„Od Mykwy do Macewy”; szlak niebieski; długość: 6,8 km

7,0 km 16,17 m 16,5 m