Rowerowy szlak łącznikowy R2

22,1 km 1 155 h 21 min 0,02 km/h 136,01 m 120,14 m