Twardy orzech- trasa trudna.

8,7 km 21,55 m 25,18 m