category-icon

Pszowski Szlak Pamięci

6.4 km
44 min
65 m
Pszów

CHARAKTERYSTYKA TRASY

2021-06-18
Pszów
category-icon
6.4 km
65 m
75 m
Łatwy
44 min
4/6
Pszowski Szlak Pamięci. Długość trasy wynosi 6,2 km z zaznaczeniem poszczególnych obiektów opisanych skrótowo w celu zaznajomienia się z historią i wydarzeniami związanymi z danym pomnikiem. (Pełny opis znajduje się na stronie: http://pszow.pl/strona-229-pszowski_szlak_pamieci.html Czas przejścia całej trasy to ok. 2 godz. w pięknym zróżnicowanym pagórkowato terenie. W celu łatwiejszego rozpoznania poszczególnych miejsc w opisie ponumerowano dany obiekt. Nr 1. Pomnik Franciszka Chrószcza – śląskiego Drzymały. (N50° 02.509' E18° 24.208') Nr 2. Pomnik powrotu Górnego Śląska do Polski. (N50° 02.412' E18° 23.680') Nr 2a. Tablica poświęcona św. Janowi Pawłowi II. (N50° 02.395' E18° 23.692') Nr 3. Miejsce rozstrzelania Józefa Tytki i powstańców śląskich. (N50° 02.324' E18° 23.696') Nr 4. Pomnik czynu powstańczego przy kościele. (N50° 02.441' E18° 23.647') Nr 5. Pomnik Edwarda Łatki. (N50° 02.479' E18° 23.640') Nr 6. Pszowski cmentarz przy ulicy Bohaterów Westerplatte na tzw. Przymiarkach. Spoczywa tu trzech zasłużonych dla miasta osób. * Henryk Rzodeczko (N50° 02.486' E18° 23.424') * Franciszek Jaźwiec (N50° 02.464' E18° 23.420'). * Paweł Włoczek (N50° 02.451' E18° 23.424') Nr 7. Krzyż na ulicy POW. (N50° 02.454' E18° 23.162') Nr 8. Kalwaria Pszowska (N50° 02.925' E18° 23.728'). Nr 9. Widok na budynek byłej maszyny wyciągowej szybu Ignacy. (N50° 03.139' E18° 23.832') Nr 10. Pomnik poległych Polaków na Pszowskiej Kalwarii. (N50° 03.205' E18° 23.911') Nr 11. Widok na budynek maszyny wyciągowej i były szyb Chrobry I oraz elektrociepłownię KWK „Anna”. (N50° 02.770' E18° 23.295') Nr 12. „Lamżowiec”. (N50° 02.656' E18° 23.330') Nr 13. Budynek byłej dyrekcji KWK „Anna”. (N50° 02.622' E18° 23.508') Nr 14. Budynek byłej maszyny wyciągowej szybu Jan i łaźni kobiecej. (N50° 02.622' E18° 23.508') Nr 15. Wieża szybu Jan. (N50° 02.622' E18° 23.508') Nr 16. Dom parafialny. (N50° 02.470' E18° 23.739')

Komentarze

NA TEJ TRASIE PRZYDA CI SIĘ MAPA Z NASZEJ APLIKACJI

Powiat raciborski
MAPA TURYSTYCZNA W APLIKACJI TRASEO
Powiat raciborski

Mapa Raciborza i okolic obejmuje obszar, w skład którego wchodzą gminy: Racibórz, Kornowac, Nędza, Kuźnia Raciborska, Rudnik, Pietrowice Wielkie, Krzanowice, Krzyżanowice. Szczególnie atrakcyjne miejsca zaznaczono żółtą ramką. Podano aktualne przebiegi szlaków pieszych, rowerowych i dydaktycznych, łącznie z kilometrażem.

Rybnik i okolice
MAPA TURYSTYCZNA W APLIKACJI TRASEO
Rybnik i okolice

Mapa Rybnika i okolic obejmuje Żory, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik i Wodzisław Śląski. Zaznaczono na niej informacje przydatne turyście, jak zabytki, noclegi, granice obszarów chronionych. W miejscowościach opisano nazwy głównych ulic. Podano aktualne przebiegi szlaków pieszych i rowerowych.

Euroregion Pradziad
MAPA TURYSTYCZNA W APLIKACJI TRASEO
Euroregion Pradziad

Mapa turystyczna Euroregionu Pradziad obejmuje obszar pogranicza polsko-czeskiego: po polskiej stronie województwo opolskie a po czeskiej okresy Jesenik i Bruntal. Specjalnie opracowany podkład kartograficzny zawiera niezbędne informacje do uprawiania aktywnej turystyki w transgranicznym regionie: szlaki piesze, konne, trasy rowerowe oraz inne ważne elementy infrastruktury turystycznej.

Mapa została wykonana w ramach projektu „E-bike nowoczesna turystyka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. „Przekraczamy granice”.

 

Euroregion Praděd
MAPA TURYSTYCZNA W APLIKACJI TRASEO
Euroregion Praděd

Turistická mapa Euroregionu Praděd zahrnuje území česko-polského příhraničí: na české straně okresy Jeseník a Bruntál, na polské straně Opolské vojvodství. Speciálně zpracovaný kartografický podklad obsahuje nezbytné informace pro aktivní turistiku v přeshraniční oblasti: pěší, jezdecké, cyklistické stezky a další významné objekty infrastruktury cestovního ruchu. 

Mapa byla zpracována v rámci projektu „E-bike moderní turistika" spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu. „Překračujeme hranice".

Województwo opolskie i plan Opola
MAPA TURYSTYCZNA W APLIKACJI TRASEO
Województwo opolskie i plan Opola

Mapa Opola i okolic obejmuje obszar województwa w skali 1:190 000. Mapa zawiera aktualny przebieg dróg wraz z numeracją, odległości drogowe, granice powiatów i gmin ponadto stacje paliw, hotele, parkingi, zabytki, zaznaczono wszystkie miejscowości. Mapa oprócz województwa obejmuje też pogranicze i obszar Wrocławia. Na obu mapach wkreślono współrzędne geograficzne zgodne z GPS. Opracowanie obejmuje także plan Opola w skali 1:20 000, widoczny po odpowiednim zbliżeniu.

Czechy i Słowacja – mapa samochodowa
MAPA TURYSTYCZNA W APLIKACJI TRASEO
Czechy i Słowacja – mapa samochodowa

Mapa samochodowa Słowacji i Czech zawiera: aktualną sieć autostrad, dróg ekspresowych i głównych, z podziałem na dwupasmowe i jednopasmowe; drogi w budowie, numerację dróg oraz kilometraż. Na mapie zaznaczono: przejścia graniczne, Autostradowe Miejsca Obsługi Podróżnych, wybrane stacje benzynowe, parkingi i promy wodne, porty lotnicze, obszary leśne, parki narodowe, uzdrowiska, większe ośrodki narciarskie, obiekty na Liście UNESCO. Legenda w językach: polskim, angielskim, czeskim i słowackim.
Mapa dodatkowo zawiera:
- schemat dróg płatnych na Słowacji i w Czechach;
- wykaz węzłów na autostradach i drogach ekspresowych na Słowacji;
- plany Pragi i Bratysławy;
- schemat metra w Pradze;
- informacje praktyczne dla podróżujących samochodem po Słowacji i Czechach (m.in.: wybrane przepisy drogowe, wymagane dokumenty, obowiązkowe wyposażenie samochodu, rodzaje winiet).
Mapę offline można zakupić w aplikacji Traseo na urządzenia mobilne. Rok wydania 2020