5 dniowy spływ z Dankowa do Burzenina (Liswarta + Warta), KAJAKOS.PL

123 km 280,56 m 346,64 m