Trasa trójmieskich potoków

39,7 km 4 512,72 m 18 526,65 m