ubezpieczenie OC zabezpiecza właśnie takie roszczenia osób przez nas poszkodowanych.
  • Ubezpieczenie kosztów poszukiwania i ratownictwa w górach i na morzu, powinno być na kwotę nie mniejszą niż 6 000 EUR, gdyż np. sam start śmigłowca ratunkowego wycenia się na 5 000 EUR.

Warto zwrócić także uwagę na limity kwotowe w przypadku transportu ubezpieczonego lub zwłok do kraju zamieszkania, co jest dosyć dużym kosztem i np. transport pacjenta ze złamaną nogą z Chin do Polski kosztuje 12 000 EUR.

Nie tylko zdrowie

Dosyć częstą sytuacją jest opóźnienie odlotu samolotu, zgubienie przez przewoźnika bagażu, czy też przetransportowanie go w inne miejsce. W takich przypadkach, mając odpowiednie ubezpieczenie, podróżny może kupić przedmioty pierwszej potrzeby, koszty których zwróci później ubezpieczyciel. Wyjeżdżając na wakacje nie powinniśmy się też martwić o nasze mieszkanie pozostawione bez opieki. Ubezpieczenie od włamania z kradzieżą na czas podróży daje gwarancję zwrotu poniesionych kosztów za wszelkiego rodzaju sprzęt audiowizualny, fotograficzny, elektroniczny, komputerowy, urządzenia gospodarstwa domowego, czy nawet meble.

Co powinno być w pakiecie ubezpieczenia

Najgorszą chyba sytuacją jest taka, w której wykupując dodatkowe ubezpieczenie, spotyka nas nieprzyjemne zdarzenie, na które się akurat nie ubezpieczyliśmy lub wartość naszego ubezpieczenia jest zbyt niska i nie wystarczy na pokrycie kosztów. Biorąc pod uwagę rzeczywiste koszty najczęstszych zdarzeń losowych, ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych powinny być odpowiednio skalkulowane. Dobrze przygotowane pakiety powinny zawierać, poza kosztami leczenia na poziomie 80 000 EUR, ubezpieczenie od rezygnacji z imprezy turystycznej, ochronę podczas amatorskiego uprawiania sportów, odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym za szkody na osobie i rzeczy, pomoc przy opóźnieniu lotu, zwrot gotówki w przypadku napadu i kradzieży przy bankomacie, czy też zabezpieczenie mienia pozostawionego w miejscu zamieszkania. Podczas podróży właśnie taki zakres ochrony, może być najbardziej pożądany.

Problemem większości polskich turystów jest brak przezorności. O ile w krajach Europy Zachodniej, niezbędnym krokiem przy rezerwacji wyjazdu jest wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia, u nas sprawy bezpieczeństwa zostawiane są samym sobie. Myślenie „jakoś to będzie’’ niestety wciąż dominuje. W przypadku wystąpienia za granicą nieoczekiwanego zdarzenia, związanego z koniecznością zorganizowania pomocy czy też leczenia, koszty mogą być znaczące. Warto więc wybrać odpowiedni zakres i kwoty ubezpieczenia, dopasowane do charakteru naszego, nawet krótkiego wyjazdu.

Opublikowano 7 kwietnia 2014 przez admin