SL-4 Spacer Po Obiedzie

1,6 km 0 h 19 min 5 km/h 17 m 7 m