Pączek w maśle- trasa łatwa.

2,5 km 16,38 m 17,57 m