Trasa Biegu Niepodległości Kosakowo 2023

5,0 km 23,17 m 23,1 m