,,Śladami Powstania Styczniowego”, kolor czerwony

24,6 km 43,38 m 60,71 m