,,Rekreacyjny Wokół Wieruszowa”, szlak zielony

28,0 km 104,99 m 102,97 m