Po Wieruszowskich Cmentarzach Wyznaniowych, szlak czarny

7,2 km 30,27 m 30,98 m