Euroregion Praděd

Euroregion Praděd

Traseo

Turistická mapa Euroregionu Praděd zahrnuje území česko-polského příhraničí: na české straně okresy Jeseník a Bruntál, na polské straně Opolské vojvodství. Speciálně zpracovaný kartografický podklad obsahuje nezbytné informace pro aktivní turistiku v přeshraniční oblasti: pěší, jezdecké, cyklistické stezky a další významné objekty infrastruktury cestovního ruchu. 

Mapa byla zpracována v rámci projektu „E-bike moderní turistika" spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu. „Překračujeme hranice".

Kraj
Polska, Czechy

Skala
1:50 000 - 1:250 000

Euroregion Praděd
Niestety, nie znaleźliśmy żadnych map spełniających Twoje kryteria.