Cysterski Szlak Rowerowy (CSR)

141 km 751,63 m 696,93 m