Łącznik do Wrót Wielkopolskich, kolor czarny

960 m 14,27 m