category-icon

Smerek Kalnica Stokowka Smerek

18 km
1 h 57 min
160 m

CHARAKTERYSTYKA TRASY

2017-05-28
category-icon
18 km
160 m
153 m
Średni
1 h 57 min
3.9/6

Komentarze

NA TEJ TRASIE PRZYDA CI SIĘ MAPA Z NASZEJ APLIKACJI

Bieszczady - Cisna i okolice
MAPA TURYSTYCZNA W APLIKACJI TRASEO
Bieszczady - Cisna i okolice

Mapa Bieszczadów w okolicach Cisnej - miejscowość jest  wcentralnej części mapy. Na mapie znajdują się miejscowości: Jabłonki, Zatwarnica, Łopienka, Wetlina, Balnica. Znajdziemy tu trasy rowerowe, szlaki piesze i ścieżki przyrodniczo-edukacyjne. Podane są długości czasu przejść. Rok wydania 2022

Bieszczady Połoniny
MAPA TURYSTYCZNA W APLIKACJI TRASEO
Bieszczady Połoniny

Mapa swym zasięgiem obejmuje najciekawsze pasma górskie Bieszczadów. Są tu wszystkie połoniny: Wetlińska, Caryńska, Bukowska, Dźwinicka, Tarnica, Szeroki Wierch, Mała i Duża Rawka oraz Pasmo Jeleniowatego (obok Mucznego) z nowo wybudowaną wieżą widokową. Pokazano tu wszystkie szlaki i ścieżki dydaktyczne z ich  długościami i czasami przejść. Przy trasach rowerowych podano ich długości. Ponadto na mapie zaznaczono wszystkie informacje potrzebne turyście.
W części opisowej mapy, wzbogaconej fotografiami, zawarto informacje o pasmach i szczytach górskich oraz miejscowościach tu położonych. 

Bieszczady - Bieszczadzki Park Narodowy
MAPA TURYSTYCZNA W APLIKACJI TRASEO
Bieszczady - Bieszczadzki Park Narodowy

Mapa swym zasięgiem obejmuje obszar od Woli Michowskiej do Tarnawy Niżnej oraz od Worka Bieszczadzkiego do Jeziora Solińskiego. Są tu wszystkie połoniny: Wetlińska, Caryńska, Bukowska, Dźwinicka, Tarnica, Szeroki Wierch, Mała i Duża Rawka oraz Pasmo Jeleniowatego (obok Mucznego) z nowo wybudowaną wieżą widokową. Worek Bieszczadzki pokazano na osobnym kartoniku.  Pokazano tu wszystkie szlaki i ścieżki dydaktyczne z ich długościami i czasami przejść. Przy trasach rowerowych podano ich długości. Ponadto na mapie zaznaczono wszystkie informacje potrzebne turyście. 

Bieszczady
MAPA TURYSTYCZNA W APLIKACJI TRASEO
Bieszczady

Mapa Bieszczady zamyka się w granicach: Lesko i Ustrzyki Dolne na północy, Komańczę na zachodzie, granicę z Ukrainą na wschodzie. Na południu nowe wydanie zostało poszerzone o fragment Parku Narodowego Połoniny po stronie słowackiej. Obszar mapy obejmuje: Bieszczadzki Park Narodowy, Jezioro Solińskie i Myczkowieckie, Góry Sanocko-Turczańskie, fragment pogórzy (Bukowskie i Leskie) oraz najpopularniejsze miejscowości turystyczne: Ustrzyki Górne i Dolne, Wetlina, Cisna, Komańcza, Solina, Lesko. Rok wydania 2024

Bieszczadzkie pogranicze polsko-słowacko-ukraińskie
MAPA TURYSTYCZNA W APLIKACJI TRASEO
Bieszczadzkie pogranicze polsko-słowacko-ukraińskie

