Od Ptolemeusza do Wierusza: szlak żółty

1,7 km 161,8 m 8,03 m