Od Ptolemeusza do Wierusza: szlak żółty

1,7 km 4,87 m 8,03 m