Obszar mapy Bieszczadzkie Pogranicze od północy wyznaczają Komańcza i Zatwarnica, od zachodu - słowackie Medzilaborce, od wschodu- Przełęcz Użocka („worek bieszczadzki”), od południa Snina i słowacko-ukraińskie przejście graniczne Ubla. 
Na mapie zaprezentowana jest cała trasa samochodowa z Bieszczadów na stronę słowacką i dalej na Ukrainę. Rowerem możemy dodatkowo przekroczyć granicę wygodną drogą z Cisnej przez Przełęcz nad Roztokami (Przeł. Ruska), a poza parkiem istnieje kilka innych możliwości przejazdów terenowych. Mapa obejmuje aż 3 parki narodowe: Bieszczadzki Park Narodowy, Park Narodowy Połoniny oraz częściowo Użański Park Narodowy. Wydanie mapy poprzedziła gruntowna weryfikacja terenowa oraz konsultacje ze „znawcami” terenu, efektem czego jest aktualna sieć szlaków turystycznych, dokładna lokalizacja zabytków architektury sakralnej, cmentarzy wojennych, pomników przyrody i innych ciekawych obiektów. Dużo uwagi poświęciliśmy na weryfikację i odpowiednią klasyfikację sieci dróg - wyróżniając te wyasfaltowane i szutrowe (utwardzone). Zrobiliśmy to z myślą o rowerzystach. Wskazaliśmy również miejsca zakazu wjazdów dla pojazdów samochodowych. Na mapie zastosowano cieniowanie w celu uzyskania wrażenia plastyczności rzeźby terenu. Mapę offline można zakupić w aplikacji Traseo na urządzenia mobilne. Rok wydania 2017

Zielony Rower – Greenway Karpaty Wschodnie
MAPA TURYSTYCZNA W APLIKACJI TRASEO
Zielony Rower – Greenway Karpaty Wschodnie

Międzynarodowy Szlak Dziedzictwa Przyrodniczo-Kulturowego „Zielony Rower” – Greenway Karpaty Wschodnie

Mapa szlaku rowerowego uruchomionego w roku 2004 przez Grupą Partnerską „Zielone Bieszczady” - nieformalne trójsektorowe partnerstwo (organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, partnerzy biznesowi), powstałe w celu zrównoważonego rozwoju przygranicznych polsko-słowacko-ukraińskich.

Wyznakowano wówczas prawie 900 km szlaków po polskiej i słowackiej części obszaru wokół Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie” (utworzonego w latach 90. XX w. przez UNESCO na styku najcenniejszych przyrodniczo fragmentów Polski, Słowacji i Ukrainy).

Szlak „Zielony Rower” powstał zgodnie z filozofią greenways – wielofunkcyjnych, zielonych szlaków służących niezmotoryzowanym użytkownikom, prowadzących wzdłuż naturalnych korytarzy ekologicznych lub historycznych tras handlowych, które są zarządzane przez miejscowe społeczności w celu pobudzania zrównoważonego rozwoju i promocji zdrowego stylu życia. Zielone szlaki tworzą ramy dla realizacji lokalnych inicjatyw społecznych i projektów związanych z ochroną przyrody i krajobrazu, zachowaniem dziedzictwa kulturowego, turystyką przyjazną dla środowiska i zrównoważonym transportem.

Obecnie po stronie polskiej oznakowanie w terenie praktycznie przestało istnieć, a całe przedsięwzięcie wymaga modernizacji i rewitalizacji. Zadania tego podjęła się Fundacja Bieszczadzka. Prezentowane na mapie trasy, to nieoznakowane jeszcze propozycje nowych przebiegów Szlaku „Zielony Rower” GKW, które uwzględniają zmiany jakie zaszły po 20 latach, przede wszystkim kilkukrotnie bardziej intensywny ruch samochodowy. Są pomyślane tak, aby pokazać najatrakcyjniejsze przyrodniczo i kulturowo fragmenty Bieszczadów, w jak najmniejszym stopniu zagrażając bezpieczeństwu poruszających się po szlaku rowerzystów.

Mapa pokazuje również bardzo dobrze oznakowany ok. 50 km odcinek szlaku Zelený bicykel - Greenway Východné Karpaty na Słowacji - na obszarze Bukovskich Vrchów. Prezentuje też koncepcyjny przebieg szlaku Зелений велосипед Greenway Східні Карпати w ukraińskiej części Karpat Wschodnich.

Mapa w aplikacji powstała w ramach projektu Szlak "Zielony Rower" Greenway Karpaty Wschodnie – reaktywacja, realizowanego przez Fundację Bieszczadzką ze środków Narodowego Funduszu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu NOWE FIO na lata 2021-2030.

logotypy-aplikacja-zielony-rower.jpg