Zielony Rower – Greenway Karpaty Wschodnie

Zielony Rower – Greenway Karpaty Wschodnie

Traseo

Międzynarodowy Szlak Dziedzictwa Przyrodniczo-Kulturowego „Zielony Rower” – Greenway Karpaty Wschodnie

Mapa szlaku rowerowego uruchomionego w roku 2004 przez Grupą Partnerską „Zielone Bieszczady” - nieformalne trójsektorowe partnerstwo (organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, partnerzy biznesowi), powstałe w celu zrównoważonego rozwoju przygranicznych polsko-słowacko-ukraińskich.

Wyznakowano wówczas prawie 900 km szlaków po polskiej i słowackiej części obszaru wokół Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie” (utworzonego w latach 90. XX w. przez UNESCO na styku najcenniejszych przyrodniczo fragmentów Polski, Słowacji i Ukrainy).

Szlak „Zielony Rower” powstał zgodnie z filozofią greenways – wielofunkcyjnych, zielonych szlaków służących niezmotoryzowanym użytkownikom, prowadzących wzdłuż naturalnych korytarzy ekologicznych lub historycznych tras handlowych, które są zarządzane przez miejscowe społeczności w celu pobudzania zrównoważonego rozwoju i promocji zdrowego stylu życia. Zielone szlaki tworzą ramy dla realizacji lokalnych inicjatyw społecznych i projektów związanych z ochroną przyrody i krajobrazu, zachowaniem dziedzictwa kulturowego, turystyką przyjazną dla środowiska i zrównoważonym transportem.

Obecnie po stronie polskiej oznakowanie w terenie praktycznie przestało istnieć, a całe przedsięwzięcie wymaga modernizacji i rewitalizacji. Zadania tego podjęła się Fundacja Bieszczadzka. Prezentowane na mapie trasy, to nieoznakowane jeszcze propozycje nowych przebiegów Szlaku „Zielony Rower” GKW, które uwzględniają zmiany jakie zaszły po 20 latach, przede wszystkim kilkukrotnie bardziej intensywny ruch samochodowy. Są pomyślane tak, aby pokazać najatrakcyjniejsze przyrodniczo i kulturowo fragmenty Bieszczadów, w jak najmniejszym stopniu zagrażając bezpieczeństwu poruszających się po szlaku rowerzystów.

Mapa pokazuje również bardzo dobrze oznakowany ok. 50 km odcinek szlaku Zelený bicykel - Greenway Východné Karpaty na Słowacji - na obszarze Bukovskich Vrchów. Prezentuje też koncepcyjny przebieg szlaku Зелений велосипед Greenway Східні Карпати w ukraińskiej części Karpat Wschodnich.

Mapa w aplikacji powstała w ramach projektu Szlak "Zielony Rower" Greenway Karpaty Wschodnie – reaktywacja, realizowanego przez Fundację Bieszczadzką ze środków Narodowego Funduszu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu NOWE FIO na lata 2021-2030.

logotypy-aplikacja-zielony-rower.jpg

Kraj
Polska, Słowacja, Ukraina

Skala
1:50 000

Zielony Rower – Greenway Karpaty Wschodnie
Niestety, nie znaleźliśmy żadnych map spełniających Twoje kryteria.